Những vẻ đẹp tồn tại với thời gian !

cfact
20-12-07, 00:10
Các bác cho nhận xét nhá :)

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/0/42.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/0/43.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/0/44.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/0/45.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/0/46.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/0/47.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/0/49.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/0/50.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/1/100.jpg
cfact
20-12-07, 00:11
Bọn Hàn này tiến bộ thật

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/1/102.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/1/103.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/1/105.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/1/107.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/1/106.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/1/108.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/71/1/109.jpg
quiz
20-12-07, 03:34
Ôi khổ nhỉ, mấy cái người đóng giả làm tượng kia đứng cả ngày.
Con nhà nghèo
20-12-07, 12:16
CHuyện này có thật ạ? Ở đâu thế ạ !
Tự do nhỉ !!!
Săn Bắt Bướm
20-12-07, 12:40
Ở Hàn Quốc, nơi chú Mecado cả ngày xem bím phụ nữ mà không biết ngấy.
Look
20-12-07, 22:43
Ờ cảm ơn cfact cho xem mấy hình này của bạn Hàn. Nhưng anh thấy nó cứ cách điệu thế nào ý nhẩy. Thực tế mà thế có mà ... :D
cfact
20-12-07, 23:20
http://www.huyandex.com/FilesPics/71/1/105.jpg
Cái này nà noại tên nửa mới của Hàn đấy, hỏi Kuti xem nó là loại gì http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif !
cfact
20-12-07, 23:33
http://www.huyandex.com/FilesPics/92/000/074.jpg http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
X-Quang
21-12-07, 00:39
Ảnh của cfact là chụp trong công viên làm tình học à? Sao mà vừa có vẻ nghệ thuật vừa có vẻ dâm loạn thế nhỉ?
cfact
22-12-07, 22:23
Ảnh của cfact là chụp trong công viên làm tình học à? Sao mà vừa có vẻ nghệ thuật vừa có vẻ dâm loạn thế nhỉ?
Cái này sang hỏi bọn Hàn, anh éo biết http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
cfact
22-12-07, 22:25
Xin phép được pót ảnh Nude vào đây luôn, ai có tâm hồn trong trắng quá hay dâm loạn quá thì đừng xem, em báo trước nhá !

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_02.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_03.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_05.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_06.jpg
cfact
22-12-07, 22:27
Mấy ảnh này lấy trong bộ sưu tập Nude của em, em up lên từ từ, bác nào thích thì theo dõi pích này ;-)

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_07.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_11.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_12.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_13.jpg
cfact
22-12-07, 22:38
tiếp

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_14.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_15.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_17.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_19.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_24.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_28.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_33.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_34.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_40.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_44.jpg
cfact
22-12-07, 22:42
Sao đưa ảnh lên nhìn không nét nhỉ ? đểu thật

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_47.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_52.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_59.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_60.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_63.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/janosch_simon_67.jpg
cfact
24-12-07, 11:34
Không biết nên pót chùm ảnh này không nữa
Edwin Longsden Long RA (1829 - 1891) Họa sĩ của Anh

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Alethe_Attendant_of_the_Sacred_Ibis.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Anno_Domini.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Long_Edward_Longsdale_Thisbe.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Long_Edwin_Longsden_An_Egyptian_Fea.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Long_Edwin_Longsden_The_Eastern_Fav.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Long_Love-s_Labour_Lost.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/The_Chosen_Five.jpg
Có nên pót thể loại này không ? anh em chỉ đạo tí :)
cfact
26-12-07, 02:17
Ngon của ló ...


http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/BWGirlsWallpapers01.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/BWGirlsWallpapers03.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/BWGirlsWallpapers05.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/BWGirlsWallpapers06.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/BWGirlsWallpapers13.jpg
cfact
27-12-07, 09:48
Tiếp tục với chủ đề luy (@Na http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif)

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668001_4.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668007_12.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop01.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop02.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop03.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop06.jpg
cfact
27-12-07, 09:48
Tiếp tục với chủ đề luy (@Na http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif)

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668001_4.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668007_12.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop01.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop02.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop03.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop06.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop07.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop10.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop11.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop12.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop13.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop14.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2007-12/1198656983_sisi_i_pop16.jpg
cfact
27-12-07, 11:20
...

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1190974857_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1190974858_2.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1190974858_3.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1190974859_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1190974859_5.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1190974860_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1190974860_7.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1190974861_9.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1190974862_10.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1190974862_11.jpg
cfact
27-12-07, 15:45
Vẫn nói lại là ai mà trong sáng quá, mí nại dâm cb dục quá thì không nên xem tô pích này http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/grabber/pic/1193144823_9.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193144823_8.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1193144821_2.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193144820_1.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193141299_26.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193141320_74.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223968_1.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223974_38.jpg
cfact
27-12-07, 15:46
http://zagony.ru/admin_star/other/1193223973_33.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223972_26.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223972_25.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223971_24.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223970_17.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223970_14.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223969_13.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223969_7.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223968_3.jpg
cfact
27-12-07, 15:52
Mấy cái ảnh quảng cáo nước hoa, nhìn cũng phê lém .Mà không biết nó phê nước hoa hay phê cái gì http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/grabber/pic/1193400953_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1193400953_2.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1193400953_3.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1193400953_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1193400953_5.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1193400953_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1193400953_7.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1193400953_8.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1193400953_9.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193400953_10.jpg
Kenzo
27-12-07, 21:20
Loạt nude của bác có 1 số cái là Art Nude, còn lại thì hơi gần với giáp ranh nghệ hay tục.
cfact
27-12-07, 22:01
Loạt nude của bác có 1 số cái là Art Nude, còn lại thì hơi gần với giáp ranh nghệ hay tục.
Đã bảo là ai có tâm hồn trong trắng hay dâm cb dục qua thì không nên xem mà http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
Kenzo
27-12-07, 23:57
Đã bảo là ai có tâm hồn trong trắng hay dâm cb dục qua thì không nên xem mà http://tnxm.net/images/icons/icon10.gifKhông, em đủ, đủ để hiểu để phân biệt. Nhắc bác không lấy khẩu hiệu đó làm ba ren tự chặn bác lại thôi ;)
cfact
28-12-07, 00:02
Mình pót thì mình biết chứ, lúc pót đã lọc đi nhiều lắm rồi.
cfact
28-12-07, 09:56
Hơi trần .. trụi tí

http://zagony.ru/admin_star/other/1192710824_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1192789833_9.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193398273_4.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193398273_6.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193398276_13.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193398284_27.jpg
cfact
28-12-07, 15:01
http://zagony.ru/admin_star/other/1193915553_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193915557_26.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1194013748_34.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1194013762_59.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1194013763_68.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1194013763_69.jpg
dao_hoa_daochu
28-12-07, 16:43
Hơi trần .. trụi tí

http://zagony.ru/admin_star/other/1192710824_10.jpg
http://i198.photobucket.com/albums/aa221/cyberPiano/zamani.gif
he he ...
cfact
04-01-08, 10:41
Văn hóa khựa bửn (ảnh hơi mờ tí)

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1a/01/34/1a01344qdb970.5a1070.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/10/01/b1/1001b17qdc147.d618ef.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/11/01/f1/1101f11qdb755.a9bf67.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1c/02/f5/1c02f5aqdb528.097200.jpg
cfact
04-01-08, 10:41
tiếp ...

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/18/02/94/1802944qdb1e0.7b784a.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/12/01/12/1201126qdbbd3.7035db.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/12/01/96/120196qdbb56.1aee53.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1f/04/b2/1f04b24qdbb32.79f02f.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1a/03/95/1a03958qd6720.90018f.jpg
cfact
15-01-08, 22:14
http://zagony.ru/admin_star/other/1200394638_5.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200394642_20.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200394642_21.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200394654_70.jpg
cfact
17-01-08, 14:16
Tiếp về Luy

http://zagony.ru/admin_star/other/1194523086_15.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1194523089_29.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1194523099_53.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1194523102_70.jpg
cfact
17-01-08, 14:17
http://zagony.ru/grabber/pic/1194439939_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1194439943_8.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196349195_4.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196349198_18.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196761105_6.jpg
cfact
17-01-08, 14:21
http://zagony.ru/admin_star/other/1196853740_48.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196939879_26.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196939878_25.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1197457432_14.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1197550410_43.jpg
Nắng sớm
17-01-08, 19:40
Nhiều ảnh đẹp ác :D
cfact
17-01-08, 22:30
Sói thích thì anh tặng thêm mấy cái, với Sói thì cái nào hơi thực một tí nơ mới hợp :D

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200516275_angels_04.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200516275_angels_05.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200516275_angels_06.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200516275_angels_01.jpg

Vẫn nhắc lại một câu là ai có tâm hồn đen tối, mí cả những người có tâm hồn trong quá, éo sáng được (bác Gió em) :D thì không nên xem tô pích này.
cfact
17-01-08, 22:32
http://zagony.ru/admin_star/other/1200568799_7.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568799_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568800_14.jpg
cfact
17-01-08, 22:34
http://zagony.ru/admin_star/other/1200568800_15.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568802_27.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568802_26.jpg
cfact
17-01-08, 22:35
Đẹp của ló :

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568810_71.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568808_62.jpg
cfact
20-01-08, 21:56
http://www.nahalka.com/photo/n010t.jpg

http://www.nahalka.com/photo/n021.jpg

http://www.nahalka.com/photo/n036.jpg
văn Nâu
20-01-08, 22:09
So beautiful.
cfact
21-01-08, 15:46
Lỗi rồi, tối về em up lên vậy .
cfact
21-01-08, 16:31
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1063653.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1110316.jpg
cfact
21-01-08, 16:32
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1114311.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1123587.jpg
cfact
21-01-08, 16:33
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1128111.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1130957.jpg
cfact
21-01-08, 16:40
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1131464.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1132568.jpg
dao_hoa_daochu
21-01-08, 18:09
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1131464.jpg

Èo... xước mẹ vú.
cfact
21-01-08, 21:06
Nhìn da trâu thế không xước được đâu, hô hô :D.
cfact
21-01-08, 21:11
Bổ sung tiếp bộ Luy

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1132730-1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1066184.jpg
cfact
21-01-08, 21:12
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1070239.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1072686.jpg
cfact
21-01-08, 21:13
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1072776.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1075580.jpg
cfact
21-01-08, 21:15
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1080006.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1084042.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1096707.jpg
cfact
21-01-08, 21:19
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1102302.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1141350.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1145355.jpg
cfact
21-01-08, 21:20
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1146232.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1146961.jpg
cfact
21-01-08, 21:21
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1147489.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1150255.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1152533.jpg
cfact
21-01-08, 21:46
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1153933.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1155769.jpg
cfact
21-01-08, 21:46
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1156470.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1158857.jpg
cfact
21-01-08, 21:47
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1159147.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1170765.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1176729.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1177528.jpg
cfact
21-01-08, 21:48
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1178764.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1180317.jpg
cfact
21-01-08, 21:49
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1180811.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1183786.jpg
văn Nâu
21-01-08, 21:49
Bạn fact có ảnh gái Việt Nam, Nhật Hàn, Trung ko?
cfact
21-01-08, 21:50
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1191563.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1198620.jpg
cfact
21-01-08, 21:51
Tặng Đào f' cái ảnh này cho đầu bớt lạnh đi :D

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1199985.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1200703.jpg
cfact
21-01-08, 21:51
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1206863.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1209597.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1212175.jpg
cfact
21-01-08, 22:28
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1209597.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1217888.jpg
cfact
21-01-08, 22:29
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1219012.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1219424.jpg
cfact
21-01-08, 22:30
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1230574.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1240371.jpg
cfact
21-01-08, 22:30
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1242171.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1242699.jpg
cfact
21-01-08, 22:31
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2419228.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2425681.jpg
cfact
21-01-08, 22:32
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2429102.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2430560.jpg
cfact
21-01-08, 22:33
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2430607.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2430839.jpg
cfact
21-01-08, 22:34
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2453149.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2455449.jpg
cfact
21-01-08, 22:34
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2456613.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2469689.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2470602.jpg
cfact
21-01-08, 22:36
Em bót nhiều ảnh Luy đẹp thế mà các bác vào xem không thấy bình luận câu nào cả, chán thật. Đang định up lên một phần bộ Luy của em cho lụt mẹ diễn đàn đi, nhưng nghĩ lại thấy bót một mình này buồn quá !
văn Nâu
21-01-08, 22:51
Thăng Long toàn bọn liệt dương cả. Fact bốt nhầm chỗ rồi. à, mà có Nhật Trung Hàn ko? Mấy cái Tây này anh ko có thích lắm.
cfact
21-01-08, 22:52
CŨng có Nhật Trung Hàn, cơ mà Luy thì thích tây hơn :D
cfact
21-01-08, 23:45
Tặng Nâu nhá :D

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/vvvvvvvvvvvvvvvvvv.jpg
văn Nâu
21-01-08, 23:54
Ùi, công nhận đẹp và rất biểu cảm, biểu hình nhá. Mặc dù bị mờ mắt và có phần hơi mụ mị vì bầu vú căng tròn tuy nhiên Nâu anh vẫn giữ được chút ít trong sáng thánh thiện mà hình dung ra đối cánh chim thiên thần đang bay về miền cực lạc.

Cảm ơn chú fact.
bridge14
22-01-08, 00:09
[QUOTE=cfact]http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1159147.jpg

Ừ công nhận đẹp
Unf**kbelievable long legs. Thanks for posting. Happy now hehehe
cfact
22-01-08, 00:13
Các đồng chí vào Re pờ nai cho xôm, em hứng em pót hết đống ảnh Luy của em thì có mà tới trang 100, hô hô :D.
văn Nâu
22-01-08, 00:27
Bi giờ, anh có ý kiến hết sức nghiêm túc với chú fact về tình hình ảnh của chú như sau.
Chú bốt ảnh Luy. Mục đích của chú là gì? Chú định làm cho thăng long này suy đồi à? thăng long vốn đã đé- bằng x-ca về chính trị mà bi giờ cũng chả dám so sánh với mocxi về ảnh luy nữa chăng?

Chú bốt ảnh đẹp đến thế, chả nhẽ chú ko sợ bọn gái xấu, ngẫn ở thăng long này tự ti buồn tủi mà bỏ đi hết à?

Chú phải có trách nhiệm duy trì nguyên khí của thăng long chứ. Thăng long mất đi nguyên khí thì lụn bại à?

Vậy, anh nghĩ, chú cũng cần làm quả dương âm cân bằng, bốt ảnh bọn trai đẹp đi để bọn gái thăng long vào xem nhiều hơn.

Tuy nhiên, vấn đề lại là con zao hai lưới. Bốt nhiều ảnh trai đẹp quá, những thằng xấu xí liệt dương kiểu thằng Đào thì nó lại tự ti mà dỗi bỏ đi 1 năm nữa thì làm sao. Tóm lại, vấn đề hết sức mệt mỏi và là cả một nghệ thuật duy trì âm dương cũng giống như là chọn giữa tăng trưởng và lạm phát của việt nam mà thôi.

Nâu cẩn bút.
cfact
22-01-08, 00:28
Cái này là Banh vè :D

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/banhve.jpg
cfact
22-01-08, 00:31
Trả lời Nâu

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/dep.jpg
cfact
22-01-08, 00:38
Đủ bộ

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/dub.jpg
cfact
22-01-08, 00:40
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/depgggg.jpg
cfact
22-01-08, 00:47
Tiếp

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/a1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/a2.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/a3.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/a4.jpg
cfact
22-01-08, 00:48
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/c.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/pia.jpg
văn Nâu
22-01-08, 00:58
Phá topic của chú fact nhá:

http://news.xinhuanet.com/ent/2007-06/15/xinsrc_2420604150736062232418.jpg

http://img136.imageshack.us/img136/4741/liuyifei049gz8.jpg http://img.ent.tom.com/images/pics/060712liuyifei/d/13.jpg
văn Nâu
22-01-08, 00:59
Hôm nay, anh đi chơi, thấy 1 em xinh gần bằng LYF, sững người nghệt mặt ra.
cfact
22-01-08, 01:02
Ôi, lại em FI lác, chán Nâu đ.éo chịu được. Hàng nó phải ngon lày lày :

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/hangngon.jpg
cfact
22-01-08, 01:03
Không thì phải phê như lày :D

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/xxxxxxxxxx.jpg
cfact
22-01-08, 01:37
Vừa xem xong Ma làng, cái này là để tặng Sói già :D

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1246704.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1249684.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1251859.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1252558.jpg
cfact
22-01-08, 01:38
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1253144.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1254310.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1264231.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1267763.jpg
Wolverine
22-01-08, 05:34
Đẹp vãi, bác cứ spam đến 100 pages đi. =p~
Nắng sớm
22-01-08, 05:54
Hé, cảm ơn nhà Phấc.

Tiếp đi, tớ phụ họa một tay vài cái thuộc thể loại tớ thích:D

http://files.myopera.com/haosucu/HSCDesign/nude_art_2_HSC.jpg

http://files.myopera.com/haosucu/HSCDesign/nude_art_1_HSC.jpg
http://nhac.vietnamese-youth.org/tnxm.net/KT/12_07_07_by_NikoGuido.jpg
http://nhac.vietnamese-youth.org/tnxm.net/KT/A_Sleeping_Muse_by_RavenMacabre.jpg
http://nhac.vietnamese-youth.org/tnxm.net/KT/snakes_by_mweiler.jpg
http://nhac.vietnamese-youth.org/tnxm.net/KT/the_secure_light_by_mweiler.jpg

http://nhac.vietnamese-youth.org/tnxm.net/KT/twilight_in_the_fairyland_by_mweiler.jpg

Nói chung tớ thích mấy em có ti mịn mịn nổi lên da rất mỏng. Nhìn vào chỉ có cảm giác ấn vào một cái nó lún nhẹ, thả tay ra thì nó lại phồng trở lại. Rất chi là cảm giác nhé, nhạy cực nhé...

hí hí
Nắng sớm
22-01-08, 06:13
Đây này, nói ra thì có vẻ khó tưởng tượng nhưng nhìn cái là biết ngay thể loại tớ thích là gì.

Da rất mỏng, mịn, ti nổi lên nhẹ chứ không có đầu ti cứng cứng kiểu em khỉ gì trong Sắc Giới ngực thì bé mà đầu ti thì to tướng nhìn tưởng tượng cái đầu ti nó nuốt mất cái ngực.

Con gái tớ cũng chẳng cần rắn rỏi, nhìn cứ mũm mĩm tí ôm mới thích.

Con gái mà rắn rỏi quá hoặc béo mà lại còn rắn chứ không phải béo vì nước thì ôm vào kinh lắm, như ôm một tảng thịt vậy, hoặc lúc nắn bóp sờ soạng em nó thì giả sử em nó có oằn lưng lên một phát là mình tưởng tượng đang sờ vào cái gì đó rất ghê, kiểu như một tảng mỡ lợn ngày xưa mình hay mua về rồi thái ra rán mỡ vậy. Nó vừa dày vừa cộm lại còn vừa cục mịch, chả có cảm giác gì.

Còn các em mũm mĩm, ngực to nhưng mềm và ấm, ti lại có da mịn như ảnh dưới đây thì thôi rồi thích. Người em nó lại thơm nữa chứ, vì các em này hình như có đặc điểm thế. Khác hẳn với các em da dày mỡ dày mồ hôi dầu, cơ thể các em có mùi thơm đặc biệt cực kỳ cuốn hút, mũm mĩm là do mỡ và do cơ thể chứa nhiều nước nên ôm rất thích, mềm và ấm.

Ngực các em thì mịn, chạm nhẹ hay ấn nhẹ tay vào thôi cũng đủ làm lún xuống, lăn nhẹ tay trên đó nữa thì thôi rồi hình như có một dòng điện chạy dọc từ sống lưng xuống chân rồi vòng lên bụng và đi thẳng đến chỗ ý. Mạnh thêm chút nữa thì dùng môi và lưỡi lướt nhẹ quanh ti, môi mềm và ấm, lưỡi mềm cũng ấm nhưng linh hoạt, kết hợp nhẹ nhàng và đều đặn miên man chắc là thích lắm...

Thôi chả tả nữa... tả lúc nữa là hỏng việc mất.

:D


http://nhac.vietnamese-youth.org/tnxm.net/KT/artistic_nude___by_mweiler.jpg
Cửu vạn
22-01-08, 09:21
Ối thiện tai, thiện tai,

Bác Sói đừng làm chị em bỏ chạy, còn anh em hết muốn đong gái xa mẹ chứ :D.
cfact
22-01-08, 14:27
http://zagony.ru/admin_star/other/1200913501_57.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200913488_6.jpg

http://urod.ru/uploads/012008/1968a1ab9ff79c0a03ef8560d27da520.jpg
X-Quang
22-01-08, 14:53
Èo. Sói đúng là gái có khác, miêu tả toàn theo ý của gái, chẳng thấy tý giai nào ở đó cả. Chắc của Sói là mô típ đấy nên show hàng rồi. (Có định đạp cho anh phát nữa không đấy?).
Mecado
22-01-08, 14:56
Đè,o gì chả nhẽ anh treo mẹ hết các chú lên vì cái tội post ảnh mà anh cảm thấy đé,o có tý nghệ thuật nào, thì các chú lại nói anh đé,o có mắt nghệ thuật. Nhưng thật các chú nhìn nhiều ảnh phản cảm bỏ mẹ, chỉ thấy nhục dục nổi lên chứ đé,o thấy nghệ thuật ở đâu cả. Anh chính thức yêu cầu các chú sàng lọc ảnh cho kỹ rồi post nhé, đừng biến Thờ Lờ thành coithienthai các bạn nghiêm chỉnh như anh lại chạy mất thì còn đé,o TL ý.
dao_hoa_daochu
22-01-08, 15:46
Công nhận là cái chiện "chụp" nó quá sức là quan trọng...
Cũng một cái con lác, mà cái này, thật sự là đáng yêu quá đi...

http://news.xinhuanet.com/ent/2007-06/15/xinsrc_2420604150736062232418.jpg


còn sang đến cái này hờ hờ... thì lại y như là cục thịt.

http://img.ent.tom.com/images/pics/060712liuyifei/d/13.jpg

Nâu công nhận không?
cfact
22-01-08, 16:14
Tới anh Mê bác sĩ cũng thấy phản cảm à ? Đểu nhỉ, tại em thấy nó vẫn đẹp, vẫn luy ...:D. Lần sau sẽ sàng lọc kỹ hơn trước khi pót, nghiêm túc !
quasa
22-01-08, 17:49
đâu, mê bảo là nhìn không rõ, khong làm giáo cụ trực quan được.
Nắng sớm
23-01-08, 02:03
Nâu ngẫn không hiểu mê con bé ngẫn lé kia vì cái gì, trông cứ thế nào ấy, chả có chất gì cả.

Test phát.

http://nhac.vietnamese-youth.org/tnxm.net/KT/1.jpg
Nắng sớm
23-01-08, 02:06
Èo. Sói đúng là gái có khác, miêu tả toàn theo ý của gái, chẳng thấy tý giai nào ở đó cả. Chắc của Sói là mô típ đấy nên show hàng rồi. (Có định đạp cho anh phát nữa không đấy?).


Thế X-Quang muốn gì nào? Giả sử nhà tớ là gái thật thì X định làm gì?

Có lộ trình gì khả dĩ không?
cfact
25-01-08, 11:41
http://zagony.ru/admin_star/other/1201084179_31.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201084176_15.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201084175_4.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1201167048_12.jpg
cfact
30-01-08, 20:48
Tiếp Luy

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1251859.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1252558.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1253144.jpg
cfact
30-01-08, 20:48
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1264231.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1267763.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1275062.jpg
cfact
31-01-08, 23:10
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1278070.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1285823.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1297497.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1301215.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1311208.jpg
cfact
31-01-08, 23:14
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1321124.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1325824.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1337942.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1348659.jpg
cfact
31-01-08, 23:15
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1358644.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1376973.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1377311.jpg
cfact
31-01-08, 23:16
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1384053.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1391575.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1380106.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1387840.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1388395.jpg
cfact
31-01-08, 23:25
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1396805.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1402687.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1412335.jpg
cfact
31-01-08, 23:26
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1422440.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1428361.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1421065.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1426686.jpg
cfact
31-01-08, 23:27
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1431901.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1435462.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1449520.jpg
cfact
01-02-08, 21:54
tiếp nào

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1455122.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1458315.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1464614.jpg
cfact
01-02-08, 21:55
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1476110.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1486209.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1487453.jpg
cfact
01-02-08, 22:00
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1492290.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1497849.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1502265.jpg
cfact
01-02-08, 22:00
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1459593.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1504305.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1507521.jpg
cfact
01-02-08, 23:03
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1510176.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1511762.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1511878.jpg
cfact
01-02-08, 23:04
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1513306.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1514612.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1516750.jpg
cfact
01-02-08, 23:06
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1518326.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1518425.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1518806.jpg
cfact
01-02-08, 23:13
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1519199.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1522272.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1523888.jpg
cfact
01-02-08, 23:14
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1527078.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1527846.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1529956.jpg
cfact
01-02-08, 23:14
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1531789.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1544836.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1544935.jpg
cfact
01-02-08, 23:15
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1546112.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1546683.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1546830.jpg
cfact
01-02-08, 23:16
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1548520.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1548534.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1552056.jpg
cfact
01-02-08, 23:23
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1555619.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1556344.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1557155.jpg
cfact
01-02-08, 23:24
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1557810.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1567618.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1579967.jpg
cfact
01-02-08, 23:25
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1581656.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1584825.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1585627.jpg
cfact
01-02-08, 23:27
http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1590436.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1590694.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh214/x_cfact/1593184.jpg
cfact
22-02-08, 01:09
MK, mấy cái acc photobucket chết sặc gạch rồi, điên quá !

http://img100.imageshack.us/img100/5489/c5ec2.jpg

http://img100.imageshack.us/img100/7062/c4rm3.jpg

http://img100.imageshack.us/img100/8899/c3mj3.jpg

http://img100.imageshack.us/img100/5210/c2fh0.jpg

Thể hình :D

http://img100.imageshack.us/img100/7338/c1sz8.jpg
cfact
29-02-08, 11:19
Trước giờ vẫn chơi mí cả bọn photobucket, giờ mấy con acc bọn chó đó cho chết cả rồi, mấy trang up ảnh kia chán không muốn dùng nên dek up được mấy cái hay ho lên nữa.
Em kéo tô pích lên phát :D

http://de.fishki.net/picso/podbor71_20.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor71_14.jpg

cái này :D

http://de.fishki.net/picso/aids.jpg

http://de.fishki.net/picso/aids2.jpg
cfact
11-03-08, 13:42
Tiếp Luy lào !

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/021_stefan_gasell_photo.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/019_stefan_gasell_photo.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/017_stefan_gasell_photo.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/015_stefan_gasell_photo.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/014_stefan_gasell_photo.jpg
cfact
11-03-08, 13:42
http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/013_stefan_gasell_photo.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/011_stefan_gasell_photo.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/008_stefan_gasell_photo.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/006_stefan_gasell_photo.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/005_stefan_gasell_photo.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/003_stefan_gasell_photo.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/11/stefan_gasell_photo/002_stefan_gasell_photo.jpg
cfact
13-03-08, 14:31
http://photofile.ru/photo/fishki_net/2979763/60930265.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/2979763/60930270.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/2979763/60930324.jpg

Hàng khuyến mãi :D

http://photofile.ru/photo/fishki_net/2979763/60930507.jpg
cfact
17-03-08, 11:06
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559343.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559350.jpg

Quảng cáo :D

http://de.fishki.net/picsw/082007/27/trusy/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082007/27/trusy/trusy_01.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082007/27/trusy/trusy_02.jpg

http://de.fishki.net/picsw/082007/27/trusy/trusy_03.jpg
cfact
01-04-08, 10:47
http://de.fishki.net/picsw/032008/31/bonus/bodyart/002_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/31/bonus/bodyart/003_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/31/bonus/bodyart/004_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/31/bonus/bodyart/005_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/31/bonus/bodyart/006_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/31/bonus/bodyart/007_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/31/bonus/bodyart/008_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/31/bonus/bodyart/009_bodyart.jpg