Hà Nội, mua nó ở đâu nhỉ

lm2
01-03-08, 00:17
http://www.mobilenet.vn/vn/print/tintrongnuoc/3824/index.aspx

chơi con này cho nó độc, Hà Nội, mua nó ở đâu nhỉ, cảm ơn