Gấu này!

Vẹo
16-07-05, 22:57
Hỏi khí không phải chứ bác có ý thức được việc giải quyết Lạng tư hay không? Bác Hồ dạy rồi, chúng ta càng nhân nhượng thì chúng nó càng lấn tới! :) Mong rằng đồng chí sáng suốt khi giải quyết triệt để việc này!
Hồ Minh Trí
17-07-05, 10:52
"Sự nhân đạo bao hàm cả việc đôi khi phải giết ai đó chết đi nhằm giữ gìn danh dự của họ hơn là để họ sống với sự nhục mạ và khinh bỉ của người đời" - Macarenco