Xâu hàng

Trang : 1 2 3

cfact
14-04-08, 16:12
http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/002_celebrities.jpg

con fo' :

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/004_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/005_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/006_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/009_celebrities.jpg
cfact
14-04-08, 16:12
http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/010_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/012_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/013_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/016_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/019_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/021_celebrities.jpg
cfact
14-04-08, 16:13
http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/023_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/026_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/029_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/033_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/039_celebrities.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/14/celebrities/041_celebrities.jpg
banbeo
14-04-08, 16:49
Băn khoăn không biết bác phắc làm nghề gì mà nhiều hàng độc thế chứ. Nhìn hoa hết mắt...
cfact
14-04-08, 17:01
Băn khoăn gì chứ . Em đang thất cb nghiệp, chuẩn bị đi làm cửu vạn :D.
GunZ
14-04-08, 18:50
Ù uây! Khiếppppppppppp...!!!
ĐànBòVàoThànhPhố
14-04-08, 20:19
Mệt mỏi nhỉ, hoa hết cả mắt...:D
cfact
14-04-08, 21:56
Tạm nghỉ bót nhạc thời gian, chiển sang ảnh chộp :

http://de.fishki.net/picsu/m_poliza_52.jpg

http://de.fishki.net/picsu/m_poliza_53.jpg
cfact
14-04-08, 22:13
Tử tế tí :D

Heidi Klum

http://de.fishki.net/picsu/heidi_klum_01.jpg

http://de.fishki.net/picsu/heidi_klum_02.jpg

http://de.fishki.net/picsu/heidi_klum_03.jpg

http://de.fishki.net/picsu/heidi_klum_04.jpg

http://de.fishki.net/picsu/heidi_klum_05.jpg

@Thằng Bifore lại đổi cái tiêu đề tô pích của anh à ?
cfact
14-04-08, 22:42
Kate Moss

http://img122.imageshack.us/img122/773/katemossnude01zq3.jpg

http://img122.imageshack.us/img122/4479/katemossnude02ih7.jpg

http://img122.imageshack.us/img122/7911/katemossnude03nv3.jpg

http://img122.imageshack.us/img122/3339/katemossnude04cq4.jpg

http://img122.imageshack.us/img122/9621/katemossnude05lh4.jpg
Wo Ai Ni
14-04-08, 22:52
Có mấy tấm nóng quá mức. Em bia vào say mẹ rồi, bác cfact cho thêm tí nhạc dance đê ....oài oe oa ....
cfact
14-04-08, 23:03
Anh toàn bót cái nhạc nhẹ, chứ heavy mí cả death là chưa ra lò đâu, căn bản nhìn nó hơi ấy :D
cfact
16-04-08, 13:42
http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/031.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/033.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/034.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/035.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/036.jpg
cfact
16-04-08, 13:43
http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/037.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/038.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/039.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/040.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/041.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/167/000/042.jpg
cfact
22-04-08, 13:37
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/1208757889_8.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/1208757889_9.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/1208757889_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208776272_3.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208776282_16.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208776289_26.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208776289_25.jpg
cfact
22-04-08, 13:49
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_5.jpg
cfact
22-04-08, 13:50
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_7.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_8.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_10.jpg
cfact
22-04-08, 13:51
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_12.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_14.jpg
cfact
22-04-08, 13:51
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_15.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_18.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-21/1208781791/podborka_superseksualnykh_modelejj_20_foto_20.jpg
chekho
22-04-08, 16:36
Bức này chẹp đó http://zagony.ru/admin_star/other/1208776289_25.jpg vì cổ có vòng hông vĩ đại
cfact
22-04-08, 23:55
http://de.fishki.net/picsw/042008/22/emma_watson/006_emma_watson.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/22/emma_watson/008_emma_watson.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/22/emma_watson/009_emma_watson.jpg
Vàng
23-04-08, 12:49
http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/23_zvezdi_ziza_19094.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/22_zvezdi_ziza_31988.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/21_zvezdi_ziza_33562.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/19_zvezdi_ziza_30619.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/18_zvezdi_ziza_51699.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/17_zvezdi_ziza_38606.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/16_zvezdi_ziza_33900.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/14_zvezdi_ziza_49281.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/13_zvezdi_ziza_34092.jpg
Vàng
23-04-08, 12:51
http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/12_zvezdi_ziza_59255.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/11_zvezdi_ziza_27863.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/10_zvezdi_ziza_27376.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/09_zvezdi_ziza_29759.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/08_zvezdi_ziza_37152.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/07_zvezdi_ziza_51478.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/06_zvezdi_ziza_36936.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/05_zvezdi_ziza_40609.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/04_zvezdi_ziza_45445.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/02_zvezdi_ziza_34762.jpg

http://i153.photobucket.com/albums/s217/Thuy_trang_album/01_zvezdi_ziza_49043.jpg
chekho
23-04-08, 16:00
Em nghĩ khoá mẹ thằng Vàng lại đi bà con. Kinh đ éo tả được. Đồ phá hoại
ĐànBòVàoThànhPhố
23-04-08, 16:10
Chè Kho, không chịu được nhiệt thì đừng ăn đồ nóng. Quá đỉnh cao đấy!
kiam
23-04-08, 17:54
bikini so Hot!!! he he

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/SexyGirl.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/FatLady.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/FatChick.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/fat-girls-in-bikinis.jpg
Nắng sớm
23-04-08, 18:16
Oẹ, đang ăn cơm.

Híc
banbeo
23-04-08, 18:55
Kinh quá đi! Kêu phát cho giải tỏa nỗi lòng. hẹ hẹ
cfact
23-04-08, 19:20
Nhìn mấy cái ảnh thấy tội tội nhở ?

Nói chung anh không thích bôi bác hay kỳ thị cái gì, từ loại bẩm sinh dị tật tới ngọng ngíu ngọng ngơ.... hay này nọ đều không thích trêu chọc người ta .
playboy
23-04-08, 22:12
Nhà cfact còn ảnh nào của Kate Moss không?
Wo Ai Ni
24-04-08, 00:22
Thật tình, đang ăn cơm tranh thủ vào xem xâu hàng....
chekho
24-04-08, 04:13
http://img183.imageshack.us/img183/808/20062411414859429tq9.jpg

http://img76.imageshack.us/img76/3461/2006241142463995fs3.jpg

http://img134.imageshack.us/img134/8507/20062411433150311ol1.jpg
Phuongdong
24-04-08, 18:52
http://vinaanh.com/photo/48104b4ae84c7.jpg?1209037137
Baixinho
25-04-08, 01:25
Bác cfact làm em nhớ gần chục năm trước, cái thời em bắt đầu lọ mọ tìm hiểu in tờ nét, cũng háo hức dấm dúi mấy cái ảnh kiểu này của các celebs. Cũng Klum cũng Casta cũng Seymour các kiểu. Nhanh thật, mới thế mà gần chục năm rồi đấy, em bác giờ đã có râu rồi đấy. Thở dài cái!
Con nhà nghèo
26-04-08, 08:23
Các bác, chắc là xem cái clip này rồi :D Công nhận ngon.

http://www.mediafire.com/?dmwo0tjjdhv
cfact
08-05-08, 23:54
Hàng đây :D

http://de.fishki.net/picsr/krasoten.jpg
cfact
09-05-08, 21:35
Mông !!

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-23/1208965360/nemnogo_popok_13_foto_3.jpg

http://http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-23/1208965360/nemnogo_popok_13_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-23/1208965360/nemnogo_popok_13_foto_9.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-23/1208965360/nemnogo_popok_13_foto_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-23/1208965360/nemnogo_popok_13_foto_13.jpg
cfact
09-05-08, 21:41
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-22/1208867160/fotografii_krasivykh_devushek._chast_2_74_foto_73.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-22/1208867160/fotografii_krasivykh_devushek._chast_2_74_foto_72.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-22/1208867160/fotografii_krasivykh_devushek._chast_2_74_foto_16.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-22/1208867160/fotografii_krasivykh_devushek._chast_2_74_foto_15.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-22/1208867160/fotografii_krasivykh_devushek._chast_2_74_foto_14.jpg

Ảnh này chất lượng kém, coi chơi cho vui thôi :D
wasabi
09-05-08, 21:52
Bạn Hermione Granger diêm dúa vãi đạn!
cfact
09-05-08, 22:31
Chú Bi ngày càng tin tin nhở ? :Dhttp://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_10.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_1.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_2.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_3.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_4.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_5.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_6.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_7.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_8.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_9.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209494889_10.jpg
cfact
09-05-08, 23:05
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209395029_001_yesica_toscanini.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209395029_002_yesica_toscanini.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209395029_003_yesica_toscanini.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209395029_004_yesica_toscanini.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209395029_005_yesica_toscanini.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209395029_006_yesica_toscanini.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209395029_007_yesica_toscanini.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209395029_008_yesica_toscanini.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-04/thumbs/1209395029_009_yesica_toscanini.jpg
cfact
14-05-08, 01:27
Megan Fox cởi áo đóng phim :D

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_7.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_8.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_9.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_10.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_12.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_14.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-13/1210680342/megan_foks_topless_15_foto_15.jpg
Rio
15-05-08, 05:55
Em Megan Fox này trông quen quen hoá ra đóng trong Transformer. Ngực to tròn nhưng thằng nhồn nào chụp ảnh đé0 biết chụp cứ trắng loá cả lên đé0 rõ cái gì cả núm niếc mờ tịt nhìn hoài không ra thật uổng cả hàng họ.
Look
15-05-08, 14:43
Post 41, hình 1,2,và 4 : Đẹp và dịu dàng. Đặc biệt là gương mặt ở hình 2, nhìn mãi "chưa" chán!
Tks Cfact.
Caphao
15-05-08, 22:11
Em Megan Fox này trông quen quen hoá ra đóng trong Transformer. Ngực to tròn nhưng thằng nhồn nào chụp ảnh đé0 biết chụp cứ trắng loá cả lên đé0 rõ cái gì cả núm niếc mờ tịt nhìn hoài không ra thật uổng cả hàng họ.

NÚm bị che bằng băng keo bác Rio ạ :D
CuteguB
16-05-08, 10:39
Thấy bảo là trong phim Trung Úy sắp tới. Tâm lý chiến đấu có khác :D phải tối ưu, loại bỏ hết phụ kiện.
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/baophuong/15-5/081505trunguy-maimai1.jpg
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/baophuong/15-5/081505trunguy-maimai2.jpg
cfact
20-05-08, 10:43
Lâu rồi chưa làm tí :D

http://img122.imageshack.us/img122/3415/metarttad80023wy8.jpg

http://img59.imageshack.us/img59/6937/metarttad80027jd4.jpg

http://IMG97.imageshack.us/IMG97/8546/metarttad80060vy6.jpg

http://img129.imageshack.us/img129/6366/metarttad80077pm3.jpg

http://IMG97.imageshack.us/IMG97/7094/metarttad80080eu4.jpg

http://img129.imageshack.us/img129/1962/metarttad80086ey7.jpg

http://img59.imageshack.us/img59/7813/metarttad80088nr1.jpg
cfact
20-05-08, 17:50
http://de.fishki.net/picsw/052008/16/girl/Yaes/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052008/16/girl/Yaes/012.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052008/16/girl/Yaes/013.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052008/16/girl/Yaes/014.jpg
Vàng
20-05-08, 17:59
Chú cfact có bộ Quán Hy toàn tập không thì zip thành 1 cục gửi lên đây đê?
cfact
20-05-08, 18:15
Ô uây, cái đấy bậy lắm , em không có đâu :D
cfact
20-05-08, 18:34
Chú cfact có bộ Quán Hy toàn tập không thì zip thành 1 cục gửi lên đây đê?

Đã xóa link
Vàng
20-05-08, 19:29
Cảm ơn chú, để anh coi thía nào đã rùi thông báo sau hehe
cfact
27-05-08, 00:12
http://de.fishki.net/picsn/christina_aguilera_01.jpg

http://de.fishki.net/picsn/christina_aguilera_02.jpg

http://de.fishki.net/picsn/christina_aguilera_03.jpg

http://de.fishki.net/picsn/christina_aguilera_04.jpg

http://de.fishki.net/picsn/christina_aguilera_05.jpg

http://de.fishki.net/picsn/christina_aguilera_06.jpg

http://de.fishki.net/picsn/christina_aguilera_07.jpg

http://de.fishki.net/picsn/christina_aguilera_08.jpg
kachiusa
27-05-08, 09:04
Bác cfact cho em xin cái pass để extract file TQH cái. Chả nhẽ em down về rồi lại xóa. Em cám ơn nhiều. Đã PM cho bác mà không thấy bác trả lời. Huhu.
cfact
27-05-08, 10:50
Cai file đó anh xóa mịa mất rồi :D

Pass hình như là cuctacuctac , trước để lồ lộ thế mà không thấy à ? Vô lý nhở .
hellohello
03-06-08, 22:18
Mấy lúc, trước khi đi ngủ, thường hay xem mấy cái ảnh của chú cfa.ct;-). Dạo này vắng bóng chú, anh thấy khó ngủ quá. Cfa.ct vào update thêm vài ảnh mới đê.B-)
kiam
05-06-08, 14:31
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/eba99472e8e790708d4d709cabfcd091.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/U46P16T3D1409F103DT20060825165541.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/U46P16T3D1415F103DT20060825165546.jpg
cfact
05-06-08, 23:41
http://de.fishki.net/picsn/podbor14_07.jpg

http://de.fishki.net/picsn/podbor14_09.jpg

http://de.fishki.net/picsn/podbor14_11.jpg

http://de.fishki.net/picsn/podbor14_24.jpg
embrace
06-06-08, 14:48
Đu theo cfact, sau này có gì dễ xin nhạc, hơ hơ
http://us.f6.yahoofs.com/blog/44d30fc1z47af5ec3/71/__hr_/6044.jpg?mggGPSIBLidR3UB7
cfact
08-06-08, 00:58
Victoria Silvstedt xoạc cẳng hớ hênh

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-7/1212837065/ocherednojj_zvjozdnyjj_zasvet_7_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-7/1212837065/ocherednojj_zvjozdnyjj_zasvet_7_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-7/1212837065/ocherednojj_zvjozdnyjj_zasvet_7_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-7/1212837065/ocherednojj_zvjozdnyjj_zasvet_7_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-7/1212837065/ocherednojj_zvjozdnyjj_zasvet_7_foto_7.jpg
chekho
08-06-08, 01:10
Vỗ tay, hay quá, cô nàng làm thế mới gợi cảm. Hở ra hết thì nhàm rồi. Ực
cfact
08-06-08, 11:38
Heidi Klum

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1212777237_heidi_01.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1212777252_heidi_02.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1212777230_heidi_03.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/thumbs/1212777239_heidi_04.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1212777189_heidi_05.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/thumbs/1212777240_heidi_06.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1212777175_heidi_07.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1212777199_heidi_08.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/thumbs/1212777202_heidi_09.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/thumbs/1212777212_heidi_10.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1212777207_heidi_11.jpg
Hermes
08-06-08, 14:55
Các em này cạo trắng, nhở bác Fắc nhở.
cfact
13-06-08, 00:07
Nhìn em này nhẹ nhàng cũng ưng mắt :D

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213034292_1.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213034278_2.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213034228_3.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213034205_4.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213034203_5.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213034266_6.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213034214_7.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213034210_8.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213034303_9.jpg

@Hỹm : Em thề là em chưa thấy bao giờ :24:
Wo Ai Ni
13-06-08, 02:37
Mấy em này phải cao tầm hơn 1m75 nhỉ, em đanh tính lấy tây làm vợ. Bác nào có kinh nghiệm chia sẽ nhé.
cfact
19-06-08, 17:00
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728674_001_jenya.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728673_002_jenya.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728621_003_jenya.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728673_004_jenya.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728672_005_jenya.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728656_006_jenya.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728698_007_jenya.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728706_009_jenya.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728685_010_jenya.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728636_018_jenya.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-06/1213728645_016_jenya.jpg
cfact
19-06-08, 17:27
Cái này khuyến mãi :D

http://www.huyandex.com/FilesPics/212/001/106.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/212/001/105.jpg
giuong9chan
19-06-08, 20:55
Đẹp. Rất đẹp. Nhưng mà để cho mọi người xem thì phải CHỌN NHỮNG CÁI HƠN TRONG SỐ NHỮNG CÁI RẤT ĐẸP ĐÓ. Không bác cứ thả luôn http://zagony.ru/ cho nó nhanh
cfact
19-06-08, 22:06
Đẹp. Rất đẹp. Nhưng mà để cho mọi người xem thì phải CHỌN NHỮNG CÁI HƠN TRONG SỐ NHỮNG CÁI RẤT ĐẸP ĐÓ. Không bác cứ thả luôn http://zagony.ru/ cho nó nhanh

Trang lấy ảnh thì nhiều vô số kể, quan trọng là thằng nào có bỏ tí thời gian ra bót ra cho anh em xem hay không.

Cái kiểu mà : Cái loại này đầy trên mạng, nó ở trang này trang kia ... blah blah, nhưng xem thẩm du một mình chứ cả đời đ.éo bỏ được tí kak nào công sức ra bót cho thằng khác xem. Mí cả nếu vứt mẹ cái link lên thì nói làm chó gì nữa.
vovi
19-06-08, 22:13
Giường mà đòi 9 chân là đã sai rồi, lại còn bày đặt đòi nọ kia, sai càng chồng chất. Tự cung bớt chân đi. Đang xem nhiều cảm hứng lại có chú nhảy vào phá đám. Bực déo chịu. Thôi bác phắc kệ 3` nó đi
Vàng
19-06-08, 22:13
Nhìn gứm chết, có hàng nội hóa không các bác ơi????
cfact
20-06-08, 23:14
http://www.newsland.ru/public/upload/news/slaid/erotikakianu_rivzfoto_paparatstsi_1.jpg

http://www.newsland.ru/public/upload/news/slaid/erotikakianu_rivzfoto_paparatstsi_1_1.jpg

http://www.newsland.ru/public/upload/news/slaid/erotikakianu_rivzfoto_paparatstsi_1_1_1.jpg

http://www.newsland.ru/public/upload/news/slaid/erotikakianu_rivzfoto_paparatstsi_1_1_1_1_1_1.jpg

http://www.newsland.ru/public/upload/news/slaid/erotikakianu_rivzfoto_paparatstsi_1_1_1_1_1_1_1_1_1.jpg
Hitman
21-06-08, 00:09
Chú Phách chắc tay phím nhé, anh thích mấy loạt ảnh này. Ổ cứng của anh vẫn còn đủ để xài.
cfact
21-06-08, 14:14
Chú Phách chắc tay phím nhé, anh thích mấy loạt ảnh này. Ổ cứng của anh vẫn còn đủ để xài.

Bác em bảo là thích loạt ảnh nào cơ, em không rõ lắm :D
cfact
11-07-08, 23:51
http://de.fishki.net/picsw/072008/11/chulki/002_chulki.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/11/chulki/005_chulki.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/11/chulki/018_chulki.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/11/chulki/021_chulki.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/11/chulki/022_chulki.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/11/chulki/026_chulki.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/11/chulki/048_chulki.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/11/chulki/053_chulki.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/11/chulki/060_chulki.jpg
Hitman
15-07-08, 15:45
Bác em bảo là thích loạt ảnh nào cơ, em không rõ lắm :D

Chú cứ đùa!

Anh không khoái Lý Tiểu Long vì phim ảnh hồi đấy ấu trĩ. Hitler thì về một khía cạnh nào đó anh khoái cái tính cách điên rồ đến tận cùng ấy của gã.

Túm lại, chú Phách tập trung vào serie ảnh nude và một số ảnh nghệ thuật khác, anh thích!

Cám ơn chú đã bỏ công sưu tầm!
cfact
17-07-08, 17:21
Mấy cái này tớ cũng có ảnh gốc của bọn Met-Art , nhưng ảnh nặng quá nên ngại Up. Xem này cũng tạm rồi :D

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216187994_001_iveta_sanikan.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216187990_002_iveta_sanikan.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216188000_003_iveta_sanikan.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216188042_004_iveta_sanikan.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216188064_005_iveta_sanikan.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216187997_006_iveta_sanikan.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216188070_008_iveta_sanikan.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216188041_012_iveta_sanikan.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216188003_016_iveta_sanikan.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216188033_019_iveta_sanikan.jpg
cfact
18-07-08, 23:19
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216379091_1.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216379079_2.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216379084_3.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216379068_4.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216379117_7.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216379127_9.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/1216379083_11.jpg
cfact
18-07-08, 23:20
http://zagony.ru/grabber/pic/1216375392_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1216375399_11.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1216375405_15.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1216375406_16.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1216375407_17.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1216375441_37.jpg
kiam
24-07-08, 13:06
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/thuonghai.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/thuonghai2.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/fkjasfdjafdsaf.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/06.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/88.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/87.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/86.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/83.jpg
kiam
24-07-08, 13:09
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/26.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/15.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/4656566.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/27.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/24-1.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/22.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/21.jpg
kiam
24-07-08, 13:12
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/36.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/35.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/34.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/04.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/03.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/23.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/14-1.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/13-1.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/31.jpg
kiam
24-07-08, 13:16
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/46.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/39.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/38.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/49.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/40.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/51.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/33.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/32.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/95.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/fjklsjfdklajlf.jpg
kiam
24-07-08, 13:18
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/xinhjdsfj.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/shower.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/glkkfslg.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/7799899.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/456477998.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/sexy.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/oe.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/beo2.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/beo.jpg
kiam
24-07-08, 13:21
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/mausac.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/kjljkldja.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/fdjaljfdlakj.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/ckafjlkaj.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/bong.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/aotam.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/aotam-1.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/afddfadfj.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/8523.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/546546.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/5446.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/1233.jpg
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/122.jpg
newnick
25-07-08, 16:00
Cám ơn các bạn nhé.

Từ nay mình sẽ chỉ vào 1 website-forum duy nhất là: www.tnxm.net. Ở đây cũng có cái cần tìm rồi :">
Earl Grey
29-07-08, 04:44
Sao mà em vẫn cứ thấy mấy ảnh các cô giơ mông ra chẳng gợi cảm gì cả, xôi thịt chết thôi.
cfact
03-08-08, 00:17
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1217365441_001_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1217365433_002_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1217365432_003_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1217365436_005_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1217365487_009_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1217365441_018_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1217365401_020_georgia_jones.jpg
cfact
03-08-08, 00:33
Vẫn em Jones này

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1216368314_001_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1216368320_002_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1216368299_003_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1216368298_004_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1216368375_009_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1216368382_016_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1216368324_017_georgia_jones.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1216368316_018_georgia_jones.jpg
cfact
20-08-08, 00:09
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_7.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_8.jpg
cfact
20-08-08, 00:10
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_9.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_10.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_12.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_14.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_15.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_16.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-19/1219149546/olimpijjskie_sportsmenki_sbornojj_germanii_17.jpg
cfact
20-08-08, 00:11
xxx .........???
cfact
01-09-08, 09:15
http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/032.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/033.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/034.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/035.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/036.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/037.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/038.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/039.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/040.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/041.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/042.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/266/000/043.jpg
cafeteria
01-09-08, 11:18
Các chiên gia có tàng trữ con bé Aleenuh không? nghe nói nó có blog đấy, gúc chưa ra.
Nắng sớm
02-09-08, 01:46
Hố hố, nhà phắc cũng lò mò vào mấy cái Penthouse à? Mình có quen vài đứa chiên chụp ảnh cho bọn này, nhưng không phải của mẽo mà là của Đức. Mông cong thịt mềm da mọng mỏng kinh hồn, sexy không thể nào chịu nổi.
lm2
02-09-08, 21:16
http://img136.imageshack.us/img136/1442/20td7.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/474/22to4.jpg
http://IMG22.imageshack.us/IMG22/2712/24kc5.jpg
http://IMG22.imageshack.us/IMG22/3805/27ur3.jpg
http://IMG06.imageshack.us/IMG06/4197/33mu5.jpg
http://IMG14.imageshack.us/IMG14/2548/30qd5.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/9909/31yl5.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/5695/32qa3.jpg
http://img357.imageshack.us/img357/6843/35gl9.jpg
http://IMG94.imageshack.us/IMG94/5632/26vc8.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/341/34hy4.jpg
cfact
05-09-08, 10:29
http://de.fishki.net/picsw/092008/04/girls/shyla_jennings/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/04/girls/shyla_jennings/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/04/girls/shyla_jennings/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/04/girls/shyla_jennings/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/04/girls/shyla_jennings/006.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/04/girls/shyla_jennings/007.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/04/girls/shyla_jennings/008.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/04/girls/shyla_jennings/009.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/04/girls/shyla_jennings/010.jpg
cfact
05-09-08, 13:22
http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/002_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/005_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/006_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/007_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/008_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/009_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/010_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/011_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/012_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/013_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/014_sergei_bizyaev.jpg
cfact
05-09-08, 13:22
http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/015_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/016_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/017_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/018_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/019_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/020_sergei_bizyaev.jpg
cfact
05-09-08, 13:22
http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/021_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/022_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/023_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/024_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/025_sergei_bizyaev.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/02/bonus/sergei_bizyaev/026_sergei_bizyaev.jpg
cfact
05-09-08, 13:26
http://de.fishki.net/picsn/wet_grud_01.jpg

http://de.fishki.net/picsn/wet_grud_02.jpg

http://de.fishki.net/picsn/wet_grud_03.jpg

http://de.fishki.net/picsn/wet_grud_04.jpg

http://de.fishki.net/picsn/wet_grud_05.jpg

http://de.fishki.net/picsn/wet_grud_06.jpg

http://de.fishki.net/picsn/wet_grud_07.jpg

http://de.fishki.net/picsn/wet_grud_08.jpg

http://de.fishki.net/picsn/wet_grud_09.jpg

http://de.fishki.net/picsn/wet_grud_10.jpg
lm2
05-09-08, 16:18
http://tnxm.net/showpost.php?p=170407&postcount=96
Bạn cfact thay đổi cái gì ở cái post em đi ăn trộm về thế

Cách đây 2 Ngày
Được cfact thay đổi - Cách đây 2 tiếng
cfact
05-09-08, 18:22
Đèo m, để thế phải kéo qua kéo lại, mệt lắm. Bót bài dek được nên cho nó cách dòng thôi.
lm2
05-09-08, 19:13
Em cảm ơn bác cfact. Nhưng Chỉ Internet Explorer 7 và 6 là phải kéo ngang thôi. IE8, Firefox - Flock - Seamonkey - K-Meleon - K-Ninja, Opera, Safari và Chrome đều tự động cắt dòng nên không phải kéo ngang; và tốc độ hiện hình ảnh nhanh hơn cắt dòng bằng Enter nhiều. Em dùng Flock vì không thấy trang web nào hoạt động không tốt trong Flock cả.
http://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2008/09/7596_1220593305.jpg (http://i-pro.vn/mysite/Jira)
Steering
06-09-08, 12:50
Cuối tuần rồi, bác Phắc với bác lờ mờ xâu ít hàng ngon cho anh em mát xa mắt tí đê. Trời mưa buồn quá, chả có việc gì làm.
lm2
06-09-08, 14:11
http://i16.photobucket.com/albums/b3/uncle_bambuu/1Sarangerel_1_.jpg
JhL8OncB5CUu-Uh5fZ3TrgZ-vt4D2tlqcw5a14xbFOfg
cfact
09-09-08, 00:58
http://de.fishki.net/picsw/092008/08/girls/liza/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/08/girls/liza/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/08/girls/liza/006.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/08/girls/liza/007.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/08/girls/liza/008.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/08/girls/liza/010.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/08/girls/liza/011.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/08/girls/liza/012.jpg

http://de.fishki.net/picsw/092008/08/girls/liza/015.jpg
cfact
09-09-08, 01:19
http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/005.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/006.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/007.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/008.jpg
cfact
09-09-08, 01:20
http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/009.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/010.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/011.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/012.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/013.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/014.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/015.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/07/girl/Justine/016.jpg
cfact
09-09-08, 10:47
http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/005.jpg
cfact
09-09-08, 10:47
http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/006.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/007.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/008.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/009.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/010.jpg
cfact
09-09-08, 10:47
http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/011.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/012.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/013.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/014.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/08/girls/Georgia/015.jpg
cfact
09-09-08, 10:51
http://de.fishki.net/picsw/082008/06/girl/water/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/06/girl/water/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/06/girl/water/005.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/06/girl/water/006.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/06/girl/water/010.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/06/girl/water/012.jpg
cfact
09-09-08, 10:53
http://de.fishki.net/picsw/082008/06/girl/Ariel/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/06/girl/Ariel/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082008/06/girl/Ariel/010.jpg
cfact
09-09-08, 11:24
http://dl.ziza.ru/other/082008/26/gerl/justine_california/003_justine_california.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/26/gerl/justine_california/004_justine_california.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/26/gerl/justine_california/005_justine_california.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/26/gerl/justine_california/007_justine_california.jpg
cfact
09-09-08, 11:24
http://dl.ziza.ru/other/082008/26/gerl/justine_california/008_justine_california.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/26/gerl/justine_california/010_justine_california.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/26/gerl/justine_california/011_justine_california.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/26/gerl/justine_california/013_justine_california.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/26/gerl/justine_california/015_justine_california.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/26/gerl/justine_california/016_justine_california.jpg
cfact
09-09-08, 11:28
http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/001_vicky_davies.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/002_vicky_davies.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/003_vicky_davies.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/004_vicky_davies.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/005_vicky_davies.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/006_vicky_davies.jpg
cfact
09-09-08, 11:28
http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/012_vicky_davies.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/016_vicky_davies.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/017_vicky_davies.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/019_vicky_davies.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/25/gerl/vicky_davies/020_vicky_davies.jpg
cfact
09-09-08, 11:33
Cái nào trùng các bác bỏ quá nhé. Mấy nay đang rỗi, ngồi bót ít ảnh chơi :D

http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/002_erica_ellyson.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/003_erica_ellyson.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/004_erica_ellyson.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/005_erica_ellyson.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/006_erica_ellyson.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/010_erica_ellyson.jpg
cfact
09-09-08, 11:33
http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/011_erica_ellyson.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/012_erica_ellyson.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/017_erica_ellyson.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/019_erica_ellyson.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/22/gerl/erica_ellyson/020_erica_ellyson.jpg
cfact
09-09-08, 11:35
http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic_%20kenneth_p.volpe/001_erotic_%20kenneth_p.volpe.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic_%20kenneth_p.volpe/002_erotic_%20kenneth_p.volpe.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic_%20kenneth_p.volpe/003_erotic_%20kenneth_p.volpe.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic_%20kenneth_p.volpe/004_erotic_%20kenneth_p.volpe.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic_%20kenneth_p.volpe/005_erotic_%20kenneth_p.volpe.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic_%20kenneth_p.volpe/008_erotic_%20kenneth_p.volpe.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic_%20kenneth_p.volpe/009_erotic_%20kenneth_p.volpe.jpg
cfact
09-09-08, 11:40
http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/001_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/002_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/003_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/004_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/005_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/006_erotic.jpg
cfact
09-09-08, 11:41
http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/007_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/008_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/009_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/010_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/011_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/012_erotic.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/21/bonus/erotic/013_erotic.jpg
cfact
09-09-08, 11:59
Có cái avatar này bùn cười vãi núa ! :24:

http://ziza.ru/uploads/fotos/foto_60410.gif
cfact
09-09-08, 12:11
http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/001_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/004_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/005_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/006_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/007_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/008_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/009_olga_olinian.jpg
cfact
09-09-08, 12:11
http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/010_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/011_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/012_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/013_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/014_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/015_olga_olinian.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/14/gerl/olga_olinian/016_olga_olinian.jpg
cfact
09-09-08, 12:22
http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/001_melisa_caribbean.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/002_melisa_caribbean.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/003_melisa_caribbean.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/004_melisa_caribbean.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/005_melisa_caribbean.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/006_melisa_caribbean.jpg
cfact
09-09-08, 12:23
http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/009_melisa_caribbean.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/011_melisa_caribbean.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/012_melisa_caribbean.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/015_melisa_caribbean.jpg

http://dl.ziza.ru/other/082008/07/gerl/melisa_caribbean/016_melisa_caribbean.jpg
cfact
09-09-08, 12:24
http://ziza.ru/uploads/fotos/foto_57535.gif http://ziza.ru/sites/ziza/emoticons/laugh.gif http://ziza.ru/sites/ziza/emoticons/blush.gif

Thôi nay tạm nghỉ ở đây, xem nhiều quá lại khát nước bỏ mẹ :24:
Motorola
06-10-08, 06:13
Xem xong quả này chảy hết máu cam.

Bác Trùnm ảnh sex tiếp tục đi bác.
cfact
08-10-08, 01:17
http://de.fishki.net/picsn/jennifer_01.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_02.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_03.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_04.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_05.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_06.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_07.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_08.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_09.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_10.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_11.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_12.jpg

http://de.fishki.net/picsn/jennifer_13.jpg
cfact
08-10-08, 01:19
http://de.fishki.net/picsn/kasia_01.jpg

http://de.fishki.net/picsn/kasia_01.jpg

http://de.fishki.net/picsn/kasia_03.jpg

http://de.fishki.net/picsn/kasia_04.jpg

http://de.fishki.net/picsn/kasia_05.jpg

http://de.fishki.net/picsn/kasia_06.jpg

http://de.fishki.net/picsn/kasia_07.jpg

http://de.fishki.net/picsn/kasia_09.jpg
cfact
08-10-08, 01:24
Cái này là ...

http://de.fishki.net/picsn/devushki_i_himiya_01.jpg

... nghịch ngu :D

http://de.fishki.net/picsn/devushki_i_himiya_01.jpg
cfact
08-10-08, 01:26
http://de.fishki.net/picsn/podbor13_10.jpg
lm2
08-10-08, 04:47
Anh cfact ơi, ảnh met-art.com anh thử tìm ảnh gốc xem chứ ảnh low res samples này trống chán lắm.
Mapparium
08-10-08, 06:33
Cái này là ...

... nghịch ngu :D

http://de.fishki.net/picsn/devushki_i_himiya_02.jpg

hình như kết quả nó là thế này nhỉ.
A.K
08-10-08, 09:40
Anh không khoái kéo mấy cây vi ô lông xen nhưng anh khoái như trong "school of rock", gãy tưng tưng như guitar bass được hông ta?

http://de.fishki.net/picsn/podbor13_10.jpg
cfact
08-10-08, 22:03
Mấy em này em đưa chó bác AK xét :D

http://zagony.ru/admin_star/other/1195484815_90.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1195744015_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196159779_34.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196159779_33.jpg
cfact
08-10-08, 22:38
http://zagony.ru/admin_star/other/1193666102_28.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193747735_3.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196853744_58.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1197550393_6.jpg
cfact
09-10-08, 08:57
http://zagony.ru/admin_star/other/1200992774_52.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201258658_22.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201084176_15.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201606998_4.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201781008_48.jpg

Dù sao nhìn ảnh chó mèo vẫn yêu hơn :D

http://zagony.ru/admin_star/other/1201607003_15.jpg
cfact
09-10-08, 09:21
http://zagony.ru/admin_star/other/1204630290_9.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1204887824_6.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1205321158_27.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1205836296_68.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1205754679_55.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1205489391_14.jpg
cfact
09-10-08, 11:13
http://zagony.ru/admin_star/other/1206365930_6.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1207041507_6.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1207041510_22.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1207219340_13.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1207133540_7.jpg
cfact
24-10-08, 14:58
http://www.huyandex.com/FilesPics/306/000/008.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/306/000/017.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/306/000/018.jpg
cfact
24-10-08, 15:11
http://www.huyandex.com/FilesPics/301/000/020.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/301/000/021.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/301/000/022.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/301/000/023.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/301/000/024.jpg
cfact
27-10-08, 09:48
http://de.fishki.net/picsw/102008/24/girls/a49/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/24/girls/a49/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/24/girls/a49/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/24/girls/a49/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/24/girls/a49/005.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/24/girls/a49/020.jpg
cfact
30-10-08, 08:36
http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/001_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/002_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/003_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/004_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/005_women.jpg
cfact
30-10-08, 08:36
http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/006_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/007_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/008_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/009_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/010_women.jpg
cfact
30-10-08, 08:37
http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/011_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/012_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/013_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/014_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/015_women.jpg
cfact
30-10-08, 08:37
http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/016_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/017_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/018_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/019_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/020_women.jpg
cfact
30-10-08, 08:38
http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/021_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/022_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/023_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/024_women.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/29/bonus/women/025_women.jpg
A.K
30-10-08, 09:49
Anh đíu ngó được con nào ở 3 post dưới này là thế đíu nào?
cfact
01-11-08, 10:37
http://IMG91.imageshack.us/IMG91/7844/f29eur9.jpg
vobo
06-11-08, 08:21
nhieu hang qua! nhung sao khong co hang viet ha cac bac?
cfact
10-11-08, 09:00
http://de.fishki.net/picsw/112008/05/girls/c24/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/05/girls/c24/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/05/girls/c24/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/05/girls/c24/005.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/05/girls/c24/011.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/05/girls/c24/012.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/05/girls/c24/014.jpg
cfact
10-11-08, 09:10
http://de.fishki.net/picsw/112008/05/girls/c14/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/05/girls/c14/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/05/girls/c14/004.jpg
Hitman
10-11-08, 09:19
Trên kia chúng nó cãi nhau nhức hết cả đầu, chỉ có xuống đây xem ảnh mới thấy đầu óc thư giãn được một tí. Ảnh ngon quá chú Phách ạ!
cfact
10-11-08, 10:07
Được phục vụ bác là niềm vinh hạnh của em :D

Chúc bác vui vẻ !
cfact
10-11-08, 10:13
http://www.huyandex.com/FilesPics/313/000/041.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/313/000/042.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/313/000/045.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/313/000/050.jpg
cfact
10-11-08, 10:43
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-11-7/1226063300/svezhie_zasvety_znamenitostejj_20_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-11-7/1226063300/svezhie_zasvety_znamenitostejj_20_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-11-7/1226063300/svezhie_zasvety_znamenitostejj_20_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-11-7/1226063300/svezhie_zasvety_znamenitostejj_20_foto_7.jpg
cfact
10-11-08, 10:45
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-15/1218807666/svezhie_zasvety_znamenitostejj_20_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-15/1218807666/svezhie_zasvety_znamenitostejj_20_foto_4.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-08/thumbs/1218807971_5323557d57.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-15/1218807666/svezhie_zasvety_znamenitostejj_20_foto_6.jpg
A.K
10-11-08, 13:35
Chú Fắc mến!

Chú làm anh thèm những ngày anh còn đú ngoài đảo quá đi thôi...

Than ôi...thời oanh liệt nay còn đâu??? Khi nào chú về nước, ráng bưng 1 con về theo được không? Anh thèm!
cfact
10-11-08, 14:06
Em đang lù lù ở HN đây :(
cfact
10-11-08, 14:30
http://images2.dezinfo.net/image/11.2008/dhit5.jpg

http://images.dezinfo.net/image/guest/06.2008/spy/0.jpg
cfact
10-11-08, 14:43
Love Condoms

http://vasi.net/uploads/posts/2008-11/1226013464_9.jpg

:24:
cfact
13-11-08, 09:34
http://de.fishki.net/picsw/112008/12/girls/a6/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/girls/a6/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/girls/a6/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/girls/a6/005.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/girls/a6/006.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/girls/a6/007.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/girls/a6/010.jpg
cfact
13-11-08, 10:01
http://vasi.net/uploads/podbor/ROO1316/thumbs/01000000.jpg

http://vasi.net/uploads/podbor/ROO1316/thumbs/50000000.jpg

http://vasi.net/uploads/podbor/ROO1316/thumbs/49000000.jpg

http://vasi.net/uploads/podbor/ROO1316/thumbs/36000000.jpg
cfact
13-11-08, 10:04
http://vasi.net/uploads/podbor/ROO1316/thumbs/35000000.jpg

http://vasi.net/uploads/podbor/ROO1316/thumbs/26000000.jpg

http://vasi.net/uploads/podbor/ROO1316/thumbs/17000000.jpg

http://vasi.net/uploads/podbor/ROO1316/thumbs/13000000.jpg

http://vasi.net/uploads/podbor/ROO1316/thumbs/08000000.jpg

http://vasi.net/uploads/podbor/ROO1316/thumbs/05000000.jpg
cfact
13-11-08, 12:46
http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/8.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/41.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/28.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/23.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/22.jpg
cfact
13-11-08, 12:46
http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/2.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/17.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/16.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/13.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/12/bonus/women/tn.jpg
quiz
13-11-08, 16:58
Hix, nhiều pic sex được chụp với một kỹ thuật rất cao, phục quá. Post nữa đê cfact

Bonus :D

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/imagephp.gif
gunnroseclose
18-11-08, 11:29
4 ngày nay bác cfact em không thấy post nào nữa, em đồ là dính quả mocxi rồi :))
cfact
18-11-08, 14:15
Chú găn làm ji' mà trù úm anh thế :D Mí cả anh có bao giờ biết mốc xi là cái gì đâu chứ, ngày trước anh cũng mở một số trang đại loại vậy, nhưng chỉ để sinh hoạt nhóm thôi :24:

Chú nhắc lại làm anh hắ...t.tt xì

http://de.fishki.net/picsw/112008/18/girls/2/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/18/girls/2/007.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/18/girls/2/009.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/18/girls/2/011.jpg
cfact
18-11-08, 14:17
http://de.fishki.net/picsw/112008/18/girls/5/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/18/girls/5/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/18/girls/5/010.jpg

Các bác cho em hỏi chứ giờ bót ảnh luy các bạn cũng bắt à ?
cfact
18-11-08, 17:40
Bi giờ thích txem mấy cái thể loại ảnh nhẹ nhàng này

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/sexuno.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/sexunodos.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/sexunodostres.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/sexunodostrescuatro.jpg
cfact
18-11-08, 17:47
http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/600%20450%20uno.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/600%20400%20dos.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/BABA%20600%20600.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/SISKI%20600%20600.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/BABA%20Y%20SISKI%20600%20600.jpg

???

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/fotoggg%201.jpg
cfact
18-11-08, 17:48
http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/630%20400%20image%201%20car.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/4%20camp.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/600%20400%20image%202%20gymn.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/2008/oct/october/3%20hotel.jpg
cfact
18-11-08, 17:54
http://www.mhealth.ru/upload/menshealth/IMG_1950%20copy.jpg

http://www.mhealth.ru/upload/menshealth/IMG_1972.jpg

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/YR9F9511_new.gif

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/YR9F9434_new.gif

http://images.mhealth.ru/upload/menshealth/YR9F9559_new.gif

Cái dưới kiểu như quảng cáo quần jean nhỉ ? :D
cfact
18-11-08, 17:57
http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/001_ero.jpg

Đ.éo hiểu bọn này học môn gì nữa :(

http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/009_ero.jpg
cfact
21-11-08, 14:21
http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/023_ero.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/030_ero.jpg

:24:

http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/046_ero.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/049_ero.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/051_ero.jpg
cfact
21-11-08, 14:28
http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/052_ero.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/066_ero.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/20/ero/094_ero.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/323/000/054.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/323/000/049.jpg
gunnroseclose
25-11-08, 13:13
3 hôm nay không thấy bác phắc em vào đây bốt ảnh, em đã đóan là dính vụ mốc xì mà, bây giờ ai ngờ lại là thật .
Chắc bác phắc đang ngồi viết bản kiểm điểm rồi :">
cfact
25-11-08, 16:09
Mặc dù bây giờ cơm không đủ ăn, cafe không đủ uống, thuốc không đủ hút nhưng cũng cố vào chiêuf lòng chú Găn xì, tặng chú cái vid, xem vui phết :D

http://de.fishki.net/picsw/112008/25/breast/tn.jpg

Down (http://de.fishki.net/picsw/112008/25/breast/breast.flv)
cfact
27-11-08, 15:09
http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/15/017.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/15/015.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/15/014.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/15/011.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/15/004.jpg
cfact
27-11-08, 15:10
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3656847/81578070.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3656847/81578029.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3656847/81578009.jpg
cfact
27-11-08, 15:30
http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/11/020.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/11/015.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/11/010.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/5/020.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/5/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/26/girls/5/001.jpg
cfact
27-11-08, 16:31
http://de.fishki.net/picsw/112008/27/girls/3/014.jpg
Hitman
27-11-08, 22:55
Chú Phách không sao là tốt rồi, kệ cbn bọn mốc xì ngu thì chết bệnh tật gì. Mấy quả ảnh vừa bốt chứng tỏ chú Phách vẫn phong độ, anh mừng!
MiZu
27-11-08, 23:21
Phải công nhận ảnh của chú fact cực hay và cực hiếm. Vẫn ngồi chờ ảnh chú...
cfact
28-11-08, 08:42
Ờ, em có bao giờ lai vãng qua mocxi đâu mà bị giề. Em bót anh trên này gần như lọc hết mịa mấy cái lồ lộ rồi, toàn kiểu luy luy thôi :D
cfact
28-11-08, 08:49
Nhận tiện bót mấy ảnh tặng bác Hit em

http://us.nu-photos.com/photo/2924474.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2922527.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2863743.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2927902.jpg
cfact
28-11-08, 08:50
http://us.nu-photos.com/photo/2914148.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2925679.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2932542.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2927495.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2917044.jpg
cfact
28-11-08, 08:52
http://us.nu-photos.com/photo/2886810.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2890601.jpg

yêu phết :D

http://us.nu-photos.com/photo/2871385.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2850698.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2876893.jpg
cfact
28-11-08, 09:22
http://us.nu-photos.com/photo/2841337.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2841337.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2807827.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2827477.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2779732.jpg
cfact
28-11-08, 09:23
http://us.nu-photos.com/photo/2779561.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2779691.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2808717.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2839737.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2814450.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2832155.jpg

Hình như có mấy cái em bót rồi .
gunnroseclose
28-11-08, 09:56
Sao em chẳng thấy cái ảnh nào là sao bác phách em ?
hay là tại máy em lởm không xem được ảnh bác.
Mà em thích mấy cái ảnh "ti" của bác bốt mấy trang trước bác ạ, nghệ thuật phết :D
cfact
28-11-08, 09:58
Anh vẫn thấy bình thường mà ? Có đồng chí nào hok thấy nữa không ?
gunnroseclose
28-11-08, 10:58
Em vẫn chưa thấy bác ạ, nó hiện lên là khoảng trắng :d
Bác em bốt ảnh ti nữa đi, em thích :D
Steering
28-11-08, 13:21
Mấy cái cuối em không thấy gì hết, bác phấc bốt lại đi. Ảnh của bác đẹp lắm!
gunnroseclose
28-11-08, 13:31
Mấy cái cuối em không thấy gì hết, bác phấc bốt lại đi. Ảnh của bác đẹp lắm!

Đấy, bạn này bị giống em này, không xem được mấy cái cuối.
Bác phách bốt ảnh ti lên đi bác :D
cfact
28-11-08, 14:05
Đểu nhở, tớ vẫn thấy bìn thường mà. Để nào rỗi rỗi tớ up lên cho.
cfact
28-11-08, 14:08
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-11/thumbs/1227725717_013.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-11/thumbs/1227725758_010.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-11/thumbs/1227725685_008.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-11/thumbs/1227725744_007.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-11/thumbs/1227725766_006.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-11/thumbs/1227725668_002.jpg
cfact
28-11-08, 16:17
http://de.fishki.net/picsw/112008/28/girls/angel/002.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203504558_37.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-07/thumbs/1215680119_5.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1196795051_ronni_04.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1196795051_ronni_06.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1196795051_ronni_02.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196853744_58.jpg
cfact
30-11-08, 03:03
Tặng bác A.K nhấn SN bác :D

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3657476/81603985.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3657476/81603971.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3657476/81603964.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3657476/81603932.jpg
Steering
30-11-08, 12:10
Làm thêm mấy kiểu chổng mông nữa bác Phấc, hình như tư lệnh AK khoái doggy cơ :D
Hitman
30-11-08, 20:53
Nhận tiện bót mấy ảnh tặng bác Hit em

http://us.nu-photos.com/photo/2924474.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2922527.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2863743.jpg

http://us.nu-photos.com/photo/2927902.jpg

Mấy cái ảnh này die hết rồi chú Phách ạ, chú bốt lại các post từ #190 - #194 nhé, cám ơn chú nhiều!
Nắng sớm
30-11-08, 23:31
Sao là một người đã từng nhìn qua trên 10.000 cặp vú mà em vẫn thích mò vào đây nhìn vú là sao các bác em?

Em không thể giải thích nổi.
Nắng sớm
30-11-08, 23:33
Quả này em thấy khó thở quá.

http://i291.photobucket.com/albums/ll317/cogairobot8282/Picture177.jpg
thitnackho
01-12-08, 17:56
Quả này em thấy khó thở quá.

http://i291.photobucket.com/albums/ll317/cogairobot8282/Picture177.jpg

Hức hức hức
cfact
02-12-08, 15:08
Mấy ảnh nì hơi lộ tí :D

http://de.fishki.net/picsw/122008/02/girls/6/020.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/02/girls/6/016.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/02/girls/6/014.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/02/girls/6/011.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/02/girls/6/008.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/02/girls/6/002.jpg

Mấy ảnh nì trả nợ bác Hít em nhá !
MiZu
02-12-08, 19:28
Hình cuối cùng đẹp quá hứt hứt...
cfact
03-12-08, 13:23
http://de.fishki.net/picsw/122008/03/girls/13/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/03/girls/13/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/03/girls/13/005.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/03/girls/13/007.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/03/girls/13/008.jpg
Hitman
03-12-08, 15:50
Hàng họ đẹp quá chú Phách ạ! Cả mấy ảnh stone cũng đẹp và lạ!
cfact
04-12-08, 11:27
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/1228298710_1.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/1228298705_2.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/1228298705_3.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/1228298693_4.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/1228298692_5.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/1228298767_6.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/1228298730_7.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/1228298783_8.jpg
A.K
04-12-08, 14:45
Làm thêm mấy kiểu chổng mông nữa bác Phấc, hình như tư lệnh AK khoái doggy cơ :D

Cái thằng!, gái cả tnxm này ai không biết chuyện này?
freefish
04-12-08, 15:49
Đọc báo thấy Chương Tử Di bị lộ hàng http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/12/3BA09193/ nhưng tìm mãi chả thấy trên net, bạn nào giúp anh với.
Harry Potter
04-12-08, 19:17
Vào ngoisao chấm lét là ra vấn đề :D

http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2008/12/3B9C7920/z2.jpg
A.K
05-12-08, 09:02
Đèo...anh thật anh đíu hiểu các chú khoái cái giống gì khi nhìn mấy cái kiểu như thế này. Nó che hết còn đâu mà dòm, mà có chàng hảng ra thì các chú có làm đc gì hay không? Hay mà ngồi đó tức?

Thà ngắm cái gì nó bạo hơn còn khoái hơn!
NNH
05-12-08, 09:52
Bạo như này được ko?

http://www.sexymusclegirls.com/images/kpot.jpg

Hay như này?

http://img3376.imagevenue.com/images/loc555/90680_51f_lana04_123_555lo_123_555lo.jpg
cfact
05-12-08, 11:20
Định mở lại topic nude nhưng trước bị xóa phát rồi nên thôi dek mở nữa, bót chung vào đây .

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/005.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/006.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/007.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/008.jpg
cfact
05-12-08, 11:21
http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/009.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/010.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/011.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/012.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/013.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/014.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/015.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/016.jpg
cfact
05-12-08, 11:22
http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/017.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/018.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/019.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/020.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/021.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/022.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/023.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/024.jpg
cfact
05-12-08, 11:22
http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/025.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/026.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/027.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/028.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/029.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/030.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/031.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/032.jpg
cfact
05-12-08, 11:23
http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/033.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/034.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/035.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/036.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/037.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/038.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/039.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/040.jpg
cfact
05-12-08, 11:24
http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/042.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/043.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/044.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/045.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/046.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/047.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/04/bonus/blackw/048.jpg
cfact
06-12-08, 14:37
Yêu cai miệng em này thế :D

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/girls/breast/020.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/girls/breast/019.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/girls/breast/016.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/girls/breast/014.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/05/girls/breast/001.jpg
cfact
09-12-08, 17:47
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3661340/81749044.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3661340/81749026.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/09/girls/katya/008.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/09/girls/katya/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/09/girls/katya/010.jpg

Anhr nào không đúng thuần phong mỹ thực các bác chỉ đạo em xoá ngay nhé !
cfact
10-12-08, 08:58
http://de.fishki.net/picsw/122008/09/bonus/sexy/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/09/bonus/sexy/010.jpg
cfact
10-12-08, 10:50
http://img389.imageshack.us/img389/2918/001rt0.jpg

http://img146.imageshack.us/img146/3851/002rc6.jpg

http://img146.imageshack.us/img146/7711/003kc6.jpg
cfact
10-12-08, 10:51
http://img516.imageshack.us/img516/2271/004ow2.jpg

http://img146.imageshack.us/img146/8388/005ib1.jpg

http://img516.imageshack.us/img516/4464/006zo2.jpg
cfact
10-12-08, 10:51
http://img516.imageshack.us/img516/8898/007vf9.jpg

http://img146.imageshack.us/img146/2958/008as0.jpg
cfact
10-12-08, 15:38
http://www.huyandex.com/FilesPics/337/000/030.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/337/000/031.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/337/000/032.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/337/000/033.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/337/000/034.jpg
cfact
10-12-08, 15:38
http://www.huyandex.com/FilesPics/337/000/035.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/337/000/036.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/337/000/037.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/337/000/038.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/337/000/039.jpg
cfact
10-12-08, 15:42
http://de.fishki.net/picsw/122008/10/girls/2/008.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/10/girls/2/009.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/10/girls/2/010.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/10/girls/2/012.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/10/girls/2/014.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/10/girls/2/019.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/10/girls/2/020.jpg
cfact
12-12-08, 09:14
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/thumbs/1228986250_daygirl_17.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/thumbs/1228986223_daygirl_09.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-12/thumbs/1228986195_daygirl_01.jpg

http://dizzi.ru/uploads/posts/2008-12/1228903667_5.jpg

http://dizzi.ru/uploads/posts/2008-12/1228903698_6.jpg

http://dizzi.ru/uploads/posts/2008-12/1228903633_16.jpg
cfact
12-12-08, 11:34
http://copypast.ru/foto5/1644/1.jpg

http://copypast.ru/foto5/1644/10.jpg

http://copypast.ru/foto5/1644/7.jpg

http://copypast.ru/foto5/1644/8.jpg
cfact
12-12-08, 11:35
http://ruero.com/pic/210708/image_4.jpg
X-ray
12-12-08, 23:16
Mấy cái ảnh post #235 die hết rồi chú cfact ạ. Anh thích tuyết!
cfact
15-12-08, 16:58
@X-ray : Link chết rồi hì chịu thôi bác ạ

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/10/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/10/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/10/005.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/10/006.jpg
cfact
15-12-08, 16:59
http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/10/007.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/10/008.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/10/019.jpg
cfact
15-12-08, 17:01
http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/21/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/21/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/21/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/21/005.jpg
cfact
15-12-08, 17:03
http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/21/011.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/21/012.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/21/014.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/21/015.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/15/girls/21/016.jpg
X-ray
15-12-08, 21:26
Loạt ảnh này anh thích, góc chụp lạ!
kẻ mộng du
15-12-08, 22:04
Bác văn sĩ hoạt động ở tô bích này thường xuyên nhỉ ;;].

Mình là vẫn thích gái đầy đặn nở nang, chớ xương xẩu lồ lộ thế kia, sao sao ý </3.
Nhưng mà tấm cuối thì nuột thật nhé, nhất là nét mặt nàng <3.À, tiện thể góp vui cái này:

flickr.com/photos/phamhongthai/1247909095/sizes/l/
cfact
17-12-08, 09:58
Em bé người bìn thường nhưng khuôn mặt em thích :D

http://de.fishki.net/picsw/122008/16/girls/2/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/16/girls/2/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/16/girls/2/006.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/16/girls/2/013.jpg
cfact
18-12-08, 08:43
http://de.fishki.net/picsw/122008/17/girls/10/001.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/17/girls/10/002.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/17/girls/10/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/17/girls/10/009.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/17/girls/10/013.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/17/girls/10/020.jpg
kiam
18-12-08, 10:57
Tung tăng chưa này, nhìn nhắng vãi :D :D

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/condom31mx3.jpg
kiam
18-12-08, 10:58
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/condomdurex4pa8.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/condomdurex5ut3.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/condomdurex6yy5.jpg
MiZu
18-12-08, 13:25
[QUOTE=kiam;186168
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/condomdurex5ut3.jpg

QUOTE]

Không bao giờ chơi đứng bạn bè khi chưa được đồng ý.

Kiam
cfact
18-12-08, 15:11
http://de.fishki.net/picsw/122008/18/girls/8/003.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/18/girls/8/004.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/18/girls/8/005.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/18/girls/8/006.jpg
cfact
18-12-08, 15:12
http://de.fishki.net/picsw/122008/18/girls/8/008.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/18/girls/8/009.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/18/girls/8/010.jpg

http://de.fishki.net/picsw/122008/18/girls/8/018.jpg