Hiến kế chống Khựa

Duong_xua_em_di
07-01-08, 21:28
Em thấy các bác cứ cãi nhau lung tung, chê thằng này ngu, thằng kia dốt, mỗi mình là khôn....chẳng có ích lợi giề.

Em lập box này để các bác mang cái khôn của mình ra hiến kế chống Khựa thế nào cho hiệu quả, và cách thức góp sức mình vào việc này.

Em có ý này : Ngoài việc tạo áp lực dư luận và ý thức trong toàn dân (báo chí, diễu hành biểu tình, tranh thủ vận động hành lang ngoại giao, phổ biến trong giáo dục...) , em thấy Khựa có nhiều dân tộc...chúng ta nên kích động các dân tộc đó giương cao ngọn cờ độc lập, gây rối, gây mất ổn định từ trong, đòi độc lập, đòi chia tách...Bọn Khựa sẽ suy yếu từ bên trong (cố gắng gây nội chiến)...lúc đó chúng ta sẽ thừa cơ dùng vũ lực hoặc tranh thủ việc Khựa cần sự ủng hộ của chúng ta về việc ngăn cản các yêu cầu độc lập của các dân tộc thuộc Khựa, chúng ta có thể trao đổi để lấy lại TS-HS và những phần đất đã mất...hoặc lợi dụng sự suy yếu của Khựa do nội chiến , dùng vũ lực cướp lại những gì đã mất, phỏng ạ.

Còn các bác hải đăng của TL, các bác học rộng , tài cao thì đừng ngồi vỗ đùi nói phét, hãy đi vào công việc cụ thể...xây dựng đề cương chống Khựa bằng tuyên truyền...

1.Nghiên cứu về lịch sử các dân tộc của Khựa

2.Viết bài tuyên truyền kích động trên các diễn đàn của Khựa, hoặc lập luôn cho Khựa các diễn đàn để thanh niên các dân tộc yêu nước của Khựa vào đó bàn tán tiện thể ta dễ bề tuyên truyền kích động...Ví dụ như Diễn đàn cho bọn Mông, cho bọn Mãn, bọn xxx gì đấy. Cứ mỗi thằng lập vài cái diễn đàn cho chúng nó, tích cực tuyên truyền kích động vào, rồi thế nào cũng có biến...Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn cơ mà...Chúng ta có thể mấtt thời gian lâu hơn nhưng mưa dầm thấm đất , phỏng ạ.

Nào, hải đăng nào viết đề cương đi. Em trình độ lắp 5 trường làng éo đủ tài để viết...
Koi
07-01-08, 21:31
Em thấy các bác cứ cái nhau lung tung, chê thằng này ngu, thằng kia dốt, mỗi mình là khôn....chẳng có ích lợi giề.

Em lập box này để các bác mang cái khôn của mình ra hiến kế chống Khựa thế nào cho hiệu quả, và cách thức góp sức mình vào việc này.

Em có ý này : Ngoài việc tạo áp lực dư luận và ý thức trong toàn dân (báo chí, diễu hành biểu tình, tranh thủ vận động hành lang ngoại giao, phổ biến trong giáo dục...) , em thấy Khựa có nhiều dân tộc...chúng ta nên kích động các dân tộc đó giương cao ngọn cờ độc lập, gây rối, gây mất ổn định từ trong, đòi độc lập, đòi chia tách...Bọ Khựa sẽ suy yếu từ bên trong (cố gắng gây nội chiến)...lúc đó chúng ta sẽ thừa cơ dùng vũ lực hoặc tranh thủ việc Khựa cần sự ủng hộ của chúng ta về việc ngăn cản các yêu cầu độc lập của các dân tộc thuộc Khựa, chúng ta có thể trao đổi để lấy lại TS-HS và những phần đất đã mất...hoặc lợi dụng sự suy yếu của Khựa do nội chiến , dùng vũ lực cướp lại những gì đã mất, phỏng ạ.

Còn các bác hải đăng của TL, các bác học rộng , tài cao thì đừng ngồi vỗ đùi nói phét, hãy đi vào công việc cụ thể...xây dựng đề cương chống Khựa bằng tuyên truyền...

1.Nghiên cứu về lịch sử các dân tộc của Khựa

2.Viết bài tuyên truyền kích động trên các diễn đàn của Khựa, hoặc lập luôn cho Khựa các diễn đàn để thanh niên các dân tộc yêu nước của Khựa vào đó bàn tán tiện thể ta dễ bề tuyên truyền kích động...Ví dụ như Diễn đàn cho bọn Mông, cho bọn Mãn, bọn xxx gì đấy. Cứ mỗi thằng lập vài cái diễn đàn cho chúng nó, tích cực tuyên truyền kích động vào, rồi thế nào cũng có biến...Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn cơ mà...Chúng ta cs thể mát thời gian lâu hơn nhưng mưa dầm thấm đất , phỏn ạ.

Nào, hải đăng nào viết đề cương đi.

Khổ cái dân tộc thiểu số của TQ lại có vẻ được ưu tiên, và cũng không nghèo đói như thiểu số VN nên chia rẽ khó phết đấy :

Thay bằng chia rẽ dân tộc thiểu số, chia rẽ các tỉnh có vè khả thi hơn.

Nhưng mấy chiêu này vẫn là hại người mà không nâng sức khỏe của chính mình lên, không hay ho gì cho lắm.
văn Nâu
07-01-08, 21:48
Khựa nó nói gì, viết gì mình còn đé0 hiểu thì chống thế kặt nào các bác em?

Em đề nghị phong trào toàn dân học tiếng Khựa.

Ở đây bác nào ở Khựa thì chịu khó dịch tài liệu để tìm hiểu nội tình bên trong nó ra sao. Hiểu nó thì mới có thể chống hoặc theo chứ.

Em cop bết từ talawas. Các bác đọc xem nó mạnh gì, yếu gì rồi mới tính đến chuyện làm gì nhá.

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11892&rb=0402

Uông Triệu Vận
Thư công khai gửi Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo
Tam Dương lược dịch

Thưa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tôn kính,

Xin kính chào hai vị lãnh tụ!

Tôi là Uỷ viên thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương tỉnh An Huy.

Đại hội 17 của Đảng đã kết thúc, đã xác định hơn nữa địa vị lãnh đạo của hai vị, vì có tinh lực và năng lực quán triệt phương châm thi chính của hai vị, nên tôi viết thư này: đối sách xã hội hài hoà.

Sau khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhận nhiệm vụ đã đề xuất: “quan điểm khoa học”, “kiên trì lấy con người làm gốc”, quan niệm cầm quyền “xây dựng xã hội hài hoà”. Điều đó quả là nhằm trúng cái quan trọng của xã hội Trung Quốc hiện nay, nên được trong và ngoài nước đánh giá tốt. Thế nhưng một thời gian dài tình hình Trung Quốc vẫn chưa chuyển theo phương hướng tốt đẹp, vẫn chưa thay đổi theo quan niệm cầm quyền của hai vị, hơn nữa không ít nơi còn nát bét!

Tất nhiên, trong xã hội người ta có bàn tán: quyền lực của hai vị bị ràng buộc, “chính lệnh không phát ra từ Trung Nam Hải” v.v. Tuy vậy bất kể nói như thế nào, Đại hội 17 đã họp xong rồi, mục tiêu thi chính của hai vị nên triển khai ra thực tế, sắc thái, ngọn cờ của hai vị nên từng bước sáng lên! Có người nói: đã sáng lên rồi, đó là thông báo, nghị quyết, văn kiện của Đại hội 17.

Thế nhưng căn cứ vào lịch sử phong trào cộng sản quốc tế, đặc biệt là căn cứ vào lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghị quyết và văn kiện của Đại hội thấy, đều là sản phẩm của sự thoả hiệp. Sau Đại hội vẫn còn nhiều nội dung lắm.

Nhân dân nước ta đã trải qua nhiệm kỳ thứ nhất của hai vị trong chờ đợi, nhiệm kỳ thứ hai của hai vị, quyết không thể trải qua như vậy! Bởi vì hiện thực của Trung Quốc không thể để hai vị trải qua như thế được nữa.


I. Hai quả bom bi treo trên xã hội Trung Quốc

Xã hội Trung Quốc đã chôn khá nhiều quả bom, nói như vậy không sai sự thật đâu. Nếu như bảo hãy lui đến khi nhiệm kỳ hai của hai vị kết thúc mới nói cũng không thể nào vòng qua được, cho nên ngay từ bây giờ cần phải đối mặt với bom đạn vậy!


1. Quả bom thứ nhất trong xã hội Trung Quốc - Thị trường cổ phiếu

Thị trường cổ phiếu Trung Quốc hiện nay đã là “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, dường như ai cũng biết nó đã tiềm ẩn chiếc bong bóng khổng lồ, nhưng nó vẫn còn đang điên cuồng tăng! Bởi vì giới truyền thông đang đánh trống reo hò: “Đây là thành quả vĩ đại của cải cách, là sự kiện cổ phiếu sụt giá lớn trăm năm không gặp!” Tất nhiên chủ yếu là do các vị hy vọng nó là cổ phiếu sụt giá lớn và trăm họ phổ thông cũng hy vọng nó là cổ phiếu sụt giá lớn. Thế nhưng, tình hình thực tế lại khiến mọi người của chúng ta nở nụ cười nhạo lớn!

Thị trường cổ phiếu Trung Quốc hôm nay không phải là hai năm trước - thị trường cổ phiếu Trung Quốc trước cải cách.

Nếu như nói thị trường cổ phiếu Trung Quốc được thành lập vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ngay từ lúc bắt đầu đã bị chính phủ một tay thao túng, nhằm trù tập tiền vốn cho các xí nghiệp quốc hữu. Lúc đó còn là dùng dao mổ trâu giết gà, lúc tăng lúc giảm, nhiều năm cổ phiếu bị tụt đến đáy mà không gây ra chấn động lớn với xã hội và cả tình hình chính trị, thế nhưng tình hình hiện nay đã thay đổi rồi! Bắt đầu từ nửa cuối năm 2006, thị trường cổ phiếu một mực tăng như điên, cổ phiếu A đến 30/5 năm 2007 đã từ 3300 tỷ NDT tăng vọt lên 18000 tỷ NDT. Dân chơi cổ phiếu Trung Quốc đã vượt quá 100 triệu người! Thế mà vào đêm trước khi tôi viết xong thư này, trong thời gian chưa đến nửa năm thị trường cổ phiếu Trung Quốc đã vượt lên phía trước ½. Như thế là địa vị của thị trường cổ phiếu Trung Quốc trong đời sống kinh tế Trung Quốc, lực ảnh hưởng của dân chơi cổ phiếu Trung Quốc đối với xã hội Trung Quốc đã có năng lượng có thể làm rung động xã hội Trung Quốc!

Thế nhưng thị trường cổ phiếu Trung Quốc vẫn không phải là thị trường cổ phiếu tăng mạnh mà là một canh bạc lớn! Nguyên nhân như sau:

a. Thị trường cổ phiếu Trung Quốc tiên thiên bất túc

“Cải cách cổ phiếu” của Trung Quốc cho đến hiện nay, trên thực tế vẫn chỉ là một khái niệm mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là đem “cổ phiếu phi lưu thông” từng bước chuyển hoá thành “cổ phiếu lưu thông” của thị trường, tức là không động chạm đến việc cải cách nội bộ những công ty đã niêm yết trên thị trường.

Bởi vì những công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường này vẫn chưa tách rời chính quyền và xí nghiệp, giữa Đảng và chính quyền, vẫn giống như các xí nghiệp quốc doanh đang phổ biến diễn một vở kịch cung đình thời Thái Bình Thiên Quốc: Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồng Tú Toàn ru rú xó nhà, tham lam hưởng thụ; bọn nhân vật thực quyền như Dương Tú Thanh, Vy Xương Huy thì chạy theo ham muốn, tranh đoạt quyền lợi, khi các mâu thuẫn giữa các vị “vương” này lên tới đỉnh điểm, là xẩy ra tranh cướp nội bộ, lặp đi lặp lại! So với những xí nghiệp quốc hữu, những công ty niêm yết cổ phiếu này thậm chí còn nát bét hơn, bởi vì ngoài việc có “cổ phiếu phi lưu thông” khiến họ có thể ngồi yên trên ghế Thái sư ra, họ vẫn còn được tiến cống “cổ phiếu lưu thông”. Đó là tài nguyên được phong riêng của họ.

Thế còn Uỷ ban giám sát? Đại thần đặc mệnh của chính phủ, qua sự thẩm tra của nó, sẽ ném những cổ phiếu cao hơn mệnh giá mấy chục lần xuống thị trường cấp hai, do con người tạo ra bong bóng! Lũng đoạn, hủ hoá, trị lý không thoả đáng là vấn đề tồn tại của thị trường cổ phiếu Trung Quốc từ trên xuống dưới, liên tiếp, có tính hệ thống!

b. Kinh tế Trung Quốc có bệnh bẩm sinh:

Vì sao khái niệm “cải cách cổ phiếu” Trung Quốc vừa bay trên trời xanh là đã xuất hiện tình trạng vốn ngân hàng di chuyển lớn? Điều mà Uỷ ban Giám sát lo là cải cách cổ phiếu do thiếu vốn mà khó có thể tiếp tục đã được các phương diện có liên quan mua cổ phiếu quốc hữu do nước ngoài đầu tư, và không ngờ là chỉ trong chốc lát đã biến thành nguồn vốn dồi dào! Bọn họ đúng là không nhìn thấy ngân hàng Trung Quốc đã như cái nồi sôi sùng sục, ngăn không nổi tiền vốn chạy ra ngoài! Đó là do kinh tế Trung Quốc đầu tư vô ích, tỷ suất lãi âm quá cao dẫn tới. Vì vậy không phải là kinh tế Trung Quốc tốt, được nhiều tiền đến mức quá thừa, mà là tiền vốn Trung Quốc tìm không thấy đường giá trị gia tăng, kinh tế Trung Quốc có bệnh bẩm sinh, hơn nữa bệnh không nhẹ.

c. Một canh bạc lớn:

Thị trường cổ phiếu vốn lấy cuộc cạnh tranh tài chính tiền tệ có thể biết và không thể biết để hoá giải, cân bằng các loại rủi ro khó dự đoán trong đời sống kinh tế xã hội, nhưng nếu nó bị người ta nhìn thấu, thì mục tiêu bị nhìn thấu đó sẽ là điểm bùng phát đột ngột của năng lượng tích tụ trong thị trường cổ phiếu.

Thị trường cổ phiếu Trung Quốc luôn luôn được người ta cho là thị trường chính sách, thị trường chính quyền, đó là điều đồng thuận của cả trong và ngoài nước.

Đó là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn vĩ đại, quang vinh, chính xác! Luôn luôn đột xuất chính trị! Vì thế để bảo đảm Đại hội 17 thuận lợi triệu tập, cũng như thể diện, một cách long trọng… trong Olympic Bắc Kinh năm 2008, trước mắt về hình thức, Chính phủ Trung Quốc chí ít nhận gánh chịu toàn bộ rủi ro của thị trường cổ phiếu Trung Quốc.

Trên thế giới không có chính phủ nào lại vui lòng hãm thân mình vào thị trường cổ phiếu. Thế mà chính phủ Trung Quốc lại nắm chặt lấy thị trường cổ phiếu, như thế là đã buộc chặt quả bom vào thân mình, điều này đúng là một hành động không minh tri!

Tất nhiên các vị có thể che giấu nguy cơ của thị trường cổ phiếu, gửi hy vọng vào một loạt biện pháp để “quá độ” nguy cơ này. Như đã đang tiến hành: hồi qui cổ phiếu Hồng Trù Hồng Công; tổ chức lại các xí nghiệp cỡ lớn thuộc Uỷ ban tài sản quốc gia và cho niêm yết ra thị trường; khai thông QDII; ngân hàng trung ương tăng lãi, giảm thuế, Bộ Tài chính phát hành quốc trái đặc biệt v.v. và v. v…

Chưa thể nói hiệu quả thực tế của những biện pháp này, nhưng một điều có thể khẳng định là các vị không thể thay đổi được một qui luật - qui luật kinh tế.
Look
08-01-08, 00:33
Cả thế giới quan tâm đến cuộc chạy đua hệ thống tên lửa của Mỹ và Nga. Mỹ có ước vọng lắp đặt toàn cầu hệ thống chống tên lửa (không phải chỉ riêng chống lại Iran và Triều Tiên, hoặc nhằm vào Nga). Nga đã rút khỏi hiệp ước CFE (1990) và đã kiên quyết khai triển hệ thống tên lửa và hướng vào các mục tiêu quân sự tại châu Âu.

Bây giờ “giả sử” chính phủ VN đang đứng trước nhiều lựa chọn:
(1) Mỹ sẽ thân thiện với VN trên phương diện chính trị nhưng với một điều kiện VN cho phép Mỹ lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa tại Camranh.
(2) Trung Quốc lẽ tất nhiên sẽ không bằng lòng với VN như điều khoản (1) với Mỹ, cũng giống như TQ phản đối việc Đài loan mua vũ khí của Mỹ.
(3) Nga sẵn sàng bán hệ thống tên lửa của mình cho VN.
Mọi người suy nghĩ ra sao? Phải chăng VN nên không có phản ứng cụ thể nào cả?
Bóng Nhựa
08-01-08, 01:08
thì VN nên mua cái này này : oánh giá là máy bay chiến nhất thế giới hiện nay

Máy bay RAFALE của Pháp


Journal of Electronic Defence wrote:


The Rafale EW suite, known as Spectra, is one of the most powerful systems installed on a fighter aircraft and is intimately associated with the unique approach to stealth and survivability designed into the Rafale. Dassault executives describe the Rafale as discreet rather than being stealthy in the sense of a F-22. To avoid detection, it combines avionics, tactics, and reduced radar reflectivity with some techniques that have not been directly revealed and are apparently unique.

The first element of discretion is that Spectra's receiver system and the FSO help detect and track targets without using radar. Spectra incorporates a radio-frequency (RF) detection system, a missile-approach warning sensor, and a laser-warning system and provides full 360-degrees coverage. The RF detection subsystem uses prominent square-section antennas, mounted on the lower corners of the engine inlets and in the rear of the fin-top pod, covering 120 degrees each. The receiver antennas use interferometric techniques to measure a signal's angle of arrival within less than 1 degree and are designed so that they do not have a large radar-cross-section (RCS) contribution.

The Rafale is also designed to use terrain masking, particularly at night or in bad, weather when visually cued short-range surface-to-air weapons are less effective. With its maneuverability and a high degree of cockpit automation, the fighter is designed to fly a terrain-avoidance/threat- avoidance profile at 5.5 g and 100 feet in altitude. The RBE2 and a terrain-referenced navigation system, using stored terrain data, are used to provide redundant flight guidance.

Rafale makes extensive use of radar-absorbent material (RAM) in the form of paints and other materials, Dassault engineers have said. RAM forms a saw-toothed pattern on the wing and canard trailing edges, for instance. The aircraft is designed to so that its untreated radar signature is concentrated in a few strong "spikes," which are then suppressed by the selective use of RAM.

Spectra's active jamming subsystem uses phased-array antennas located at the roots of the canards. Dassault has stated that the EW transmit antennas can produce a pencil beam compatible with the accuracy of the receiver system, concentrating power on the threat while minimizing the chances of detection.

But there is more to Spectra than conventional jamming. Pierre-Yves Chaltiel, a Thales engineer on the Spectra program, remarked in a 1997 interview that Spectra uses "stealthy jamming modes that not only have a saturating effect, but make the aircraft invisible... There are some very specific techniques to obtain the signature of a real LO [low-observable] aircraft." When asked if he was talking about active cancellation, Chaltiel declined to answer.

Earlier this year, Thales and European missile-builder MBDA disclosed that they were working on active-cancellation technology for cruise missiles and had already tested it on a small unmanned aerial vehicle, using a combination of active and passive techniques to manage radar signature. This revelation makes it considerably more likely that active cancellation is already being developed for Rafale.

Active cancellation is a LO technique in which the aircraft, when painted by a radar, transmits a signal which mimics the echo that the radar will receive - but one half-wavelength out of phase, so that the radar sees no return at all. The advantage of this technique is that it uses very low power, compared with conventional EW, and provides no clues to the aircraft's presence; the challenge is that it requires very fast processing and that poorly executed active cancellation could make the target more rather than less visible.

The complexity of active cancellation could account for Spectra's high price tag, estimated in 1997 as "several billion francs" (equivalent to the high hundreds of millions of US dollars) for research and development. One of four Rafale prototypes was dedicated to Spectra tests, along with a Falcon 20 flying testbed. Four new large anechoic chambers were built to support the Spectra project, including one which is large and well equipped enough to operate the complete system in a fully detailed electromagnetic environment.

Spectra's RF systems are backed up by a laser-warning system, an optical missile-launch-warning system, and a full range of expendable countermeasures. There is no towed decoy system.


----------
Mà bọn Pháp đang thích bán đó
Bóng Nhựa
08-01-08, 01:21
Cả thế giới quan tâm đến cuộc chạy đua hệ thống tên lửa của Mỹ và Nga. Mỹ có ước vọng lắp đặt toàn cầu hệ thống chống tên lửa (không phải chỉ riêng chống lại Iran và Triều Tiên, hoặc nhằm vào Nga). Nga đã rút khỏi hiệp ước CFE (1990) và đã kiên quyết khai triển hệ thống tên lửa và hướng vào các mục tiêu quân sự tại châu Âu.

Bây giờ “giả sử” chính phủ VN đang đứng trước nhiều lựa chọn:
(1) Mỹ sẽ thân thiện với VN trên phương diện chính trị nhưng với một điều kiện VN cho phép Mỹ lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa tại Camranh.
(2) Trung Quốc lẽ tất nhiên sẽ không bằng lòng với VN như điều khoản (1) với Mỹ, cũng giống như TQ phản đối việc Đài loan mua vũ khí của Mỹ.
(3) Nga sẵn sàng bán hệ thống tên lửa của mình cho VN.
Mọi người suy nghĩ ra sao? Phải chăng VN nên không có phản ứng cụ thể nào cả?


VN không nên theo Mỹ ra mặt chống TQ về quân sự

Về quân sự VN nên thân với Mỹ nhưng không nên cho Mỹ ( hay bất cứ ai ) vào Cam Ranh

VN nên mua vũ khí của Pháp + Mỹ, ko nên phân tán mua của Nga hay khối khác dù chúng có vẻ rẻ

VN nên ngậm hờn chuyện HS TS đi, đánh chỉ có thua thôi, tự tăng cường sức mạnh quân sự lên, có BNT nữa thì tốt

Để tăng cường quân sự ==> chuyên về vũ khí tầm xa, điện tử, quên đi những cái loại bộ binh oánh giáp lá cà xưa xưa. Nên dùng nhiều trực thăng cơ động cho đất liền, tầu ngầm cho miền biển

VN phải lấy lại thực lực quân sự biển ngang hoặc hơn Phi, Thái, Mã Lai trong khu vực.
giangthu
08-01-08, 01:33
Cách hay nhất là Việt Nam nên chế tạo vũ khí nguyên tử nếu cảm thếy sự đe dọa của Trung Quốc là có thực. Em sẽ đi đêm với Mỹ để nói không soi. Về mặt chiến lược Việt Nam sẽ không bao giờ có chuyện đe doạ an ninh tới Mỹ. Vũ khí nguyên tử là cái bùa duy nhất. Kỹ thuật nguyên tử bây giờ xây đắp cũng không tệ. Mau hơn là xây hải quân. Bắc Hàn nó còn làm được.
Bóng Nhựa
08-01-08, 01:43
Thực ra Mỹ hay Pháp hay bọn to to xa xa nên ủng hộ cho VN làm VKNT, vì thwujc chất VN xa chúng nó lắm, dù có VKNT cũng ko bao giờ là mối lo cho chúng nó cả.

Hơn nữa VN theo đạo Phật, lại ko chống lối sống Âu Mỹ, ko bao giờ là mối nguy hiểm cho bọn Âu Mỹ, không như bọn Hồi giáo.

VN thực ra chỉ muốn an toàn cho bản thân, ko có thói bành trướng đâu

VN mà có VKNT sẽ là đối trọng để giúp chống sự đè bẹp của TQ trong khu vực. Việc này có lợi cho Mỹ và Âu Tây
KuTí
08-01-08, 01:49
VN nên ngậm hờn chuyện HS TS đi, đánh chỉ có thua thôi, tự tăng cường sức mạnh quân sự lên, có BNT nữa thì tốt

Để tăng cường quân sự ==> chuyên về vũ khí tầm xa, điện tử, quên đi những cái loại bộ binh oánh giáp lá cà xưa xưa. Nên dùng nhiều trực thăng cơ động cho đất liền, tầu ngầm cho miền biển

VN phải lấy lại thực lực quân sự biển ngang hoặc hơn Phi, Thái, Mã Lai trong khu vực.
- Việt nam mà làm được bom nguyên tử thì bọn kia nó cũng làm được. Và nếu mình có mà nó có thì cũng bằng thừa.
- Hải quân Phi thì Vn ăn đứt, kể cả không quân. Nhìn trang bị thì biết, phi toàn dùng F 5E, loại mà sau 75 nhà mình thu được cả đống, dùng chán ở Cam sau bán phế liệu cho bọn Iran. Còn về hải quân Thái và Mã thì không ăn được nó đâu, hi vọng 10 năm nữa may ra. Thái có cả tầu sân bay cỡ nhỏ và nhiều khu trục hạm. Ma lai thì tàu nhiều như lợn con, có cả tầu ngầm và đang sắm cả tầu khu trục xịn của Pháp. Không quân của Mã lai ngon hơn mình vì nó xài đồ Nga (Có cả SU 30 lẫn Mig 29) cả đồ Mẽo (F 16 và F 18)

Bác quảng cáo con Rafale của Pháp ngon, công nhận là ngon nhưng Đại Việt không dùng được vì các lý do sau:
- Rafale mới sản xuất chưa xuất khẩu nhiều để thu lại vốn (mới có thằng Lybie có ý định mua) nên rất đắt, giá tầm 70 triệu USD/ con, đắt gấp đôi con SU 30 hay SU 35 đời mới, mà chắc gì đã ăn được con SU về tính năng. Tất nhiên mua đồ Pháp thì có lợi thế là không đụng hàng với đồ Nga mà Tàu đang sử dụng với số lượng lớn.
- Mua máy bay không đơn giản là mua máy bay, vì vũ khí hiện trên thế giới có hai dòng: Dòng Nga và dòng Mỹ (Nato). Nhà mình lâu nay quen dùng đồ Nga rồi, nay dùng đồ Tây Âu ngoài việc mua máy bay còn phải đầu tư lớn hơn về cơ sở hạ tầng và các thiết bị phụ kiện đi kèm, thay đổi cả chiến thuật đánh đấm nữa cho phù hợp. Cái này rất chi là tốn kém. Chuyện cung cấp nước cho lính mà còn khó khăn nữa là mua sắm mấy thứ này. Trừ lúc thừa tiền bán dầu như thằng Chavez thì mua gì cũng được.
- Rafale nhỏ và cơ động trong không chiến (Nó là máy bay hạng nhẹ chứ không phải hạng nặng như Sukhoi 30, Rafale chỉ tương đương Mig 29, Mig 35 về chủng loại), tuy tầm hoạt động xa nhưng radar không có tầm xa như của SU, hơn thế Rafale hợp với không chiến hơn là đánh trên biển do tên lửa chống tàu đi kèm với Rafale chỉ là loại cá chuồn Exocet tầm bắn tối đa 130km, đang nghiên cứu loại Meteo tầm bắn gấp đôi, nhưng Pháp còn chưa trang bị huống gì mình. Mua Rafale phục vụ không chiến thì nhà mình có đám Mig 21 nhiều như lợn con đã thuê bọn DO Thái và Ấn độ nâng cấp, dùng đi cắn trộm hay gây rối loại hàng ngũ địch vẫn ngon (Tàu dùng loại nó tự sản xuất đa phần còn đểu hơn Mig 21 nâng cấp của nhà mình, mấy con xịn nó có nhưng chưa nhiều lắm, mà Mig 21 Đại Việt có tới 150 con).

Đánh tàu địch thì SU 30 và Su 35 của Nga hiện tại là hợp với điều kiện Viêt Nam vì:
- Rẻ, dễ dùng với phi công VN, tốc độ và tầm hoạt động xa ( có thể lượn cả tiếng ngoài Trường Sa).
- Trang bị ra đa tầm xa và vũ khí đối biển đa dạng, từ loại ghẻ ghẻ đối hạm như SS 25 (tầm bắn 130km) đến loại ngon như Moskit (290km) hay Brahmos ( 300km) đều xài tuốt, chưa kể nó là đa năng nên có thể vác tên lửa đối không và tên lửa diệt ra đa đều ổn, mang bom cũng được nhiều ( vác được 8 tấn bom đạn các loại).
- Hạn chế là Tầu khựa cũng dùng SU 30 tuy có khác đôi chút về tính năng, nhưng về cơn bản tính năng thì nó nắm được.
Bóng Nhựa
08-01-08, 02:01
- Việt nam mà làm được bom nguyên tử thì bọn kia nó cũng làm được. Và nếu mình có mà nó có thì cũng bằng thừa.


Anh trả lời cái này đã

VKNT ko phải là thứ để đem ra đánh đấm lung tung, mà là để dọa là chính chú hiểu ko ?

VN mà có VKNT thì sẽ an toàn hơn hẳn, như bọn Do Thái í

Chú có thấy bọn nào có VKNT mà lại đi đánh nhau ( to ) chưa ?


Mấy cái chú nói Rafale rảnh anh sẽ phân tích tiếp sau
Bóng Nhựa
08-01-08, 02:11
Cái này mới thấy Rafale kinh thật

Le centre d’expériences aériennes militaires (CEAM) réalise un tir depuis un Rafale F2, avec un Mica EM et abat une cible située en arrière et poursuivant l’avion tireur. Le thème réalisé présentait en outre la particularité de mettre en œuvre, pour la deuxième fois, un second Rafale chargé de désigner l’objectif au tireur via une liaison de données tactique répondant au standard OTAN (L16).

----
Sơ sơ : R bắn ngược tên lửa được ra đằng sau huỷ một cái đang đuổi nó. Chiến thật !!!! Chả thấy chú nào hiện nay làm được như nó cả
KuTí
08-01-08, 03:22
Cái này mới thấy Rafale kinh thật

Le centre d’expériences aériennes militaires (CEAM) réalise un tir depuis un Rafale F2, avec un Mica EM et abat une cible située en arrière et poursuivant l’avion tireur. Le thème réalisé présentait en outre la particularité de mettre en œuvre, pour la deuxième fois, un second Rafale chargé de désigner l’objectif au tireur via une liaison de données tactique répondant au standard OTAN (L16).

----
Sơ sơ : R bắn ngược tên lửa được ra đằng sau huỷ một cái đang đuổi nó. Chiến thật !!!! Chả thấy chú nào hiện nay làm được như nó cả
He he, gì mà kinh.
Bác đọc lại tính năng của SU 27 đi nhé, chưa nói các biến thể nâng cấp sau này như SU 30 hay mới nhất là SU 35, đều có tính năng bắn tên lửa ngược ra phía sau. SU27 đời đầu phục vụ từ những năm 1980.
Tất nhiên để làm cái này thì ra đa phải có tầm quan sát phía đằng sau. Rada của các máy bay thế hệ cũ như 2 hay 3 đều không có chức năng nay.(Rafale được tính là thế hệ 4)

Rafale của Pháp chế tạo vốn không phải là hạng đa năng, vì nó có các biến thế khác nhau như Rafale dành cho hải quân (dùng trên tàu sân bay CDG) hay dành cho không quân. Khác với SU là máy bay đa năng.
Giá thành của Rafale rất đắt, lấy đâu tiền mà mua. Bọn Pháp đầu tư cho chương trình Rafale hết 33 tỉ € mà lại chả bán được bao nhiên nên giá thành mỗi con khoảng 120 triệu € (Tính chi phí đầu tư và sản xuất trên mỗi chú) Bán cho bọn Lybie thì rẻ hơn.

Vấn đề của không quân Việt nam là cần tăng cường khả năng đánh biển, tức là diệt tàu chiến và tàu ngầm địch. Hiện tại Hải quân mình yếu quá nên không quân phải đảm trách nhiệm vụ này.
Em mê con Rafale vì khí động học chuẩn và Cockpit hiện đại, nhưng em đọc kĩ tính năng đối biển của Rafale thì thấy tệ, chỉ có thể dùng Exocet AM39 B2 là đối hạm hiện đại nhất của Phú Lãng sa hiện nay tầm bắn từ 50 đến 70km phụ thuộc vào độ cao và tốc độ máy bay. Phú đang nghiên cứu loại ngon hơn là MM40 block 3 nhưng tầm bắn chỉ 180km là kệch kim.
Trang bị kiểu này thì có diệt được tàu của Chệt bằng niềm tin à? Chưa vào đến tầm để xịt tên lửa thì đã bị phòng không của nó bắt rụng rồi. Hạm đội Nam Hải của Khựa sắp đưa vào trang bị 2 tàu Sovomenưi với hệ thống tên lửa phòng không có tầm bắn 150km.
Pháp dùng đối hạm Exocet là loại tên lửa tốc độ dưới âm thanh càng dễ bị bắn rụng ở giai đoạn cuối khi Khựa lắp hệ thống phòng không tầm ngắn Kastan trên các tàu của nó.
Diệt tàu của Chệt phải dùng đối hạm tầm xa và tốc độ siêu âm như Moskit, Club, Brahmos (giai đoạn cuối bay tới tốc độ 2 lần âm thanh), may ra còn hi vọng.
mgr1
08-01-08, 14:00
Ối giời, ai thần kinh mà đi mua cái của nợ Rafale về cho rác nhà các bác? Bọn Pháp nó chào bán con đấy từ trước khi sản xuất mà đến bây giờ vẫn ế xưng mồm, đã bán được một chú nào đâu. Đến Marroco là đồng minh thân cận nhất của Pháp, đã hứa hẹn đủ kiểu là sẽ mua cuối cùng phải xin kiếu để mua F16. Bọn Ấn cũng là bọn chuộng đồ Pháp, có đợt rầm rộ lên bảo thích mua, mang cả 1 phi đội Su sang Pháp tập trận chung với Rafale để đánh giá tính năng, sau đấy về im ỉm ký hợp đồng sản xuất Su với Nga.
Nói chung con Rafale thuộc vào loại bố của phò, bộ điều khỉển thì loằng ngoằng, phức tạp, vũ khí thì yếu, tầm hoạt động ngắn, giá lại đắt, chả có cái gì ra hồn. Một thằng PhD điều khiển học muốn hiểu hết các đồng hồ, màn hình của con ấy chắc cũng phải mất 3 năm :). Bọn Pháp là bọn không thực tế, lòe loẹt, hoa lá cành, chỉ nên thiết kế thời trang, đèn đóm, nhà cửa thì được chứ đi thiết kế jetfighter thì hỏng hẳn.

Em nghĩ khách hàng khả thi nhất của Rafale có lẽ là Thụy sĩ, bọn này giàu, lại chả bao giờ có chiến tranh nên có thể mua về để làm cảnh với cả nâng cao dân trí. Thụy Sĩ cũng là bọn thích những thứ đắt tiền, vô dụng kiểu như đồng hồ Rolex hay máy ảnh Leica.
mgr1
08-01-08, 15:49
Bây giờ “giả sử” chính phủ VN đang đứng trước nhiều lựa chọn:
(1) Mỹ sẽ thân thiện với VN trên phương diện chính trị nhưng với một điều kiện VN cho phép Mỹ lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa tại Camranh.

Dớ dẩn quá, ai lại lắp hệ thống chắn tên lửa ở Cam Ranh, lắp ở đấy để rình bắn chim di cư à?
Bố này đúng là chả biết gì lại thích nói phét, khoe ở UK 4 năm nhưng mà xem phát biểu mấy câu ở bài trước đã thấy tiếng Anh thì kém, lại qué biết gì về người Việt ở Anh cả.
Look
08-01-08, 21:18
@Bóng nhựa- VN không nên theo Mỹ ra mặt chống TQ về quân sự
=> Đồng ý

- Về quân sự VN nên thân với Mỹ nhưng không nên cho Mỹ ( hay bất cứ ai ) vào Cam Ranh
=> Tỉnh táo.

- VN nên mua vũ khí của Pháp + Mỹ, ko nên phân tán mua của Nga hay khối khác dù chúng có vẻ rẻ
=> Phải xem xét thêm

- VN nên ngậm hờn chuyện HS TS đi, đánh chỉ có thua thôi, tự tăng cường sức mạnh quân sự lên, có BNT nữa thì tốt
=> Đồng ý.
Tuy nhiên, đối với các thành phần quá khích thường phản đối chính phủ là bán nước hoặc ngăn cấm biẻu tình nọ kia. Trên thực tế chính phủ vẫn ngầm để cho "hội thanh niên Vn biểu tình", trừ các trường hợp quá khích hoặc các thành phần lợi dụng nó với ý đò chống phá bôi nhọ đảng và nhà nước.

Để tăng cường quân sự chuyên về vũ khí tầm xa, điện tử, quên đi những cái loại bộ binh oánh giáp lá cà xưa xưa. Nên dùng nhiều trực thăng cơ động cho đất liền, tầu ngầm cho miền biển
=> Kinh tế VN còn hạn chế. Mà nếu mua chưa chắc họ đã bán. Chính phủ không công khai bán trừ trường hợp thông qua Mafia :D

@Mgr1
- Dớ dẩn quá, ai lại lắp hệ thống chắn tên lửa ở Cam Ranh, lắp ở đấy để rình bắn chim di cư à?

=> Bạn Mgr1 nên xem lại bản đồ thế giới và nên tìm hiểu thêm về kiến thức quân sự.
VN là một nước có đường bờ biển rất dài, cho nên coi VN là một ngôi nhà mặt đường trên tuyến giaothông đường biển nối giữa Đông Á và Nam Á. Từ vịnh Cam ranh có thể khống chế phạm vi hoạt động tầu ngầm của Nga trong khu vực Thái Bình Dương và tên lửa hạt nhân của Trung Quốc. Xét về lịch sử thì Nga và Mỹ đã từng tranh chấp quyền khống chế ở khu vực Thái Bình Dương.

- Bố này đúng là chả biết gì lại thích nói phét, khoe ở UK 4 năm nhưng mà xem phát biểu mấy câu ở bài trước đã thấy tiếng Anh thì kém, lại qué biết gì về người Việt ở Anh cả.

=> Mấy câu ở bài trước là câu nào? Mgr1 có ở bên UK không? Có biết về phố Hack ney của người Việt ở Zone 2 London không? Có biết về c/s của SV, lưu học sinh các trường ở các vùng ngoại ô UK không?

Nhân đây mình nói luôn, bữa trước Mgr1 nói không có học bổng chính phủ kiểu 322 hoặc của thành đoàn, mình đã lờ đi không chấp vì chứng tỏ Mgr1 chả hiểu biết gì các loại học bổng đi nước ngoài cả. Học bổng có nhiều loại, và có thể không công bố rộng nhất là các học bổng đặc biệt. Ví dụ, gần đây có loại học bổng “người Mỹ đền bù chiến tranh”, học bổng theo dự án “...”, vân vân. Tóm lại Mgr1 đừng khai thác dò hỏi về việc đi học của Look. Cảm ơn.
freefish
08-01-08, 21:55
Tuy TQ và VN là đồng minh ý thức hệ, nhưng muôn đời hai nước vẫn có những mâu thuẫn về tranh chấp lãnh thổ. Trong khi đó, Mỹ là kẻ thù cũ của VN, không có tham vọng chiếm đất đai của VN như TQ nhưng hệ thống chính trị, các giá trị về nhân quyền, dân chủ của Mỹ luôn làm chính quyền VN phẫn nộ - thành thử nếu VN không có những đổi thay căn bản, thì mãi mãi, VN không bao giờ gần được TQ hoặc Mỹ. Nói toẹt ra, VN càng gần TQ thì càng bị TQ chèn áp, và nếu càng gần Mỹ thì khả năng mất lý tưởng cộng sản XHCN vân vân là điều có thể hiểu được. Mâu thuẫn ở đây là Đảng vừa không muốn bị TQ chèn áp vừa không muốn mất lý tưởng.

Cách lựa chọn trung dung giữa Mỹ và TQ không phải là điều hay, vì trong trường hợp TQ quyết định tấn công Hoàng Sa và các đảo còn lại thì không có gì đảm bảo VN sẽ không đơn thương độc mã và việc mất sạch chủ quyền các đảo là điều hoàn toàn có thể hình dung. Điều mà VN nên hướng tới không phải là cách đối phó quân sự khi TQ tấn công mà làm cho TQ không dám tấn công Trường Sa. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện khi VN có những thay đổi cơ bản về mặt thể chế, hầu có thể thoát được sự ảnh hưởng trước hết là trực tiếp về mặt chính trị, ý thức hệ với Trung Hoa, đồng thời qua đó có thể xáp lại gần với Hoa Kỳ và đồng minh của họ. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, không được lặp lại sai lầm coi TQ là kẻ thù như đã làm hồi thập niên 80s. Nam Hàn, Mông Cổ, Nhật Bản đều đã sống được bằng cách ấy, không có lý do gì VN lại không thể thực hiện điều tương tự. Tuy nhiên, thành thực mà nói, điều này gần như là viễn tưởng ở tương lai gần vài ba năm, vì những đổi thay ở VN chỉ có thể đến trong vài chục năm tới.
mgr1
08-01-08, 22:04
@Mgr1
- Dớ dẩn quá, ai lại lắp hệ thống chắn tên lửa ở Cam Ranh, lắp ở đấy để rình bắn chim di cư à?

=> Bạn Mgr1 nên xem lại bản đồ thế giới và nên tìm hiểu thêm về kiến thức quân sự.
VN là một nước có đường bờ biển rất dài, cho nên coi VN là một ngôi nhà mặt đường trên tuyến giaothông đường biển nối giữa Đông Á và Nam Á. Từ vịnh Cam ranh có thể khống chế phạm vi hoạt động tầu ngầm của Nga trong khu vực Thái Bình Dương và tên lửa hạt nhân của Trung Quốc. Xét về lịch sử thì Nga và Mỹ đã từng tranh chấp quyền khống chế ở khu vực Thái Bình Dương.

- Bố này đúng là chả biết gì lại thích nói phét, khoe ở UK 4 năm nhưng mà xem phát biểu mấy câu ở bài trước đã thấy tiếng Anh thì kém, lại qué biết gì về người Việt ở Anh cả.

=> Mấy câu ở bài trước là câu nào? Mgr1 có ở bên UK không? Có biết về phố Hack ney của người Việt ở Zone 2 London không? Có biết về c/s của SV, lưu học sinh các trường ở các vùng ngoại ô UK không?

Nhân đây mình nói luôn, bữa trước Mgr1 nói không có học bổng chính phủ kiểu 322 hoặc của thành đoàn, mình đã lờ đi không chấp vì chứng tỏ Mgr1 chả hiểu biết gì các loại học bổng đi nước ngoài cả. Học bổng có nhiều loại, và có thể không công bố rộng nhất là các học bổng đặc biệt. Ví dụ, gần đây có loại học bổng “người Mỹ đền bù chiến tranh”, học bổng theo dự án “...”, vân vân. Tóm lại Mgr1 đừng khai thác dò hỏi về việc đi học của Look. Cảm ơn.
Ngốc ở đâu, Cam Ranh nó có giá trị là vì nó là vịnh nước sâu, khuất sóng, lại thông ra Thái Bình Dương nên thích hợp làm căn cứ hải quân, chứ ai nó bắn tên lửa qua đấy mà chắn với chiếc? Lại còn đòi ngồi đấy để khống chế tầu ngầm của Nga ở Thái Bình Dương?!! Bác đúng là chỉ được cái ăn to nói lớn chứ chả biết đếch gì.

Em chả nhớ bài nào, nhưng nhớ là bác bênh cái khẩu hiệu viết sai ngữ pháp, rồi nói cái phố người Việt ở UK, rồi lại các trường ngoại ô UK, người bình thường chả ai nói thế. Mới cả cái tên phố bác viết cũng sai, mới cả bác bảo người Việt làm ăn mạnh hơn người Tầu gì gì đó chứng tỏ bác không biết khu đấy là khu vào loại nghèo nàn, tệ nạn nhất London, chả vinh dự gì. Trong khi Tầu nó kín đặc cái khu Picadilly ngay giữa trung tâm. Đấy, đại loại cụ thể thì chả nhớ nhưng nhìn chung cái giọng thấy không giống nên tiện mồm thì nói chứ em hơi đâu mà quan tâm đến lí lịch bác làm gì.


Điều mà VN nên hướng tới không phải là cách đối phó quân sự khi TQ tấn công mà làm cho TQ không dám tấn công Trường Sa. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện khi VN có những thay đổi cơ bản về mặt thể chế, hầu có thể thoát được sự ảnh hưởng trước hết là trực tiếp về mặt chính trị, ý thức hệ với Trung Hoa, đồng thời qua đó có thể xáp lại gần với Hoa Kỳ và đồng minh của họ.
Thằng Philipin chả đồng minh chiến lược với Mỹ mà Tàu nó vẫn nhơn nhơn múc luôn cái đảo Vành khăn to đùng ngay sát bờ biển của Phi đấy thôi, có làm gì được nó đâu? Nói chung bây giờ chả ai dám dây với Tầu.
freefish
08-01-08, 22:08
Nếu VN là đồng minh của Mỹ, Nhật, Hàn, Đài ... và cho Mỹ thuê Cam Ranh thì liệu TQ có dám tấn công bất cứ đảo nào của VN trên dãi Trường Sa? Đừng quá sợ vì bản thân Mỹ, Nhật, Hàn, Đài cũng không có ý định tấn công TQ, mục tiêu chính của họ vẫn là yên ổn trong cân bằng động với TQ.
KuTí
08-01-08, 22:48
Về vụ Cam Ranh thì đồng ý với đồng chí nguyên soái hải quân. Cam ranh có cái kẹc gì mà tiện hơn cho đặt tên lửa phòng thủ. Cho thuê làm căn cứ tầu ngầm thì ngon và nhiều thằng muốn .Nhưng nhà mình không cho thằng nào dùng hết, để mình dùng.
Đã cho đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở Vn thì đặt đâu chả được, cần qué gì cứ ở Cam Ranh.
Mà Mẽo nó cũng cóc cần mượn đất Vn để đặt hệ thống phòng thủ tên lửa nhá. LOOK sai mịa nó rồi. Ở châu Á thì có thằng nào có tên lửa liên lục địa ngoài thằng Khựa, Ấn (sẽ có) và Bắc Hàn (chưa kiểm chứng). Nguyên tắc bắn chặn tên lửa liên lục địa là phải đặt hệ thống đánh chặn trên đường bay của tên lửa. Tàu nó có bắn sang Mẽo thì cũng đe'ch bay qua Viêt Nam. Thế nên đặt hệ thống đánh chặn ở Vn thì chắc để bắn chặn tên lửa của Chệt bắn xuống Nam cực:D
Nếu Mỹ có đặt thì nó cần đặt ở Nam Hàn, Nhật và Đài Loan là ổn, ngoài ra là các tầu khu trục lớp Aegis lượn ngoài Thái Bình Dương là xong. Đặt ở Vn làm đíu gì.

Look nói mua vũ khí chưa chắc nó đã bán, mua Mẽo thì đúng là chưa chắc nó đã bán, chứ mua đồ của Nga, Pháp và Tây Âu, Ấn là bọn nó bán tuốt, mỗi tội nhà mình ít tiền lại quen dùng đồ Nga thôi nên hiện tại mua nhỏ giọt của Nga.
Riêng thằng Nga nó đề nghị bán cho Vn khối thứ ngon mà mình ứ có tiền mua:
- Mig 31 tầm xa, Mig 29, 35.
-Tàu chiến các loại từ Tiger tàng hình đến Sovromenưi tương đương và ngon hơn của Khựa.
- Tàu ngầm lớp Kilo (như khựa có nhưng loại của khựa chỉ có ngư lôi còn loại Nga chào hàng cho Vn như của Ấn có, trang bị tên lửa Club chống tàu), tàu ngầm lớp Amur đời mới ngon hơn Kilo.
- Trực thăng, (Ka 50, 52, Mi 28) tank (T 80, T90 và T72 nâng cấp)
- Máy bay cảnh báo từ xa...

Cá thối: Thân mẽo thì thân nhưng Mẽo nó cũng chả ngu làm phật ý Chệt. Phi kí với Mẽo hiệp định hợp tác về quốc phòng, nhưng năm 97 Khựa nó chiếm đảo, Mẽo nó có can thiệp đâu. Nó vin cớ là hiệp định tương trợ chỉ cam kết về phòng vệ trên đất liền chứ không phải trên biển. Nếu Vn thân với Mẽo thì cùng lắm như thằng Phi là cùng. Trừ khi kiểu như Hàn hay Nhật may ra.
văn Nâu
08-01-08, 22:57
Bọn Hàn Nhật gái nó ngon, lính Mỹ chúng nó cũng thích xơi nên chính phủ chúng nó mới thể hiện vai trò thân ái tương trợ thế chứ.

Gái Việt Nam trước kia bọn Mỹ cũng xơi nhưng mà chả hiểu sao lại không gây thích thú gì..Điều này chứng tở mấy mẹ kiểu giáng thu xưa kia chắc cũng không có làm bọn chúng hài lòng.
TrueLie
08-01-08, 22:58
nhưng năm 97 Khựa nó chiếm đảo, Mẽo nó có can thiệp đâu. Nó vin cớ là hiệp định tương trợ chỉ cam kết về phòng vệ trên đất liền chứ không phải trên biển.
Năm 88 hạm đội LX lù lù ở Cam Ranh đấy, có làm quái gì đâu.
Bóng Nhựa
09-01-08, 00:04
Ối giời, ai thần kinh mà đi mua cái của nợ Rafale về cho rác nhà các bác? Bọn Pháp nó chào bán con đấy từ trước khi sản xuất mà đến bây giờ vẫn ế xưng mồm, đã bán được một chú nào đâu. Đến Marroco là đồng minh thân cận nhất của Pháp, đã hứa hẹn đủ kiểu là sẽ mua cuối cùng phải xin kiếu để mua F16. Bọn Ấn cũng là bọn chuộng đồ Pháp, có đợt rầm rộ lên bảo thích mua, mang cả 1 phi đội Su sang Pháp tập trận chung với Rafale để đánh giá tính năng, sau đấy về im ỉm ký hợp đồng sản xuất Su với Nga.
Nói chung con Rafale thuộc vào loại bố của phò, bộ điều khỉển thì loằng ngoằng, phức tạp, vũ khí thì yếu, tầm hoạt động ngắn, giá lại đắt, chả có cái gì ra hồn. Một thằng PhD điều khiển học muốn hiểu hết các đồng hồ, màn hình của con ấy chắc cũng phải mất 3 năm :). Bọn Pháp là bọn không thực tế, lòe loẹt, hoa lá cành, chỉ nên thiết kế thời trang, đèn đóm, nhà cửa thì được chứ đi thiết kế jetfighter thì hỏng hẳn.

Em nghĩ khách hàng khả thi nhất của Rafale có lẽ là Thụy sĩ, bọn này giàu, lại chả bao giờ có chiến tranh nên có thể mua về để làm cảnh với cả nâng cao dân trí. Thụy Sĩ cũng là bọn thích những thứ đắt tiền, vô dụng kiểu như đồng hồ Rolex hay máy ảnh Leica.

Mgr1 linh tinh quá. Anh nói cho chú biết Rafale được các chú pro coi như là một trong 2 máy bay chiến nhất hiện nay, cái kia là F22. Mỗi cái có ưu và khuyết của nó. Và trong đánh nhau thực sự thì Rafale có phần hơn dù nó ko phải là loại chuyên đánh không - không

Chú gì trên kia bảo nó kém biển là sai. Nó là loại đa năng ngay từ đầu. Các loại chuyên đánh biển càng chuyên dụng hơn hoàn toàn có khả năng diệt bất cứ chú nào lảng vảng dưới đất hay trên biển

Đánh nhau bây giờ ko phải cứ bay nhanh là thoát , Mig Foxhound đó, bay nhanh hơn Rafale và F22 mà có ăn thua gì đâu.

Tầm xa cũng ko phải là tiêu chuẩn nữa. Đi xa phải mang nhiều nhiên liệu == > động cơ phải to == > dấu vết nhiệt dễ bị phát hiện. Ngay cu F22 quảng cáo là tàng hình mà có tàng hình đâu, trong khi cu Rafale ko tàng hình thì lại rất khó phát hiện nhờ Spectra.

Chiện Rafale khó bán theo anh là do nó là của Pháp nhợn. Mà bọn Mỹ / Nga nó chiếm 2 khối buôn vũ khí rồi nên khó, giờ mua bán vũ khí cũng là do ảnh hưởng chính trị mà ra. Có khi có đất nước mua cả vũ khí kém cỏi về vì nó có thể tham nhũng được tí vào đấy. Mí lại R nó cũng đắt nữa nên mấy chú nghèo ko mua được. Chứ mua được là oách ngay.

Chú nào trên kia bảo Cam Ranh ko xây chắn tên lửa vì phải xây trên đường bay cũng sai mẹ nó nốt

Mai này oánh nhau Tầu Mỹ chả hạn, nó có phải bắn từ đất Tầu thôi đâu, mà cả từ tầu ngầm. Ví dụ tầu ngầm TQ lảng vảng ở biển đông thì hệ thống bắn chặn có tác dụng. Pháp chả hạn, nó bé hơn Mỹ, nhưng tầu ngầm nó rải ra khắp nơi, cơ động, nên mọi chú sợ, chứ nó chỉ dựa vào ổ đất liền của nó thì sớm chết toi ngay.

Hơn nữa, bắn chặn ko chỉ chặn bắn vào nước Mỹ mà vào cả anh em của Mỹ, đường đi lại của Mỹ.

Ko nên cho Mỹ vào là vì nên giữ linh động quyền sử dụng và ko nên khiêu khích Tầu chứ ko phải là vô ích.

Các chú trình còn kém lắm
Bóng Nhựa
09-01-08, 00:11
Fish bảo là VN ko thể ngửi được lý tưởng của Mỹ nên ko gần được cũng ko hoàn toàn đúng. Bây giờ VN càng ngày càng gần lại với Mỹ và Âu Tây, và thế là tốt.

Kinh tế đi trước, quân sự theo sau. Lý tưởng bây giờ đếch ai tranh chấp nữa, dù chửi nhau ra vẻ tí thôi.

VN mà khôn ra thì tránh chửi Mỹ khi nó đánh Irak hay đâu đó, kệ mẹ nó đi chứ lắm mồm làm gì. VN nên bắt chiếc Thụy Sĩ hay hàng chục nước khác trung lập mà làm ăn.
Look
09-01-08, 00:35
Bạn Mgr1 và bạn Kuty đánh giá thấp vị trí chiến lược của vịnh Cam-Ranh khiến cho mình thất vọng về kiến thức quân sự và vũ khí của các bạn. Không lẽ mình lại nói toẹt ra rằng chính Mỹ đề nghị chính phủ VN về điều này, chứ không phải là đó là điều mà ban đầu mình đã để trong ngoặc kép là “giả sử”. Còn nữa, máy bay mic miếc bây giờ VN không dùng nữa, cho hết vào bảo tàng quân đội và bảo tàng không quân rồi.

@Bóng nhựa: Nói chung đánh giá về vũ khí “có lẽ” chính phủ còn phải cân nhắc vì tiềm lực kinh tế, về quan hệ chính trị nữa. Việt Nam khó chọn lựa, ngay cả trung lập cũng khó chọn lựa. Còn về vấn đề vịnh Cam Ranh phải công nhận là bạn Lạng rất tinh và am hiểu về vị trí chiến lược quan trọng về quân sự.

@Nói riêng: Mgr1 này, bất kỳ bạn VN yêu nước thương nòi nào ở UK mà đặt chân đến London, nhất là gần tết nguyên đán, cũng tìm cách đến Hackney vì vài lý do cảm động: mua đồ ăn của chính người VN bán (có từ cả con cá bống bắt trên ruộng); muốn biết dân Việt mình sinh sống làm ăn ở UK như thế nào. Đến đó thấy dân Việt mình bán hàng, đi lại, rồi thấy trẻ con chơi ngoài phố: thấy mừng mừng tủi tủi, như thể được sống lại cảm giác như hồi mình còn ở nhà. Xa nhà lâu quá, lần đầu mình đến đấy mà cay xè cả mắt. Gặp gỡ “dân sinh”, cảm giác khác với gặp bạn bè ở các trường.

Thằng Tầu vài tỷ dân, ở đâu mà nó chả làm ăn mạnh hơn người Việt mình. Nhưng riêng dãy phố đó, chỉ có người Việt, không có cửa hàng Tầu nào cả. Cho nên cho dù đấy là phố hơi nghèo một chút, nhưng còn hơn là không có phố người Việt nào. Cũng phải mừng một chút và tự hào một chút chứ. Đòi vinh dự gì nữa đây.
Look
09-01-08, 01:03
Vị trí Cam-ranh làm mình nhớ lại vị trí Tây nguyên.

Plâycu hay Tây nguyên cái nào có vị trí chiến lược quân sự hơn quan trọng hơn cái nào?

Lại nhớ chuyện hồi xưa. Mình giả đánh Playcu nhưng thực chất là chuyển toàn bộ lực lượng trọng yếu vào Tây nguyên. Diệm rất ngờ nghệch về quân sự, lập tức lệnh cho tướng Quang rút quân từ Tây nguyên về bảo vệ Plâycu. Nhưng tướng Quang cực kỳ tỉnh táo, nhất định không nghe và khẳng định rằng đó chỉ là "trò lừa của Cộng sản". Tiếp theo đó, ta phải đích thân cử tướng to nhất chỉ huy quân sự vờ họp kín ở Đồ sơn rồi đánh liên liếp và giải phóng các vùng lân cận Plâycu. Đến nước này, Diệm tuyên bố sẽ cách chức tướng Quang nếu không ngay lập tức chuyển hết quân từ Tây nguyên về bảo vệ cho Playcu. Đúng 2h sáng quân của tướng Quang rút thì 2h chiều quân ta đánh thẳng vào Tây nguyên. Tướng Quang sau đó ức quá tự tử...

Gần đây, M ngấm ngầm tiếp tay tổ chức thành lập một đảng mới (đảng đề khai) tại VN và cũng đặt tại Tây nguyên.

Hiện nay, trong nước, còn một đảng nữa vẫn đang tồn tại, đó là đảng Tân Việt.

Mọi người ở đây có biết nguyên nhân xâu xa nào mà ĐCS LX tan rã không?
Ten de lam gi?
09-01-08, 01:20
Thằng Lúc bốc phét mà x biết mình đang bi bô cái gì? Đánh Playku làm gì có Diêm diếc gì ở đây?
giangthu
09-01-08, 01:30
Em nghĩ nên cho đảng Việt Tân về nước lập cơ sở hoạt động. Coi như hàng đối lập. Chính ra đảng Việt Tân sẽ là đảng cứu nước. Tại sao? Nó coi Mỹ như là người nhà. Nó quen từ tổng thống tới dân biểu. Thật ra cộng sản thương lượng không bằng Việt Tân vận động. Ngoài ra chủ tịch đảng Việt Tân cũng rất là đẹp trai, nhìn hay lắm. Ảnh nói tiếng bắc 54 và tiếng Anh như Mỹ. Nếu ảnh mà có vị trí thì lãnh tụ Việt Nam phải nói ngang hàng danh giá ăn đứt thiên hạ. Vâng! Ý em là đảng này mới là đảng đưa Việt Nam ra thế giới vì thành phần đặc biệt có học và danh giá. Họ còn yêu nước nồng nàn kiểu lãng mạn nên có lợi cho việc tạo phong trào. Dân Việt trong nước yêu theo kiểu bi quan và nhà quê lại mặc cảm cho nên sẽ không có ích lợi gì cả.

Ý em nói tại vì đa số người hải ngoại ở xứ cường quốc nên tâm lý vững mạnh, cái này là cái Việt Nam thiếu trầm trọng. Việt Tân có cái đó.
Look
09-01-08, 01:33
Thằng Lúc bốc phét mà x biết mình đang bi bô cái gì? Đánh Playku làm gì có Diêm diếc gì ở đây?
Biết rồi, anh cố tình đấy...D, M, T
Look
09-01-08, 01:37
Em nghĩ nên cho đảng Việt Tân về nước lập cơ sở hoạt động. Coi như hàng đối lập. Chính ra đảng Việt Tân sẽ là đảng cứu nước. Tại sao? Nó coi Mỹ như là người nhà. Nó quen từ tổng thống tới dân biểu. Thật ra cộng sản thương lượng không bằng Việt Tân vận động. Ngoài ra chủ tịch đảng Việt Tân cũng rất là đẹp trai, nhìn hay lắm. Ảnh nói tiếng bắc 54 và tiếng Anh như Mỹ. Nếu ảnh mà có vị trí thì lãnh tụ Việt Nam phải nói ngang hàng danh giá ăn đứt thiên hạ. Vâng! Ý em là đảng này mới là đảng đưa Việt Nam ra thế giới vì thành phần đặc biệt có học và danh giá. Họ còn yêu nước nồng nàn kiểu lãng mạn nên có lợi cho việc tạo phong trào. Dân Việt trong nước yêu theo kiểu bi quan và nhà quê lại mặc cảm cho nên sẽ không có ích lợi gì cả.

Ý em nói tại vì đa số người hải ngoại ở xứ cường quốc nên tâm lý vững mạnh, cái này là cái Việt Nam thiếu trầm trọng. Việt Tân có cái đó.
Đảng này mọi thứ đều nhạt nhòa, mờ ảo.
Anh thấy mỗi cái chỗ bôi đậm là đúng. Mà là chỉ đúng riêng đối với gái ...
giangthu
09-01-08, 01:41
Theo chỗ em đề nghị là tô giớ Cam Ranh cho Mỹ 100 năm. Biến cả vùng ngoài Cam Ranh thành vùng dân sự. Vậy là Việt Kiều chúng em có đất cắm dùi. Cam Ranh nó cứ như là mô hình của Hồng Kông, Anh Quốc. Nó sẽ là cửa khẩu để đưa dân Việt ra ngoài bằng quy định Mỹ tịch Việt kiều. Chứ bằng cách chính quy ở đợ, làm thuê bây giờ thật là thê thảm. Khi Cam Ranh phát triển thì nó sẽ xâm lấn ra các vùng khác. Có sứ mà lấn. Vậy là Việt Nam có động cơ phát triển. Giữ cái cảng Cam Ranh làm mã mẹ gì đây hả, mất công cho Tàu nó dòm. Cho Mỹ thuê mướn về quân sự, nhưng gợi ý cho nó phát triển dân sự vùng lân cận. Cách này càng làm cho thiên hạ tâm phục khẩu phục mà lợi ích lâu dài. Từ Cam Ranh dần dần em mở phi trường quốc tế. Sau đó ai đi vào Cam Ranh coi như là vào cương thổ Hoa Kỳ. Cái này nghe qua như là mất chủ quyền nhưng thực ra là làm con đường vượt biên của dân ta tới Mỹ quá dễ dàng. quá thuận lợi.
nghuy
09-01-08, 03:06
Công nhận Lãng sau 1 năm lấy PhD xịn của UK về khác hẳn, đâu ra đấy. VÌu còn phải chạy theo dài dài.

Mà sao bác em lại chuyển từ sinh học (trồng cây thuốc phiện trong điều kiện nào thì có kết quả tốt nhất giải Ig Nobel 2 ngàn không trăm tám nhăm) sang nghiên cứu chính trị quốc phòng với khoa học quân sự thế?

----------------------

Khựa bửn bây giờ thế này đây

http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/01/763116/
nghuy
09-01-08, 03:17
Theo chỗ em đề nghị là tô giớ Cam Ranh cho Mỹ 100 năm. Biến cả vùng ngoài Cam Ranh thành vùng dân sự. Vậy là Việt Kiều chúng em có đất cắm dùi. Cam Ranh nó cứ như là mô hình của Hồng Kông, Anh Quốc. Nó sẽ là cửa khẩu để đưa dân Việt ra ngoài bằng quy định Mỹ tịch Việt kiều. Chứ bằng cách chính quy ở đợ, làm thuê bây giờ thật là thê thảm. Khi Cam Ranh phát triển thì nó sẽ xâm lấn ra các vùng khác. Có sứ mà lấn. Vậy là Việt Nam có động cơ phát triển. Giữ cái cảng Cam Ranh làm mã mẹ gì đây hả, mất công cho Tàu nó dòm. Cho Mỹ thuê mướn về quân sự, nhưng gợi ý cho nó phát triển dân sự vùng lân cận. Cách này càng làm cho thiên hạ tâm phục khẩu phục mà lợi ích lâu dài. Từ Cam Ranh dần dần em mở phi trường quốc tế. Sau đó ai đi vào Cam Ranh coi như là vào cương thổ Hoa Kỳ. Cái này nghe qua như là mất chủ quyền nhưng thực ra là làm con đường vượt biên của dân ta tới Mỹ quá dễ dàng. quá thuận lợi.

Mỹ vàng thổ tả ai cho về hê hê
KuTí
09-01-08, 05:21
Bạn Mgr1 và bạn Kuty đánh giá thấp vị trí chiến lược của vịnh Cam-Ranh khiến cho mình thất vọng về kiến thức quân sự và vũ khí của các bạn. Không lẽ mình lại nói toẹt ra rằng chính Mỹ đề nghị chính phủ VN về điều này, chứ không phải là đó là điều mà ban đầu mình đã để trong ngoặc kép là “giả sử”. Còn nữa, máy bay mic miếc bây giờ VN không dùng nữa, cho hết vào bảo tàng quân đội và bảo tàng không quân rồi.

.
Lúc đee'o biết kặc gì về vũ khí mà cũng đòi bi bô như thánh tướng hả bác em? Rồi lại bảo anh cố tình ra thế:D
Thứ nhất là em không đánh giá thấp vị trị ngon lành của Cam Ranh nhá, nhưng mà không phải là để bỏ mấy quả tên lửa đánh chặn ở đó mà là vai trò khác.
Cái đíu gì mà Mig cho vào hết Việt bảo tàng thế bác?
Ý bác là mấy con Mig 17 sản xuất hồi 1950 và dùng đánh Mỹ hay mấy con Mig 19 thằng Tầu nó viện trợ?
Không quân mình hiện tại không dùng Mig thì dùng mấy con VAM do mấy bác nhà mình sản xuất bay lên rồi dùng súng lục bắn nhau với siêu âm của địch chắc?:D:D:D

Thôi, Lúc đíu biết thì em chỉ cho biết vậy:
- Đám xịn nhất của KQ Đại Việt hiện nay là mấy con SU 27 và 30 ( 12 con SU 27 và 4 con SU 30 theo số liệu chính thức, còn nhờ Mafia mua em không biết). Đủ tiêu chuẩn cho một sư đoàn đóng ở sân bay Biên Hoà, chuyên đặc trách tác chiến TRường Sa.
- Còn lại tiêm kích (mà Lúc em có lẽ đếch biết tiêm kích khác cường kích ở chỗ nào:D) thì vẫn dùng Mig 21 được viên trợ từ thời đánh Mỹ và một số trong những năm 80 đánh Cam (Sau 75 thu được F5 của Mẽo khá nhiều nhưng dùng đánh Cam một thời gian hết phụ tùng thay thế, bán mịa nó Iran xẻ làm đồng nát, Nga viện trợ bù vào). Mig 21 hiện còn 150 con tất thảy, đã thuê bọn Do Thái và Ấn độ nâng cấp lên để sử dụng các vũ khí thế hệ mới. Và đám này vẫn được dùng đến tận 2015 là ít. (150 con là hơi bị nhiều đủ trang bị cho cả chục trung đoàn, thường mỗi trung đoàn có khoảng 18 máy bay)
Đây post luôn phiên hiệu và loại máy bay của các trung đoàn trong biên chế

921 ở Nội Bài (Mig 21)
923 ở Thọ Xuân (Mig 21 và SU 22, loại này chuyên cường kích)
927 ở Kép (Mig 21)
929 ở Đà Nẵng (Mig 21)
931 ở Yên Bái (Mig 21)
935 ở Biên Hòa (SU 27, SU 30)
937 ở Phan Rang (Mig 21 và thi thoảng có SU 27)
910 ở Đông Tác (Mig 21)
920 ở Phù Cát (Mig 21 và SU 22)
916 Hòa Lạc (Huấn luyện dùng Mig 21)
917 Biên Hòa/TSN (SU 27 và SU 30) TSN vẫn dùng Mig 21
918 Gia Lâm/TSN (Vận tải dùng các loại AN 26... và trực thăng)
954 Đà Nẵng (Mig 21 và trực thăng Ka các loại săn ngầm)
Tiện thể tặng luôn Lúc ảnh con Mig 21 trong biên chế không quân VN với bốn quả tên lửa đối không.
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/fitter/mig21-19.jpg

Chuyện gì em không biết, chứ về võ khí này nọ em thấy Lúc bi bô chả khác đe'o gì đứa cháu em ở quê, mà nó là chưa có máy tính dùng net cơ đấy:D
KuTí
09-01-08, 05:38
Mgr1 linh tinh quá. Anh nói cho chú biết Rafale được các chú pro coi như là một trong 2 máy bay chiến nhất hiện nay, cái kia là F22. Mỗi cái có ưu và khuyết của nó. Và trong đánh nhau thực sự thì Rafale có phần hơn dù nó ko phải là loại chuyên đánh không - không

Chú gì trên kia bảo nó kém biển là sai. Nó là loại đa năng ngay từ đầu. Các loại chuyên đánh biển càng chuyên dụng hơn hoàn toàn có khả năng diệt bất cứ chú nào lảng vảng dưới đất hay trên biển

Đánh nhau bây giờ ko phải cứ bay nhanh là thoát , Mig Foxhound đó, bay nhanh hơn Rafale và F22 mà có ăn thua gì đâu.

Tầm xa cũng ko phải là tiêu chuẩn nữa. Đi xa phải mang nhiều nhiên liệu == > động cơ phải to == > dấu vết nhiệt dễ bị phát hiện. Ngay cu F22 quảng cáo là tàng hình mà có tàng hình đâu, trong khi cu Rafale ko tàng hình thì lại rất khó phát hiện nhờ Spectra.

Chiện Rafale khó bán theo anh là do nó là của Pháp nhợn. Mà bọn Mỹ / Nga nó chiếm 2 khối buôn vũ khí rồi nên khó, giờ mua bán vũ khí cũng là do ảnh hưởng chính trị mà ra. Có khi có đất nước mua cả vũ khí kém cỏi về vì nó có thể tham nhũng được tí vào đấy. Mí lại R nó cũng đắt nữa nên mấy chú nghèo ko mua được. Chứ mua được là oách ngay.

Chú nào trên kia bảo Cam Ranh ko xây chắn tên lửa vì phải xây trên đường bay cũng sai mẹ nó nốt

Mai này oánh nhau Tầu Mỹ chả hạn, nó có phải bắn từ đất Tầu thôi đâu, mà cả từ tầu ngầm. Ví dụ tầu ngầm TQ lảng vảng ở biển đông thì hệ thống bắn chặn có tác dụng. Pháp chả hạn, nó bé hơn Mỹ, nhưng tầu ngầm nó rải ra khắp nơi, cơ động, nên mọi chú sợ, chứ nó chỉ dựa vào ổ đất liền của nó thì sớm chết toi ngay.

Hơn nữa, bắn chặn ko chỉ chặn bắn vào nước Mỹ mà vào cả anh em của Mỹ, đường đi lại của Mỹ.

Ko nên cho Mỹ vào là vì nên giữ linh động quyền sử dụng và ko nên khiêu khích Tầu chứ ko phải là vô ích.

Các chú trình còn kém lắm
Lạng nói như lìn:
- Mua máy bay để bảo về Trường Sa mà đíu tính tầm xa thì xịn đến bấy thì chưa bay đến nơi gặp địch hết mẹ nó xăng thì đánh bằng niềm tin à. Hay cứ chiến đã, cóc cần tính còn đủ dầu về hay không, hay là đáp mẹ nó xuống biển như thuỷ phi cơ:D

- Rafale có nhiều biến thể khác nhau, có loại dùng cho tàu sân bay (thường có tiếp dầu và càng hạ cánh trên bong tàu sân bay)có loại dùng chuyên cho không chiến.
Radar của Rafale tầm ngắn hơn F 15 và SU 30 nhiều, chưa tính là tên lửa đối không và đối biển trang bị cho nó như em phân tích là rất phò (tầm ngắn, tốc độ thấp). Vũ khí chứ cho làxịn mà đạn xịt thì dọa được ai:D
- Đánh chặn tên lửa từ tàu ngầm như lạng nói thì Tàu chệt nó có ngu mà nghe lời Lạng lặn ở biển Đông rồi phóng tên lửa xuyên lục địa ấy. Biển Đông nhà mình là biển cạn, tàu ngầm phóng tên lửa thường là tàu nguyên tử có khả năng lặn sâu (của Nga và Mẽo thường tới 600m, Khựa em đíu biết) và đây là ưu thế của nó nhằm tránh bị phát hiện và thịt bằng ngư lôi nên có ngu nó mới lặn ở biển Đông mà phóng.
Để chống mấy con tàu ngầm hạt nhân thì Lạng biết bọn Mẽo và Nga làm gì không? Đíu phải là xây dựng mấy cái trạm tên lửa ấy là đủ đâu (Nga và Mẽo nó có cả trăm con tàu ngầm chiến lược, chạy lung tung, xây căn cử tên lửa khắp thế giới chắc?), mới sinh ra vệ tinh chuyên rình các căn cứ tàu ngầm của nhau, (của Khựa đương nhiên), có động thái gì là nó soi, rồi nó cử tàu ngầm của nó đi bám đít, cho máy may săn ngầm đi dò...vv...rồi hệ thống tàu khu trục Aegis (Nhật vừa thử thành công đánh chặn ấy) chặn ở các chốt nghi ngờ, mà dùng tàu tiện gấp trăm lần trên đất liền ấy.
- Pháp lấy đíu đâu tầu ngầm rải khắp nơi, Lạng chỉ em nghe cái? Pháp đóng mãi được 2 cái tầu ngầm nguyên tử (một cái mới hạ thuỷ gần đây), còn lại toàn tàu ngầm loại diesel, có phóng tên lửa liên lục địa bằng mắt ấy:(
Lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp ngoài các tên lửa liên lục địa ở bệ phóng cố định ra thì phụ thuộc nhiền vào đám máy bay Mirage thiết kế đặc biệt để phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Tàu ngầm hạt nhân có 2 cái, bé bằng 1/2 của Nga và Mẽo, lấy đâu ra mà rải.
Duong_xua_em_di
09-01-08, 08:52
Lạng nói như lìn:
- Mua máy bay để bảo về Trường Sa mà đíu tính tầm xa thì xịn đến bấy thì chưa bay đến nơi gặp địch hết mẹ nó xăng thì đánh bằng niềm tin à. Hay cứ chiến đã, cóc cần tính còn đủ dầu về hay không, hay là đáp mẹ nó xuống biển như thuỷ phi cơ:D

- Rafale có nhiều biến thể khác nhau, có loại dùng cho tàu sân bay (thường có tiếp dầu và càng hạ cánh trên bong tàu sân bay)có loại dùng chuyên cho không chiến.
Radar của Rafale tầm ngắn hơn F 15 và SU 30 nhiều, chưa tính là tên lửa đối không và đối biển trang bị cho nó như em phân tích là rất phò (tầm ngắn, tốc độ thấp). Vũ khí chứ cho làxịn mà đạn xịt thì dọa được ai:D
- Đánh chặn tên lửa từ tàu ngầm như lạng nói thì Tàu chệt nó có ngu mà nghe lời Lạng lặn ở biển Đông rồi phóng tên lửa xuyên lục địa ấy. Biển Đông nhà mình là biển cạn, tàu ngầm phóng tên lửa thường là tàu nguyên tử có khả năng lặn sâu (của Nga và Mẽo thường tới 600m, Khựa em đíu biết) và đây là ưu thế của nó nhằm tránh bị phát hiện và thịt bằng ngư lôi nên có ngu nó mới lặn ở biển Đông mà phóng.
Để chống mấy con tàu ngầm hạt nhân thì Lạng biết bọn Mẽo và Nga làm gì không? Đíu phải là xây dựng mấy cái trạm tên lửa ấy là đủ đâu (Nga và Mẽo nó có cả trăm con tàu ngầm chiến lược, chạy lung tung, xây căn cử tên lửa khắp thế giới chắc?), mới sinh ra vệ tinh chuyên rình các căn cứ tàu ngầm của nhau, (của Khựa đương nhiên), có động thái gì là nó soi, rồi nó cử tàu ngầm của nó đi bám đít, cho máy may săn ngầm đi dò...vv...rồi hệ thống tàu khu trục Aegis (Nhật vừa thử thành công đánh chặn ấy) chặn ở các chốt nghi ngờ, mà dùng tàu tiện gấp trăm lần trên đất liền ấy.
- Pháp lấy đíu đâu tầu ngầm rải khắp nơi, Lạng chỉ em nghe cái? Pháp đóng mãi được 2 cái tầu ngầm nguyên tử (một cái mới hạ thuỷ gần đây), còn lại toàn tàu ngầm loại diesel, có phóng tên lửa liên lục địa bằng mắt ấy:(
Lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp ngoài các tên lửa liên lục địa ở bệ phóng cố định ra thì phụ thuộc nhiền vào đám máy bay Mirage thiết kế đặc biệt để phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Tàu ngầm hạt nhân có 2 cái, bé bằng 1/2 của Nga và Mẽo, lấy đâu ra mà rải.

Các bác sai mịa nó chủ đề roài...

Em đề nghị các bác bàn về chuyện chống khựa trên mặt trận tuyên truyền kia, cái đó mới cần tới những người học cao, hiểu rộng như các bác và cũng nằm trong tầm tay của các bác.

Cần tuyên truyền, gây rối, kích động thật khôn khéo...(như diễn biến hòa bình của mẽo ý :)) làm cho nội bộ rối ren, mất ổn định, suy yếu kinh tế, chính trị. Lúc đó chúng ta mới ra tay trên mặt trận ngoại giao và quân sự, phần thắng sẽ chắc trong tay.

Còn chuyện trang bị quân sự thì cần xiền, nhiều xiền...xong tất.

Thế nhé.
Bison
09-01-08, 09:26
Anh công nhận bạn đô đốc hải quân đúng ở 1 điểm là thằng Lúc dốt. Cam ranh là vinh nước sâu, deep water, mà nước sâu là thế đ,éo nào, là tàu chiến chạy mẹ nó một phát vào bờ éo phải cần tàu nhỏ đưa ra đưa vào. Vào bờ nhanh thì được cái mẹ gì, thì các bạn đổ quân nhanh, tank tiếc chạy ào một phát lên bờ. Cho nên có mướn thì để đất liền tiếp dầu tiếp đạn ra tàu hay chiến hạm đổ quân vào đất liền. Xây cái hệ thống tên lửa phòng thủ thì cần éo gì cam ranh. Xây harbor như bạn đô đốc là đúng, cái này trước 75 Mẽo nó làm rồi, ai cũng biết.

Còn đánh nhau bây giờ ngoài vũ khí cần có trình độ. Ví như lính mỹ là chiên nghiệp. Trình độ cần gì? cần nhất là đọc bản đồ, toạ độ, sử dụng tool như chơi game. Cần bom toạ độ nào, cần tên lửa mấy trái vào chỗ nào, cứ thế nó đọc rồi nhìn bọn kia bị nướng. Bọn Mẽo bây giờ dám đánh xa, có khi máy bay không có radar hướng dẫn vẫn dám đánh, bay vào bay ra là do nó rành bản đồ. Và cũng do được practice. Ví như trước khi đánh Iraq thì nó tập ở sa mạc mô phỏng theo Iraq chán chê. Vào trận chỉ làm lại y hệt thế. Nó chiếm Iraq có chết bao nhiêu, chỉ sau này lê la ở đấy bị bắn lén là chính.

Mà không phải bây giờ, các bạn anh bảo thời trước 75 lính mỹ cũng thiện chiến. Các bạn thử tưởng tượng nó đơn độc bay vào hà nội đánh với lính bắc việt với cả phòng không, radar hướng dẫn support. Các bạn phải biết thế là kinh lắm rồi.
Look
09-01-08, 10:02
Bạn Kutí gì mà như đỉa phải vôi thế, văng nọ văng kia, so sánh cháu em, dạy anh tiêm kích với lại cường kích, post ảnh ví dụ. Lại được cái thằng Bis này a dua, ở Mỹ mà khổng hiểu nổi Mỹ, xuẩn quá. Đến chết mệt.

Thôi anh tranh thủ đang giờ làm việc viết vài dòng vậy. Anh nghĩ đến vấn đề khác Tý ạ, chẳng hạn đánh giá về vị trí quân sự của vịnh Cam-Ranh của Kutí làm anh thất vọng lắm. Hóa ra các chú khôn hơn thằng Mỹ, tốt nhỉ. Còn những cái của Kutí thì khi cần tìm hiểu hoặc cần lấy số liệu cụ thể thì anh chỉ cần "ới" một phát là có người mang đến ngay.

Ví dụ, các bạn TL muốn tìm hiểu các thể loại máy bay quân sự có thể xem ở đây:
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Military_aircraft
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Vietnam_War_aircraft
(Có cả trang tiếng Việt nữa)

Muốn tìm hiểu và tính năng kỹ thuật, công nghệ có thể đọc ở đây:
http://www.newportaero.com/home/airforces/

Còn hai cái bảng dưới đây có thể dùng để xem về số lượng và biên chế binh đoàn. Kutí so sánh thử số liệu của mình nhá. Toàn là số liệu công khai không có dính dáng gì đến Mafia đâu nhá. (Nhắc đến Mafia ra đây với số liệu thế này thì lại mang tiếng ...)

http://i203.photobucket.com/albums/aa271/stillthat2007/fighter2.jpg
http://i203.photobucket.com/albums/aa271/stillthat2007/staff.jpg
Sất
09-01-08, 12:53
Em đề nghị phong trào toàn dân học tiếng Khựa.

Ở đây bác nào ở Khựa thì chịu khó dịch tài liệu để tìm hiểu nội tình bên trong nó ra sao. Hiểu nó thì mới có thể chống hoặc theo chứ.

Em cop bết từ talawas.

c. Một canh bạc lớn:

Thị trường cổ phiếu vốn lấy cuộc cạnh tranh tài chính tiền tệ có thể biết và không thể biết để hoá giải, cân bằng các loại rủi ro khó dự đoán trong đời sống kinh tế xã hội, nhưng nếu nó bị người ta nhìn thấu, thì mục tiêu bị nhìn thấu đó sẽ là điểm bùng phát đột ngột của năng lượng tích tụ trong thị trường cổ phiếu.

Nâu nói rất đúng đấy. Vấn đề là thị trường trứng khoán ở TQ nhà nước quản lý chặt, do vậy là hầu như không có thị trường vì hoàn toàn bị nhà nước thao túng. Do vậy nên so với Việt nam thì có vẻ như quá thả nổi, và hoàn toàn là một thị trường tự do vận hành theo quy luận sinh tồn phân liệt của nợ nào đó mà bạn Gấu rất cáu chả hiểu được rủa cho nó sụp nợ đi thì bạn í thích nhất. Hình như Gấu cũng học Kinh tế thì phải. Lại có công việc ở Mỹ rất thành đạt thì phải. Nâu đọc kỹ từ đầu tôpic này nhé. Em không có chuyên môn nên không hiểu lắm. Đọc lại kỹ là có thể tóm được đuôi và điểm yếu của Gấu đấy.
http://tnxm.net/showthread.php?t=4817&page=1&pp=20

Vấn đề là thị trường chứng khoán ở vn giai đoạn đầu sẽ nhất định không theo quy luật cung cầu gì đó đã in trong sách của một thị trường lành mạnh kiểu thị trường ở Mỹ, Pháp và nó chỉ theo những quy luật ngầm của hệ thống trính trị xã hội thì phải. Gấu không biết nên nó nghen ăn tức ở vậy. Tuy nhiên Nâu nên tính cả từ thời điểm Gấu viết bài topic đó ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán ở VN thực ( hehe).
Tuy nhiên học tiếng TQ phải mất thời gian rất lâu nên vấn đề trước mắt phải giải quyết ngay không thì không có kịp.
Do vậy phải tham khảo ý của Cá, rất quan trọng đấy, vì các topic ở TNXm rất không có tập trung một điểm, sau khi cung cấp nước ngọt phân liệt thì các bạn bàn chuyên buôn với mua vũ khí chiến nhau. Tuy nhiên vì sao bao giờ chiến nhau thì các bạn lại không để ý.


Tuy TQ và VN là đồng minh ý thức hệ, nhưng muôn đời hai nước vẫn có những mâu thuẫn về tranh chấp lãnh thổ. Trong khi đó, Mỹ là kẻ thù cũ của VN, không có tham vọng chiếm đất đai của VN như TQ nhưng hệ thống chính trị, các giá trị về nhân quyền, dân chủ của Mỹ luôn làm chính quyền VN phẫn nộ - thành thử nếu VN không có những đổi thay căn bản, thì mãi mãi, VN không bao giờ gần được TQ hoặc Mỹ. Nói toẹt ra, VN càng gần TQ thì càng bị TQ chèn áp, và nếu càng gần Mỹ thì khả năng mất lý tưởng cộng sản XHCN vân vân là điều có thể hiểu được. Mâu thuẫn ở đây là Đảng vừa không muốn bị TQ chèn áp vừa không muốn mất lý tưởng.

.

Riêng về chiên môn tâm thần phân liệt và văn chương nửa mùa. Em kinh nghiệm thấy tinh thần của 2 cuốn tiểu thuyết " chuyện lan man đầu thế kỷ" và " chiện tình Nưu ước" thì mâu thuẫn kiểu này các bạn VN chắc sẽ theo các bạn Mỹ thôi. Binh tình quá rõ. Tình trạng bạn Gấu đã thấy nó muốn đất nước suy sụp, thị trường chứng khoán mà sụp thì có mà giả lương cho công chức cũng sụp luôn ( qui định mới của chính phủ trả lương theo tài khoản các thứ mới đây). Thế là sụp một chập Gấu là bạn í vỗ tay bán nước cho Mỹ luôn lấy nhân quyền với dân chủ nửa mùa.

Bảo sao dạo này bạn í không có ho he viết gì. Chắc là đang bận bành vè bạn Đào.
mgr1
09-01-08, 15:12
[QUOTE=Look] Còn về vấn đề vịnh Cam Ranh phải công nhận là bạn Lạng rất tinh và am hiểu về vị trí chiến lược quan trọng về quân sự.

@Nói riêng: Mgr1 này, bất kỳ bạn VN yêu nước thương nòi nào ở UK mà đặt chân đến London, nhất là gần tết nguyên đán, cũng tìm cách đến Hackney vì vài lý do cảm động: mua đồ ăn của chính người VN bán (có từ cả con cá bống bắt trên ruộng); muốn biết dân Việt mình sinh sống làm ăn ở UK như thế nào. Đến đó thấy dân Việt mình bán hàng, đi lại, rồi thấy trẻ con chơi ngoài phố: thấy mừng mừng tủi tủi, như thể được sống lại cảm giác như hồi mình còn ở nhà. Xa nhà lâu quá, lần đầu mình đến đấy mà cay xè cả mắt. Gặp gỡ “dân sinh”, cảm giác khác với gặp bạn bè ở các trường.

Khỉ thật, không nói thì thôi càng nói càng thấy tức anh ách. Cái khu Hackney ấy đông người Việt thật nhưng cũng chỉ có vài nghìn thôi, còn lại đầy da đen, Pa kit tăng với Ấn. lấy đâu ra mà ra đường thấy trẻ con Việt nam chơi đùa.. này nọ. Nó không như Little Saigon hay Cabramatta đâu. Lèo tèo được mấy cái cửa hàng con con bán đồ ăn, cho thuê băng đĩa lậu với mấy cái nhà hàng, tối đến toàn người rơm trồng tài vào hát karaoke, kinh vãi đái ra, báu gì mà bác yêu nước thương nòi sướt mướt mũi dãi thế. Đúng là chỉ toàn nghe hơi nồi chõ.
À, mà cái phố đông người Việt là phố Mare chứ không phải phố Hack ney bác nhé. Nhớ để lần sau nói phét cho nó giống.

Công nhận 2 PhD du học UK Lúc với Lạng hòa hợp với nhau tâm đắc như tri kỷ.
văn Nâu
09-01-08, 15:20
Bạn nào ở UK Hacker ney vào confirm hộ em phát xem là bạn Lúc bốc phét hay là bạn Đô đốc Hải quân bốc phét?

Nói riêng về Úc nhợn em, mấy khu người Việt ở Úc...thì quả thật rất đông vui nhộn nhịp..và nói chung thì thủ đô của người việt ở thế giới là ở Mỹ và thứ 2 là ở Úc chứ không phải ở Anh thưa các bác.
KuTí
09-01-08, 16:54
DCM, Lút đúng là Chí Phèo có hạng, từ chỗ bảo Không quân Đại Việt cho hết Mig vào viện bảo tàng, rồi anh dí đểu cho mấy cái số liệu anh bịa :)) thế là liền lo toáng chạy lên nhờ em wiki tìm hiểu và lôi ra cái bảng các loại máy bay của Đại Việt sử dụng kèm theo số liệu các trung đoàn như thật:D.
Thế hỏi Lúc lần cuối là hiện tại máy bay mà không quân Đại Việt ta sử dụng là loại léo gì, nếu không phải là Mig 21?
Ngu vừa chứ ngu quá léo ai chịu được, mà đời ai chả có khi ngu, nhưng loại như Lút sai rành rành thì lấp liếm rõ nhanh, đe'o tiến bộ được.
Lại còn bày đặt "Mấy số liệu lúc cần anh ới phát có người mang đến ngay":D Không biết ngoài đời bác có anh hùng lẫm liệt thế nào nhưng ở đây bác càng nói càng thấy ngẫn.

P.-S: Xin lỗi các bác vì đang bàn chiện chống Chệt lại nhảy sang chửi nhau về vũ khí mả mẹ.
nghuy
09-01-08, 17:14
Thôi anh Lúc về nghiên cứu Thuật tóan đi, Hackney thì chắc là Lúc có đến 1 lần đúng vào ngày Tết nên thấy vậy chứ còn làm mẹ gì mà cứ đông như lợn thế.

Cửa hảng cửa hiệu thưa thớt chẳng có bảng hiệu hòanh tráng như Little Saigon đâu. Ngay cả ở Paris đông lúc nhúc thế mà còn chẳng ăn nhằm mẹ gì nữa là.
giangthu
09-01-08, 17:21
Thôi anh Lúc về nghiên cứu Thuật tóan đi, Hackney thì chắc là Lúc có đến 1 lần đúng vào ngày Tết nên thấy vậy chứ còn làm mẹ gì mà cứ đông như lợn thế.

Cửa hảng cửa hiệu thưa thớt chẳng có bảng hiệu hòanh tráng như Little Saigon đâu. Ngay cả ở Paris đông lúc nhúc thế mà còn chẳng ăn nhằm mẹ gì nữa là. Hôm nọ đọc ở đâu đó có người đề nghị một ý kiến là nên dời thủ đô vào Nam là Saigon cho xa Khựa. Xong rồi đổi tên thủ đô Hà Nội hiện giờ thành Little Saigon là hoành tráng.
văn Nâu
09-01-08, 18:13
Thu em cứ giỏi mượn gió bẻ măng. Giống Úc nhợn anh, Melbourne mí Sydney tranh nhau thủ đô thế đé- nào bụt phát tòi ra thằng chim nhỏ giữa 2 thằng chân dài là Canberra.

Hà Nội mí Sì gềnh tranh nhau thế nào cũng tòi ra chú Đà Năng hoặc Huế hoặc cho mẹ nó lên Tây Nguyên lại hay, địa thế cao, địa linh nhân kiệt.
nghuy
09-01-08, 18:48
Hôm nọ đọc ở đâu đó có người đề nghị một ý kiến là nên dời thủ đô vào Nam là Saigon cho xa Khựa. Xong rồi đổi tên thủ đô Hà Nội hiện giờ thành Little Saigon là hoành tráng.

Anh còn nghe nói đổi Little Saigon thành Chợ Lớn cho nó thấy được cái dơ dáy bẩn thỉu tơm tởm của Little Saigon. Cộng đồng người Việt nói chung được thế là cũng khá rồi anh khen
caikhi
09-01-08, 22:16
Tóm lại, anh thấy dé o oánh được tầu đâu các chú ạ
Anh hay phải đi lại qua biên giới. So sánh hai bên anh đã thấy khác xa rồi. Đây là anh chưa nói chiện cơ sở hạ tầng mình nhìn sang nó thấy lác mẹ mắt vì hoành tráng quá. Nói chiện này thôi: Lính xanh (biên phòng) bên mình đứng cạnh ba ri e, ông thì tay chống nạnh, ông thì chắp sau đít đi lại nhìn chả ra làm sao. Bước phát sang bên nó nhá, mịe, biên phòng thằng nào thằng đấy đứng ưỡn ngực nghiêm cẩn, mắt nhìn thẳng. Mà đối xử ví nhân dân qua lại đúng mực, lịch sự. Dé o như mình ông nào cũng chỉ rình ăn tiền. Đấy. Tư cách tác phong thế có mà đánh được kặt
Look
09-01-08, 23:37
@Mgr1:
Nói phét để làm gì? để khoe à, cần gì phải làm vậy? mà làm sao phải vặn vẹo về cái chuyện cỏn con vậy, lạ nhỉ?. Anh đi Hackney vài lần, nhớ nhất là 2 lần vào dịp tết nguyên đán, lần nào cũng thấy mấy đứa trẻ con chơi ở hè phố trước mấy cửa hàng, may mà có chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng đi Hackney thì quả thực anh lại không để ý kỹ. Vì có chuyện Mgr1 vặn vẹo này, nên tò mò hỏi lại mấy đứa em bạn đang học trên Leeds, chính chúng nó cũng không rõ nốt!, mặc dù chúng nó vẫn đi chợ trên đó vài ba lần!!.

Tìm trên google earth thì thấy có Hackney là tên một “Quận” (Hackney Greater, London, UK) trong đó có cả hai: Mare Street và Hackney Road (không có Hackney Street). Anh mới hỏi lại bọn bạn đã về nước là “thế hồi đó bọn mình đi Hackney Rd. hay Mare St.”, chúng nó cũng chịu. Sau khi nghe anh nói, cả bọn nghĩ là có lẽ là đi Mare St, Hackney, Greater London, UK.

@All: Có lẽ UK không phải là nước đông người Việt như Mỹ hoặc Úc, nhưng nước nào cũng vậy, có một số vùng người Việt rất ít, do đó nhìn thấy nhau rất quý.
quiz
09-01-08, 23:50
Đồng ý với các ý kiến cho rằng oánh nhau là không khả thi, tiềm lực quân sự chênh nhau quá, có xông máu lên lại không khác gì quân đội Poland bị Hitler đập nát trong chưa tới 1 tháng. Tính từ 1991 tới nay TQ đã có tới hơn 400 Sukhoi Su-27/30, vài chục J10As, nhưng họ không chỉ mua máy bay mà còn mua cả công nghệ chế tạo như MiG-19s (J6) and MiG-21 (J7) hay J11 (Su-27) Su-30 (1999) là 1 ví dụ (ngoài mua ra còn chôm chỉa, ví dụ như trường hợp helicopter gunship the Z10), nói tí tẹo về các hợp đồng chuyển giao công nghệ này: Trung Quốc ký với Aérospaciale của Pháp tháng 7 năm 1980 để được phép chế tạo 50 chiếc trực thăng loại Dauphine nhưng đến năm 2001 thì Trung Quốc đã chế 110 chiếc, cũ hơn thì có dự án Roméo ký với Liên Xô năm 1962 để được chế tạo 28 chiếc nhưng đến năm 1987 thì có đến 86 chiếc được chế tạo.
Một vài thông số trên mới chỉ mang tính quy ước, con số thật có lẽ còn cao hơn.

Re: KuTí hiểu biết xác nhận mấy thông số này giúp quiz xem có chính xác không.
Look
10-01-08, 00:03
DCM, Lút đúng là Chí Phèo có hạng, từ chỗ bảo Không quân Đại Việt cho hết Mig vào viện bảo tàng, rồi anh dí đểu cho mấy cái số liệu anh bịa :)) thế là liền lo toáng chạy lên nhờ em wiki tìm hiểu và lôi ra cái bảng các loại máy bay của Đại Việt sử dụng kèm theo số liệu các trung đoàn như thật:D.
Thế hỏi Lúc lần cuối là hiện tại máy bay mà không quân Đại Việt ta sử dụng là loại léo gì, nếu không phải là Mig 21?
Ngu vừa chứ ngu quá léo ai chịu được, mà đời ai chả có khi ngu, nhưng loại như Lút sai rành rành thì lấp liếm rõ nhanh, đe'o tiến bộ được.
Lại còn bày đặt "Mấy số liệu lúc cần anh ới phát có người mang đến ngay":D Không biết ngoài đời bác có anh hùng lẫm liệt thế nào nhưng ở đây bác càng nói càng thấy ngẫn.
Bạn Kutí này đối thoại kiểu gì mà chụp mũ vậy?

Trở về 3 vấn đề chính đang tranh luận nhé?

(1) Chuyện Tý đánh giá thấp về vị trí chiến lược của vịnh Cam-Ranh vẫn chứng tỏ kiến thức quân sự của bạn Tý còn kém.
Tất nhiên bạn Tý hiểu rõ về mấy thứ vũ khí thì cũng tốt, nhưng những cái này thì chỉ cần chịu khó tìm hiểu là thấy. Vấn đề về vịnh Cam-Ranh mới là tầm nhìn cao hơn về kiến thức quân sự. Anh nói thẳng luôn là Mỹ đang "đặt vấn đề" về việc này đối với chính phủ VN với vài điều khoản cuốn hút ...

(2) Mic cũ , VN đưa hết cả vào bảo tàng không quân rồi. Việc anh đưa ra 2 bảng số liệu đã là câu trả lời cho câu hỏi "Mic 21 có còn dùng không", phỏng ạ?. Tuy nhiên VN chú trọng vào SU hơn.

(3) Anh đang ở trong nước, nên thấy Tý đúng như "Trong nhà chưa thông, ngoài ngõ đã tỏ"!
Và bằng chứng là khi anh đưa ra số liệu chi tiết thì Tý lại bảo "anh dí đểu cho mấy cái số liệu anh bịa". Trẻ con quá.

Việc nào rõ việc đấy, nhỉ?
KuTí
10-01-08, 00:05
Đồng ý với các ý kiến cho rằng oánh nhau là không khả thi, tiềm lực quân sự chênh nhau quá, có xông máu lên lại không khác gì quân đội Poland bị Hitler đập nát trong chưa tới 1 tháng. Tính từ 1991 tới nay TQ đã có tới hơn 400 Sukhoi Su-27/30, vài chục J10As, nhưng họ không chỉ mua máy bay mà còn mua cả công nghệ chế tạo như MiG-19s (J6) and MiG-21 (J7) hay J11 (Su-27) Su-30 (1999) là 1 ví dụ (ngoài mua ra còn chôm chỉa, ví dụ như trường hợp helicopter gunship the Z10), nói tí tẹo về các hợp đồng chuyển giao công nghệ này: Trung Quốc ký với Aérospaciale của Pháp tháng 7 năm 1980 để được phép chế tạo 50 chiếc trực thăng loại Dauphine nhưng đến năm 2001 thì Trung Quốc đã chế 110 chiếc, cũ hơn thì có dự án Roméo ký với Liên Xô năm 1962 để được chế tạo 28 chiếc nhưng đến năm 1987 thì có đến 86 chiếc được chế tạo.
Một vài thông số trên mới chỉ mang tính quy ước, con số thật có lẽ còn cao hơn.

Re: KuTí hiểu biết xác nhận mấy thông số này giúp quiz xem có chính xác không.
Chính xác về con số. Ngoài ra vụ chôm đồ còn liên quan đến tên lửa phòng không tầm gần crotal (? tên ko biết đúng ko) của Pháp.
Pháp và Đức hiện đang có dự án TGV tại Trung cộng, và nguy cơ bị ăn cắp công nghệ là rất lớn. Tàu là nước lớn, lắm tiền, tiềm lực công nghệ không đến nỗi tệ nên bao giờ lúc sắm đồ nó cũng yêu cầu điều kiện lắp sáp hay sản xuất một phần trên đất nó, thậm chí là chuyển giao công nghệ. Sau đó là chôm. Hiện tại thì Airbus đã có 1 dây chuyền lắp sáp A 320 tại Tianjin.
Riêng về đám Su 30, thì tau chỉ mua bản quyền sản xuất SU 27 đời đầu đổi tên là * 11 thôi, chứ không phải SU 30. (SU 30 Ấn độ mua nhiều và lắp ráp 1 phần). Tuy nhiên Tàu không thành công trong vụ này lắm, phần lớn chi tiết vẫn phải mua của Nga (Động cơ, avionics...) mà chất lượng lại không như ý, nên cuối cùng vẫn phải mua SU 30.
Cùng là SU 30, SU 27 cả nhưng đồ Nga bán cho Tầu khác với bán cho Ấn, Ma Lai và Việt Nam. Ví dụ Su 27 của Khựa không có động cơ dùng lực đẩy Vector (để có thể bay trình diễn kiẻu Corba ấy), còn của Ấn, Việt thì có.
SU 30 của Ấn thậm chí còn ngon hơn của Nga vì Ấn dùng avionics của Pháp (Thales hay Thompson gì đó)


Lúc gàn:
1. Ban đầu thì bảo Mig của Việt Nam vào hết bảo tàng, sau em bảo là vẫn dùng thì Lúc mới kịp đọc và trưng cái số liệu ấy còn gì (Mà số liệu theo cái bảng ấy cũng chưa chính xác, ví dụ SU 27, 30 bây giờ ở Biên Hoà hết chứ ko phải ở Phan Rang nữa). Nay thì bảo Mig cũ mới vào viện bảo tàng. Hài quá, cái này là điều hiển nhiên, thằng thiểu năng có cũng biết chứ chả cần phải Lúc.
Máy bay cũ hết date thì hoặc vào bảo tàng, hoặc xẻ thịt bán đồng nát bên Bắc Ninh chứ còn làm gì nữa.

2. Cái vị trí chiến lược của Cam Ranh thì em không bảo là nó không quan trọng, nhưng không phải là dùng để đặt hệ thống phòng thủ chống tên lửa (Không cần thiết, các bạn khác phân tích rồi). Chứ Lúc làm như đó là phán kiến vĩ đại của Lúc. Hài vãi, đứa nào quan tâm sơ đẳng nhất về quân sự nó cũng biết điều này.
3. Lúc nên bi bô chuyện khác, toán tiếc ấy có vẻ hợp lý hơn. Còn về quân sự, Lúc đe'o biết gì mà nói cả, dùng từ con sai. Biết "binh đoàn" là cái gì không mà dùng cho các đơn vị không quân?
Chuyện Mẽo đề nghị thuê và sử dụng Cam Ranh với mấy thoả thuận này nọ thì ai mà chả biết mà Lúc làm như Lúc là "lãnh tụ" nên mới biết. Hài vãi đái.

Tất nhiên mấy thứ kiến thức vớ vẩn anh em bi bô trên này chả có cóc gì cả, như Lúc nói đọc tí là biết. Cũng chả có khỉ gì mà tự hào. Thế nên cũng bỏ cái giọng kể cả là "mấy cái số liệu cần anh ới phải có người mang đến ngay". Kiểu đối thoại này là kiểu kặk gì thế? Không biết thì bảo ờ anh chưa đọc kĩ, không ai chê cả, đừng có bật cái giọng kể cả kiểu ấy ra.
văn Nâu
10-01-08, 00:38
Anh thành thật khuyên Lúc là Lúc không nên dựa hơi vào các bạn nào đó đằng sau Lúc. Lúc làm vậy hóa chẳng phải phản tác dụng sao. Giả sử Lúc được các bạn tôn trọng trên này thì các bạn trên này cũng sẽ tôn trọng các bạn đứng sau Lúc.

Tuy nhiên, điều ngược lại hình như đang xảy ra vậy nên anh nghĩ , theo ngôn ngữ TL,Lúc cần tự đi bằng 2 chân của riêng Lúc thôi.

Trước kia thăng Long ta cũng có một Lút. (Salut) nổi tiếng toàn thăng long. Lút đã trở thành 1 tính từ của toàn thăng long 3 bờ. Hải Đăng của mọi hải đăng lút đã ra đi...biết đâu bi giờ, ta có Lúc.
TrueLie
10-01-08, 00:43
Em nghĩ thầy Nâu nên ít lời 1 tẹo, thì sẽ dễ sống hơn. Đừng để bác Độ với bạn Đào cáu lên là xong hẳn đới ;)
Look
10-01-08, 00:50
Anh thành thật khuyên Lúc là Lúc không nên dựa hơi vào các bạn nào đó đằng sau Lúc. Lúc làm vậy hóa chẳng phải phản tác dụng sao. Giả sử Lúc được các bạn tôn trọng trên này thì các bạn trên này cũng sẽ tôn trọng các bạn đứng sau Lúc.

Tuy nhiên, điều ngược lại hình như đang xảy ra vậy nên anh nghĩ , theo ngôn ngữ TL,Lúc cần tự đi bằng 2 chân của riêng Lúc thôi.

Trước kia thăng Long ta cũng có một Lút. (Salut) nổi tiếng toàn thăng long. Lút đã trở thành 1 tính từ của toàn thăng long 3 bờ. Hải Đăng của mọi hải đăng lút đã ra đi...biết đâu bi giờ, ta có Lúc.
Nâu nói gì mà mờ ám vậy? Anh không dựa vào ai ngoài chính bản thân mình ra. Còn về thông tin kiến thức này nọ, biết thì nói, không biết thì học hỏi, khiêm tốn, sao lai gọi là dựa?
Nâu thấy anh đối thoại với Ku tý thì ai từ tốn, ai xỉa xói văng nọ văng kia với ai?
Hẹp hòi và nông cạn quá!
Bison
10-01-08, 00:52
Thật ra cũng chỉ là nói phét cho vui, nhưng mà rằng thì là nó là trộn lẫn kiến thức và kinh nghiệm sống. Ví như nói Củ chi ta nghĩ đến một đống lính chui qua chui lại dưới đất. nghĩ đến Căm pốt là nghĩ đến mìn dày đặc, nghĩ đến Điện biên thì là Pháo trong núi bắn vào thung lũng...vưn vưn. Cho nên nói đến Cam ranh thì ai cũng nghĩ đến cái chiến hạm lù lù chạy thẳng vào bờ. Anh đé,o hiểu tại sao nói đến Cam ranh lại nghĩ đến cái tên lửa ngóc đầu lên trời được, anh thật, éo thể nào logic ra thế được. Các bạn cứ chơi cho vui, gồng mình làm éo gì, thật.
Look
10-01-08, 00:58
Có những vấn đề như Cam-Ranh, nó có từ xưa và nó vẫn còn tồn tại và nó sẽ tồn tại như thế chừng nào VN còn giữ vững lập trường. Mỹ cũng cần, Nga cũng muốn, TQ không những muốn mà còn gây áp lực để VN không được cho thằng nào.
Vấn đề Cam-ranh mỗi một thời kỳ giai đoạn chính trị có những suy xét khác nhau và đều "khó" cả.
Nếu như các bạn ở đây như Ku tí, Bis thấy nó là "thông tin lạc hậu", ai cũng biết, chả có gì đáng nói thì có lẽ ... vũ khí đáng nói hơn, nhỉ?

Thôi, các bạn tiếp tục có sáng kiến khác và mới đi, anh đi ngủ đây.
văn Nâu
10-01-08, 01:06
Có lần anh đọc được đâu đó rằng: Liệu Việt Nam ta có đánh giá quá cao vị trí gọi là chiến lược của ta hay không? Liệu chúng ta có quá huyễn hoặc về tầm quan trọng của Việt Nam trên bản đồ địa chính trị thế giới hay không? Liệu chúng ta có đánh giá quá cao Cam Ranh hay không?

Mấy câu hỏi trên, đưa ra để các bạn cùng suy ngẫm.

Em copy ý này từ một bài báo:

Cần xóa bỏ sự tự huyễn hoặc về mình, rằng người Việt thông minh sáng tạo giống như ta đã bỏ sự ảo tưởng rằng đất nước ta “rừng vàng biển bạc”. Cần giáo dục để 20 triệu HS-SV thấm thía rằng người Việt chưa giỏi, chưa sáng tạo và không thịnh vượng về trí tuệ. Vì thế cần cắn răng mà học cho tới nơi tới chốn và “xả thân” mà sáng tạo trong mọi công việc của mình như cha ông từng xả thân trong kháng chiến gìanh độc lập.

Nếu thực sự ta không quan trọng đến mức đó...thì ta sẽ làm gì?

Các bạn giỏi ở trong nước ra nước ngoài sẽ có tâm lý đó, khi ra đến đại dương, đơn giản, ta chỉ là một hạt cát...nói vậy để biết mình là ai..
Bison
10-01-08, 01:25
Có lần anh đọc được đâu đó rằng: Liệu Việt Nam ta có đánh giá quá cao vị trí gọi là chiến lược của ta hay không? Liệu chúng ta có quá huyễn hoặc về tầm quan trọng của Việt Nam trên bản đồ địa chính trị thế giới hay không? Liệu chúng ta có đánh giá quá cao Cam Ranh hay không?

Thật ra ngày xưa CR là số 1 cho naval base, là chỗ thả thuỷ quân lục chiến, tank, và xe chuyên dụng xuống. Có chỗ cho cargo, có đường băng .. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không lực có thể bay từ bất kỳ căn cứ na`o ở Thái, Phi, Hàn, Đài Loan. Phòng thủ ĐL và Hàn, Nhựt thành gọng kìm cho thằng tàu
rồi, vị trí CR không còn được ưu ái như trước, nếu có thì chỉ cũng làm một số việc như: sửa tàu, đổ hàng, đổ lính, pickup lính hay bơm dầu, vưn vưn. Anyway, vẫn là best spot ở trong khu vực hiện giờ, rất là có giá trị. VN không cho ai dùng vì sợ thằng tàu, chứ vn có biết dùng éo. Như cho mỹ thì thằng tàu nó cáu, nó có thể chơi lại kinh tế thì tạch.
quiz
10-01-08, 03:26
1. Xét về so sánh lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam là nước nhỏ so với Trung Quốc là nước lớn, có trọng lượng và ảnh hưởng chính trị rộng lớn hơn ta nhiều. Nếu tách riêng mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc với những vấn đề tranh chấp hiện có cũng như tiềm tàng thì tình hình hoàn toàn bất lợi cho ta. Nhưng nếu gắn mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vào trong tổng thể quan hệ quốc tế của thế giới và khu vực, thì ta có khả năng vận dụng được những xu thế lớn của thời đại, như tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu được quốc tế hoá cao và xu thế chung muốn duy trì và củng cố hoà bình và ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế, để cải thiện thế chính trị của ta trong cuộc đấu tranh nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp với Trung Quốc bảo vệ lợi ích chính đáng của ta.

Vì bên cạnh những chỗ mạnh so với ta trên mặt trận đối ngoại Trung Quốc có những điểm yếu cơ bản mà ta có thể và cần biết cách khai thác để có thể hạn chế Trung Quốc trong chính sách lấn ép ta trên nhiều mặt. Những điểm yếu đó là:

a. Để thực hiện ưu tiên tối cao là đẩy nhanh hiện đại, Trung Quốc cần Mỹ hơn là Mỹ cần Trung Quốc. Do đó tuy giữa Mỹ - Trung Quốc có đấu tranh và thoả hiệp, nhưng rõ ràng Trung Quốc ngại phản ứng của Mỹ, không dám thách thức Mỹ trong khi thế và lực của Trung Quốc còn có hạn. Thế giới cũng như các nước khu vực đều coi Mỹ là đối trọng có hiệu quả nhất trong việc kiềm chế Trung Quốc. Cũng vì thế Trung Quốc rất không muốn Mỹ cải thiện quan hệ và đi tới bình thường hoá quan hệ với Việt Nam.

b. Trong lúc chưa xây dựng được lực lượng kinh tế cũng như quân sự đủ mạnh, Trung Quốc rất ngại các nước khu vực Đông Nam Á - đối tượng bành trướng trước mắt của Trung Quốc – liên kết với nhau, đặc biệt là giữa ASEAN và Việt Nam, thành thế “quần lang đấu hổ” chống lại nguy cơ chung. Chính vì vậy mà Trung Quốc đang tìm mọi cách lôi kéo phân hoá Đông Nam Á thành những mảnh riêng biệt, thậm chí có thể chống đối nhau.

c. Trước xu thế mạnh mẽ của chung trên thế giới và trong khu vực muốn có ổn định để tập trung ganh đua phát triển kinh tế, Trung Quốc rất ngại bị dư luận quốc tế, trước hết là dư luận khu vực, coi là “nhân tố gây mất ổn định” ở châu Á - Thái Bình Dương và thế giới. Cuộc vận động của Mỹ, Nhật, nhất là ASEAN, nhằm từng bước thúc đẩy việc hình thành một diễn đàn và tiến tới một cơ chế về an ninh tập thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay chính là nhằm kiềm chế Trung Quốc.


2. Để có thể tận dụng những điểm yếu của Trung Quốc vào việc cải thiện thế chính trị trong cuộc đấu tranh không cân sức này, ta nhất thiết cần phải chọn lựa và hình thành một chiến lược đối ngoại hết sức linh hoạt phù hợp với chiều hướng diễn biến chung của chính trị và kinh tế thế giới, thích ứng với những đặc điểm lớn của cục diện quốc tế hiện tại. Cuộc đấu tranh chống lại những thách thức đe doạ của đối tượng đặc biệt này là một nhiệm vụ hết sức thúc bách, đòi hỏi những biện pháp tổng hợp song điển và trên mặt trận ngoại giao là chính.

Với sự kết thúc trạng thái thế giới phân thành 2 cực đối lẫn nhau, do tính tuỳ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng giữa các nước trên toàn cầu và trong mỗi khu vực, việc không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá để hoà nhập vào đời sống chung của cộng đồng quốc tế là rất quan trọng cả về chính trị lẫn kinh tế. Đồng thời trong bối cảnh quốc tế hiện nay, an ninh của một nước tuỳ thuộc rất lớn và trước hết vào mối quan hệ với các nước trong khu vực. Đặc biệt việc xử lý các vướng mắc trong quan hệ quốc tế và khu vực của ta vừa qua cho thấy việc xử lý tốt mối quan hệ với các nước lớn là cực kỳ quan trọng đối với lợi ích an ninh và phát biểu của nước ta. Kinh nghiệm xương máu của dân tộc ta trong những thập kỷ qua cho thấy cần có chính sách quan hệ cân bằng giữa các nước lớn, khôn khéo lợi dụng những sai khác về lợi ích giữa họ với nhau, và tuyệt đối không để bên ngoài hiểu là Việt Nam có ý đồ đi với nước lớn này chống nước nọ, gần lợi ích của ta với lợi ích an ninh và phát triển của các nước láng giềng trong khu vực để taọ cho nước ta một thế quốc tế thuận lợi hơn.


3. Những trọng điểm trong chiến lược đối ngoại của ta phải là các nước lớn trong tam giác chiến lược châu Á - Thái Bình Dương và khối các nước ASEAN, những nhân tố có khả năng tác động nhiều tới Trung Quốc.

...........

4.

- Bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc là một yêu cầu chiến lược của ta. Do Trung Quốc thi hành chính sách 2 mặt nên đối sách của ta cũng gồm 2 mặt vừa hợp tác vừa đấu tranh, vừa chủ động thúc đẩy quan hệ trên cơ sở những thoả thuận đã đạt được, vừa kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đồng thời giữ vững phương châm không để trở lại tình trạng đối đầu với Trung Quốc cũng như không đặt các nước trước sự lựa chọn hoặc Việt Nam hoặc Trung Quốc. Biện pháp tối ưu lúc này là chủ động tạo nên cục diện các nước lớn và ASEAN có lợi ích kinh tế, an ninh ngày càng lớn trong quan hệ với Việt Nam. Cục diện đó cộng với sự lớn mạnh càng nhanh càng tốt của bản thân chúng ta sẽ là sự răn đe có hiệu quả nhất đối vơí mọi hoạt động lấn chiếm của Trung Quốc.

- Kiên quyết đấu tranh hạn chế ý đồ lấn chiếm của Trung Quốc ở biển Đông, đặc biệt ở vùng thềm lục địa của ta; áp dụng các biện pháp khôn khéo nhưng có hiệu quả ngăn chặn hoạt động của Trung Quốc mà không dẫn đến đối đầu về quân sự.

- Xúc tiến việc xác định phạm vi của quần đảo Trường Sa để xem xét khái niệm “khai thác chung”, phá ý đồ Trung Quốc lợi dụng vấn đề này chia rẽ phân hoá giữa ta và ASEAN.

- Chuẩn bị khả năng đưa ra toà án quốc tế hoặc trọng tài quốc tế vấn đề Trung Quốc vi phạm thềm lục địa của ta.

- Đến một lúc nào đó ta nên tính đến khả năng mở cảng Cam Ranh thành một thương cảng cho các tàu quốc tế ra vào, kể cả tàu Mỹ, tạo sự có mặt của nhiều quốc gia ở khu vực biển Đông, ngăn ý đồ độc chiếm của một nước. Song tất nhiên ta phải có chính sách và luật pháp chặt chẽ để bảo đảm chủ quyền và an ninh quốc gia.

Cái này là copy của một bác to to. Đọc mới thấy vị thế của VN thật là quá khó khăn.
mgr1
10-01-08, 07:40
@Mgr1:
Nói phét để làm gì? để khoe à, cần gì phải làm vậy? mà làm sao phải vặn vẹo về cái chuyện cỏn con vậy, lạ nhỉ?. Anh đi Hackney vài lần, nhớ nhất là 2 lần vào dịp tết nguyên đán, lần nào cũng thấy mấy đứa trẻ con chơi ở hè phố trước mấy cửa hàng, may mà có chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng đi Hackney thì quả thực anh lại không để ý kỹ. Vì có chuyện Mgr1 vặn vẹo này, nên tò mò hỏi lại mấy đứa em bạn đang học trên Leeds, chính chúng nó cũng không rõ nốt!, mặc dù chúng nó vẫn đi chợ trên đó vài ba lần!!.
.
Tay này quấy nhỉ, tán chuyện phiếm mà cũng bày đặt chỉ tán chuyện lớn thôi à? Tại bác gọi chuyện gì thì nói chuyện ấy thôi chứ vặn vẹo gì? Cái gì bác nói ra mà chẳng ba lăng nhăng. Giọng điệu trịnh trọng nhưng kiến thức thì trẻ con, lõm bõm, ngờ nghệch chả ra đâu vào đâu.
Thế thích chuyện lớn gì? Vị trí chiến lược của Cam Ranh nhá! Bác bảo nhìn Cam Ranh lại nhớ Tây Nguyên, rồi ngớ ngẩn so sánh Tây Nguyên với Pleiku. Thế Pleiku không phải Tây Nguyên à? Đến kiến thức sơ đẳng về địa lý còn chả biết còn đòi bày đặt phân tích vị trí chiến lược?
Lại còn ra vẻ nhớ chuyện xưa, Diệm, Thiệu lẫn lộn lung tung phèng. Tướng Quang là tướng Quang nào? Vớ va vớ vẩn. Nếu định nhắc đến trận Bắc Việt dọa đánh Pleiku để tấn công chiếm Ban Mê Thuột dẫn đến sự rút chạy hoảng loạn năm 75 thì tướng chỉ huy vùng 2 chiến thuật hồi đó là tướng Phạm Văn Phú. Tướng Phú uống thuốc độc tự sát khi Sài gòn thất thủ chứ không phải sau đó ức quá. VNCH chỉ có tướng Đặng Văn Quang tư lệnh vùng 4 sau về làm cố vấn an ninh cho Thiệu, chả liên quan gì đến Tây nguyên cả. Biết chưa?
văn Nâu
10-01-08, 07:50
Mẹ, Lúc nhà mình bị hai thằng đô đốc hải quần, không quần của thăng long oanh tạc ghê quá.

Một thằng đô đốc không quần (mqri), một thằng nguyên soái cũng không mặc quần nốt (kuti). 2 thằng tụt quần quần thảo hấp diêm bác Lúc em...tơi bời.

Bác Lúc có cần cử đại tướng bộ binh ra trợ chiến ko?

Các bác dàn trận đi..điều động binh mã làm quả thư hùng...
mgr1
10-01-08, 07:56
Hê hê, riêng thể loại oắt con hâm hâm như bác văn Nâu em đéu bao giờ thèm nói chuyện.
Madcap
10-01-08, 10:48
Hầy yà, Trong cả đám asean thì Phi là thằng chiến với Tàu hăng nhất. Mắc mớ chi không hợp tác khai thác TS HS chung với Phi nhỉ, cứ đòi ăn một mình thì mắc nghẹn là đúng rồi. VN ký kết hiệp ước quân sự với Phi và thi thoảng tập trận chung với Phi cho zui. Keke, SU-27 SU-30 bay thẳng từ Cam Ranh ra xịt xịt vài cái ở TS rồi đáp xuống Phi thì chắc là mình vui mà thằng Tàu nó lại buồn lắm... :D
dao_hoa_daochu
10-01-08, 14:49
Em thấy có mấy bác hâm hâm lạc đề tự nhiên lại cái gì không đánh nhau được đâu đánh nhau không khả thi nó giàu mạnh thế này mình nhỏ bé thế kia... Tất nhiên là cái chiện tự nhiên đang cãi nhau rồi thì dàn quân ra biển táng nhau luôn bi giờ thì xác suất nó không cao. Còn trước giờ mình toàn táng nhau với đế quốc to đấy chứ, nếu cứ ngồi tính nhẩm kiểu thế thì giải tán mẹ từ lâu rồi còn gì, làm gì mà chi bộ TL Hà nội Hếu Sài gòn... bi giờ lại còn ngồi mà gào lên là tnxm bị VDC cả Vietell chặn chiển server đi được nữa?! Thạch thảo khỏe không em đánh được bài Ếch chan tơ chưa?
quiz
10-01-08, 20:16
Mẹ, Lúc nhà mình bị hai thằng đô đốc hải quần, không quần của thăng long oanh tạc ghê quá.

Một thằng đô đốc không quần (mqri), một thằng nguyên soái cũng không mặc quần nốt (kuti). 2 thằng tụt quần quần thảo hấp diêm bác Lúc em...tơi bời.

Bác Lúc có cần cử đại tướng bộ binh ra trợ chiến ko?

Các bác dàn trận đi..điều động binh mã làm quả thư hùng...

Ai dám bảo sư ông không biết đùa :finger:
Look
11-01-08, 00:41
Hê hê, riêng thể loại oắt con hâm hâm như bác văn Nâu em đéu bao giờ thèm nói chuyện.
Nâu này, hãy đứng lên đi. Và, hãy đứng bằng đôi chân của chính mình.
Look
11-01-08, 00:41
Tay này quấy nhỉ, tán chuyện phiếm mà cũng bày đặt chỉ tán chuyện lớn thôi à? Tại bác gọi chuyện gì thì nói chuyện ấy thôi chứ vặn vẹo gì? Cái gì bác nói ra mà chẳng ba lăng nhăng. Giọng điệu trịnh trọng nhưng kiến thức thì trẻ con, lõm bõm, ngờ nghệch chả ra đâu vào đâu.
Thế thích chuyện lớn gì? Vị trí chiến lược của Cam Ranh nhá! Bác bảo nhìn Cam Ranh lại nhớ Tây Nguyên, rồi ngớ ngẩn so sánh Tây Nguyên với Pleiku. Thế Pleiku không phải Tây Nguyên à? Đến kiến thức sơ đẳng về địa lý còn chả biết còn đòi bày đặt phân tích vị trí chiến lược?
Lại còn ra vẻ nhớ chuyện xưa, Diệm, Thiệu lẫn lộn lung tung phèng. Tướng Quang là tướng Quang nào? Vớ va vớ vẩn. Nếu định nhắc đến trận Bắc Việt dọa đánh Pleiku để tấn công chiếm Ban Mê Thuột dẫn đến sự rút chạy hoảng loạn năm 75 thì tướng chỉ huy vùng 2 chiến thuật hồi đó là tướng Phạm Văn Phú. Tướng Phú uống thuốc độc tự sát khi Sài gòn thất thủ chứ không phải sau đó ức quá. VNCH chỉ có tướng Đặng Văn Quang tư lệnh vùng 4 sau về làm cố vấn an ninh cho Thiệu, chả liên quan gì đến Tây nguyên cả. Biết chưa?


Bạn Mgri này, mỗi người có một vài điểm mạnh và ai cũng có lúc nhầm lẫn. Cho nên không thể là từ vài hiện tượng nhầm lẫn mà quy kết chụp mũ và đánh giá về người khác. Hơn nữa lại càng không nên với một giọng điệu khệnh khạng, bố đời. Anh nói thế có sai không?

Nếu Mgri bảo anh là “kiến thức trẻ con”, “cái gì bác nói ra chả ba lăng nhăng” thì liệu Mgri có thể giải quyết mấy vấn đề của anh còn đang bỏ ngỏ trong một số topic, để cho anh cũng như mọi người ở đây thấy được “kiến thức người lớn” của mình, (Ví dụ post #22, topic Thuật toán di truyền?).

Trích dẫn: “Thời Việt Nam Cộng hòa, Cao nguyên Trung Phần (Tây Nguyên) bao gồm các tỉnh Kontum, Pleiku, Phú Bổn, Darlac (thành phố Buôn Mê Thuột) , Quảng Đức, Tuyên Đức và Lâm Đồng với tổng cộng gần một triệu dân với 50% dân số tập trung vào hai tỉnh Darlac và Tuyên Đức.”

Vậy, về tên gọi thì thực ra Tây nguyên là một vùng rộng lớn bao gồm cả Buôn Mê Thuột và Pleycu, nhưng Buôn Mê Thuột mới là thành phố lớn nhất và có vị trí chiến lược quân sự quan trọng.... Vì thế cho nên khi anh nói đến Pleyku và Tây nguyên thì ngầm hiểu Tây nguyên ở đây là Buôn Mê Thuột, chứ không phải là anh không biết về địa lý. Tất nhiên nếu nói Pleyku và Buôn Mê Thuột thì chính xác hơn.

Còn về trận Bắc Việt giả đánh Playcu để đánh thực vào Buôn Mê Thuột, tướng Phạm Văn Phú uống thuốc độc tự sát vì Sài gòn thất thủ thì đúng rồi. Nhưng bản thân tướng Phú vẫn chỉ là một tướng bị Bắc Việt đánh lừa.

Hồi học đại học, có lần lớp anh được nghe bác Võ Nguyên Giáp đến thăm trường nói chuyện và đã kể chuyện là trong số tướng tá của Mỹ và của Thiệu thì có một tướng của Thiệu (VN) nhìn thấy được ý đồ của Bắc Việt và phản đối Thiệu ngay từ đầu đến cuối, bị Thiệu dọa cách chức nếu không thực hiện các mệnh lệnh điều quân của mình. Tướng này sau khi Buôn Mê Thuột bị thua thì đã ức quá mà tự tử. Tên thì anh nhớ không rõ (hình như là Quang – tên hay đệm gì đó). Anh tìm trên google thì không ra, cho nên có lẽ phải đi hỏi lại cho rõ nếu có điều kiện
giangthu
11-01-08, 01:31
Sao mấy người dối lừa khuynh thiên đảo địa thì sống lâu quá nhỉ! Chắc đó cũng là trừng phạt chứ lưu danh tướng là phải da ngựa bọc thây. Trận Điện Biên chẳng qua là Trung Cộng mới đánh xong Tưởng, súng còn nóng nòng qua giúp đánh Pháp ở Điện Biên Phủ. Rõ ràng đây là âm mưu của Tàu không muốn biên giới mình tiếp nhưỡng với thế giới tự do Tây Phương. Nếu để Pháp nó trụ lại Việt Nam thêm 10 năm nữa không phải là quá tệ. Nếu Pháp nó trụ lại thêm 20 năm không chừng nó lại trả Đông Dương lại như một hồng đồ to lớn. Thật ra lúc đó Pháp nó định trả Đông Dương theo thể chế Liên Bang gồm năm xứ. Lúc đó em chả cần phân biệt xứ nào là Nam Kỳ Quốc, Đông Kinh, An Nam, Ai Lao, Cao Miên gì em hốt ráo. Sao đó em nào đòi ly khai thì chết với bà. Lúc đó, phe CS tự tạo vấn đề quá nhiều. Đông Dương thời đó có một đồng bạc mà thôi. Chứng tỏ Liên Bang là một thực thể hợp lý nhất. Cuối cùng bị Tàu nó xỏ mũi cho. Cho nên bây giờ danh tướng gì đâu mà mất đất không nói được một câu. Chỉ có lừa người Việt là giỏi.
nghuy
11-01-08, 07:15
Nhập VN vô Mỹ chơi Thu hen
giangthu
11-01-08, 08:31
Nhập VN vô Mỹ chơi Thu hen Em cầu cho Mỹ nó sát nhập Việt Nam mỗi ngày. Em sợ là nó không thèm sát nhập cho chứ báu bở gì đây. Sát nhập vô rồi nuôi mấy chục triệu mạng ăn welfare chắc là sập luôn chính phủ liên bang của người ta. Nhưng một nửa là em không muốn sát nhập. Thử hỏi phong hóa như vầy chắc là bị người ta khi dễ như là Mỹ Đen quá! Mỹ nó không thèm đâu á. Thật ra mấy nước như Úc, Canada, Tân Tây Lan đều có mẫu quốc nhưng mà dân nó vẫn phè phè hành diện phết. Dân mình độc lập với Pháp thì sang phụ thuộc Tàu chứ hay ho gì. Lúc xưa em chơi với một con Tàu tỉnh Triết Giang, văn minh giang khẩu phải nói là ngạo nghễ vô bờ. Thế mà nó nói với em là khoảng năm 80 người dân Triết Giang ước mơ là thành một châu của Mỹ là sướng phải biết. Đàn bà đều ăn mặc nói tiếng Anh như Tống Mỹ Linh như gió. Sau này có con Phi nó nói y chang. Vấn đề là có một số dân chúng thích làm dân Mỹ. Cái này chẳng qua là đi ké tàu ngầm đi ké phi thyền chứ đợi mình chinh phạt đất đai, có mà mơ. Nghuy tu đi kiếp sau làm dân Mỹ cho sang cả. Nhưng tu khéo không thì đầu thai vào Mỹ đen thì cũng coi như lúa.

Em cầu cho Mỹ nó merge với Việt Nam. Nó ngu sao hả!
Sất
11-01-08, 12:52
Em thấy có mấy bác hâm hâm lạc đề tự nhiên lại cái gì không đánh nhau được đâu đánh nhau không khả thi nó giàu mạnh thế này mình nhỏ bé thế kia... Tất nhiên là cái chiện tự nhiên đang cãi nhau rồi thì dàn quân ra biển táng nhau luôn bi giờ thì xác suất nó không cao. Còn trước giờ mình toàn táng nhau với đế quốc to đấy chứ, nếu cứ ngồi tính nhẩm kiểu thế thì giải tán mẹ từ lâu rồi còn gì, làm gì mà chi bộ TL Hà nội Hếu Sài gòn... bi giờ lại còn ngồi mà gào lên là tnxm bị VDC cả Vietell chặn chiển server đi được nữa?! Thạch thảo khỏe không em đánh được bài Ếch chan tơ chưa?

Vấn đề là VNPT chặn TNXM ở VN lâu rồi rồi, cách đây cả tháng cơ,trước cả vụ hoàng sa.Trường hợp viettel và FPT chặn tnxm liên quan tới khả năng chả gì cả Sất được của các bạn tnxm,tức là lúc là Nâu hết sức tự tin lấy tiền học bổng nhà nước hoặc tiền tham ô của bố mẹ( mà Nâu nghét) rủ Sất sang Úc được.Tuy nhiên để Nâu tự tin làm được việc này thì xác xuất của nó là Đào.

Vậy nên Đào nói rất trúng vấn đề nhưng quên nhắc các bạn mấy hôm trước chính phủ đã thôi dỗi các bạn vietnamnet( vụ tổng biên tập hay không tổng biên tập) mà cho đưa bài này

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/762796/
Tranh chấp Trường Sa - Hoàng Sa: Giải quyết cách nào?
07:59' 07/01/2008 (GMT+7)
(VietNamNet)- Theo Tiến sỹ Từ Đặng Minh Thu, cuộc tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Giải pháp hiện thời, thực tiễn nhất là đem ra khối ASEAN hoặc Liên hợp quốc để giải quyết


Tức là chính phủ đã công khai và iên ổn cộng tác với mấy bạn hải ngoại mà không có lo các bạn đòi nhân quyền nữa.

Vậy nên toàn thể các bạn NGẫn bành vè Gấu đòi đánh nhau mãi chả được kiểu Gun với Hít trong la liệt mấy topic về vụ này sẽ không giải quyết được gì hết. Sẽ đánh nhau được chừng nào mà Sất có một lý do gì đó biến mất không tham gia tnxm nữa.Thành ra chúng nó các bạn ...mất định hứong một thời gian mới theo đuôi chị Vừi mà thừa thắng xông lên.
Nội tình trong hệ thống thực ra đang rất thù các bạn tàu.Hôm qua mình xem thời sự thấy bên Vn mình cho các bạn Lào bao nhiêu là tiền cứ la liệt ra,nghe chừng là thu phục bạn Lào nếu bạn TQ hấp diêm để chiến lại bạn thì phải.


Về lý do mà làm sao Sất sẽ biến mất không tham gia tnxm nữa liên quan tới chuyện khả năng tường lửa của tnxm ở viettel và FPT buộc phải lộ mặt lý do trước Sất.Ví dụ như Gấu phải về VN đi cùng PHươngĐông tìm Sất thương thuyết chẳng hạn.


Tuy nhiên vấn đề lại ở chố Sất ở VN bây giờ không chơi được với ai,không nói chuyện được với ai chữ nghĩa đầy người ai cũng sợ,ở HN HT,một ngày mẹ cho 10 ngìn đi vé tháng xe buýt lên HN đọc báo tìm việc. thế mới điêu.
mgr1
11-01-08, 15:54
Bạn Mgri này, mỗi người có một vài điểm mạnh và ai cũng có lúc nhầm lẫn. Cho nên không thể là từ vài hiện tượng nhầm lẫn mà quy kết chụp mũ và đánh giá về người khác. Hơn nữa lại càng không nên với một giọng điệu khệnh khạng, bố đời. Anh nói thế có sai không?

Nếu Mgri bảo anh là “kiến thức trẻ con”, “cái gì bác nói ra chả ba lăng nhăng” thì liệu Mgri có thể giải quyết mấy vấn đề của anh còn đang bỏ ngỏ trong một số topic, để cho anh cũng như mọi người ở đây thấy được “kiến thức người lớn” của mình, (Ví dụ post #22, topic Thuật toán di truyền?).


Nhầm lẫn là chuyện thường, nhưng những sai lầm sơ đẳng, dù ở mức tiểu tiết, thì lại là những dấu hiệu dễ nhất để nhận ra sự non kém về kiến thức tổng thể, bởi vì nếu hiểu biết sâu thì sẽ không bao giờ nhầm lẫn như thế.

Em bảo bác kiến thức trẻ con, lõm bõm là nhận xét chung, chính là dựa cả trên những thứ toán tiệc của bác viết trước đây, còn cái Tây nguyên này chỉ là em tiện tay bác vừa viết ra ở đây thì quote lại thôi. Bác quên là em đã có lần nhắc bác về chuyện hoa lá cành, phức tạp hóa vấn đề, lan man, không biết cách đi vào bản chất rồi à?
Một người nếu hiểu biết sâu sắc vấn đề thì luôn biết cách để diễn đạt nó một cách đơn giản và rõ ràng nhất. Ngược lại, những ai cố gắng kiễng chân với tay thì lại thường tìm cách diễn đạt nó loằng ngoằng, cao siêu, phức tạp với mục đích khoe khoang. Tuy có thể dọa được vài người hoàn toàn ngoại đạo nhưng lại dễ bị những người khác cười khẩy vào mũi.

Nói chung, bác em trẻ người mà đã đi đến tận UK dĩ nhiên không tránh khỏi chút hãnh diện. Tuy không biết trời cao đất rộng nhưng còn tương đối cầu thị nên cũng không đáng trách lắm. Em hầu bác mấy câu chuyện phiếm cũng là có ý mong bác tiến bộ mà nên người. Bác cứ cố gắng tu dưỡng thêm rồi thì có lúc cũng sẽ khá.

À, còn cái toán gì di truyền thì bác cứ về luyện tập giảng giải cho cậu taxi hay thằng sửa xe gần nhà, đến lúc nào mà chúng nó nghe xong trố mắt ra mà khen: "ồ, hay nhỉ!" thì chả cần thi em cũng sẵn sàng chịu thua bác.
nghuy
11-01-08, 18:53
Em cầu cho Mỹ nó sát nhập Việt Nam mỗi ngày. Em sợ là nó không thèm sát nhập cho chứ báu bở gì đây. Sát nhập vô rồi nuôi mấy chục triệu mạng ăn welfare chắc là sập luôn chính phủ liên bang của người ta. Nhưng một nửa là em không muốn sát nhập. Thử hỏi phong hóa như vầy chắc là bị người ta khi dễ như là Mỹ Đen quá! Mỹ nó không thèm đâu á. Thật ra mấy nước như Úc, Canada, Tân Tây Lan đều có mẫu quốc nhưng mà dân nó vẫn phè phè hành diện phết. Dân mình độc lập với Pháp thì sang phụ thuộc Tàu chứ hay ho gì. Lúc xưa em chơi với một con Tàu tỉnh Triết Giang, văn minh giang khẩu phải nói là ngạo nghễ vô bờ. Thế mà nó nói với em là khoảng năm 80 người dân Triết Giang ước mơ là thành một châu của Mỹ là sướng phải biết. Đàn bà đều ăn mặc nói tiếng Anh như Tống Mỹ Linh như gió. Sau này có con Phi nó nói y chang. Vấn đề là có một số dân chúng thích làm dân Mỹ. Cái này chẳng qua là đi ké tàu ngầm đi ké phi thyền chứ đợi mình chinh phạt đất đai, có mà mơ. Nghuy tu đi kiếp sau làm dân Mỹ cho sang cả. Nhưng tu khéo không thì đầu thai vào Mỹ đen thì cũng coi như lúa.

Em cầu cho Mỹ nó merge với Việt Nam. Nó ngu sao hả!

Anh biết thế nào thu tinh tinh cũng sẽ nói thế này. Đúng là tinh tinh ngu và ngây thơ có đọc sách lắm cũng chỉ bi bô như tiếng người chứ vẫn là con khỉ đít đỏ
giangthu
12-01-08, 01:35
Anh biết thế nào thu tinh tinh cũng sẽ nói thế này. Đúng là tinh tinh ngu và ngây thơ có đọc sách lắm cũng chỉ bi bô như tiếng người chứ vẫn là con khỉ đít đỏ Xưa nay Nghuy chuyên môn phỉ báng mình ráo riết. Bây giờ cho hỏi lại phát là tư tưởng đại quốc của mình có chỗ nào làm nghuy thấy tự ti mặc cảm mà không phản biện được nên lời. Hỏi thật nhá!
Look
12-01-08, 01:48
Một người nếu hiểu biết sâu sắc vấn đề thì luôn biết cách để diễn đạt nó một cách đơn giản và rõ ràng nhất. Ngược lại, những ai cố gắng kiễng chân với tay thì lại thường tìm cách diễn đạt nó loằng ngoằng, cao siêu, phức tạp với mục đích khoe khoang. Tuy có thể dọa được vài người hoàn toàn ngoại đạo nhưng lại dễ bị những người khác cười khẩy vào mũi.


Nếu nói chuyện toán tiếc thuần túy trên TL này thì sẽ vô duyên, vô cớ, không để làm gì cả. Như vậy một topic “toán” nào đó anh nêu ra thì đều nhằm một ý đồ cụ thể mà không phải để khoe khoang.

Ví dụ topic “Máy điều khiển máy hữu hạn trạng thái” liên quan đến topic “Hỡi các bạn trẻ” @Lạng khi mọi người tranh luận về vấn đề AI và robot.

Ví dụ khác: Về một bài nhận thức khá dài của Gaup để kết luận VA không thể bị lên án (trong topic Hoàng Thùy Linh của Vìu). Theo như cách hiểu của anh thì Gaup đã tách vấn đề có bản chất A thành các luận điểm riêng lẻ. Khi được tách riêng ra thì từng luận điểm là đúng đắn. Trên cơ sở không chối cãi được vì từng cái đã đúng, Gaup rút ra kết luận chung có bản chất B (B khác A), cái này là một thủ thuật của ngụy biện.

Anh đã gián tiếp giải thích thủ thuật này qua một ví dụ và kết luận bằng một đoan bôi xanh, trong post #1 của topic “Logic và ngụy biện”. Đây chính là mục đích chính của topic. Còn đoạn dài dòng bên trên để tránh khô khan về toán làm cho các bạn TL không cảm thấy nó vô duyên. Anh nhận thấy Gaup rất hiểu ý và định tiếp tục tranh luận về vấn đề “văn hóa và giá trị đạo đức xã hội”, ... Còn vì sao topic đó được tiếp tục kéo dài, cứ đọc hết sẽ rõ.
À, còn cái toán gì di truyền thì bác cứ về luyện tập giảng giải cho cậu taxi hay thằng sửa xe gần nhà, đến lúc nào mà chúng nó nghe xong trố mắt ra mà khen: "ồ, hay nhỉ!" thì chả cần thi em cũng sẵn sàng chịu thua bác.
Cũng theo logic thì ... người viết cái này mới đúng là người kiêu căng khoe khoang. :p
nghuy
12-01-08, 02:09
Xưa nay Nghuy chuyên môn phỉ báng mình ráo riết. Bây giờ cho hỏi lại phát là tư tưởng đại quốc của mình có chỗ nào làm nghuy thấy tự ti mặc cảm mà không phản biện được nên lời. Hỏi thật nhá!

giangthu là dân tộc thiểu số lại có quá khứ rất đau khổ như một con chó, thấy mình là người bình thường có thấy gì tự ti mặc cảm không
giangthu
12-01-08, 02:23
Dân tộc thiểu số lúc nào vậy. Không lẽ bác Nông Đức Mạnh và Tòng A Phóng là dân tộc đa số hả?

Chống Mỹ chính là cảm giác tự ti mặc cảm phát sinh.
quiz
12-01-08, 03:05
Càng đọc Look viết càng chán, lan ma lan man, lòng và lòng vòng, lại lách liếc rồi cò kưa viện trợ nữa chứ...kặc kặc. Cứ khiêm tốn rằng vấn đề này tớ chưa rõ, nhờ Kutí hay mgr1 giúp tớ hiểu thêm có phải được tôn trọng bao nhiêu không, thôi hiến cách chống khựa như cái title đi.

Có ai đọc cuốn DRAGON STRIKE của Humphrey Hawksley & Simon Holberton chưa?

nghuy tranh luận thua giangthu rồi, tôn trọng nhau đê.
văn Nâu
12-01-08, 03:21
Ý tưởng độc đáo bản quyền của Nâu nhá về cách chống Khựa. Bản quyền ngày 11.12008.Úc Châu.

Tại sao Khựa mạnh? Đơn giản vì Khựa to xác vì nó là sự kết hợp của nhiều tộc người lại với nhau. Để chống Khựa, làm Khựa suy yếu thì phải làm cách nào đó chia tách Khựa ra thành từng mảnh.

Xưa kia, Tần Thủy Hoàng đã nhất thống Trung Hoa tạo thành đế quốc. Trước khi Tần Thủy Hoàng làm việc này, Khựa đơn giản chỉ là một tập hợp các quốc gia tranh giành nhau.

Bi giờ, Việt nam ta cũng cần phải tìm ra một con người , ví dụ Nâu chẳng hạn, làm Hoàng Thủy Tần đối trọng với Tần Thủy Hoàng và làm ngược lại Tần Thủy Hoàng.

Vậy làm gì? Tức là phải ly khai Trung Quốc thành từng nước nhỏ?

Phong trào li khai trên thế giới là một phong trào mạnh mẽ và đang lan rộng. Đông ti mo của Indonesa đã trở thành một quốc gia độc lập riêng sau khi đòi chia tách. Thái Lan cũng có một số nơi. Xứ Bath ở Tây Ban Cầm cũng đòi độc lập. Kosovo Serbi đã tách rồi. Tây tạng đòi tự trị. Vấn đề Đài Loan cũng đang nóng bỏng. Phillipin cũng có sự vụ....

Phong trào li khai với việc các sắc dân khác nhau, văn hóa khác nhau muốn tự trị là một phong trào còn đang phát triển. Việc đó tốt hay xấu, đúng hay sai, ta miễn bàn. Tuy nhiên, với mục tiêu chống Khựa, làm cho Khựa yếu thì chắc chắn phong trào li khai sẽ được ủng hộ mạnh mẽ bởi Mỹ, bởi các nước Asean, bởi Nga, bởi Ấn độ.

Liên Bang Xô Viêt ngày xưa là một minh chứng hùng hồn cho chiến lược li khai. Từ một nước Liên Bang rộng lớn đối trọng với Mỹ, với diễn biến ly khai, các sắc dân, các nước đã hàng loạt ra đời và ngày nay ta chứng kiến đó.

Ấn độ cũng là một nước rất đa dạng. Ly khai cũng đang diễn ra.

Trung Quốc, bản thân nó, cũng có những phong trào đòi li khai, đòi tự trị mà tiêu biểu nhất là Tây Tạng.

Giả sử Trung Khựa bị li khai, nó sẽ đơn giản là tan ra thành từng mảnh nhỏ.

Vậy ta cần làm gì? Ta cần ủng hộ phong trào li khai của Thế giới. tìm cách thông qua hệ thống internet tuyên truyền cho dân Khựa phong trào và tư tưởng li khai.

Xét việt Nam ta có khả năng li khai? Rõ ràng, dân tộc Kinh chiếm đa số và các dân tộc thiểu số khác không đủ lớn để có khả năng đòi li khai giống như ở Trung Khựa. Mà giả sử có li khai thì cũng không có vấn đề gì xảy ra.

Vậy ta cần tìm các cách, sử dụng diễn biến hòa bình để li khai Trung Cộng.


--------

Trên đây là một ý tưởng theo chiều 1. Bi giờ, lật ngược theo chiều thứ 2. Làm thế nào thể chống Khựa. Thì một cách ngược lại hoàn toàn với li khai là hội nhập luôn vào Trung Cộng. Trở thành một tỉnh của Trung Cộng, đồng hóa với trung Cộng...và với các nước liên bang...xung quanh..tạo thành một đại á. Như vậy, thế giới đại đồng sẽ xảy ra...

Các bác, các chú, các em nghĩ sao về 2 phong trào ngược chiều trên. ta chọn gì? và điều gì sẽ xảy ra cho thế giới trong vòng 50 năm nữa. Li khai hay thế giới đại đồng. Và cho dù điều gì xảy ra chăng nữa, thì chắc chắn mục tiêc chống khựa sẽ được thực hiện.
quiz
12-01-08, 03:40
quiz thấy cái 1 chiều và 2 chiều mà văn Nâu đã nói thì cũng chính là điều TQ đang thực hiện với Việt Nam.
văn Nâu
12-01-08, 03:44
quiz...trong một cuộc chơi giữa 2 đối thủ. Mặc dù cả 2 đối thủ đều có thể gọi tên cuộc chơi đó là ly khai hay là hòa nhập thì cũng chưa có sự đảm bảo rằng bên nào là chắc thắc.

Ta và Trung Khựa cũng như các nước khác đều biết rõ là họ muốn gì ở mình tuy nhiên, bắt buộc phải chơi và không có sự lựa chọn nào khác.
kilitutu
12-01-08, 03:44
giangthu là dân tộc thiểu số lại có quá khứ rất đau khổ như một con chó, thấy mình là người bình thường có thấy gì tự ti mặc cảm không

Đọc bài này tự nhiên em lại nhớ tới ông anh ruột em. Ông ý đai đen Taekwondo 2 đẳng. 1 hôm đang đi ngoài đường với ông bạn thì đụng xe thế nào với 1 thằng (thằng này đi cùng 2 thằng nữa). Ông bạn ông anh em mới buột miệng bảo nó là đi đứng cho cẩn thận, đi hàng 3 thế thì ai đi được. Thế là 3 thằng kia nó quay lại hùng hổ đòi đánh nhau, ông anh em can, bảo là có gì nói chuyện thôi việc gì đụng chân đụng tay, xong rồi còn xin lỗi bọn nó nữa (thực ra mình chả có lỗi gì nhưng cứ xin thôi vì bọn nó đông hơn, hơn nữa cũng chưa thiệt hại gì). Nhưng 3 thằng kia càng được thể lấn tới chửi bới loạn lên, nói 1 hồi xong rồi có 1 thằng phát biểu 1 câu: dm, loại CHÓ chúng mày sau đừng tinh vi thế nữa. Vừa phát biểu chó má xong thì ăn ngay 1 cái đạp vào giữa ức nằm quay đơ luôn, ông anh em quay sang đấm tiếp thằng bên cạnh vào giữa sống mũi nó làm máu chảy be bét (căn bản là 2 thằng này hùng hổ nhất, thấy ông anh em với ông bạn có vẻ sợ sệt nên ko đề phòng), thằng thứ 3 đứng xa hơn thấy thế ko dám làm gì, đứng im 1 chỗ. Ông anh em với ông bạn cũng ko chần chừ lâu, lên xe dông thẳng (từ lúc đá đến lúc dông xe theo ông ý kể chưa được nửa phút, căn bản cũng sợ dân tình xung quanh rồi bọn đầu gấu bạn của mấy thằng kia tới)

ý em chỉ là cái gì cũng có giới hạn thôi, đừng xỉ nhục nhau quá, thấy người ta nhường chưa chắc đã vì người ta sợ đâu mà càng lấn tới

hihi, lan man tí ko biết có đi vào topic chống khựa ko. Chắc là hơi có nhỉ, VN mình cũng nhường khựa mãi, chắc có lúc già néo đứt dây x-(
nghuy
12-01-08, 03:58
Dân tộc thiểu số lúc nào vậy. Không lẽ bác Nông Đức Mạnh và Tòng A Phóng là dân tộc đa số hả?

Chống Mỹ chính là cảm giác tự ti mặc cảm phát sinh.
Họ hàng nhà anh cũng là dân quân đội phía Cộng Hòa đang Mỹ với Canada thiếu cha gì mà anh phải đi chống Mỹ. Những người mà có học họ hiểu biết im lặng hòa mình với cuộc sống mới quên đi những chuyện cũ.

Riêng chỉ có bọn ăn welfare ngu si dốt nát mới phải kiếm chuyện gào thét chửi rủa để ăn chút tiền bẩn sống qua ngày
nghuy
12-01-08, 04:00
Giangthu hòan tòan có thể đấm vỡ màn hình nếu muốn. Tất nhiên anh biết giang thu xài màn hình rởm mặt kính cứng và dày chứ làm đếch gì có LCD
giangthu
12-01-08, 06:53
Giangthu hòan tòan có thể đấm vỡ màn hình nếu muốn. Tất nhiên anh biết giang thu xài màn hình rởm mặt kính cứng và dày chứ làm đếch gì có LCD Khùng. Đứa nào quên chuyện cũ là hèn quá mà. Chẳng thà chế độ CS tốt đẹp ai nói làm chi. Toàn là cho dân đi làm cu li Mã Lai, ở đợ Đài Loan, vinh quang quá mà. Thời xưa mình có nói câu trong vòng 30 năm sắp tới, Việt Nam cũng chỉ là đất nước tiểu nhược cất đầu không lên. Càng ngày mình càng thấy đúng. Xóa bài làm lại đê!
Cloud
12-01-08, 10:05
Không quên chuyện cũ thì làm được cái léo gì hở em Thu, culi Mã Lai, ở đợ Đài Loan đầy thằng nó làm chẳng cứ gì Việt Nam, mà nó còn làm chuyên nghiệp hơn nhá, sang đó làm việc kiếm tiền bằng đúng sức lao động của mình có gì phải xấu hổ. Đa phần những người sang đó ở đợ đều là những người trình độ có hạn, đi ở "đợ" là lợi cả đôi đằng từ dân đến Chính phủ. Em Thu thử đề ra cái cao kiến giải quyết công việc cho mấy người phải đi ở đợ xem nào, cứ léo làm được cái gì chuyên lầu bầu chửi đổng anh ghét nhá !
giangthu
12-01-08, 10:13
Không quên chuyện cũ thì làm được cái léo gì hở em Thu, culi Mã Lai, ở đợ Đài Loan đầy thằng nó làm chẳng cứ gì Việt Nam, mà nó còn làm chuyên nghiệp hơn nhá, sang đó làm việc kiếm tiền bằng đúng sức lao động của mình có gì phải xấu hổ. Đa phần những người sang đó ở đợ đều là những người trình độ có hạn, đi ở "đợ" là lợi cả đôi đằng từ dân đến Chính phủ. Em Thu thử đề ra cái cao kiến giải quyết công việc cho mấy người phải đi ở đợ xem nào, cứ léo làm được cái gì chuyên lầu bầu chửi đổng anh ghét nhá ! Tưởng là làm Cách Mạng xong được sự nghiệp vinh quang quá sức. Ai dè! Chuyện đó đừng bao giờ quên. Kinh nghiệm bị dụ.

Ai dè thời thực dân cũng còn có Nam Phong Tạp Chí mà đọc. Bây giờ người Việt có tạp chí gì để đọc không hả?
Cloud
12-01-08, 12:29
Thu em, em đừng giở cái bài đánh tráo chủ đề huyên tha huyên thuyên từ cái lọ sang cái chai vớ vẩn như thế nữa, nhá.
Ngoan đi anh thương, anh mong chờ ngày trở về giải phóng dân tộc của Thu :D.
Look
12-01-08, 14:39
(1) Về Hòa nhập:

Nếu hòa nhập với TQ thì “chống Khựa” trở thành “hàng Khựa”, so sánh với tên topic thì suy ra là không còn gì phải bàn bạc nữa. Ngoại trừ khi đó VN (hay là TQ?) phải đối đầu với một vài cường quốc nhất nhì thế giới...

(2) Về Ly khai

Xét về cơ sở khoa học, mình đọc trên net và tóm tắt lại thành đoạn trong ngoặc kép như sau:

“Cụm từ “Diễn biến hòa bình" trở thành một thuật ngữ, tiếng anh là Peaceful Evolution/Peace Development. Người đầu tiên đề xuất tiến hành chiến lược "Diễn biến hòa bình" là Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles, vào tháng 1.1953.

Diễn biến hòa bình là một chiến lược chống phá đối phương bằng chiến tranh không có tiếng súng, mà cụ thể sử dụng ngoại giao, kinh tế, văn hóa - tư tưởng làm thay đổi chế độ chính trị của đối phương. Nó tạo dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng ngay trong lòng các nước đối phương bằng cách mua chuộc lôi kéo những người giữ chức vụ cao, các văn nghệ sỹ trí thức có uy tín, những người có tư tưởng dao động.”

Về việc áp dụng cơ sở khoa học trên:

Phe đối lập CS đã sử dụng diễn biến hòa bình để chống phá CS. Trong topic này, mình có hỏi một câu là “nguyên nhân xâu xa nào khiến cho ĐCS LX tan rã?”. Đó chính là diễn biến hòa bình, và Nâu đã lý giải chính xác điều này, trong đó nêu cao ngọn cờ ly khai các dân tộc khác nhau của TQ.

Đối với VN, thực ra phe đối lập cũng đã và đang sử dụng diễn biến hòa bình bằng biện pháp ly khai để chống phá ĐCS. Nâu lại tiếp tục đánh giá chính xác rằng tại sao ý đồ này lại không thành công không đối với VN. Đó là vì 54 dân tộc VN sống không riêng rẽ (không như LX cũ) mà là sống đan xen và đoàn kết, trong đó người kinh chiếm đa số. Còn một nguyên nhân nữa đó là công tác tư tưởng và công tác an ninh của ĐCS khá tốt mà chưa có đảng nào đẩy mảnh tốt như thế, điều này chính các phe đối lập cũng phải thừa nhận.

Từ đó, chúng ta phải đánh giá xem TQ có tương tự VN không? Nếu các dân tộc TQ là phân mảnh thì “ly khai” là một biện pháp đúng lý thuyết. Tuy nhiên TQ đã từng chứng kiến bài học của LX cũ, vậy thì liệu họ có rút ra được biện pháp gì chống đỡ không? ta thử đặt địa vị chính ta là TQ để thử chống đỡ xem sao? Nếu ta không nghĩ ra và ta thông minh hơn họ thì chắc chắn TQ sẽ thua thôi. Vậy mai sẽ giết gà hoặc mổ lợn (và không ăn thịt chó) để ăn mừng? :D

(3) Về biện pháp “cả bó đũa thì khó bẻ gẫy” của VN hiện nay:

VN không đánh khựa mà là chống khựa. Do đó VN chủ trương dùng biện pháp “bó đũa khó bẻ” , nghĩa là dùng ngoại giao với các nước trong khu vực để tạo thành một khối liên kết Đông-Nam á (VN, Philipin, Đài loan, ...) để chống lại các áp lực của TQ. Vấn đề HS-TS cũng dùng biện pháp này để tránh thân cô thế cô đương đầu với TQ.

(...)
giangthu
12-01-08, 15:01
Việt Nam có thể gởi bác Nông Đức Mạnh qua Quảng Tây xúi dân tộc Choang tự trị và bác Nôm sẽ làm tổng bí thư hay tổng thống gì đó của Quảng Tây quốc.

Việt Nam giả bộ cho dân tộc Dao, Hmong thành lập quốc (giả bộ thôi) là Miêu Dao tộc bên Tàu nổi loạn cào cào lên ghen tỵ và đòi ly khai chính. Em mà là tổng thống Việt Nam là em có cách dùng dao đâm thọc vô Trung Quốc cho biên giới phía Nam đừng hòng mà yên ổn. Nhưng em sẽ để chuyện này xảy ra bên lãnh thổ của chúng nó. Nhưng em cũng không quên đó là tộc nhỏ. Em phải kích động Tây Tạng với Duy Ngô Nhĩ vũ trang khi đó Trung Quốc biết tay. Nhưng phải nói là phải hiểu lịch sử Trung Quốc rất rõ mới chơi được.

Trung Quốc có thể làm được nhưng chưa ai phá màng trinh cho các dân tộc thiểu số của nó. Một dân tộc tuy là thiểu số nhưng sống tập trung dân số cả chục triệu chứ đâu phải ít. Nìng phá nó chỗ này là an toàn cho thế lực Việt Nam vì mấy chỗ này chính là nguồn sông nguồn suối.
maiphuongthuy
12-01-08, 15:53
Thằng Look phò ngu vật. Liên Xô sụp đổ mà diễn biến hòa bình cái gì. Tư Bản nó có ảnh hưởng về kinh tế văn hóa thì cũng do dân tình ở Liên Xô và Đông Âu muốn như vậy. Nguyên nhân chính là bởi điều kiện nội tại chín muồi ở bên trong các nước ấy. Cho nên, dân Nga lúc đó mới ủng hộ Boris Elsin, quân đội mới ủng hộ nhân dân, để mà điều xe tăng bắn vào thành trì cuối cùng của phe cộng sản ở tòa nhà quốc hội Nga, nơi còn phe cộng sản cuối cùng cố thủ. Sự tan rã của Liên Xô hay các nước Đông Âu là do nhân dân đứng lên lật đổ cộng sản, dẫn đến sự tan rã của những nhà nước độc tài và là sự cáo chung của các nhà nước cộng sản độc tài Đông Âu. Dân Đông Âu chọn tự do, chọn kinh tế tư bản, chọn đa nguyên đa đảng, cho nên mới dám đứng lên lật đổ độc tài. Đó là điều tất yếu của lịch sử, Việt Nam sau này cũng vậy. Phương Tây éo cần phải tấn công mẹ gì cả. Tự nó sụp đổ một cái rầm nếu éo theo kịp trào lưu nhân loại.

Còn Việt Nam với Trung Quốc là cộng sản kết hợp với nho giáo quân phiệt, thằng nào đòi ly khai là nó bắn thủng đầu ngay. Như sự kiện Thiên An Môn 1989 bị đàn áp chết bao nhêu là người. Rồi mới đây Tòng Thị Phóng qua kết giao với ĐCS TQ, làm gì có chuyện chống TQ?

Chị đã bảo là mày hãy dẹp cái kiểu cóp pết như ở trên đi. Dù mày có lấy tin ở Mofa thì chị thấy mày vẫn ngu như thường, éo hiểu tại sao lại có những thằng cặn bã ngu xuẩn ăn tiền nhà nước được đi học UK như thể loại mày, thật là phí phạm. Đáng ra phải cho em Sất đi mới phải.
freefish
12-01-08, 16:15
LX với Đông Âu vì sao mà sụp đổ thì các bạn đã nói chán ra rồi. Thật ra thì chuyện diễn biến hoà bình cũng có một phần, nhưng đó không phải là thứ quyết định, bởi vì con người xã hội chủ nghĩa thời đấy, ví dụ như ở LX chẳng hạn, rất chịu thương chịu khó rất giỏi chịu đựng và rất lạc quan yêu tổ quốc yêu đồng bào, XH Liên Xô là xã hội mật thám theo dõi nhau thường xuyên đều đặn, KGB cũng giỏi gấp mấy lần CIA vân vân.

Không có thằng nào là không mê quyền lực, nhưng những thằng trên cao là những thằng biết rõ tình hình đất nước nhất, cũng rất may là bọn này có tinh thần dân tộc cao. Nguyên nhân chính của sự sụp đổ LX cũng như Đông Âu vẫn là kinh tế thôi. Kinh tế LX chủ yếu là dầu mỏ, khai khoáng, vũ khí... Các nhà máy các nông trường hoành tráng sản xuất ầm ầm đêm ngày, tiêu tốn tiền bạc (từ dầu mỏ, khai khoáng, vũ khí) nhưng lại không làm ra lợi nhuận, phải bù lỗ triền miên. LX lại gánh bọn "ký sinh trùng kinh tế Đông Âu". Sau nhiều thế kỷ bám trụ thì LX gần như kiệt quệ, nhất là khi khủng hoảng giá dầu mỏ xảy ra 1983, giảm giá dầu từ 34 USD xuống 29 USD một thùng. Bồi thêm, năm 1986, giá dầu rơi xuống đến dưới 10 USD một thùng do sản xuất thừa và do một số nước trong OPEC giảm giá dầu.

Một hình thái chính trị đẻ ra một hình thái kinh tế thua lỗ hàng thập kỷ như thế thì không sụp mới là lạ, nhất là nguồn nuôi sống bị thụt giảm trầm trọng.

Chuyện diễn biến hoà bình làm LX sụp đổ chỉ là lý luận tuyên huấn lừa các em học sinh 12 thi tốt nghiệp môn lịch sử.
Duong_xua_em_di
12-01-08, 16:15
Việt Nam có thể gởi bác Nông Đức Mạnh qua Quảng Tây xúi dân tộc Choang tự trị và bác Nôm sẽ làm tổng bí thư hay tổng thống gì đó của Quảng Tây quốc.

Việt Nam giả bộ cho dân tộc Dao, Hmong thành lập quốc (giả bộ thôi) là Miêu Dao tộc bên Tàu nổi loạn cào cào lên ghen tỵ và đòi ly khai chính. Em mà là tổng thống Việt Nam là em có cách dùng dao đâm thọc vô Trung Quốc cho biên giới phía Nam đừng hòng mà yên ổn. Nhưng em sẽ để chuyện này xảy ra bên lãnh thổ của chúng nó. Nhưng em cũng không quên đó là tộc nhỏ. Em phải kích động Tây Tạng với Duy Ngô Nhĩ vũ trang khi đó Trung Quốc biết tay. Nhưng phải nói là phải hiểu lịch sử Trung Quốc rất rõ mới chơi được.

Trung Quốc có thể làm được nhưng chưa ai phá màng trinh cho các dân tộc thiểu số của nó. Một dân tộc tuy là thiểu số nhưng sống tập trung dân số cả chục triệu chứ đâu phải ít. Nìng phá nó chỗ này là an toàn cho thế lực Việt Nam vì mấy chỗ này chính là nguồn sông nguồn suối.

Đây là những "kế nhớn" để chống Khựa, cứ theo đó mà phát triển

1.Dân giàu, nước mạnh " công bằng, văn minh tính sau" ( Dân giàu, nước mạnh, mới có tiếng nói mạnh trên trường quốc tế, mới có tiền để trang bị quân đội theo hướng tinh nhuệ hóa, hiện đại hóa, tự động hóa, phỏng ạ. Các bác em thì nên tích cực học tập để về tham gia xây dựng đất nước, làm kinh tế để đất nước giàu mạnh, đừng chỉ khoe mình trình cao mà chỉ biết ngồi phét lác như thế...)

2.Tăng cường hiện đại hóa quân sự.( Nước giàu thì thì có xiền để trang bị quân sự, quân đội hiện đại, vũ khí khí tài hiện đại thì mới cương được, phỏng ạ. Mẹ nó chứ, chỉ cần có một hai quả tên lửa hạt nhân, thằng Khựa nó sợ vãi đái ra ngay, nhất là bét, lành làm gáo , vỡ làm muôi, lôi thôi ông cho nát hết, nhỉ?)

3.Phản gián, kích động các dân tộc của Khựa ly khai giành độc lập, làm Khựa tự suy yếu (do thù trong). (Mẹ, cứ kích động cho cái đám dân tộc của khựa nó đòi độc lập, dân tộc, đòi tự trị, kích động gây nội chiến, bọn nó lo ổn định cũng chết mẹ roài, còn éo đâu thời gian lo bên ngoài nữa, hơn nữa, nếu bọn dân tộc chúng nó đòi độc lập, khựa món này nọ cũng phải xin xỏ sự ủng hộ cuat bên ngoài, VN chẳng hạn...nếu Cuốc tế mà làm vài câu xúi dục cũng chết chứ chẳng chơi, ..đấy, việc này các bác em có thể dùng Anh tẹc néc mà tuyên truyền, kích động, xúi dục được...còn chính phủ thì có thể bỏ tiền cho tình báo sang gây rối, nhiễu loạn...)

4.Quấy nhiễu biên cương , làm rối ren biên cương bằng các hành động như xê dịch cột mốc, cướp phá dân sống gần biên ải cho chúng sống không yên ổn , bắt buộc phải lùi sâu vào nội địa sinh sống (giặc ngoài). (Đây là biện pháp để đẩy dân chúng nó đi, phỏng ạ...Mẹ, cứ cho bác Năm Cam em ra, giao nhiệm vụ nên biên giới, đào tạo đàn em cứ năm bữa nửa tháng lại đóng giả dân Khựa sang giết người , cướp của rồi lại rút về hưởng thành quả, một thời gian sau, đảm bảo biên giớ vắng như chùa Bàn đanh ngay, mẹ bố chúng nó cũng éo dám sông gần biên giới với mình nữa, từ đó mình chơi đúng bài của nó, dịch mốc, cãi nhau um lên và lại giằng dai phân chia...làm éo gì nhau, nhỉ...)

Mấy mà chúng ta thắng Khựa, phỏng ạ.
Look
12-01-08, 16:17
(1)


Thằng Look phò ngu vật.
...
Chị đã bảo là mày hãy dẹp cái kiểu cóp pết như ở trên đi. Dù mày có lấy tin ở Mofa thì chị thấy mày vẫn ngu như thường, éo hiểu tại sao lại có những thằng cặn bã ngu xuẩn ăn tiền nhà nước được đi học UK như thể loại mày, thật là phí phạm.

=> Láo!

(2)


Liên Xô sụp đổ mà diễn biến hòa bình cái gì. Tư Bản nó có ảnh hưởng về kinh tế văn hóa thì cũng do dân tình ở Liên Xô và Đông Âu muốn như vậy.

=> Sai

(3)


Nguyên nhân chính là bởi điều kiện nội tại chín muồi ở bên trong các nước ấy. Cho nên, dân Nga lúc đó mới ủng hộ Boris Elsin, quân đội mới ủng hộ nhân dân, để mà điều xe tăng bắn vào thành trì cuối cùng của phe cộng sản ở tòa nhà quốc hội Nga, nơi còn phe cộng sản cuối cùng cố thủ. Sự tan rã của Liên Xô hay các nước Đông Âu là do nhân dân đứng lên lật đổ cộng sản, dẫn đến sự tan rã của những nhà nước độc tài và là sự cáo chung của các nhà nước cộng sản độc tài Đông Âu.

=> Nguyên nhân là do “diễn biến hòa bình”

(4)


Dân Đông Âu chọn tự do, chọn kinh tế tư bản, chọn đa nguyên đa đảng, cho nên mới dám đứng lên lật đổ độc tài. Đó là điều tất yếu của lịch sử, Việt Nam sau này cũng vậy. Phương Tây éo cần phải tấn công mẹ gì cả. Tự nó sụp đổ một cái rầm nếu éo theo kịp trào lưu nhân loại.

=>
- Láo.
- Sai.
Thúy chính là một biểu hiện sinh động của “diễn biến hòa bình”. Chống lại đường lối chính sách của đảng và nhà nước VN. Vi phạm trầm trọng hiến pháp Thăng Long.
văn Nâu
12-01-08, 17:14
Chết cười với bác Lúc em....
giangthu
13-01-08, 01:18
Thật ra nước Nam ta không cần vạch giới hòa bình với Trung Cộng theo thủ đoạn của em. Các vùng phân chia chẳng qua là khu tự trị của nó. Tây Song Bản Nạp với là Quảng Tây Tráng Tộc tự trị khu trong bản đồ chẳng qua là vùng biên địa, cho nên nó vạch cho rõ cho chắc ăn. Mấy vùng này gọi là lưỡng quốc dân tộc. Có cách để hù các dân tộc này. Nhưng muốn đánh Tàu thì phải trang bị kiến thức về Trung Quốc thật tốt mới xúi dục nó tạo phản và có chuyện gì thì cho nó lưu vong trong cộng đồng bản tộc tại Việt Nam. Tạo được xích nối này tức là chiếm được nhân tâm của dân tộc Trung Quốc.

Ai có ý chí lớn em bày cho cách, chỉ cần 20 năm là bản đồ Trung Quốc vẽ lại. Em có nhiều chiêu bài xâm lược Trung Nguyên của nó. Chuyện này có thể làm được không? Tất nhiên là được. Vì trong lịch sử Trung Quốc các nước Kim, Liêu đều hành hạ Trung Quốc lúc nó đang ở thế đỉnh cao. Các triều đại Mãn Châu, Mông Cổ đều là số ít thắng nhiều.

Ngang đây có người lại lo lắng đánh sập Trung Quốc rồi lại bị nó đồng hóa cũng mất đất. Trường hợp này nó không xảy ra với Việt Nam vì Mãn Châu nếu không có vận hội quốc tế nó vẫn tồn tại, Mông Cổ nó vẫn tồn tại. Việt Nam nó thuộc văn hóa Trung Quốc cũng nhiều. Không cần có mặc cảm tự ti bị đồng hóa nữa. Nhưng mục đích của chúng ta về lâu dài không phải để thống trị chúng nó như thời xưa thiết lập đế chế mà giải phóng các dân tộc phụ thuộc để xé bản đồ Trung Quốc ra từng miếng nhỏ hơn. Chúng ta chỉ cần giúp Mông Cổ thống nhất Nội Ngoại. Giúp Mãn Châu thành lập lại vùng Đông Bắc. Tây Tạng và Đông Thổ thành quốc gia. Quảng Tây thành tỉnh của người Tày. Vân Nam chia thành 2, 3 nước gì đó. Dĩ nhiên sau đó các nước này cũng nằm trong một khối gì đó nhưng liên minh Việt Nam phải nói là không ít. Trong tinh thần ly khai đó, chúng ta thúc dục các tỉnh phía Nam tự xưng thành quốc đặng có thế trong Liên Hiệp Quốc. Thế là Trung Quốc loạn cào cào. Khi mà Trung Quốc loạn cào cào, chúng ta chỉ cần tỉnh táo với lịch sử là trị nó dễ như trị bầy heo. Lịch sử đã chứng giám điều điều. Nhật Bản từng nuôi mộng này nhưng vận hội thế giới thay đổi. Chỉ còn Đại Việt ta là chưa làm được. Chứ làm một lần thì coi như thành dân tộc có đẳng cấp ngay. Đại Việt ta phải làm không thì bế tắc. Công đạo cho các tộc bị phụ thuộc oan uổng đó là cờ lệnh của chúng ta. Chúng ta không quấy phá nó thì nó sẽ đè nát chúng ta. Đằng nào cũng chết. Sao không làm chuyện tưng bừng mà sống vinh quang.

Mông Cổ, Mãn Châu dân số phải nói là quá ít. Còn ta dân số tương đương với một tỉnh lớn của nó cho nên nếu đồng hóa có xảy ra thì chẳng qua là giao lưu có gì mà lo lắng.
văn Nâu
13-01-08, 01:29
Em Thu chữ nghĩa đầy mình. Rât bái phục. Vừa rồi anh đọc báo thấy nói ông Lưu Trọng Ninh làm đạo diễn kỉ niệm phin 1000 năm Thăng Long. Ông nói ông thích chữ Thăng Long hơn là chữ Hà Nội, thích chữ Đại Việt hơn là chữ Việt Nam.

ĐÚng là hay thật. Hà Nội đơn giản chỉ là ý nghĩa nhỏ bé một con sông trong nội thành. Chả có ý nghĩa hình tượng mẹ gì. Mà thiếu cha gì thành phố trên thé giới có sông trong thành. Vậy nên, anh nghĩ nên đổi tên thủ đô thành Thăng Long như cũ nhân dịp 1000 năm Thăng Long.

Việt Nam là để tương quan so sánh với phương Bắc. Việc gì phải đặt tên nước trong tương quan so sánh với Trung Khựa. Đặt thành Đại việt thì nó mới thể hiện hùng tráng của dân tộc.

Anh đề nghị đổi tên nước thành Đại Việt. Đổi tên thủ đô thành Thăng Long. Còn những cái đổi tên thay họ khác anh không có dám bàn...hé hé..
Nắng sớm
13-01-08, 01:57
Công nhận em Giang Thu chữ nghĩa đầy mình, tư tưởng lớn. Chả bù cho các bạn khác, cứ ngồi ngửa cổ chờ tiểu khựa tan rã :D

Còn ý của Nâu, ngày trước tớ cũng đã nói rồi.

Tương lai, ta sẽ đổi tên nước là Đại Việt, thủ đô là Thăng Long và tiếng Việt mình khi đề cập đến bọn khựa ta không dùng trung quốc nữa mà phải viết là tiểu khựa.

Đúng chửa.

Thế nó mới nói lên cái hùng khí của dân tộc.
KuTí
13-01-08, 03:23
Thì thằng Hàn xẻng nó còn bé tẹo hơn mình về dân số và diện tích (Dân số Hàn xẻng đâu tầm 47 triệu, Bắc Hàn 21 triệu, tổng cộng chưa đến 70 triệu; Diện tích Nam Hàn tầm 100 nghìn cây số vuông, Bắc Hàn lớn hơn 1 tẹo, tổng lại cũng bằng 2/3 Đại Việt ta). Thế mà từ hồi lập quốc 1948, lúc đó bọn nó còn nghèo mấy mấy lần Đại Việt nhà mình, thế mà đã có tư tưởng lớn lấy tên là Đại Hàn dân quốc (Dehan Ming Kuk) rồi.
Tên nước là Đại Việt quá hay, em các bác lâu nay vẫn dùng đấy chứ, có dùng Việt Nam tiểu khựa đâu.
nghuy
13-01-08, 03:59
Em thu yên tâm anh thực hiện kế họach xong sẽ cho em làm tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường miền nội mông.
giangthu
13-01-08, 04:03
Nhưng mà khi đổi quốc hiệu thì phải khai thông với toàn tộc toàn kiều một tiếng. Chuyện này mà trở thành chiêu bài tuyên chuyền cho một đảng phái là phản tác dụng hết. Cho nên sự cần thiết của quốc hiệu Đại Việt Dân Quốc là điều thiết thực để thôi thúc quốc dân quang phục Đại Việt. Ngoài ra em đề nghị rút gọn tỉng thành toàn quốc còn lại khoảng 10 khu vực là quá đủ. Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ, Trung Kỳ, Nam Trung Kỳ, Nam Kỳ. Năm Kỳ này coi như là người Việt làm chủ thể. Ngoài ra các tộc Thái, Tày, Tây Nguyên đề là tự trị hết ráo. Nhưng mà theo mánh khóe của em những khu này không thông ra biển, trừ Chiêm Thành ra. Vậy là các tộc này sẽ tự liên hệ văn hóa với các tộc của họ bên Lào, bên Miên, bên Tàu. Nó trở thành niềm hy vọng cho các tộc đó. Nếu các tộc này muốn Cộng Hòa như chuyện bên Nga, cho luôn. Nhưng điều ước với nhau là an ninh quốc phòng là do chính phủ liên bang đảm nhiệm. Mình mà ra chiêu bài này tức là trở thành thiên triều một sớm một chiều mà các tộc được quyền đón gió làm cho Trung Quốc phải thay đổi thái độ với Tây Tạng... Ôi em còn nhiều mưu kế, chỉ cần mình thi hành được là phá vỡ tôn nghiêm trung quốc. Vì sao? Không như Hàn Quốc, Nhật Bản là một dân tộc thuần chủng, không có thiểu số. Mô hình Việt Nam chính là mô hình của Trung Quốc. Nếu cho các tộc lan tỏa và có cứ địa, Trung Quốc không thể yên ổn. Tâm lý này không ai triển khai chứ triển khai rồi thì như bão táp. Tâm lý này cũng như chúng ta nghe tới Kinh tộc bên Tàu có người ưu tú thì xu hướng nhận đồng sẽ xảy ra. Do đó, khi các Hmong, Dao tộc có không gian lớn ở Việt Nam thì các hướng đều đổ về. Chúng ta phá được tâm lý này thì Mãn, Mông, Hồi, Tạng sẽ có cớ bùng lên ngọn lửa độc lập. Nên nhớ các Mông, Mãn, Tạng, Hồi nó không phải là tộc mà là một đất nước và cả nền văn minh liên Á. Kích động phát này sẽ không dẫn tới chiến tranh toàn diện mà tổn hao nguyên khí của nó một cách thâm hậu. Các tộc này chính là vành đai cô lập Trung Nguyên. Nhưng thừa cơ chúng ta phải sáng lập ngay Quảng Tây và Vân Nam thành những nước và công nhận ngay. Chúng ta cũng không quên gài người kích động tinh thần dân tộc cho các tộc này để họ có lãnh tụ. Lại có người bảo rằng nếu cách mạng thành công, các tộc này đòi sát nhập với lãnh thổ của họ trên Việt Nam thì sao. Em cầu luôn chuyện đó. Vì thật ra lãnh thổ các tộc này không hoàn toàn của họ 100%, chúng ta có thể đổi chác các vùng đất mà làm lại bản đồ. Còn nhiều ý chí mà theo em nghĩ là lúc đó cục diện cũng sẽ thay đổi. Chúng ta không phải đi giải phóng vì các tộc này bị áp bức mà giải phóng để họ có danh nghĩa với quốc tế, sáng tạo cho họ những quốc gia. Cho nên ơn nghĩa báo truyền. Chúng ta xé được bản đồ Trung Quốc, phá vỡ tập hợp Hán tộc, phân chia lại định nghĩa về dân tộc thì khối Hán tộc tự vỡ ra là điều kiện tiền đề cho sự phá vỡ quyền hạn của chính quyền Trung Ương là thắng lợi. Việt Nam một sớm một chiều sẽ là thiên triều Đại Việt.
Sất
13-01-08, 15:43
(1) Về Hòa nhập:

(2) Về Ly khai

(3) Về biện pháp “cả bó đũa thì khó bẻ gẫy” của VN hiện nay:

VN không đánh khựa mà là chống khựa. Do đó VN chủ trương dùng biện pháp “bó đũa khó bẻ” , nghĩa là dùng ngoại giao với các nước trong khu vực để tạo thành một khối liên kết Đông-Nam á (VN, Philipin, Đài loan, ...) để chống lại các áp lực của TQ. Vấn đề HS-TS cũng dùng biện pháp này để tránh thân cô thế cô đương đầu với TQ.

(...)

Còn Việt Nam với Trung Quốc là cộng sản kết hợp với nho giáo quân phiệt, thằng nào đòi ly khai là nó bắn thủng đầu ngay. Như sự kiện Thiên An Môn 1989 bị đàn áp chết bao nhêu là người. Rồi mới đây Tòng Thị Phóng qua kết giao với ĐCS TQ, làm gì có chuyện chống TQ?

Một hình thái chính trị đẻ ra một hình thái kinh tế thua lỗ hàng thập kỷ như thế thì không sụp mới là lạ, nhất là nguồn nuôi sống bị thụt giảm trầm trọng.
. Đáng ra phải cho em Sất đi mới phải.


Em nghĩ là vụ Trường Sa Hoàng Sa này chỉ là cớ để các bạn VN TQ đôi co điều kiện quyền lợi để hợp sức...chiến các bạn diễn biến hoà bình cho nó tự sập giống các bạn Nga.
Vậy nên sau khi bạn Nâu ý kiến LyKhai sẽ là SátNhập.
Lúc đó mới kinh.

Nói chung là bên Nga với các nước đông Âu ngay sát bên cạnh các bạn là các bạn tư bản nên so sánh chênh lệch dễ,và tính chất mấy nước đó chắc chắn là hoàn toàn khác với mấy nước XHCN ở châu Á kiểu Việt nam.
Vậy nên nguồn dinh dưỡng ảo tưởng bành vè các bạn về thực tại sẽ còn nuôi các bạn đủ sau khi ly khai sẽ sát nhập.
Vấn đề là Việt nam âu hoá mạnh hơn TQ thì phải.Vậy nên nếu kéo đổ VN trước thì TQ tất sẽ từ đó mà đổ theo. Vậy nên TQ nó mới bảo VN đừng có mà leo teo đi trước cho anh đi cùng với,đại khái thế bạn VN khôngcho các bạn mới trường sa với biên giới.

Bạn Thuý nói điêu bạn Lốc về bạn Sất quá,bạn Lốc giỏi cả tiếng Anh lẫn giỏi toán.Emthì chả biết 2 thứ đó.Tuy nhiên Lốc có vẻ nói chuyện với Nâu hợp.

Vấn đề là tương quan tnxm bây giờ kiếp, toàn bành vè được tận các bạn biên tập vietnamnet với hải ngoại tienvetalawas thì phải.
Kinh.
Vậy nên các bạn tathy mù dở không biết lúc nào bị kích lên làm tế thần lần nữa.
Em bốt lại đừong đẫn bài này để các bạn đọc lại.http://tnxm.net/showthread.php?t=5969&page=4
Duong_xua_em_di
13-01-08, 21:56
ĐM, kế nhớn chống Khựa ạnh đã đưa rồi, trên này toàn trình cao (nghe nói thế ) éo thấy ai đưa được đề cương chống Khựa bài bản.

mẹ, chỉ nói khóac với chửi đổng là giỏi.

Thế mà nào " Trí tuệ, hào hoa, dâm đãng"????????????????????????
Look
14-01-08, 00:11
ĐM, kế nhớn chống Khựa ạnh đã đưa rồi, trên này toàn trình cao (nghe nói thế ) éo thấy ai đưa được đề cương chống Khựa bài bản.

mẹ, chỉ nói khóac với chửi đổng là giỏi.

Thế mà nào " Trí tuệ, hào hoa, dâm đãng"????????????????????????
Ờ những đứa nào chửi đổng anh cũng ghét. Cứ nhìn một phát là thấy ngay, chả phải nhìn đâu xa.

Dưng mà với những gì người khác đã viết, có bạn đọc/hiểu còn kém đến nỗi chưa lọc ra được ý nào cho mình thì làm sao mà đọc/hiểu nổi đề cương chống Khựa bài bản nhẩy?
caikhi
15-01-08, 22:20
Em thấy có mấy bác hâm hâm lạc đề tự nhiên lại cái gì không đánh nhau được đâu đánh nhau không khả thi nó giàu mạnh thế này mình nhỏ bé thế kia... Tất nhiên là cái chiện tự nhiên đang cãi nhau rồi thì dàn quân ra biển táng nhau luôn bi giờ thì xác suất nó không cao. Còn trước giờ mình toàn táng nhau với đế quốc to đấy chứ, nếu cứ ngồi tính nhẩm kiểu thế thì giải tán mẹ từ lâu rồi còn gì, làm gì mà chi bộ TL Hà nội Hếu Sài gòn... bi giờ lại còn ngồi mà gào lên là tnxm bị VDC cả Vietell chặn chiển server đi được nữa?! Thạch thảo khỏe không em đánh được bài Ếch chan tơ chưa?
Bận quá không vào nói được với Đào hâm: Anh nói nó giầu mạnh hơn mình đe ó đâu, cho dù rằng nó có giầu mạnh hơn mình thật. Anh nói là nói cái ý thức của chính phủ ấy. Vũ khí chưa nhiều, chưa hiện đại như nó là do mình còn nghèo nên chiện ý là bất khả kháng. Nhưng những cái có thể sửa được ngay thì tại sao đe ó làm. Nói chung phải nghiêm túc vào, phải chiên nghiệp tí. Phải lấy lại lìn tiêm của nhân dân như ngày xưa lính ông cụ ý. Chứ đe ó đâu có kiểu đứng canh cửa khẩu chính nghạch hẳn hoi mà 2 tay đút túi quần hoặccứ dạng háng ra, mặt thì vênh vang, tiền thì ăn thật lực, đe ó thấy tư cách gì cả. Mà đe ó hiểu cái gì làm cho ra nông nỗi này nữa không biết. Hay sai mẹ từ trên xuống rồ.i
Duong_xua_em_di
14-03-08, 21:27
Đèo mịa...sau một thời gian thực hành kế nhớn, đã có kết quả roài các bác ạ....Đáng khích lệ...đáng khích lệ...

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2008/03/080314_china_tibet.shtml
nhaphat
17-03-08, 23:31
Em có chiêu này mình đổi mịa tên cái đường Hoàng Diệu trước ĐSQ Tàu khựa ở HN thành đường Hoàng Sa. Đường trước ĐSQ tàu ở SG thành đường Trường Sa. Nó buộc phải dùng tên đảo của mình trong mọi thư từ văn kiện, thế là mặc nhiên nó tự quảng bá cho mình, thế nó mới thâm nho.
Thỏ2
17-03-08, 23:56
Hay.

Rất hay.

Nhưng nhục cái là hồi kỷ niệm giải phóng Đà Nẵng, các xe hoa tên mỗi huyện sẽ đi diễu qua lễ đài. Bọn Tàu đến ngồi trên đó, thế là cái xe hoa của huyện Hoàng Sa thân yêu đã phải dừng lại không dám đi qua!

Bây giờ có dám đổi tên không?

À, SG có đường Hoàng Sa và Trường Sa nhậu vỉa hè phá lấu, đậu bắp ngon vãi!