Bi ơi !

cfact
20-12-07, 00:59
Thằng em nó mới lấy con HP DV 2500, bọn kia nó cài vistra home, chạy chậm quá. Snag nó nhờ cài lại bàn Vistra lite , nhưng mà con này ko có driver đi theo, làm nào giờ hả BI ?
wasabi
20-12-07, 01:12
Bác vào đây đao:

http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=en&h_cc=us&cc=us&h_page=hpcom&lang=en&h_client=S-A-R163-1&h_pagetype=s-002&h_query=DV+2500&submit.x=0&submit.y=0

- Chọn đúng model
- Chọn hệ điều hành Vista, nó sẽ list ra một loạt.
cfact
20-12-07, 01:18
Vấn đề là đó không thấy cho down driver, còn win thì ko thiếu, làm nào lấy được driver của con đó vậy ? cứ click lòng vòng rồi lại quay về chỗ cũ, có chỗ nào down luôn drver của dòng đó không ?
wasabi
20-12-07, 01:32
Vấn đề là đó không thấy cho down driver, còn win thì ko thiếu, làm nào lấy được driver của con đó vậy ? cứ click lòng vòng rồi lại quay về chỗ cũ, có chỗ nào down luôn drver của dòng đó không ?
Server của HP có vấn đề bác ạ. Link nó dẫn đã bị outdated.

Solution: Đi tìm xem cái đĩa restore của HP hình như ở cái thư mục _OEM_ có bộ cài driver thì phải. Nếu không cách duy nhất đối với bác sẽ khá là buồn tẻ và mệt là đi đoán những cái driver (có thể phần mềm Everest Home Edition hay UnknownDevices sẽ giúp khá nhiều bác) - rồi download từ nhà sản xuất cái thiết bị đó, ví dụ như graphics chip-set thì download ở intel.com nếu là chipset Intel, touchpad thì download ở synaptics.com, ví dụ như thế...

Nếu không cài lại Vista của nhà sản xuất đê, ai lại làm sạch máy bằng cách là xoá đi cài lại tất, bậy bạ cóc tả. Hầu hết các chương trình naggy có thể uninstall bằng cách vào Control Panel > Program and Features.