Văn hoá tranh luận chính trị.

knowledgeriver
09-05-08, 15:08
Chính trị có văn hoá riêng. Tranh luận chính trị cũng cần phải có văn hoá riêng.

Vương quốc Hilton này không chấp nhận văn hoá tranh luận chính trị chửi bới lăng mạ kiểu chợ búa. (Điển hình là Look và Vìu chửi nhau trong topic Mỹ Lai).

VÌ thế, từ nay, mọi tranh luận chính trị theo kiểu đó sẽ bị xoá thẳng tay.

Các bạn phải tranh luận một cách trí tuệ, nghiêm túc, kiềm chế, lựa chọn từ ngữ sao cho thuyết phục và phải thực sự chính trị. Chính trị đé- ai lại đi chửi bậy. hí hí.

Nâu.

TTKTT
Vàng
09-05-08, 18:12
Thằng Đào mày xóa cả bọng đi thế hả? Phải để lại mấy bài anh tâm sự ví chị Vìu, giảng giải về hiện thực và lãng mạn cho thằng Nâu, và thơ tình gửi em BX đê?