Xin e-book

cutun07
12-02-08, 00:08
Bác nào có quyển này cho em xin với ạ (ebook):
Organization: Contemporary Principles and Practice, John Child, Blackwell 2005.Em xin cảm ơn nhiều ạ.
Cu tũn
27-02-08, 04:37
Xoá hộ cái to bíc này mới. Việc xong mẹ nó rồi mà vẫn chưa thấy ai cho sách :D
1600
27-02-08, 06:05
Mẹ kiếp
Mày đã giúp ai bao giờ chưa mà lại chửi đổng khi không được giúp ?
changvam
27-02-08, 15:40
Của đáng tội, tìm rồi mà đ éo thấy Tủn ọ.
thienanh
04-03-08, 10:40
Em mượn cái tôpic này của bác Cu Tũn, hỏi xem các bác em có ai kiếm được quyển này không cho em xin với ạ, em cám ơn các bác em nhiều
Nobel Laureates in Chemistry, 1901-1992 (History of Modern Chemical Sciences) (History of Modern Chemical Sciences) (Hardcover)
Link gốc của nó ở đây ạ
http://www.amazon.com/Laureates-Chemistry-1901-1992-Chemical-Sciences/dp/0841224595
Cám ơn các bác em :X
chinazv08
23-10-08, 12:30
Chemical valve (http://www.corrosion-resistant-valves.com) seat leakage test is performed at the maximum rated pressure. This is a hydrostatic test with the acceptance criteria: drop tight for two minutes. Chemical valve (http://www.corrosion-resistant-valves.com) has an extensive Quality Control Program that is strictly followed for each valve. For all of our products, copies of these documents can be furnished upon request.website:www.corrosion-resistant-valves.com