Đào ơi vào đây Nâu bảo này..

Săn Bắt Bướm
06-12-07, 01:09
Có cái này thích hợp với Đào này:

Người thầy đầu tiên của tôi vốn là một giáo sư đại học lâu năm, thường nói các học giả trí thức luôn trao đổi những ý nghĩ nên họ khó đạt ngộ hơn những người bình thường không mang gánh nặng như vậy. Ông cũng cho rằng phụ nữ thường ngộ nhanh hơn đàn ông, chủ yếu vì tâm họ thường không che chở và chơi đùa với những khái niệm nhiều như cánh đàn ông. Ông cho biết thêm ," nhưng một khi người tri thức cao bứt phá thì thường đó là sự đột phá rất hoàn toàn."
Look
06-12-07, 08:38
Nhưng mà ngộ ở đây là ngộ cái gì hả Nâu? Nâu bắt đầu lại nói giống Sất rồi.