Evil, DemonKing

dao_hoa_daochu
20-12-07, 14:52
Hai bạn:

(1) Evil
(2) DemonKing

lên cột.

Lúc nào xuống? - do TZV quyết định.

Đồng thời nhắc nhở chung (sẽ không nhắc nhở tiếp - vi phạm bèn xử lý) một số bạn khác về việc quote những nội dung không phù hợp với tiêu chí của diễn đàn Thăng Long từ các diễn đàn talakứt, x cà fê...

Nhắc nhở riêng Nâu: tiếp tục tạo thread vớ vẩn, nhất là vớ vẩn vào những box nghiêm túc - tất cả các nick vào Hilton.
dao_hoa_daochu
24-12-07, 19:18
Sau khi xem xét thâm niên và quá trình công tác, nay TZV bèn thả Vìu xuống để chị chúc mừng Holidays các bạn cho nó chính chủ.
(Hết Holidays TZV sẽ lại xem xét xem là có tiếp tục cho lên lại hay là không)