Vang bóng một thời

cfact
17-01-08, 22:58
Nhìn mấy cái ảnh cũ cũ lại thấy nhiều cảm xúc, em mạn phép mở thêm cái tô pích :D

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200484204_14.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200484194_0.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200484195_1.jpg
cfact
17-01-08, 22:58
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200484197_3.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1200484198_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200484201_8.jpg
cfact
17-01-08, 22:59
http://zagony.ru/grabber/pic/1200484201_9.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1200484201_10.jpg
cfact
17-04-08, 15:47
http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/004_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/005_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/007_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/011_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/013_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/015_kids.jpg
cfact
17-04-08, 15:48
Có một số cái cũ, bót rồi, nhưng em vẫn đưa lên cho đủ :D

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/020_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/021_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/024_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/027_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/031_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/032_kids.jpg
cfact
17-04-08, 15:49
http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/036_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/041_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/045_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/049_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/051_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/053_kids.jpg
cfact
17-04-08, 15:50
http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/056_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/058_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/09/kids/062_kids.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/001_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/002_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/003_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/005_deti4.jpg
cfact
17-04-08, 15:50
http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/006_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/009_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/010_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/011_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/014_deti4.jpg

:D

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/017_deti4.jpg
cfact
17-04-08, 15:51
http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/018_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/027_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/029_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/deti4/030_deti4.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/11/deti/032_deti.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/11/deti/019_deti.jpg
cfact
17-04-08, 15:52
http://de.fishki.net/picsw/042008/16/deti/017_deti.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/16/deti/033_deti.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/16/deti/045_deti.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/17/deti/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/17/deti/018_deti.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/17/deti/029_deti.jpg

http://de.fishki.net/picsw/042008/17/deti/036_deti.jpg
Mẹ Đốp
17-04-08, 16:17
Góp 1 bức ảnh với nhà bác cfact cái không một mình bác tung hứng, khổ thân. Đây là bạn GunZ lúc đang tịnh thân :D

http://my.opera.com/maiyeungau/picture.pl
cfact
18-04-08, 20:55
Anbe - Đào :

http://de.fishki.net/picsw/042008/10/crazy/104_crazy.jpg

Cái này đáp lễ nhà Đốp nhá ! :D


Công nhận nhìn Đào yêu éo chịu được :24:
ĐànBòVàoThànhPhố
19-04-08, 08:14
Cảm ơn các bác em. Một buổi sáng rất vui (sau 1 đêm say) :D
Hurricane
19-04-08, 13:21
Bà Đốp lấy đâu ra cái ảnh đó thế? Nhìn kinh vãi một số thứ. Cảm giác như sắp... đến nơi.
cfact
24-12-08, 13:05
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_7.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_8.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_9.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_10.jpg
cfact
24-12-08, 13:06
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_12.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_14.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_15.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_16.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_17.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_18.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_19.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_20.jpg
cfact
24-12-08, 13:07
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_21.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_22.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_23.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_24.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_25.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_26.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_27.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_28.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_29.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_30.jpg
cfact
24-12-08, 13:08
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_31.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_32.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_33.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_34.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_35.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_36.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_37.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_38.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_39.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_40.jpg
cfact
24-12-08, 13:09
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_41.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_42.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_43.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_44.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_45.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_46.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_47.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_48.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_49.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_50.jpg
cfact
24-12-08, 13:10
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_51.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_52.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_53.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_54.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_55.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_56.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_57.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_58.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_59.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_60.jpg
cfact
24-12-08, 13:12
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_61.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_62.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_63.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_64.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_65.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_66.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_67.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_68.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_69.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_70.jpg
cfact
24-12-08, 13:12
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_71.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_72.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_73.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_74.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_75.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_76.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_70.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_77.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_78.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_79.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_80.jpg
cfact
24-12-08, 13:13
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_81.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_82.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_83.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_84.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_85.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_86.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_87.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_88.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_89.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_90.jpg
cfact
24-12-08, 13:14
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_91.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_92.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_93.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_94.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_95.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_96.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_97.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_90.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_98.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_99.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-12-23/1230034384/germanija_vremen_gitlera_100_foto_100.jpg