Chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống và các ngành nghề

Săn Bắt Bướm
30-11-07, 23:00
Trong một xã hội đảo điên như Việt Nam, các giá trị đảo lộn, lòng phèo mề gân nạm lộn tung cả. Các qui chuẩn lại không có vì thế anh nghĩ, chúng ta cần phải đưa ra tập hợp các qui tắc đạo đức dành cho từng ngành nghề lĩnh vực.

Thế giới đã làm việc này từ rất lâu rồi. Ở ta, việc học tập gưong đạo đúc hồ chí minh là hoàn toàn chưa toàn diện và đầy đủ.

Anh nghĩ, cần phải tiếp thu tinh hoa những cái này trên thế giới và kêu gọi các chã hải đăng TL này cùng sống cuộc sống đạo đức dẫn đến thành công thực sự.

Xin giới thiệu tập hợp các qui tắc đạo đức Codes of Ethics :

http://ethics.iit.edu/codes/codes_index.html

Trong đây, anh để ý chưa có tập hợp các qui tắc đạo đức dành cho chơi diễn đàn.

Tuy nhiên cũng có các qui tắc dành cho các bạn khối tự nhiên, tin học như Bi fò, Đào phò, phương đông.
Các qui tắc dành cho các bạn thuộc khối kinh tế tài chính như Gấu, Biển,, Vìu
Các qui tắc dành cho các bạn thuộc khối xây dựng nhu Vũ
Các qui tắc dành cho các bạn thuộc khối nghệ thuật như Từ, Sất, Way,
Các qui tắc dành cho các bạn khối tôn giáo như Nâu
....
v...v...
anh nghĩ, đây là tài liêu tham khảo tốt.

Huyền Trang, chị yêu của chúng ta trưóc kia cũng nổi tiếng với Hệ đạo đức Quần lót lúc nào cũng ướt nhẹp...anh nghĩ, các bạn cũng cần tham khảo.
dpt
01-12-07, 00:22
Nâu phò mãi vẫn phò, vấn đề là: there is always a gap between knowledge and actions. Nguyên tắc, code kiếc đe'o ai chẳng biết nhưng vấn đề có obey nó hay không.