Một chỗ có nhiều bạn chụp ảnh Hà Nội này

giuong9chan
01-05-08, 18:31
http://hanoicorner.com/4images/
Nhưng GUI của trang này thua xa tnxm này nhỉ.