Công dân thế giới - thế giới đại đồng - hiện thực hay mơ mộng?

văn Nâu
05-01-08, 01:03
Nâu anh kéo cái topic dài hơi này nhằm khuấy động các bạn dân tộc chủ nghĩa cực đoan kiểu Tàu Khựa giảm bớt cuồng tín, kéo các bạn Hồi giáo cực đoan giảm tự sát bomb, kéo tất cả các bạn tiến bộ kiểu Âu làm quả thế giới đại đồng trong lòng bàn tay.

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan là một chủ nghĩa sẽ đem lại sự chia rẽ và thù hằn trên toàn bộ thế giới này. Và hiện nay, Trung Cộng đã lộ rõ những điểm mạnh cũng như điểm yếu của việc từ bỏ chủ nghĩa xã hội đại đồng mà tập trung tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc Trung Khựa.

Lòng yêu nước cũng có thể là động lực gây chiến tranh và chia rẽ lớn nhất trên thế giới.

Thế giới đại đồng là một khái niệm và nó đã xuất hiện từ rất rất lâu rồi. Đó là lý tưởng và mơ ước vĩ đại nhất của loài người. Việc hiện thực nó là một quá trình rất dài tuy nhiên không phải là không có những bước tiến lớn lao. Việc hình thành cộng đồng châu Âu với đồng tiền chung, biên giới xóa mờ, hiến pháp chung là thể hiện một tầm nhìn vĩ đại. Việc hình thành các khối kiểu ASEAN cũng là một biểu hiện nhỏ nhoi tuy nhiên cũng rất đáng mừng.

Liên Hợp quốc cũng là một tổ chức thành lập ra để có nhiệm vụ là duy trì một thế giới trật tự và hòa bình và tương lai xa là thế giới đại đồng.

Quá trình toàn cầu hóa, sự giao lưu giữa các nền văn hóa và kinh tế chính trị đã nảy sinh ra một thế hệ công dân toàn cầu mới với lý tưởng và đam mê mạnh mẽ.

Rõ ràng rằng, thế giới hiện nay là sự đan xen giữa các tư tưởng dân chủ và chuyên quyền, giữa tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và tư tưởng đại đồng. Xu thế tất yếu của tương lai đó là: dân chủ sẽ thắng chuyên chế, đại đồng sẽ thắng dân tộc chủ nghĩa. Đó là sự thật và sự kiện của lịch sử loài người.

Mọi vấn đề trong thế giới hiện nay có thể sẽ dễ dàng giải quyết hơn nếu ngày càng nhiều quốc gia, ngày càng nhiều công đân có những tư tưởng cấp tiến và hướng tới một lý tưởng thực sụ cao đẹp.

Cuộc đời mỗi con người chỉ sống 1 lần. Họ có 2 lựa chọn: Trở thành cao đẹp và sống theo lý tưởng hoặc là một cuộc sống tầm thường.

SỰ lựa chọn là của họ. Họ được tự do lựa chọn.