Phú Hilton

knowledgeriver
08-05-08, 17:45
Pằng Pằng Pằng
3 phát pháo rền vang thiên hạ
Từ nay Hilton mở cõi thu thập anh tài
Khách từ muôn nơi
Cháu con kéo tới
Thảy đều tung hộ vạn tuế Hilton cho đến ngàn đời.

Thuận thiên thừa vận
Tổng thống chiếu rằng
Nay lập quốc muôn dân mừng vui phơi phới
Ngày ngày đàn hát nhã ca kèn sáo váng cả đất trời
Kẻ thì dùng tay
Kẻ dùng ngón chân
Kẻ dùng bàn phím
Kẻ thì thẩm du tinh thần
Ai ai cũng đều sung đều sướng
Vui thay
Hạnh phúc thay

Nay thời thái bình thịnh trị
Mưa thuận gió hoà
Lòng nguời thư thái
Ta viết bài phú ngợi ca tiên tổ phù hộ non sông đại quốc
Trường tồn
mãi mãi
với núi với sông.

Nâu cẩn cáo thiên địa.
TTKKT
Hurricane
08-05-08, 17:47
Anh Nâu fish thế :4:. fish này thành tính từ rồi. Chắc anh hiểu ý em, thông qua 2 câu mở đầu bài phú của anh, hị hị.
knowledgeriver
08-05-08, 17:48
Anh sửa rồi. :-)
Hurricane
08-05-08, 17:50
Dạo này, ngoài 3 người ra, em thấy giai Thăng Long ai cũng đáng yêu, ai cũng muốn "đong xã giao" có khổ em không cơ chứ!
ĐànBòVàoThànhPhố
08-05-08, 18:42
Cần mới đến chơi thăm thầy anh à? Chào em, anh vừa đi tưới rau về. :D
Wo Ai Ni
08-05-08, 19:31
Kính mong TW cấp phép cho sơ Văn Nâu được ra ngoài vài ngày cho khuây khỏa kết hợp thăm bà con bên ngoài.