Chào bạn tùng 4`

Ngọc
17-07-05, 12:04
Hôm nay thấy ấy có nick chỗ anh Gấu nên chào ấy một câu. :) Chúc ấy gặp mọi điều tốt đẹp nhé. Từ hồi ấy đi Mỹ về không biết tin tức mấy nữa. :D Have fun!
nkali
19-07-05, 06:44
Chị ké đất của Ngọc một tị, vì thấy Lạng Tư cứ vài phút là mở một topic chỉ để cười nói vu vơ một mình nên chị chẳng muốn làm phiền mọi người thêm nữa.

Có chú/cô nào mới vào nhà sáng nay, đưa tay bắt, tự giới thiệu là Việt Nam. Mịa kiếp, hết tên rồi sao chọn tên này, nhỡ nó như Lạng Tư, hay đói ăn thì chửi đ'eo nào được.