Ở chỗ này không post warez, crack

wasabi
17-04-08, 03:11
Ai muốn thảo luận về warez thì qua các diễn đàn hacker (wannabe) ở viet-nam mà post. Ở đây chỉ trợ giúp và thảo luận về các vấn đề phần mềm, phần cứng, chứ không phải và sẽ không bao giờ là là diễn đàn để lấy software ăn cắp.