(+18) Xmas

cfact
19-12-07, 14:55
Cấm trểm dưới 10 tuổi http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/000/096.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/000/097.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/000/098.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/000/099.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/101.jpg
cfact
19-12-07, 14:56
http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/102.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/103.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/104.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/105.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/106.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/107.jpg
cfact
19-12-07, 15:19
http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/110.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/111.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/116.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/118.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/88/001/120.jpg
quiz
19-12-07, 17:34
Ka ka...cfact cố kiếm mấy cái pic ông già noel say rượu đi. Piajo quá đẹp
Con nhà nghèo
20-12-07, 12:20
Hay thế. Toàn ảnh độc, Hà hà
cfact
21-12-07, 16:50
Tiếp
http://zagony.ru/admin_star/other/1198150891_31.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198150896_56.jpg
cfact
23-12-07, 00:42
Hôm nay đã Noel rồi , chúc giáng sinh vui vẻ (với ai đọc thấy dòng này :))

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_2.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_3.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_8.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_9.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_11.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_13.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_15.jpg
cfact
23-12-07, 00:43
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_21.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_25.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_26.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_44.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/ng2008_49.jpg
X-Quang
23-12-07, 15:56
Cảm ơn cfact nhé. Đúng là chuyên gia sưu tầm ảnh nhỉ. Nhiều ảnh hay phết.

Chúc toàn thể bà con xa mẹ giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc.
cfact
23-12-07, 22:39
2 ngày cuối tuần bận rộn, vắt kiêt cbn sức, xem mấy cái ảnh, hồi tưởng chiện xưa http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/2.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/3.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/4-1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/5.jpg
cfact
23-12-07, 22:41
Cảm ơn cfact nhé. Đúng là chuyên gia sưu tầm ảnh nhỉ. Nhiều ảnh hay phết.

Chúc toàn thể bà con xa mẹ giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc.


http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
cfact
23-12-07, 22:42
tiếp mấy cái ảnh cổ cổ xấu xấu ..

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/6-1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/7-1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/8.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/9.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/10-1.jpg
cfact
23-12-07, 22:43
....

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/11-1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/12-1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/13-1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/14.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/15.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/16-1.jpg
cfact
23-12-07, 22:44
...

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/17.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/18-1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/19.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/20.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/21-1.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/22-1.jpg

Trời bắt đầu lạnh, mai đi chơi thì quá đẹp ! :)
Look
25-12-07, 00:24
Ảnh của cfact đẹp quá, nhất là bọn nhóc...

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT GIÁNG SINH VUI VẺ, HẠNH PHÚC
24/12/2007
cfact
25-12-07, 23:42
http://www.huyandex.com/FilesPics/95/000/077.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/95/000/073.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/95/000/068.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/95/000/067.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/95/000/065.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/95/000/061.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/95/000/060.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/95/000/059.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/95/000/056.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198582111_22.jpg
cfact
27-12-07, 09:40
http://zagony.ru/admin_star/other/1198668006_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668020_28.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668020_29.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668027_48.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668031_62.jpg
cfact
29-12-07, 22:34
http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/061.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/064.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/065.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/066.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/067.jpg
cfact
29-12-07, 22:34
http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/068.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/069.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/073.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/074.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/075.jpg
cfact
29-12-07, 22:35
http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/076.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/077.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/078.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/080.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/081.jpg
cfact
29-12-07, 22:36
http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/082.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/083.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/084.jpg

cái này ...

http://www.huyandex.com/FilesPics/99/000/060.jpg