Các chú thả Giáng Thu ra đi

ThanhHang
25-04-08, 13:09
Quên mất nó rồi à. Để Thu ra cho vui cửa vui nhà. Có hại gì đâu.
nhaphat
25-04-08, 13:15
Ừ hén, thằng Đào phò làm ăn tắc trách quá, thả em tao ra đi mầy!
knowledgeriver
25-04-08, 13:17
Thả ra đi, nhân ngày 30/4, ngày hoà giải những đau thuơng mất mát. Đề nghị thả ngay kiều nữ Hồng Giáng Thu ...
GunZ
25-04-08, 13:20
Tình hình là thả ra nhưng nhốt trong Hilton như Nâu nhé, có được không?
knowledgeriver
25-04-08, 13:22
ừh, thế thì càng vui...anh đã có lần đề xuất là TL không có chuyện treo nick chỉ có chuyện đi tù thôi. Một xã hội không có tử hình.

GunZ vận động Đào Bi tí đi..
GunZ
25-04-08, 14:54
Sao anh phải vận động, thích thì anh thả ra, nhưng mà mấy lần giangthu làm anh thất vọng quá, vừa câu trước câu sau, đã lẹo luôn cái gì mà dân chủ, trân trối cực ý...
Cá_kiếm
25-04-08, 14:58
Free Giáng Thu Free Giáng Thu
knowledgeriver
25-04-08, 15:06
Free Ti béo, Free Giangthu, Free TL...