Về chuyện email kích hoạt

wasabi
24-03-08, 13:37
Các bác thân mến,

Gần đây em mới nhận thấy là có một số bác không bao giờ nhận được mail kích hoạt, mặc dù đấy không phải bọn em thiết kế như thế. Em cũng nhận được một số PM yêu cầu kích hoạt giúp, và các bác còn hỏi bi giờ lại phải send pix mới được kích hoạt à... thì oan cho em lắm.

Ban đầu quan sát của em như sau:
- Các địa chỉ gmail bao giờ cũng nhận được thư yêu cầu kích hoạt
- Các địa chỉ yahoo không bao giờ nhận được thư kích hoạt
- Các địa chỉ khác thì hình như cũng không.

Em đang tìm cách khắc phục lỗi này,

- Kính.
wasabi
29-03-08, 07:22
Các bác,

Sau khi nghiên cứu thì em thấy là tất cả các dịch vụ khác trừ gmail đều bị delay mail khoảng 6 tiếng gì đấy, sau khi đăng ký các bác chịu khó chờ 6 tiếng sau nó gửi lại thư kích hoạt thì được thôi.

- Em.