Star Wars 3 ở nhà ặc..ặc..

Phủ Hà Mã
15-07-05, 16:16
Bác nào fan của Star Wars vào bình loạn em bài viết này phát!
'Star wars 3' ra mắt khán giả VN (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/07/3B9E0186/) :flag: