Trao đổi E-tạp chí

No_promise
01-03-08, 15:41
Chào các bác!
Bác nào làm ơn cho xin article này với.

Baum, *. R., & Locke, E. A. 2004. The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth. Journal of Applied Psychology, 89: 587-598.

Em đội ơn các bác

xin gửi vào email này giúp em: teppizness@gmail.com