Trí Tuệ - Hào Hoa - Dâm Đãng

net
08-12-07, 23:39
Khi vào thăng long em thấy ân tượng mạnh nhất là cụm từ Trí Tuệ - Hào Hoa - Dâm Đãng,
chã em thử ngồi dịch cụm từ này cả tối mà ko biết dịch thế nào cho nó hợp với phong cách thăng long bởi tiếng anh của em vốn rất 4`. Em dịch như thế này không biết được không:

intellectual - Chivalrous - Lecherous

:)) mọi người góp em cái