Ảnh trong ngày

Trang : 1 2 3 4 5

cfact
18-01-08, 11:03
Em mở tô pích này thay cái tô pích Ảnh nhá của em, vì em pót vào đấy lâu quá, mạng thì fo', load mãi mới được:D

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_18_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_01_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_02_beregite_prirodu.jpg
cfact
18-01-08, 11:04
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_03_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_06_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_07_beregite_prirodu.jpg
cfact
18-01-08, 11:04
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_08_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_09_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_15_beregite_prirodu.jpg
cfact
18-01-08, 11:05
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_16_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_17_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_19_beregite_prirodu.jpg
cfact
18-01-08, 11:06
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_20_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_22_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_23_beregite_prirodu.jpg
cfact
18-01-08, 11:07
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_24_beregite_prirodu.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200601206_25_beregite_prirodu.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568809_67.jpg
cfact
18-01-08, 11:07
Cho cháu làm tợp thôi :)

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568810_75.jpg
cfact
18-01-08, 14:21
http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/051.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/054.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/055.jpg
cfact
18-01-08, 14:22
http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/057.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/059.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/061.jpg
cfact
18-01-08, 14:22
http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/062.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/063.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/064.jpg
cfact
18-01-08, 14:23
http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/065.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/067.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/069.jpg
cfact
18-01-08, 14:24
http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/070.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/072.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/108/000/073.jpg
quiz
18-01-08, 15:40
cfact đíu gì lấy lòng ai mà cứ mèo với mèo thế


Ai là văn Nâu, ai là Schnaps?
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/1200601206_01_beregite_prirodu.jpg
cfact
18-01-08, 16:16
cfact đíu gì lấy lòng ai mà cứ mèo với mèo thế
Anh vừa đi cafe về đã thấy mày vào ném đá, MK, anh thấy hay thì pót, anh cần éo gì lấy lòng đứa nào.
quiz
18-01-08, 19:17
Hí hí, ném đá díu gì, hỏi chơi thế thôi :-" mà mấy cái pic đại bàng vồ cá hồi đẹp hoành tráng là thế, đíu mang khoe, khoe đếch gì mấy cái con mèo bẩn bẩn bạc bẽo này.
cfact
18-01-08, 21:11
Thằng quýt, mày éo thích xem thì lượn tô pích khác chơi đi.
cfact
19-01-08, 15:18
http://zagony.ru/admin_star/other/1200662284_70.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200662283_66.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200662283_65.jpg
cfact
19-01-08, 15:19
http://zagony.ru/admin_star/other/1200662278_50.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200662277_46.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200662277_45.jpg
cfact
19-01-08, 15:20
http://zagony.ru/admin_star/other/1200662276_44.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200662276_43.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200662274_33.jpg
cfact
19-01-08, 15:20
http://zagony.ru/admin_star/other/1200662274_32.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200662270_27.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200662268_19.jpg
cfact
19-01-08, 15:21
http://zagony.ru/admin_star/other/1200662268_18.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200662266_12.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200662267_15.jpg
cfact
19-01-08, 15:25
http://zagony.ru/grabber/pic/1200664528_21.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200664527_20.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200664527_19.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200664527_18.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200664526_16.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200664526_13.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200664525_12.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200664525_11.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200664524_8.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200664524_7.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200664522_3.jpg
Cửu vạn
19-01-08, 18:57
Bác phắc thế mà được của nó đấy :claps:.
cfact
20-01-08, 22:22
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200489532_058_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200488871_051_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200488540_041_pics.jpg
cfact
20-01-08, 22:23
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200486963_017_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/1200399930_007_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200313989_092_pics.jpg
cfact
20-01-08, 22:24
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200313779_056_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200313703_041_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200313609_029_pics.jpg
cfact
20-01-08, 22:25
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/1200234846_85140.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/1200217317_85368.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/1200135592_85547.jpg
cfact
20-01-08, 22:26
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200048040_009_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/thumbs/1199877665_067_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/1199801630_x_9922906516.jpg
cfact
20-01-08, 22:31
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2008-01/1199800250_post-2-1199774624.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198841827_009_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198758809_41_pics.jpg
cfact
20-01-08, 22:32
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1198758654_20_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198671712_32_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198671671_25_pics.jpg
cfact
20-01-08, 22:33
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1198494257_95089785.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1198258235_80178.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198257565_knuttz_ueba_12.jpg
cfact
20-01-08, 22:34
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197977893_knuttz_ueba_08.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1197977661_32_pics.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1197917779_78762.jpg
cfact
20-01-08, 22:40
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198257532_knuttz_ueba_07.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1198151540_1198135712_knuttz_ueba_16.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197895905_knuttz_ueba_29.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1197745018_77782.jpg
cfact
20-01-08, 22:41
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1197744456_78382.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1197657165_78085.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1197629699_knuttz_ueba_37.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1197628598_43_pics_59790.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197628565_41_pics_73458.jpg
quiz
21-01-08, 01:27
Vào rồi lại ra, ra rồi lại vào :)
cfact
21-01-08, 11:12
Lịt cái thằng quiz, mày có viết được cái kak gì nên hồn không ? Viết mấy dòng cho nó rõ nghĩa cũng đ.éo được. DM, anh ghét nhất là tự dưng có thằng chen ngang, ị bậy mấy câu chả có nghĩa kak gì, mất cả hứng !
cfact
21-01-08, 15:35
http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/049.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/050.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/051.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/052.jpg
cfact
21-01-08, 15:36
http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/054.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/055.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/057.jpg
cfact
21-01-08, 15:37
http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/059.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/060.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/061.jpg
cfact
21-01-08, 15:37
http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/062.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/069.jpg
cfact
21-01-08, 15:39
http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/071.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/072.jpg
quiz
21-01-08, 19:12
Ha ha, đi học về đọc reply của cfack buồn cười tí nữa ngã...ha ha, chả mấy khi trêu cfack cho tức điên đến thế...he he. Cuối cùng rồi cũng có ảnh của chó ở trong này..he he...cho xem ảnh đại bàng bắt cá đê Y_Y
cfact
21-01-08, 21:02
Ơ lịt thằng này, anh tức gì mấy cái kiểu trêu chọc vớ vẩn của mày. Mà mày cũng fo' vừa thôi chứ thằng em , tao chịu với nhưng thằng như chú mày.
cfact
22-01-08, 14:28
http://zagony.ru/admin_star/other/1200913499_41.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200913496_33.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200913495_27.jpg
cfact
22-01-08, 14:29
http://zagony.ru/admin_star/other/1200913489_14.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200913489_13.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200913489_11.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200913486_4.jpg
cfact
23-01-08, 10:35
http://zagony.ru/admin_star/other/1200992768_23.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200992769_24.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200992766_8.jpg
cfact
23-01-08, 10:36
http://zagony.ru/admin_star/other/1200992767_17.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200992769_26.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200992769_27.jpg
cfact
23-01-08, 10:37
http://zagony.ru/admin_star/other/1200992770_29.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200992771_32.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200992772_37.jpg
cfact
23-01-08, 10:37
http://zagony.ru/admin_star/other/1200992772_40.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200992774_51.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200992775_55.jpg
cfact
23-01-08, 10:47
http://zagony.ru/grabber/pic/1200956967_12.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956966_11.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956965_10.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956964_9.jpg
cfact
23-01-08, 10:47
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956964_8.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956963_7.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956962_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956961_5.jpg
cfact
23-01-08, 10:48
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956960_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956959_3.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956958_2.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956958_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200956957_0.jpg
quiz
23-01-08, 18:13
Sao mãi mà chưa có đại bàng vồ cá hồi T?T
cfact
23-01-08, 22:03
Tổ cha thằng Quít, anh cũng chịu chú mày, chú thích thì vào lại đây (http://www.tnxm.net/showthread.php?t=5775&page=5&pp=20) mà xem.
quiz
23-01-08, 22:13
Hu hu, đíu gì cfact lại lôi tổ cha vào đây làm gì thế này, chả tinh thần TL gì cả. Xin lỗi tớ đê.
cfact
23-01-08, 22:50
Đây, của chú đây, mà sao giọng chú giống gái thể nhỉ ? Chỉ gái mới thế chứ anh thấy éo thằng trai Thăng Long nào như chú mày ?

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/cccc.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/ce.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/ccccc.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/ccrr.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/cfact.jpg
cfact
23-01-08, 22:51
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/cfact1.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/cvccc.jpg


http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/qau.jpg
cfact
23-01-08, 22:52
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/vcxv.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/vvv.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/vvvvvcdf.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/vvvvvv.jpg
cfact
23-01-08, 22:54
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/x1.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/x2.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/x3.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/x4.jpg
quiz
23-01-08, 23:11
Đẹp rụng rời, cảm ơn cfact. Nhưng vẫn phải xin lỗi đấy.
Chuyện nào ra chuyện đó, lúc tranh luận thì hăng tiết, đưa lý lẽ, biện luận các kiểu, chửi bới, blap blap cốt sao cho cái người nghe nó hiểu ý mình, còn chỗ này là giải trí, nhí nhố một tí cũng chả ai đánh giá tư cách này nọ, cốt cho cơ thể nó cân bằng, chứ lúc nào cũng hằm hằm như thịt bằm nấu cháo, thật, nhanh già mà cfact cũng chỉ độc miệng chứ không độc tâm, tớ nghĩ thế...hê hê.
em anh Bim
23-01-08, 23:14
Hình mấy con chim đẹp nhỉ. Mà internet giờ cũng kinh thật, gúc cái gì cũng một phát ra cả đống ấy chứ.
cfact
23-01-08, 23:21
Ti béo đúng rồi, nhưng ảnh thì tớ lấy trong mấy cái rum hay vào thôi, không cần gúc :D
cfact
24-01-08, 00:00
Lỡ tay up lên rồi thì up cho nó nốt, từ rày tao cấm thằng Quít đòi ảnh nữa nhá, ảnh Luy thì được :D

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/11e.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/11r.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/11t.jpg
cfact
24-01-08, 00:01
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/11w.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/11wa.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/12qw.jpg
cfact
24-01-08, 00:02
Săn mồi

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/22d.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/22e.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/22wq.jpg
cfact
24-01-08, 00:03
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/22ws.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/22y.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/33re.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/33yu.jpg
cfact
24-01-08, 00:03
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/44tr.jpg
cfact
24-01-08, 00:04
Kền kền cũng hoành tráng :)

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/kenken1.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/kenken2.jpg
Look
24-01-08, 00:16
Đây, của chú đây, mà sao giọng chú giống gái thể nhỉ ? Chỉ gái mới thế chứ anh thấy éo thằng trai Thăng Long nào như chú mày ?

Ừ, cái này anh cũng cảm thấy Quiz như thế.
Thỉnh thoảng anh cũng thấy cả hai loại pê đê và vờ vịt pê đê. Nói chung buồn cười.
Bài bót của Quiz thì vương vãi , són ít một, ít một, làm anh liên tưởng đến loại uống nước nấu chưa sôi, nên hay đái són ... :24:
Look
24-01-08, 00:17
À quên, hàng ngày vẫn vào ngắm ảnh.
Nhiều ảnh đẹp và độc đáo...
quiz
24-01-08, 00:54
Đấy, đẹp thế chứ, cám ơn cfact. Chưa xin lỗi tớ nhớ he he
Look đang làm hỏng cái title Người Thăng Long kìa...hẹ hẹ. Viết để người khác còn tôn trọng chứ. (xin lỗi cfact vì lại lấy box cua cfact dùng không đúng mục đích)
cfact
24-01-08, 01:04
Vừa vào thấy Quít reply lại tưởng chửi nhau với Lúc, may quá không phải :).
Quít thích anh gì mật thư cho anh anh pót nhé :D
Una
24-01-08, 01:25
http://www.huyandex.com/FilesPics/109/000/069.jpg
Trời ơi, nhớ con Miu nhà em quá. Hic hic trông giống hệt! Thế mà cũng gần năm kể từ ngày nó lên thiên đường rồi :icon_sad:
Nắng sớm
24-01-08, 01:29
Nhìn con miu này mình chỉ muốn vặt trụi đống râu của nó.

Trời ơi, sao mình ghét mèo quá!
cfact
24-01-08, 01:51
Trời ơi, nhớ con Miu nhà em quá. Hic hic trông giống hệt! Thế mà cũng gần năm kể từ ngày nó lên thiên đường rồi :icon_sad:
Na cho nó hấp lá ... Na rồi à ? :D
quiz
24-01-08, 01:57
Cảm ơn cfact trước nhé, sẽ có lúc làm phiền he he.
Una
24-01-08, 02:00
Na cho nó hấp lá ... Na rồi à ? :D
Đâu, nó bị đánh bả ạ. Khổ thân lắm í, bọn đểu cáng khốn kiếp. Bác còn ảnh mèo lông màu trắng vàng bốt lên cho em đỡ nhớ nó với hic hic :(
cfact
24-01-08, 02:28
Con này được không Na ? :D
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1197387416_76951.jpg

@Sói : trước khi thịt phải lày lày:

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/2007-12/1197387378_76953.jpg

:D
Una
24-01-08, 02:41
Hi hi trông ghê quá, không dễ xương như con Miu nhà em. Để về tìm lại xem còn ảnh nào của nó không post lên đây cho các bác xem :)
cfact
25-01-08, 11:41
http://zagony.ru/admin_star/other/1201084178_29.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201084178_27.jpg
cfact
25-01-08, 11:42
http://zagony.ru/admin_star/other/1201084177_20.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201167061_50.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201167045_6.jpg
cfact
25-01-08, 11:43
http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/044.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/045.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/046.jpg
cfact
25-01-08, 11:45
http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/047.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/048.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/049.jpg
cfact
25-01-08, 11:45
http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/050.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/051.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/052.jpg
cfact
25-01-08, 11:46
http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/054.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/056.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/058.jpg
cfact
25-01-08, 11:48
http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/061.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/062.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/063.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/067.jpg
cfact
30-01-08, 14:38
http://zagony.ru/admin_star/other/1201607003_13.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201607003_14.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201607003_15.jpg
cfact
30-01-08, 14:38
http://zagony.ru/admin_star/other/1201607004_21.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201607005_22.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201607005_23.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201607005_25.jpg
cfact
30-01-08, 14:39
http://zagony.ru/admin_star/other/1201607022_46.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201516065_9.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201516066_12.jpg
cfact
30-01-08, 14:40
http://zagony.ru/admin_star/other/1201516066_15.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201516070_37.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201516070_38.jpg
cfact
30-01-08, 14:41
http://zagony.ru/admin_star/other/1201516072_47.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201516073_50.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201516073_51.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201516074_53.jpg
cfact
30-01-08, 14:41
http://zagony.ru/admin_star/other/1201516074_54.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201516075_60.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201516076_66.jpg
cfact
30-01-08, 14:53
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201505814_iceage_01.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201505814_iceage_02.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201505814_iceage_03.jpg
cfact
30-01-08, 14:54
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201505814_iceage_04.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201505814_iceage_05.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201505814_iceage_06.jpg
cfact
30-01-08, 14:55
http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/062.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/063.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/064.jpg
cfact
30-01-08, 14:56
http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/067.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/068.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/069.jpg
cfact
30-01-08, 14:56
http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/070.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/071.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/072.jpg
cfact
30-01-08, 14:58
http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/074.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/075.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/077.jpg
cfact
30-01-08, 15:00
http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/078.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/079.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/080.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/081.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/083.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/115/000/084.jpg
cfact
31-01-08, 17:12
http://zagony.ru/admin_star/other/1201687972_3.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201687975_21.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201687975_22.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201687978_30.jpg
cfact
31-01-08, 17:13
http://zagony.ru/admin_star/other/1201687979_35.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201687980_37.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201687981_41.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201687984_50.jpg
cfact
01-02-08, 14:21
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_01_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_02_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_03_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_04_chip_deil.jpg
cfact
01-02-08, 14:22
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_06_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_07_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_08_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_09_chip_deil.jpg
cfact
01-02-08, 14:23
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_10_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1201763092_11_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_12_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_13_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_14_chip_deil.jpg
cfact
01-02-08, 14:23
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1201763092_19_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_21_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_22_chip_deil.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/1201763092_24_chip_deil.jpg
cfact
02-02-08, 17:45
http://zagony.ru/admin_star/other/1201864310_1.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201864312_8.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201864313_12.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201864318_30.jpg
cfact
02-02-08, 17:46
http://zagony.ru/admin_star/other/1201864320_41.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201864321_50.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201864321_51.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201864322_52.jpg
cfact
02-02-08, 17:46
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1201847910_adidas_01.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1201847910_adidas_02.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1201847910_adidas_04.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/112.jpg
cfact
02-02-08, 17:50
http://www.xa-xa.org/uploads/posts/133.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/132.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/130.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/128.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/125.jpg

http://www.xa-xa.org/uploads/posts/121.jpg
cfact
02-02-08, 17:54
http://www.huyandex.com/FilesPics/118/000/062.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/118/000/063.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/118/000/064.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/118/000/065.jpg
cfact
02-02-08, 17:55
http://www.huyandex.com/FilesPics/118/000/066.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/118/000/067.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/118/000/068.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/118/000/069.jpg
quiz
03-02-08, 00:40
Xin cái này nhớ cfact he he, cảm ơn!
cfact
11-02-08, 22:42
Mở hàng đầu xuân

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202376671_gubisd_02.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202376671_gubisd_01.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202376671_gubisd_03.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202376671_gubisd_04.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202376671_gubisd_05.jpg
cfact
11-02-08, 22:45
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202376053_childs_05.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202376053_childs_06.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202376053_childs_07.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202376053_childs_11.jpg
cfact
11-02-08, 23:09
NATURE’S BEST PHOTOGRAPHY AWARDS - part 01

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_18_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_01_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_02_bestfoto.jpg
cfact
11-02-08, 23:10
NATURE’S BEST PHOTOGRAPHY AWARDS - part 02

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_03_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202041243_04_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_05_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_06_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202041243_07_bestfoto.jpg
cfact
11-02-08, 23:11
NATURE’S BEST PHOTOGRAPHY AWARDS - part 03

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_08_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_09_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_10_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_11_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_13_bestfoto.jpg
cfact
11-02-08, 23:11
NATURE’S BEST PHOTOGRAPHY AWARDS - part 04

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_14_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202041243_15_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_16_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_17_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_19_bestfoto.jpg
cfact
11-02-08, 23:12
NATURE’S BEST PHOTOGRAPHY AWARDS - part 05

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202041243_20_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_21_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_22_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202041243_23_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_24_bestfoto.jpg
cfact
11-02-08, 23:13
NATURE’S BEST PHOTOGRAPHY AWARDS - part 06

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_25_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_26_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_27_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_28_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202041243_29_bestfoto.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1202041243_20_bestfoto.jpg
cfact
11-02-08, 23:27
Tuyển tập mèo

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_4.jpg
cfact
11-02-08, 23:27
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_5.jpg


http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_10.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_12.jpg
cfact
11-02-08, 23:28
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_21.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_22.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_23.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_24.jpg
cfact
11-02-08, 23:29
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_28.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_30.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_31.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_32.jpg
cfact
11-02-08, 23:29
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_34.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_37.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_44.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-11/1202727542/koshaki_56_foto_55.jpg
cfact
11-02-08, 23:36
http://zagony.ru/admin_star/other/1202465302_6.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1202465308_22.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1202465302_5.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1202465310_30.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1202465312_36.jpg

Tặng riêng Nâu cái ảnh này :D

http://zagony.ru/admin_star/other/1202465314_48.jpg
1600
12-02-08, 04:49
Thật là hay quá đi
cfact
12-02-08, 08:55
http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/047.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/049.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/050.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/051.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/052.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/053.jpg

Con này mà ăn thì ngon phải biết :D
cfact
12-02-08, 08:59
http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/062.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/072.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/073.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/077.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/079.jpg
cfact
12-02-08, 09:00
http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/080.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/081.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/083.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/084.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/124/000/085.jpg
cfact
12-02-08, 09:06
http://www.huyandex.com/FilesPics/123/000/092.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/123/000/089.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/123/000/081.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/123/000/080.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/123/000/079.jpg
cfact
12-02-08, 09:06
http://www.huyandex.com/FilesPics/123/000/078.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/123/000/077.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/123/000/074.jpg

:D

http://www.huyandex.com/FilesPics/123/000/073.jpg
cfact
12-02-08, 10:20
Nghệ thuật từ đôi tay

http://www.huyandex.com/FilesPics/119/000/044.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/119/000/045.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/119/000/046.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/119/000/047.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/119/000/048.jpg
cfact
12-02-08, 10:21
http://www.huyandex.com/FilesPics/119/000/049.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/119/000/050.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/119/000/051.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/119/000/052.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/119/000/053.jpg
cfact
15-02-08, 14:15
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_01.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_02.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_04.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_05.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_07.jpg
cfact
15-02-08, 14:16
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_08.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_09.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_13.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_15.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_18.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203013337_dogs_20.jpg
cfact
15-02-08, 14:18
Quảng cáo

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1203012947_jeance_13.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1203012947_jeance_11.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1203012947_jeance_09.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1203012947_jeance_08.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1203012947_jeance_07.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203012947_jeance_06.jpg
cfact
15-02-08, 14:24
http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/095.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/090.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/084.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/083.jpg
cfact
15-02-08, 14:27
Ảnh đẹp

http://zagony.ru/admin_star/other/1202987246_21.jpg
cfact
15-02-08, 14:42
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_9.jpg
cfact
15-02-08, 14:43
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_12.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_16.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_22.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_24.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_27.jpg
cfact
15-02-08, 14:44
Bi nhà mình :D

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_31.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-14/1202990496/fotki_na_temu_ljubvi_40_foto_38.jpg
cfact
15-02-08, 14:57
xxx :D

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-13/1202901456/romantika_18_foto_18.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-13/1202901456/romantika_18_foto_17.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-13/1202901456/romantika_18_foto_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-13/1202901456/romantika_18_foto_12.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-13/1202901456/romantika_18_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-13/1202901456/romantika_18_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-13/1202901456/romantika_18_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-13/1202901456/romantika_18_foto_1.jpg
cfact
16-02-08, 12:09
Tai nạn :D

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-15/1203077069/sejjchas_budet_ochen_bolno._podborka._14_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-15/1203077069/sejjchas_budet_ochen_bolno._podborka._14_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-15/1203077069/sejjchas_budet_ochen_bolno._podborka._14_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-15/1203077069/sejjchas_budet_ochen_bolno._podborka._14_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-15/1203077069/sejjchas_budet_ochen_bolno._podborka._14_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-15/1203077069/sejjchas_budet_ochen_bolno._podborka._14_foto_8.jpg
cfact
19-02-08, 11:25
http://zagony.ru/admin_star/other/1203331728_8.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331728_9.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331728_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331729_14.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331729_15.jpg
cfact
26-02-08, 16:37
http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/023.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/024.jpg

Bắt quả tang :D

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/026.jpg
cfact
26-02-08, 16:40
http://zagony.ru/admin_star/other/1203676407_2.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676411_12.jpg

cái này :D

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676412_16.jpg
cfact
26-02-08, 16:42
http://zagony.ru/admin_star/other/1203676421_17.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676423_23.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676423_24.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676426_34.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676430_43.jpg
cfact
26-02-08, 16:44
Này tặng thằng Quýt !

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676438_56.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676433_49.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676428_38.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676410_9.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203676409_8.jpg
cfact
26-02-08, 16:46
http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/028.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/029.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/030.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/031.jpg
cfact
26-02-08, 16:48
http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/033.jpg

:D

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/034.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/036.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/037.jpg

Mất dạy !

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/038.jpg
cfact
26-02-08, 16:49
http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/039.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/040.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/043.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/135/000/044.jpg
cfact
26-02-08, 16:52
http://zagony.ru/grabber/pic/1203682462_67.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1203682416_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1203682435_35.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1203682438_41.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1203682445_52.jpg
cfact
27-02-08, 00:26
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3489464/75332977.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3489464/75332982.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3489464/75332983.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3489464/75332986.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3489464/75333003.jpg
cfact
27-02-08, 00:38
http://de.fishki.net/picsw/022008/21/sports/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/21/sports/04_sports.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/21/sports/08_sports.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/21/sports/15_sports.jpg
cfact
27-02-08, 00:38
http://de.fishki.net/picsw/022008/21/sports/23_sports.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/21/sports/29_sports.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/21/sports/54_sports.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/21/sports/84_sports.jpg
cfact
27-02-08, 01:08
http://de.fishki.net/picsw/022008/20/coolads/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/20/coolads/02_coolads.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/20/coolads/15_coolads.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/20/coolads/29_coolads.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/20/coolads/39_coolads.jpg
quiz
27-02-08, 04:38
Cảm ơn cfact đã tặng tớ, đẹp nhưng nhìn tồi tội như kiểu sắp vào lẩu ^v^.
Cảm ơn lần nữa vì sau 1 ngày vật lộn lại được cười thật thoải mái khi xem những bức ảnh của cfact.
cfact
27-02-08, 14:21
Mấy con chim đó vào lẩu thì ngon phải biết, mình chưa được thử món này. Tết về toàn ăn lẩu gà chọi, nghĩ tới giờ vẫn thèm :D.
cfact
27-02-08, 14:21
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3498247/75547923.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3498247/75547926.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3498247/75547933.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3498247/75547976.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3498247/75547980.jpg
cfact
27-02-08, 14:24
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3498247/75547989.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503454.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503455.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503457.jpg

Tập thể :D

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503470.jpg
cfact
27-02-08, 14:24
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503471.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503473.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503480.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503484.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503485.jpg
cfact
27-02-08, 14:25
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503487.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503489.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503490.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503496.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503507.jpg
cfact
27-02-08, 14:28
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503509.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503514.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503522.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503525.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503527.jpg
cfact
27-02-08, 14:31
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503534.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503535.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3496116/75503546.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/26/taksa/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/26/taksa/02_taksa.jpg

http://de.fishki.net/picsw/022008/26/taksa/05_taksa.jpg
cfact
27-02-08, 15:08
http://photofile.ru/photo/fishki_net/2592543/48954707.jpg

http://de.fishki.net/picsp/prikol_zhivotn_41.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3498247/75547924.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3498247/75547986.jpg
cfact
29-02-08, 13:31
http://de.fishki.net/picso/podbor75_07.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor75_08.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor75_19.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor75_22.jpg
cfact
29-02-08, 13:32
http://de.fishki.net/picso/tsirkachka.jpg

http://de.fishki.net/picso/figasepoza.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor77_06.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor77_13.jpg
cfact
29-02-08, 13:33
http://de.fishki.net/picso/podbor77_18.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor77_22.jpg

http://de.fishki.net/picso/lyubov.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor79_15.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor79_17.jpg
cfact
29-02-08, 13:34
http://de.fishki.net/mypics/podborka_10.jpg

http://de.fishki.net/mypics/podborka_15.jpg

http://de.fishki.net/mypics/podborka_33.jpg

http://de.fishki.net/mypics/2/podborka_49.jpg
cfact
29-02-08, 13:37
http://de.fishki.net/mypics/2/podborka_53.jpg

http://de.fishki.net/mypics/2/podborka_55.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/4_podborka_1.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/4_podborka_8.jpg
cfact
29-02-08, 15:37
http://de.fishki.net/mypics2/10_podborka_2.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/10_podborka_3.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/10_podborka_8.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/10_podborka_10.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/10_podborka_11.jpg
cfact
29-02-08, 15:39
http://de.fishki.net/mypics2/10_podborka_45.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/11_podborka_6.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/11_podborka_23.jpg

http://de.fishki.net/pics9/dergderg.jpg
cfact
11-03-08, 14:00
http://de.fishki.net/picsw/082007/03/yaico/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082007/03/yaico/yaico_01_332.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082007/03/yaico/yaico_02_279.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082007/03/yaico/yaico_03_302.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082007/03/yaico/yaico_04_325.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082007/03/yaico/yaico_05_345.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082007/03/yaico/yaico_06_438.jpg
cfact
11-03-08, 14:00
Hàng xịn :D

http://de.fishki.net/picsw/082007/03/bonus2/9.jpg
SeaC
11-03-08, 14:52
Hàng xịn :DHàng xịn hay bác lắp ghép đới?

Lãng mạn nhỉ?
cfact
12-03-08, 14:16
http://de.fishki.net/picsw/032008/11/LaChapelle/047_LaChapelle.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/LaChapelle/045_LaChapelle.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/LaChapelle/039_LaChapelle.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/LaChapelle/037_LaChapelle.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/LaChapelle/032_LaChapelle.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/LaChapelle/028_LaChapelle.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/LaChapelle/027_LaChapelle.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/LaChapelle/004_LaChapelle.jpg
cfact
12-03-08, 15:18
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892677.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892675.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892671.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892666.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892659.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892625.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892578.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892576.jpg
cfact
12-03-08, 15:18
Đẹp

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892708.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892647.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3508943/75892638.jpg
cfact
13-03-08, 14:38
http://photofile.ru/photo/fishki_net/2986039/61149220.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/2986039/61149222.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/2986039/61149266.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/2986039/61149318.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/2986039/61149338.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/2986039/61149349.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/2979763/60930658.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/2979763/60930704.jpg
cfact
13-03-08, 15:02
ĐM, xem cái ảnh em suýt sặc !

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3001871/61684633.jpg
Mime
14-03-08, 05:52
Ảnh trên chắc là đồ dỏm.


http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/044.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/112/000/045.jpgCái này là quảng cáo cho Trung tâm cung cấp con nuôi và hình như được giải nhất hay nhì ở Cannes Ad. Festival thì phải.

Thêm ảnh quảng cáo nữa nhé bạn cfact. Tks.
cfact
24-03-08, 17:03
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3516576/76144475.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3516576/76144486.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3516576/76144491.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3516576/76144502.jpg
cfact
24-03-08, 17:04
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3516576/76144524.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3516576/76144525.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3516576/76144533.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3516576/76144535.jpg
NNH
24-03-08, 17:23
Ảnh của Cfact nhìn nhiều cái kinh bỏ mẹ, phải như này cho nó đổi không khí.

PS: Tiếc thay anh vừa mới xem đoạn phin sex của em này!

http://s97.photobucket.com/albums/l217/huong_van_thien/?action=view&current=Dan-Le110108.jpg
cfact
24-03-08, 17:57
@NNH : kinh là kinh chỗ nào bác em ? Nói chung chung thế biết thế đé- nào được.Tự nhiên đang nói chiện ảnh iếc lại quay sang khoe phim séc của em Đan Lê, éo hiểu.
Cửu vạn
24-03-08, 20:56
Ảnh của Cfact nhìn nhiều cái kinh bỏ mẹ, phải như này cho nó đổi không khí.

PS: Tiếc thay anh vừa mới xem đoạn phin sex của em này!

http://s97.photobucket.com/albums/l217/huong_van_thien/?action=view&current=Dan-Le110108.jpg
Ngon, chậc chậc là ngon.

Cai phin sếc mà bác xem trông em ấy thế nào hả bác? Có ngon như trên ảnh không. Nhiều em trên ảnh thì đẹp vãi ra, đến lúc chụp kô phấn son nhìn người như cave quá đát, nhăn nhúm, nhũn nhoét, nát bét.
vovi
24-03-08, 21:15
Đâu đâu?? Phin x đâu??
Cửu vạn
24-03-08, 22:34
Bác vovi mà gú ra thì pờ mờ cho em với nhé :D. Em gú toàn ra mấy cái bài nói em này làm cave miễn phí thôi. Mà đang ở trường mà cứ gú sex nhiều quá sợ bọn IT center nó treo mẹ cổ lên thì toi.
cfact
24-03-08, 22:51
Fin đã có đé- đâu, toàn nói phét đấy .
Pằng
24-03-08, 23:10
Có rồi mà, trúng phóc luôn

Camera hơi rung chứng tỏ có người thứ 3 (yourfilehost.com) dan le hot hot
1600
24-03-08, 23:38
Có rồi mà, trúng phóc luôn

Camera hơi rung chứng tỏ có người thứ 3 (yourfilehost.com) dan le hot hot

Thêm cái này "/media.php?cat=video&file=04Y_new.MPG" vào sau www.yourfilehost.com
cfact
24-03-08, 23:59
Anh nghi cái này éo phải, căn bản là không kiểm chứng được, chỉ thấy hơi hơi giống thôi .
Cu tũn
25-03-08, 05:46
Chính xác ! Em có gặp con bé này nhiều lần rồi....(theo Link của 1600). A em mình xem xong xoá đi thôi không lại rách viêc. Con mẹ nó, đóng phim thì phò phạch thế mà lên fin sex thì cứ ứ hự như thật.
lm2
25-03-08, 08:03
em đếch có kinh nghiệm tìm mấy cái này, bác nào send cho em cái nhở
cfact
25-03-08, 09:06
Xóa rồi :D
Cửu vạn
25-03-08, 09:57
Xóa rồi :D

Thế bác để cái sọt rác ở đâu thế :D.
cfact
25-03-08, 10:24
CHú Buon chưa xem à ? :D
cfact
25-03-08, 12:32
Không làm loãng tô pích nữa nhá :D

http://de.fishki.net/picsw/032008/24/bonus/podborka-zverey/tn.jpg

http://photofile.name/photo/fishki_net/3234980/69206794.jpg
cfact
25-03-08, 12:38
http://photofile.name/photo/fishki_net/3234980/69206818.jpg

http://photofile.name/photo/fishki_net/3234980/69206835.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3234980/69206797.jpg
cfact
25-03-08, 12:41
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3234980/69206885.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3234980/69206878.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3234980/69206873.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3234980/69206872.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3234980/69206868.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3234980/69206866.jpg
cfact
25-03-08, 12:42
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3234980/69206850.jpg

Xem cái ảnh này nhớ thời học lớp 3 bắt đầu tập phì phèo thuốc là, thi nhau thở ra bằng mũi, he he. Bỏ đi tới lớp 10 mới chiến lại thuốc lào ... :D
cfact
25-03-08, 15:47
http://photofile.name/photo/fishki_net/3519343/76241591.jpg

http://photofile.name/photo/fishki_net/3519343/76241601.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3519343/76241562.jpg

http://photofile.name/photo/fishki_net/3519343/76241566.jpg
changvam
25-03-08, 18:57
http://vnexpress.net/Vietnam/Cuoi/2008/03/3BA009C6/Xe-may.jpg
Chỉ có ở VN.
cfact
26-03-08, 19:42
Mệt mỏi quá, chỉ thích xem mấy cái ảnh nhẹ nhàng , mà lâu lâu rồi em chưa bót anh nuy nhỉ ? :D

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/kinder/tn.jpeg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/kinder/001_kinder.jpeg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/kinder/006_kinder.jpeg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/kinder/007_kinder.jpeg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/kinder/008_kinder.jpeg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/kinder/010_kinder.jpeg
cfact
26-03-08, 23:45
http://de.fishki.net/picsw/032008/26/reuters/092_reuters.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/reuters/085_reuters.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/reuters/079_reuters.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/reuters/078_reuters.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/reuters/057_reuters.jpg
cfact
26-03-08, 23:53
http://de.fishki.net/picsw/032008/26/reuters/052_reuters.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/reuters/034_reuters.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/reuters/032_reuters.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/reuters/017_reuters.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/26/reuters/013_reuters.jpg
changvam
27-03-08, 00:18
Tiệt vời chưa các bác. Thèm kinh lên được. Một ngày nào đó phải đến thôi.
Maldives
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Male-total.jpg
cfact
30-03-08, 23:21
Xem mấy cái ảnh này buồn cười quá, em pót lên cho vui :D

http://de.fishki.net/picsw/032008/28/fail/071_fail.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/28/fail/064_fail.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/28/fail/060_fail.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/28/fail/038_fail.jpg

Sai rồi :D

http://de.fishki.net/picsw/032008/28/fail/036_fail.jpg

quá ẩu

http://de.fishki.net/picsw/032008/28/fail/034_fail.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/28/fail/028_fail.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/28/fail/023_fail.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/28/fail/012_fail.jpg

Khuyến mãi ảnh nude em LL (http://IMG91.imageshack.us/IMG91/3599/68480338pt4.jpg)
cfact
01-04-08, 14:34
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370682.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370681.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370666.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370660.jpg
cfact
01-04-08, 14:34
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370656.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370640.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370636.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370626.jpg
cfact
01-04-08, 14:35
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370624.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370612.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370608.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3523474/76370598.jpg
cfact
01-04-08, 14:37
Có mấy cái ảnh quảng cáo nước súc miệng :D

http://de.fishki.net/picsw/032008/31/zapah/001_zapah.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/31/zapah/002_zapah.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/31/zapah/003_zapah.jpg
cfact
01-04-08, 15:01
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3524249/76397230.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3524249/76397234.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3524249/76397238.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3524249/76397245.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3524249/76397263.jpg
cfact
08-04-08, 01:17
Chán nhạc lại chuyển qua ảnh :D

http://de.fishki.net/picsw/042008/07/pics/061_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/07/pics/057_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/07/pics/048_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/07/pics/042_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/07/pics/032_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/07/pics/002_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/07/pics/001_pics.jpg
cfact
08-04-08, 01:39
Chùm ảnh về Cá voi

http://de.fishki.net/pics5/whales_01.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_02.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_03.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_04.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_05.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_06.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_07.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_08.jpg
cfact
08-04-08, 01:41
http://de.fishki.net/pics5/whales_09.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_10.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_11.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_12.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_13.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_14.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_15.jpg
cfact
08-04-08, 01:42
http://de.fishki.net/pics5/whales_16.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_17.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_18.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_19.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_20.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_21.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_22.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_23.jpg
cfact
08-04-08, 01:44
http://de.fishki.net/pics5/whales_24.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_25.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_26.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_27.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_28.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_29.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_30.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_31.jpg

http://de.fishki.net/pics5/whales_32.jpg
Gaup
08-04-08, 04:06
Nhìn mấy cái ảnh cá ông voi này của bác cfact em lại nhớ đến cái thời 17-18 tuổi. Hồi đấy mà gặp, nói thật là lũ cá voi của bác phải gọi em bằng cụ.
cfact
08-04-08, 21:23
http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/120_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/119_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/118_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/117_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/114_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/112_pripoda.jpg
cfact
08-04-08, 21:24
http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/110_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/109_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/108_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/106_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/104_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/083_pripoda.jpg
cfact
08-04-08, 21:25
http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/082_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/079_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/076_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/073_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/068_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/067_pripoda.jpg
cfact
08-04-08, 21:25
http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/064_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/057_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/052_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/027_pripoda.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pripoda/004_pripoda.jpg
cfact
09-04-08, 00:52
http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pics/071_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pics/007_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pics/045_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pics/046_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pics/047_pics.jpg
cfact
09-04-08, 00:52
http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pics/048_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pics/049_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pics/054_pics.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pics/055_pics.jpg
cfact
09-04-08, 00:53
Lãng mạn :D

http://de.fishki.net/picsw/042008/08/pics/067_pics.jpg
quiz
09-04-08, 02:17
Hí hí, xem mấy cái ảnh cá voi lại nhớ tới hình ảnh của thành viên Sea Shepherd. Cảm ơn cfact ^v^
cfact
14-04-08, 22:51
Ngựa ngiếc các thể loại .... nói chung là đẹp :D

http://IMG34.imageshack.us/IMG34/5139/001winnerphotoso2.jpg

http://IMG34.imageshack.us/IMG34/5873/002winnerphotoro0.jpg

http://IMG34.imageshack.us/IMG34/4135/003winnerphotovk7.jpg

http://IMG34.imageshack.us/IMG34/5818/004winnerphotokd8.jpg

http://IMG34.imageshack.us/IMG34/4449/005winnerphotoco2.jpg
cfact
14-04-08, 22:53
http://img356.imageshack.us/img356/8760/007winnerphotoja4.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/4070/009winnerphotocd4.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/7752/010winnerphotoff6.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/3538/011winnerphotozr6.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/1131/012winnerphotosa6.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/3067/013winnerphotouk6.jpg
cfact
14-04-08, 22:54
http://img356.imageshack.us/img356/1300/014winnerphotoon2.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/3751/015winnerphotopi9.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/5096/018winnerphotobl4.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/7753/020winnerphotolk7.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/9826/021winnerphotogy0.jpg
cfact
14-04-08, 22:55
http://img356.imageshack.us/img356/1839/022winnerphototz9.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/7043/023winnerphotonb8.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/9071/026winnerphotomx6.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/2127/027winnerphotoez5.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/2006/028winnerphotoey1.jpg
cfact
14-04-08, 22:57
http://img356.imageshack.us/img356/2260/030winnerphotoui3.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/4549/031winnerphotoip3.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/9875/033winnerphotozt6.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/3462/034winnerphototf5.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/2566/037winnerphotoql9.jpg
cfact
14-04-08, 22:59
http://img356.imageshack.us/img356/6696/038winnerphotoce4.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/4700/043winnerphotofz7.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/7417/044winnerphotota0.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/6433/045winnerphotoph0.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/4876/048winnerphotoil0.jpg
cfact
14-04-08, 23:00
http://img356.imageshack.us/img356/8982/049winnerphotoyj6.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/46/051winnerphotooy5.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/954/052winnerphotojf2.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/5121/054winnerphotojr3.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/8803/055winnerphotojy4.jpg
cfact
14-04-08, 23:02
http://img356.imageshack.us/img356/5/056winnerphotoej2.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/1397/057winnerphotofe6.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/1300/058winnerphotoxz2.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/8554/059winnerphotoxv1.jpg

http://img356.imageshack.us/img356/4741/061winnerphotowp2.jpg
quiz
15-04-08, 03:47
Công nhận khi thiên nhiên lên cơn có vẻ đẹp cuồng nộ rất thú vị. Hồi ở nhà mỗi lần trời có giông bão lại chạy lên gác mái nhìn ra ngoài, mưa, gió, sấm, chớp thật hoang dại :D.

Cưỡng ngựa đi dạo thích, nhưng đau mông, hệ hệ.
cfact
16-04-08, 13:38
http://zagony.ru/admin_star/other/1208263031_16.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208263032_19.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208263033_22.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208263034_25.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208263036_28.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208166906_52.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1207910655_48.jpg
cfact
16-04-08, 13:38
http://zagony.ru/admin_star/other/1208263038_34.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208263041_40.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208166896_13.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208166902_34.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1208166904_45.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-4-11/1207915137/prikolnye_obezjanki_18_foto_18.jpg
Gu'
26-04-08, 11:52
Góp vui với bác fắc em mấy cái ảnh kĩ thuật cao hehe

http://littlegreatideas.com/photo/smashing/pictures/picture-7.jpg

http://littlegreatideas.com/photo/smashing/pictures/picture-5.jpg

http://littlegreatideas.com/photo/smashing/pictures/picture-1.jpg

http://littlegreatideas.com/photo/smashing/

Thằng cu Johnny Lee tác giả này có nhiều cái khác hay ra fết ;)

http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/
cfact
28-04-08, 16:24
http://www.huyandex.com/FilesPics/172/000/050.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/172/000/046.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/172/000/047.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/172/000/048.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/172/000/049.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/172/000/051.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/172/000/052.jpg


Dùng cái thẻ IMG giờ khó chịu hơn :(
kiam
28-04-08, 21:32
Up ảnh mấy con bim bím chơi :D:D
Mấy con bim bím này đứng độc lập nên nếu làm avatar trông khá rõ ràng nhờ

p/s: Kết nhất quả con tắc kè của anh cfact ở mấy trang trước, lần đầu tiên nhìn giống tăc kè đấy ở dạng thật mà không phải 3D.

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/20060605121158103.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/20060605121158254.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/20060605121158282.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/20060605121158447.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/20060605121158720.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/20060605121158727.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/20060605121158813.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/20060605121158821.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/Feb07PhotosChallenge1.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/Feb07PhotosChallenge2.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/Feb07PhotosChallenge4.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/Feb07PhotosChallenge5.jpg
kiam
28-04-08, 21:51
Bác nào có ảnh về xe cào cào cho em xin, dạng như này http://vozforums.com/showthread.php?t=26218&page=3

Với cả một dạng xe máy có lốp to, dáng rất thể thao (thấy có một số đứa nó đi nhưng em không biết tên loại xe), không phải xe min với mấy cái phân khối lớn kiểu cũ :)
cabaduoi
29-04-08, 10:28
Vào bikepics.com nhé. Mấy con BMW phê vãi
cfact
08-05-08, 23:51
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3549979/77247942.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3549979/77247939.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3549979/77247927.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3549979/77247925.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3549979/77247922.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3549979/77247913.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3549979/77247907.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3549979/77247888.jpg
cfact
09-05-08, 14:19
Vãi thật !

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-8/1210236994/zhest_iz_indii_6_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-8/1210236994/zhest_iz_indii_6_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-8/1210236994/zhest_iz_indii_6_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-8/1210236994/zhest_iz_indii_6_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-8/1210236994/zhest_iz_indii_6_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-8/1210236994/zhest_iz_indii_6_foto_1.jpg
cfact
09-05-08, 23:23
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_1.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_2.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_3.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_4.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_5.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_6.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_7.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_8.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_9.jpg
cfact
09-05-08, 23:24
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_10.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_11.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_12.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_13.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_14.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_15.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_16.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_17.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_18.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-05/thumbs/1210010978_nice_19.jpg
Wo Ai Ni
10-05-08, 12:30
Khoe các bác hàng bác Đức mới mua dùng đi chợ :-P

http://www.aviationnews.com.au/images/King%20Air%20350E.jpg

http://www.raytheon.com/newsroom/photogal/photos/beechking_air_350_h.jpg
http://www.georgiaaircraftinteriors.com/images/IMG_0115_800.jpg

http://www.corporate-aircraft.com/images/kingair350.jpg
http://www.landmarkaviation.com/sales_charter_management/aircraft_sales/new_aircraft_beechcraft/King_Air_350/0311_05_KingAir_350_04.jpg
cfact
26-05-08, 23:07
http://de.fishki.net/picsr/podb65_03.jpg

http://de.fishki.net/picsr/podb65_06.jpg

http://de.fishki.net/picsr/podb65_15.jpg

http://de.fishki.net/picsr/podb65_27.jpg

http://de.fishki.net/picsr/podb65_45.jpg

http://de.fishki.net/picsr/podb65_49.jpg

http://de.fishki.net/picsr/podb65_62.jpg

http://de.fishki.net/picsr/podb65_64.jpg