Truyền thống

Lởm
15-07-05, 12:40
.. > xóa < ...

Bác min nào đi qua xóa hộ cái thread này với, hình như nó không được hợp với TLger