Tặng riêng Bi 4`hẹ hẹ

Gu'
27-04-08, 14:33
Thằng cu dạo này vất vả nhiều, thấy thương ghê mà chả biết động viên thế nào, thôi có mấy trò vui tặng thằng cu gọi là giải trí :D

http://www.romanm.ch//ascii/ascii-movies/ascii-the_incredibles1.htm

telnet ascii-wm.net 2006

telnet towel.blinkenlights.nl

À nhớ để màn hình xa xa xem nó mới xướng :D
wasabi
27-04-08, 14:37
about:kitchensink

http://www.mozilla.org/docs/web-developer/samples/kitchensink.xml
GunZ
27-04-08, 16:20
Thằng cu dạo này vất vả nhiều, thấy thương ghê mà chả biết động viên thế nào, thôi có mấy trò vui tặng thằng cu gọi là giải trí :D

http://www.romanm.ch//ascii/ascii-movies/ascii-the_incredibles1.htm

telnet ascii-wm.net 2006

telnet towel.blinkenlights.nl

À nhớ để màn hình xa xa xem nó mới xướng :D

Cái này là phin gia đình siêu nhân.

Bác Gú em làm quả phin x xem hiệu ứng thế nào, mà thế em mới tin bác giỏi :D.
Gu'
27-04-08, 19:57
Thử 1 quả trong phin mới down :D

http://www.freewebtown.com/18Googol2/bj.mpeg