Help me, pls.

pepper
25-03-08, 05:13
Anh hay dùng cái chức năng remember password nên chả mấy khi nhớ mà bây giwof có mấy cái trang web anh hay vào tự nhiên nó upgrade hay chính xác hơn là downgrade bắt anh login lại. Pasword thì anh quên tịt rồi.

ANh đã thử cài SpotAuditor mà bản trial nó lại đếch hiện lên cái pasword mà bắt anh trả tiền. Bạn nào có crack của cái đó hay có chương trình nào tìm lại pasword hay hơn thì bảo anh với. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn!
Trùy
25-03-08, 05:22
Nhà bác mà chơi phi phốc tức cáo lửa thì vào Tools/Options/Security/View passwo là nó tòi ra,
Ngoài ra em chịu.
pepper
25-03-08, 05:38
Thanks. ANh mò được rồi. Cảm ơn chú.
Phuongdong
25-03-08, 13:13
http://www.crack.ms/cracks/crack.ms?id=2046084
PS: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi