Ừ ! Ảnh nhá

Trang : 1 2 3

cfact
27-10-07, 13:44
T7 tới CQ ko có gì làm, ừ thì ảnh
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_05.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_01.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_02.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_03.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_04.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_06.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_07.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_08.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_09.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_10.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-10/thumbs/1193208676_hight_11.jpg
butchimau
14-12-07, 21:47
ùi ui ảnh đẹp
cfact
14-12-07, 22:40
Thấy bé bút chì lôi tô pic này lên, lạm phát đưa mấy ảnh nữa http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1100.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1093.jpg

còn đây, ai là Bi, ai là Nâu http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1073.jpg
----
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1043.jpg
cfact
14-12-07, 23:05
Bố già ... bất lực
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1005.jpg
cfact
14-12-07, 23:07
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1002.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1041.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1024.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/1019.jpg
cfact
15-12-07, 00:43
tiếp ...
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197544263_stone_01.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1197544263_stone_02.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1197544263_stone_10.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1197544263_stone_20.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197544263_stone_23.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1197544263_stone_25.jpg
cfact
15-12-07, 13:03
http://zagony.ru/admin_star/other/1197550414_52.jpg
cfact
15-12-07, 13:34
http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1168896247_14.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1168896246_13.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1168896237_12.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1168896229_11.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1168896225_9.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1168896210_7.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1168896198_3.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1168896193_1.jpg
scojo
15-12-07, 22:06
Cái nhà cfact này bốt ảnh nhố nhăng chả đe'o đâu vào đâu, butchimau nhỉ? Vẩy đục hết cả đôi mắt đen tròn trong sáng của người ta quá đi...

Thôi, butchimau xem quả ảnh classic mà scojo bốt này. Có đẹp ko nào, có thật mộng mơ ko nào?!


http://IMG39.imageshack.us/IMG39/9003/moonriverbc2.jpg

Moon River, wider than a mile,
I'm crossing you in style some day.
Oh, dream maker, you heart breaker,
wherever you're going I'm going your way.
Two drifters off to see the world.
There's such a lot of world to see.
We're after the same rainbow's end
waiting 'round the bend,
my huckleberry friend,
Moon River and me.
Kenzo
16-12-07, 04:23
Em nghĩ là nếu post theo 1 chủ đề nào đó thì sẽ hay hơn là vứt loạn lên mỗi anh 1 phách thế này :)
cfact
16-12-07, 10:18
Nghe cái tiêu đề là biết không có chủ đề rồi mà, bôi ra nhiều tô pích quá thì không nên, :)
cfact
19-12-07, 11:17
Chủ đề này là gì nhẩy, ảnh đẹp ??? http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif


http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_01_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1197978857_02_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1197978857_03_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1197978857_04_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_05_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_06_nebo.jpg
cfact
19-12-07, 11:19
tiếp ...

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_07_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_09_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_10_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_12_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_13_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_14_nebo.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1197978857_17_nebo.jpg
cfact
19-12-07, 12:20
Mở nhiều tô pích quá sợ bị chửi nên đưa luôn vào đây
Ảnh đẹp theo tuần !

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/064.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/066.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/067.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/068.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/069.jpg
cfact
19-12-07, 12:21
tiếp ...

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/070.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/071.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/072.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/073.jpg
cfact
19-12-07, 12:23
Nâu em đây ạ http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/074.jpg

GunZ :)

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/076.jpg
cfact
19-12-07, 12:25
Dưới đây không rõ là ai http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif.

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/077.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/078.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/080.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/081.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/082.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/90/000/084.jpg
cfact
19-12-07, 16:45
Chủ đề gì nhẩy ?
http://www.huyandex.com/FilesPics/85/000/083.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/000/084.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/000/085.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/000/086.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/000/087.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/000/089.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/000/091.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/000/092.jpg
cfact
19-12-07, 17:00
http://www.huyandex.com/FilesPics/85/000/097.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/000/098.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/001/103.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/001/100.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/85/001/130.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/84/000/075.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/84/000/090.jpg


Đây ...http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
http://www.huyandex.com/FilesPics/84/000/004.jpg
quiz
19-12-07, 17:06
Chủ đề là "đẹp" - đã đẹp thì mỗi người mỗi kiểu. Lẩu chay hay thịt gì thì vẫn ngon. Vote cho cái xe gỗ 2 bánh của cfact 1 phiếu ^z^
dao_hoa_daochu
19-12-07, 17:16
Bức này gọi là: "Người yêu Bi fò - Outside"

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_14_nebo.jpgCòn bức này gọi là: "Người yêu Bi fò - Inside"

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1197544263_stone_02.jpgCả bộ 02 bức đặt tên là: "..." - bác nào đặt tiếp hộ em...
quiz
19-12-07, 17:30
Đả đảo, đả đảo...trả đảo, trả đảo
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/090.jpg
dao_hoa_daochu
19-12-07, 17:46
"Chã TL"
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/090.jpg
nhaphat
19-12-07, 17:53
Bức này gọi là: "Người yêu Bi fò - Outside"

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1197978857_14_nebo.jpgCòn bức này gọi là: "Người yêu Bi fò - Inside"

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1197544263_stone_02.jpgCả bộ 02 bức đặt tên là: "..." - bác nào đặt tiếp hộ em...


"Vàng Anh"
cfact
19-12-07, 22:53
"nò tôn" http://www.huyandex.com/img/emoticons/sarcastic_hand.gif
cfact
19-12-07, 22:59
Bộ này hơi nude tí, anh em thấy phản cảm thì đừng xem.

http://www.huyandex.com/FilesPics/47/0/22.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/47/0/11.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/47/0/13.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/47/0/14.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/47/0/23.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/47/0/9.jpg
cfact
19-12-07, 23:20
Nude tiếp :
http://www.huyandex.com/FilesPics/44/0/21.jpg

có mấy cái ảnh cũng đẹp nắm, nhưng mà em sợ bị treo mẹ lên cột http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://www.huyandex.com/FilesPics/40/0/4.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/cccccc.jpg

xinh quá :

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/cfact.jpg
cfact
19-12-07, 23:32
Có mấy cái ảnh "ba đê"

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1166182141_1.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1166182145_2.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1166182147_3.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1166182148_4.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1166182154_8.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1166182155_9.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1166182159_11.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1166182166_17.jpg

http://www.megaportal.ru/grabber/pic/thumbs/1166182173_21.jpg
cfact
19-12-07, 23:48
Dạo này chán nghe nhạc, chiển sang xem film, được mấy hôm, giờ lại thích xem ảnh :).

http://www.huyandex.com/FilesPics/82/000/036.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/82/000/038.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/82/000/040.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/82/000/051.jpg
cfact
19-12-07, 23:56
xì pam cho lụt mịa tô pích http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://www.huyandex.com/FilesPics/78/000/041.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/78/000/042.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/78/000/043.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/78/000/045.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/78/000/047.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/78/000/052.jpg
cfact
21-12-07, 16:48
Dik đây
http://zagony.ru/admin_star/other/1198150890_28.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1197888343_76.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1197888342_70.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1197888344_82.jpg

Hàng nóng nè, cái này nhập về Đê la thành nhà mình rồi http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/admin_star/other/1198059729_61.jpg
dpt
21-12-07, 18:02
Chùm ảnh trong post 28 của bác fact hay quá
cfact
22-12-07, 21:49
Sốp đây :

http://www.huyandex.com/FilesPics/93/000/050.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/93/000/053.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/93/000/054.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/93/000/057.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/93/000/067.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/93/000/080.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/93/000/082.jpg

lọt lo....

http://www.huyandex.com/FilesPics/93/000/084.jpg
cfact
22-12-07, 21:50
Chùm ảnh trong post 28 của bác fact hay quá
http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif
cfact
22-12-07, 23:29
Lip ...

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/01.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/02.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/03.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/04.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/05.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/06.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/07.jpg
cfact
22-12-07, 23:30
tiếp LIp ...

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/08.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/09.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/10.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/11.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/12.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/13.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/16.jpg
cfact
23-12-07, 00:00
Giờ là CHIM

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0001.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0002.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0003.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0004.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0005.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0006.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0007.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0008.jpg
cfact
23-12-07, 00:02
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0009.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0010.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0011.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0012.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0013.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0014.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0015.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0016.jpg
cfact
23-12-07, 00:08
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0017.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0018.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0019.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0020.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0021.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0022.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0023.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0024.jpg
cfact
23-12-07, 00:23
http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0025.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0026.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0027.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0028.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0029.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0030.jpg

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/Birds_art-0031.jpg

Hết CHIM !!!
cfact
23-12-07, 23:45
xem thấy ớn quá,Cá ăn thịt

1. Goliath Tigerfish

http://zagony.ru/grabber/pic/1197891674_1.jpg


2. Frilled Shark

http://zagony.ru/grabber/pic/1197891674_2.jpg


3. Blob Fish or Blob Sculpin

http://zagony.ru/grabber/pic/1197891674_3.jpg


4. Wolf Fish

http://zagony.ru/grabber/pic/1197891675_4.jpg


5. Rattails or Grenadiers


http://zagony.ru/grabber/pic/1197891675_5.jpg

6. Lamprey

http://zagony.ru/grabber/pic/1197891675_6.jpg

7. Basking Shark

http://zagony.ru/grabber/pic/1197891675_7.jpg


8. Goblin Shark

http://zagony.ru/grabber/pic/1197891675_8.jpg


9. NO Name

http://zagony.ru/grabber/pic/1197891675_9.jpg


10. Different Type of Grenadier


http://zagony.ru/grabber/pic/1197891675_10.jpg
quiz
24-12-07, 01:04
Khặc, mấy em có bộ nhá vãi người.
cfact
24-12-07, 11:31
Vẻ đẹp của tự nhiên ...

http://www.bape3.org/uploads/img/50_228157001197317157.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_338855001197317159.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_655739001197317161.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_186426001197317164.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_511073001197317166.jpg

http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://www.bape3.org/uploads/img/50_463566001197317171.jpg
cfact
24-12-07, 12:36
http://www.bape3.org/uploads/img/50_349461001195934821.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_412553001195934829.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_596422001195934890.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_841779001194984314.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_826074001194984319.jpg
cfact
24-12-07, 13:48
Ảnh vui ...

http://www.bape3.org/uploads/img/50_663534001194811438.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_893112001194811457.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_842791001194811460.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_773856001194811470.jpg

http://www.bape3.org/uploads/img/50_711676001194811473.jpg

Bất ngờ ....http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://www.bape3.org/uploads/img/50_112375001194811491.jpg
scojo
24-12-07, 15:43
Đú cả bác cfact tí:


Nụ hôn say đắm...

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/Collection%2002/kiss02.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/Collection%2002/kiss01.jpg
cfact
24-12-07, 15:52
@scojo :)
ảnh đẹp lắm !
scojo
24-12-07, 15:54
Em cũng chỉ muốn có một trưa ngon giấc thôi... hay là giấc mơ trưa

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/sleep04.jpghttp://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/sleep02.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/sleep01.jpghttp://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/sleep03.jpg

Gói quà tặng em...

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/f1.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/f2.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/f3.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/f4.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/f5.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/f6.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/f7.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/f8.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/funny/f9.jpg
scojo
24-12-07, 16:10
http://i101.photobucket.com/albums/m46/fanfan_13/Woman/bellucci06.jpg

I'll never be your beast of burden
My back is broad but it's a hurting
All I want is for you to make love to me
I'll never be your beast of burden
I've walked for miles my feet are hurting
All I want is for you to make love to me

Am I hard enough
Am I rough enough
Am I rich enough
I'm not too blind to see

I'll never be your beast of burden
So let's go home and draw the curtains
Music on the radio
Come on baby make sweet love to me

Am I hard enough
Am I rough enough
Am I rich enough
I'm not too blind to see

Oh little sister
Pretty, pretty, pretty, pretty, girl
You're a pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty girl
Pretty, pretty
Such a pretty, pretty, pretty girl
Come on baby please, please, please...

Beast Of Burden -Rolling Stones

:D
cfact
25-12-07, 10:24
xXx

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198233594_rek_21.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198233594_rek_12.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1198233594_rek_05.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198233594_rek_04.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/1198233594_rek_03.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198233594_rek_01.jpg
cfact
25-12-07, 10:27
http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/048.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/049.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/050.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/051.jpg
cfact
25-12-07, 10:30
xXx

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/052.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/054.jpg

TLer có ai ngon này không nhỉ http://tnxm.net/images/icons/icon5.gif

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/055.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/056.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/058.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/059.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/062.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/063.jpg
cfact
25-12-07, 10:33
tiếp ...

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/069.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/071.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/072.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/073.jpg

hàng ngon vật ...http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/074.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/075.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/94/000/076.jpg
cfact
25-12-07, 15:00
Ôi thôi khựa tởm

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/10/02/74/100274eqd7022.caab53.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1a/02/45/1a02452qd6e6c.59584d.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1e/04/b4/1e04b4dqd6cf1.2cea2c.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1d/02/43/1d02436qd7354.6b4cde.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1e/01/83/1e0183eqd78b1.79b634.jpg

Bọn này còn liều hơn mấy bố nhà mình ...
cfact
25-12-07, 15:02
Tiếp bọn Khựa bửn

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1d/01/14/1d01148qd72aa.547ed1.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/16/01/11/1601113qd76b6.73efa9.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1c/02/45/1c02456qd6cce.56fb68.jpg

cái này quá tởm

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/19/02/c3/1902c3qd7193.800f3c.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/12/02/a4/1202a4bqd706e.bae057.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1d/03/54/1d0354qd2be4.ef4ce1.jpg
cfact
25-12-07, 15:03
...

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1f/02/62/1f0262cqd6b0d.50f307.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/17/02/64/1702649qd701b.80ba89.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/16/03/24/1603242qd202a.f9d089.jpg
cfact
25-12-07, 16:05
Dạo này lên công ty rỗi quá,éo có việc gì làm, ăn rồi lên Tl pót ảnh http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500007_3.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500008_5.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500008_7.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500009_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500009_15.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500010_16.jpg
cfact
25-12-07, 16:07
http://zagony.ru/admin_star/other/1198500010_17.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500011_21.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500011_24.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500011_25.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500012_27.jpg
cfact
25-12-07, 16:09
http://zagony.ru/admin_star/other/1198500012_28.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500012_29.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500013_34.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500014_38.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500015_41.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500015_42.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500015_43.jpg
cfact
25-12-07, 16:11
http://zagony.ru/admin_star/other/1198500016_45.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500017_50.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500018_51.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500018_52.jpg

MK ! thằng chó nào rắm đấy ? http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500018_53.jpg
cfact
25-12-07, 16:14
http://zagony.ru/admin_star/other/1198500019_61.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500020_66.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500020_67.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500022_69.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500022_71.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500024_77.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500024_81.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198500025_84.jpg
cfact
26-12-07, 12:49
26/12/07
từ người

http://zagony.ru/admin_star/other/1198582107_11.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198582122_38.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198582127_50.jpg

đến ...

http://zagony.ru/admin_star/other/1198582116_28.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198582106_9.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198582121_35.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198582105_4.jpg
cfact
27-12-07, 08:59
Định mở cái tô pích ảnh trong ngày nhưng ngại bôi ra nhiều quá http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/001/102.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/001/103.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/001/104.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/001/105.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/001/106.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/001/107.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/001/108.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/001/110.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/001/112.jpg
cfact
27-12-07, 09:22
http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/071.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/072.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/075.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/076.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/077.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/080.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/083.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/084.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/090.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/096.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/96/000/097.jpg
cfact
27-12-07, 09:34
tiếp ...

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668001_3.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668001_5.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668004_7.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668011_17.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668020_26.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668025_37.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198668027_45.jpg
cfact
27-12-07, 10:10
Có mấy cái ảnh yêu quá, không biết pót vào mục nào,mà thế éo nào dạo này lại thích em bé ... bỏ mẹ !

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189158005_29.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1189157965_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1189157966_2.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189157979_12.jpg

đầu gấu ...

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189157985_16.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189157997_25.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189158001_26.jpg
cfact
27-12-07, 10:22
Khi nào diễn đàn lụt mẹ ảnh thì em ngừng pót http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189515711_50.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189515709_48.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1189515700_40.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189515683_30.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189515675_26.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189515636_8.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189515629_3.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1189515625_1.jpg
cfact
27-12-07, 12:37
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230452_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230454_2.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230455_3.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230457_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230459_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230460_7.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230461_8.jpg
cfact
27-12-07, 12:38
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230463_9.jpg

ti?n hóa

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230470_13.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230471_14.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230472_15.jpg
cfact
27-12-07, 12:38
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230480_19.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230481_20.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230482_21.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230484_22.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230485_23.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230487_24.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230488_25.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230490_26.jpg
cfact
27-12-07, 12:39
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230499_31.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230500_32.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191230502_33.jpg
cfact
27-12-07, 12:41
Pót lại bộ lịch 2008

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412297_0.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412298_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412299_2.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412301_3.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412302_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412303_5.jpg
cfact
27-12-07, 12:43
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412304_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412306_7.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412307_8.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412308_9.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412309_10.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191412311_11.jpg
cfact
27-12-07, 13:45
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492663_70.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492662_69.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492660_68.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492659_67.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492645_64.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492632_58.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492609_52.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492547_38.jpg
cfact
27-12-07, 13:46
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492538_36.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492536_35.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492535_34.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492533_33.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492531_32.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492528_31.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492527_30.jpg
cfact
27-12-07, 13:46
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492519_29.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492510_26.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492509_25.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492508_24.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492505_23.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492502_22.jpg
cfact
27-12-07, 13:47
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492498_20.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1191492494_19.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1191492494_18.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1191492480_15.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492476_14.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492471_13.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492470_12.jpg
cfact
27-12-07, 13:47
http://zagony.ru/grabber/pic/1191492465_11.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492457_9.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492453_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492450_5.jpg


http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1191492443_3.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1191492438_1.jpg
cfact
27-12-07, 14:35
Bốt nhiều ảnh quá, không biết trùng không ?

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048605_50.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048603_49.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048602_48.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048601_46.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048601_45.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048600_44.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048598_43.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048594_39.jpg
cfact
27-12-07, 14:36
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048592_35.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048587_30.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048583_27.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048582_26.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048577_19.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048577_18.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048576_17.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048573_13.jpg
cfact
27-12-07, 14:36
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048572_11.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048567_9.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048567_8.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048566_7.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048565_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048565_5.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048560_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048559_2.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1193048558_1.jpg
cfact
28-12-07, 09:15
Nay đang sướng vì set được avatar, giới thiệu luôn chùm ảnh của nó

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198753845_dich_1.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198753845_dich_2.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198753845_dich_3.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198753845_dich_4.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198753845_dich_5.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198753845_dich_6.jpg

đáng ra nên set ảnh này http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2007-12/thumbs/1198753845_dich_7.jpg

----------
Before mới add thêm mấy cái mới hay nhỉ ? dạo này chắc hết sock rồi hả http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif ?
cfact
28-12-07, 09:34
Nhạc nhẽo vớ vẩn em pót ít khác quá, giờ chiển hắn sang ảnh thôi :)

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/057.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/058.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/059.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/060.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/063.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/064.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/066.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/069.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/073.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/074.jpg
cfact
28-12-07, 09:36
http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/075.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/080.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/081.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/082.jpg

thằng này mất cb dạy ...

http://zagony.ru/admin_star/other/1193223969_12.jpg

miễn bàn ...

http://zagony.ru/admin_star/other/1193666116_68.jpg
cfact
28-12-07, 09:59
http://zagony.ru/admin_star/other/1191922623_2.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1191922631_12.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1191922639_22.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1191922645_29.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1191922665_57.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1192186810_24.jpg

Hàng này không biết nhà mình có chưa ?

http://zagony.ru/admin_star/other/1192015964_7.jpg

Hấp diêm

http://zagony.ru/admin_star/other/1192016011_62.jpg
cfact
28-12-07, 10:05
http://zagony.ru/admin_star/other/1193747741_27.jpg

cổ điển

http://zagony.ru/admin_star/other/1193747741_29.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193747742_32.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193747742_33.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193747743_37.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193747745_44.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193747744_41.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1193747735_7.jpg
Bebe
28-12-07, 19:32
Bác cfact chịu khó bê từ site kia sang 4rum mình, em quý. Cơ mà phải cẩn thận ko admin site đó theo link gốc nó mò sang đây đòi học tiếng Việt mất.
Mẹ Đốp
28-12-07, 21:12
Đúng là có những bức ảnh giá trị hơn cả vạn lời nói.

Nhà Phắc có thể bót thêm một số bức ảnh ấn tượng như bức hai thằng bé đánh đu trên giá treo cổ, bên cạnh hai xác người lủng lẳng không.

Em nhớ có Bức ảnh rất nổi tiếng trong đó có 1 con kền kền và một đứa bé sắp chết đói. Đứa bé cố lê về phía trước còn con chim cố đợi thằng người chết để ăn thịt.

Đại loại bác có những bức kiểu đó bốt lên cho mọi người xem với.
cfact
28-12-07, 23:26
@bebe : bình thường thôi mà, tớ hay lọ mọ sang mấy diễn đàn Khựa với nga ngồ với bọn bồ, ảnh với ca nhạc lấy ầm ầm, mà éo hiểu sao éo biết tiếng mà vẫn reg nick ngon.
Dạo này mấy tô pích ca nhạc không có khách nên chuyển sang bót ảnh :)
jack13
28-12-07, 23:33
Em nhớ có Bức ảnh rất nổi tiếng trong đó có 1 con kền kền và một đứa bé sắp chết đói. Đứa bé cố lê về phía trước còn con chim cố đợi thằng người chết để ăn thịt.


Stricken child crawling towards a food camp 1993 - photographer Kevin Carter

http://farm3.static.flickr.com/2019/2144239664_3ff6f536fb_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2069/2143445335_bfc8bf14dd_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2340/2143445879_54a0cb4eac_o.jpgThe photo is the “Pulitzer Prize” winning photo taken in 1994 during the Sudan Famine.
The picture depicts stricken child crawling towards an United Nations food camp, located a kilometer away.

The vulture is waiting for the child to die so that it can eat him. This picture shocked the whole world. No one knows what happened to the child, including the photographer Kevin Carter who left the place as soon as the photograph was taken.

Three months later he committed suicide due to depression.

Cảnh tượng tưởng như trường đoạn kinh điển trong Tình yêu cuộc sống của Jack London ?!
cfact
28-12-07, 23:45
@mẹ Đốp : mấy cái ảnh đó, nếu thỉnh thoảng xem, thấy có giá trị hơn nhiều là pót mỗi chủ đề ấy (xem nhiều thấy bi thương và ghê ghê )
Nhân tiện đưa mấy cái ảnh cũ tặng mẹ Đốp (hình như pót đâu đó rồi, không nhớ nữa http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif)

http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/thumbs/1183969181_7.jpg

http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/thumbs/1183969181_8.jpg

http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1183969181_30.jpg

cái này tìm mãi mới ra

http://i21.photobucket.com/albums/b279/thongs9/cfact-2.jpg
folie
29-12-07, 07:45
http://www.huyandex.com/FilesPics/97/000/081.jpg

and my son...

http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/DSCN2316.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/DSCN2322.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/DSCN2324.jpg
folie
29-12-07, 07:48
Khi cha`ng 1 tha'ng :
http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/lamgiday.jpg
cfact
29-12-07, 21:07
con trai folie nhìn kháu nhẩy :), dạo này mình cũng thix em bé, chết thật !
cfact
30-12-07, 00:19
đây mới gọi là đấu tranh đòi dân chủ ...

http://zagony.ru/admin_star/other/1194960848_2.jpg

cô đơn

http://zagony.ru/admin_star/other/1194960853_18.jpg


...

http://zagony.ru/admin_star/other/1194960871_78.jpg
cfact
30-12-07, 00:41
Có mấy cái ảnh trong phin ... http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/grabber/pic/1195055235_5.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1195055235_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1195055235_3.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1195055233_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1195055235_2.jpg

Mấy cái này cung không ăn thua bằng mấy bố VN nhà mình.
cfact
02-01-08, 09:37
Ảnh cũ cho năm mới nào

http://zagony.ru/admin_star/other/1196250504_1.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196250504_2.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196250505_6.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1196250506_10.jpg

... http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/admin_star/other/1196250506_11.jpg

tiếp

http://zagony.ru/admin_star/other/1196250515_54.jpg
cfact
02-01-08, 09:38
Đây phải chăng là em phù thủy già ...
http://zagony.ru/admin_star/other/1196250507_14.jpg
cfact
02-01-08, 09:50
Tiếp mấy cái ba đê

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1196436770_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196436771_2.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1196436771_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196436772_5.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196436772_7.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1196436772_9.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196436773_10.jpg
cfact
02-01-08, 10:00
Xì po

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685821_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685824_5.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685824_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685824_8.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685824_9.jpg
cfact
02-01-08, 10:01
http://zagony.ru/grabber/pic/1196685824_10.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685827_11.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685828_12.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685828_14.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685828_15.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685828_16.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685830_20.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685830_23.jpg
cfact
02-01-08, 10:01
Oh ...my God

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685830_25.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685830_26.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685830_27.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1196685830_28.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1196685833_29.jpg
cfact
03-01-08, 14:53
Tặng riêng Nâu cái ảnh này ... quý lắm mới tặng đấy http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/admin_star/other/1198931457_42.jpg
cfact
04-01-08, 10:53
Cái này gọi là ... hấp diêm

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/13/03/a1/1303a18qce38c.fc1887.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1f/01/e3/1f01e3cqd2b29.fc6164.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1b/04/b5/1b04b53qd33e9.cf4a51.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/10/01/64/100164dqd34cc.735c96.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/17/03/91/1703913qcea6f.f3b13a.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1f/01/fd/1f01fdqd384b.08da4b.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/1f/01/d4/1f01d49qd353e.9936cf.jpg

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/16/03/84/1603842qcdffe.5e4145.jpg
cfact
09-01-08, 16:01
http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/077.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/079.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/082.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/084.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/086.jpg
cfact
09-01-08, 16:01
http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/089.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/090.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/091.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/092.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/094.jpg
cfact
09-01-08, 16:02
http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/095.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/096.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/097.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/101/000/098.jpg
cfact
10-01-08, 15:18
http://zagony.ru/grabber/pic/1198609938_0.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1198609938_1.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1198609945_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1198609946_7.jpg
cfact
10-01-08, 15:19
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1198609946_8.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1198609949_10.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1198609951_11.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1198609952_13.jpg
cfact
10-01-08, 15:19
http://zagony.ru/grabber/pic/1198610066_0.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1198610067_2.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1198610069_4.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1198610071_5.jpg
cfact
10-01-08, 15:20
http://zagony.ru/grabber/pic/1198610071_6.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1198610076_11.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1198610081_12.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/1198610082_13.jpg

:)
cfact
10-01-08, 15:20
http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1198610083_14.jpg

http://zagony.ru/grabber/pic/thumbs/1198610084_15.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1199878588_50.jpg

cái này ...

http://zagony.ru/admin_star/other/1199878586_39.jpg
cfact
10-01-08, 15:36
làm cái nữa không em ? http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://www.huyandex.com/FilesPics/102/000/059.jpg
cfact
10-01-08, 15:40
Thấy cái ảnh này hay mà không biết đặt đâu ? cái tô pích này lắm ảnh rồi, chắc tạo cái tô pích mới cho dễ xem.

http://www.huyandex.com/FilesPics/102/000/061.jpg
cfact
10-01-08, 15:45
http://www.huyandex.com/FilesPics/102/000/049.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/102/000/063.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/102/000/066.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/102/000/071.jpg
cfact
10-01-08, 15:50
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1199895112_3d_tatoo_12.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/1199895112_3d_tatoo_11.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1199895112_3d_tatoo_10.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/1199895112_3d_tatoo_9.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/1199895112_3d_tatoo_8.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1199895112_3d_tatoo_7.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1199895112_3d_tatoo_6.jpg
cfact
10-01-08, 15:51
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/1199895112_3d_tatoo_5.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/1199895112_3d_tatoo_4.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1199895112_3d_tatoo_3.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1199895112_3d_tatoo_2.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1199895112_3d_tatoo_1.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1198931451_16.jpg
văn Nâu
10-01-08, 18:58
Tặng riêng Nâu cái ảnh này ... quý lắm mới tặng đấy http://tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/admin_star/other/1198931457_42.jpg

Hé hé, cảm ơn nhé..

con vọc vọc cu con vọc
cfact
10-01-08, 22:21
Tặng Nâu cả tuần rồi giờ mới thấy vào cảm ơn, chán Nâu lắm ! :)
cfact
15-01-08, 02:51
Lạnh lẽo

http://zagony.ru/admin_star/other/1200311229_13.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200311230_15.jpg

và ... ấm áp

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200292593_4.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200292593_10.jpg

cái này ... chỉ là quảng cáo http://www.tnxm.net/images/icons/icon10.gif

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-01/thumbs/1200292593_12.jpg
cfact
17-01-08, 22:52
http://zagony.ru/admin_star/other/1200568804_34.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568801_17.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568798_2.jpg
cfact
17-01-08, 22:53
http://zagony.ru/admin_star/other/1200568804_37.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568803_32.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200568805_39.jpg
cfact
17-01-08, 22:54
http://zagony.ru/admin_star/other/1200568807_56.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200480029_2.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1200480033_23.jpg
cfact
19-02-08, 11:26
Lâu lâu kéo lên tí :D

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331730_16.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331730_17.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331734_24.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331751_32.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331751_33.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331754_41.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203331765_68.jpg
cfact
19-02-08, 11:34
Lão làng :D

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-18/1203342325/lysaja_obezjanka_9_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-18/1203342325/lysaja_obezjanka_9_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-18/1203342325/lysaja_obezjanka_9_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-18/1203342325/lysaja_obezjanka_9_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-18/1203342325/lysaja_obezjanka_9_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-18/1203342325/lysaja_obezjanka_9_foto_8.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-18/1203342325/lysaja_obezjanka_9_foto_9.jpg
cfact
20-02-08, 14:46
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1203401305_dolgo_01.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1203401305_dolgo_03.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1203401305_dolgo_06.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1203401305_dolgo_07.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1203401305_dolgo_08.jpg
cfact
20-02-08, 14:48
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203446763_balalo_01.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203446763_balalo_03.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203446763_balalo_06.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203446763_balalo_07.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203446763_balalo_09.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-02/1203446763_balalo_11.jpg
cfact
20-02-08, 14:49
Ngựa :D

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-19/1203422998/loshadinye_boi_4_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-19/1203422998/loshadinye_boi_4_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-19/1203422998/loshadinye_boi_4_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-2-19/1203422998/loshadinye_boi_4_foto_4.jpg
cfact
20-02-08, 14:52
http://zagony.ru/admin_star/other/1203421549_4.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203421549_5.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203421556_39.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203421560_51.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203421561_53.jpg
quiz
20-02-08, 16:55
Trình Macro cfact kinh đây, bảo không sợ là đang giả vờ đấy ^u^
cfact
20-02-08, 21:26
Quýt nói gì anh không hiểu lắm, chú giải thix lại cái. Anh bản chất nông cb dân nên chú nói dễ hiểu tí ! :D
nhancu
20-02-08, 22:02
Quýt nói gì anh không hiểu lắm, chú giải thix lại cái. Anh bản chất nông cb dân nên chú nói dễ hiểu tí ! :D
Anh hỏi Phắc câu này trước khi Quýt trả lời: Phắc có chụp ảnh không?
cfact
21-02-08, 01:09
Có cả tự chụp và tự quay nữa, nhưng trên mạng chưa có phim :D

@ ẢNh thì chụp chơi cho vui, chứ éo phải chiên ngành, tớ chỉ thích xem mí cả sưu tập ảnh !
nhancu
21-02-08, 01:27
Thế chụp ảnh bằng máy kỹ thuật số à? Hay sao mà không biết macro?

Macro là kỹ thuật chụp cận cảnh, như chụp hình các vật nhỏ, hoa hòe, các động vật nhỏ như côn trùng, cóc nhái,... Trong mấy cái hình Phắc post thì ví dụ như hình nhái, đầu rắn,... Muốn chụp macro thì cần có ống kính hỗ trợ và một số kỹ thuật hầm bà lằng khác nữa.

Tớ trình thấp nên chỉ nói thế, nhường lại cho Quýt tiếp đấy.
cfact
21-02-08, 11:44
@ chụp bằng máy KTS thôi !

http://zagony.ru/admin_star/other/1203504540_6.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203504541_13.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203504542_17.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203504545_27.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203504546_28.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203504558_37.jpg
cfact
21-02-08, 11:54
http://www.huyandex.com/FilesPics/131/000/049.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/131/000/065.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/131/000/070.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203071821_7.jpg
cfact
21-02-08, 11:56
CHIM :D

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1203055838_birds_2.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1203055838_birds_3.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1203055838_birds_4.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1203055838_birds_5.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1203055838_birds_6.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-02/1203055838_birds_7.jpg
quiz
21-02-08, 22:13
Hớ, giấu nghề nhớ ^u^ hôm nào mở 1 cái box về chụp macro đi cfact.
cfact
22-02-08, 01:37
http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1203592971_001.jpg

http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1203592971_002.jpg

http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1203592971_007.jpg
cfact
22-02-08, 01:40
http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1203592971_006.jpg

http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1203592971_008.jpg

http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1203592971_018.jpg

ảnh nặng quá :(
cfact
22-02-08, 01:41
http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1203592971_023.jpg

http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1203592971_024.jpg

http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1203592971_025.jpg
cfact
22-02-08, 01:46
Kinh quá !

http://www.vse-srazu.com/uploads/posts/1203584799_104485.jpg
cfact
22-02-08, 15:02
http://zagony.ru/admin_star/other/1203590773_4.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203590774_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203590777_26.jpg
cfact
22-02-08, 15:04
http://zagony.ru/admin_star/other/1203590774_12.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203590776_23.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203590777_27.jpg
cfact
22-02-08, 15:06
http://zagony.ru/admin_star/other/1203590774_9.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203590777_24.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203590778_32.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203590778_32.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203590782_48.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1203590785_62.jpg

hàng khuyến mãi nè :D

http://zagony.ru/admin_star/other/1203590779_37.jpg
cfact
22-02-08, 16:03
Làm ít hoa quả cho mát :D

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/050.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/052.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/054.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/059.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/061.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/066.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/068.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/072.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/074.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/075.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/077.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/133/000/079.jpg
cfact
27-02-08, 23:20
http://de.fishki.net/mypics3/29_podborka_15.jpg

http://de.fishki.net/mypics3/29_podborka_19.jpg

http://de.fishki.net/mypics3/29_podborka_33.jpg

http://de.fishki.net/mypics3/29_podborka_41.jpg
cfact
28-02-08, 00:30
http://de.fishki.net/picsr/podb36_06.jpg

http://de.fishki.net/picsr/podb36_29.jpg

http://de.fishki.net/picsr/podb36_39.jpg

http://de.fishki.net/picsr/karima_adebibe_05.jpg

http://de.fishki.net/picsr/karima_adebibe_07.jpg
cfact
29-02-08, 00:48
Mất dạy !!! :D

http://de.fishki.net/picsr/etolyubov.jpg
cfact
29-02-08, 01:41
Bộ ảnh động vật !

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_01.jpg

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_02.jpg

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_03.jpg

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_04.jpg
cfact
29-02-08, 01:42
tiếp ...

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_05.jpg

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_06.jpg

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_07.jpg

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_08.jpg
cfact
29-02-08, 01:42
tiếp và ... hết


http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_09.jpg

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_10.jpg

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_11.jpg

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_12.jpg

http://de.fishki.net/picsr/prikzhiv_13.jpg
Rio
29-02-08, 01:53
Chùm ảnh động vật này đẹp, quả bồ câu dang cánh hơi bị hay của nó. Cám ơn chú fắc.

Ờ mà đ/c nào extract tách nền trong photoshop có kỹ thuật cao đấy, lông lá rõ từng sợi.
cfact
29-02-08, 10:47
@Rio : Tây làm chứ ta so thế éo nào được, so từ những cái căn bản như trym, bym' , ti ..v.v. tới độ sáng tạo thì đều thua cả !
cfact
29-02-08, 11:30
http://de.fishki.net/picso/podbor72_10.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor72_18.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor72_36.jpg

http://de.fishki.net/picso/podbor71_08.jpg

Không biết mua máy in này ở đâu :D

http://de.fishki.net/picso/podbor72_28.jpg
cfact
29-02-08, 11:31
Bác Rio em xem bộ này thế nào ?

Khóc nhè 01

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_01.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_02.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_03.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_04.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_05.jpg
cfact
29-02-08, 11:32
Khóc nhè 02

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_06.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_07.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_08.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_09.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_10.jpg
cfact
29-02-08, 11:32
Khóc nhè 03

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_11.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_12.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_13.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_14.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_15.jpg
cfact
29-02-08, 11:33
Khóc nhè 04

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_16.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_17.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_18.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_19.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_20.jpg
cfact
29-02-08, 11:34
Khóc nhè 05

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_21.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_22.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_23.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_24.jpg

http://de.fishki.net/picso/cry_babies_25.jpg
cfact
29-02-08, 15:44
Động cb vật

http://de.fishki.net/mypics2/natural_1.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_2.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_5.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_7.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_13.jpg
cfact
29-02-08, 15:45
http://de.fishki.net/mypics2/natural_17.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_18.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_19.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_20.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_22.jpg
cfact
29-02-08, 15:45
http://de.fishki.net/mypics2/natural_23.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_25.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_30.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_35.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_49.jpg

http://de.fishki.net/mypics2/natural_50.jpg
cfact
29-02-08, 15:46
http://de.fishki.net/pics9/podbor78_03.jpg

http://de.fishki.net/pics9/podbor78_05.jpg

http://de.fishki.net/pics9/podbor78_09.jpg

http://de.fishki.net/pics9/podbor78_10.jpg

http://de.fishki.net/pics9/podbor78_11.jpg
cfact
29-02-08, 15:46
http://de.fishki.net/pics9/podbor78_13.jpg

http://de.fishki.net/pics9/podbor78_32.jpg

http://de.fishki.net/pics9/podbor78_39.jpg

http://de.fishki.net/pics9/podbor79_35.jpg

http://de.fishki.net/pics9/podbor79_36.jpg

http://de.fishki.net/pics9/podbor79_40.jpg
cfact
29-02-08, 15:50
http://de.fishki.net/pics9/kreatiff_73.jpg

http://de.fishki.net/pics9/kreatiff_72.jpg

http://de.fishki.net/pics9/kreatiff_71.jpg

http://de.fishki.net/pics9/kreatiff_61.jpg

http://de.fishki.net/pics9/kreatiff_56.jpg

http://de.fishki.net/pics9/kreatiff_51.jpg

http://de.fishki.net/pics9/kreatiff_40.jpg
cfact
03-03-08, 22:54
Phụ nữ Ấn :D

http://de.fishki.net/picsr/indian.jpg

Cái ảnh này ...

http://de.fishki.net/picsr/nasiluyut.jpg
cfact
04-03-08, 15:29
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_01.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_02.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_03.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_04.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_05.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_06.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_07.jpg
cfact
04-03-08, 15:29
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_08.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_09.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_10.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_11.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_12.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_13.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1204543419_pencil_14.jpg
cfact
04-03-08, 15:32
http://www.huyandex.com/FilesPics/140/000/045.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/140/000/046.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/140/000/048.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/140/000/053.jpg
cfact
05-03-08, 09:02
http://zagony.ru/admin_star/other/1204630290_9.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1204630290_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1204630290_11.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1204630293_24.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1204630316_45.jpg
cfact
05-03-08, 09:03
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-4/1204635737/ugadajjte_chto_izobrazheno_na_fotografii_4_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-4/1204635737/ugadajjte_chto_izobrazheno_na_fotografii_4_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-4/1204635737/ugadajjte_chto_izobrazheno_na_fotografii_4_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-4/1204635737/ugadajjte_chto_izobrazheno_na_fotografii_4_foto_4.jpg
quiz
05-03-08, 16:37
Hỏi hơi tò mò chút là cái pic con bọ xít đậu trên nhụy hoa cfact để tiêu cự, chế độ là bao nhiêu vậy?
cfact
05-03-08, 17:04
http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/124_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/121_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/118_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/114_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/112_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/109_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/107_animal.jpg
cfact
05-03-08, 17:04
http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/104_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/103_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/100_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/095_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/094_animal.jpg
cfact
05-03-08, 17:05
http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/091_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/083_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/063_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/061_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/056_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/054_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/045_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/018_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/015_animal.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/05/animal/tn.jpg
cfact
05-03-08, 17:06
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3504642/75752152.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3504642/75752164.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3504642/75752165.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3504642/75752175.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3504642/75752176.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3504642/75752177.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3504642/75752184.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3504642/75752195.jpg
Rio
05-03-08, 23:04
Chùm ảnh hay đấy. Chú phắc có thể cung cấp độ phân giải cao hơn không?
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3504642/75752175.jpg---> "ĐM thằng kia nhìn đểu tao à?"
cfact
07-03-08, 22:19
http://zagony.ru/admin_star/other/1204798913_54.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1204798910_35.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1204798912_47.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1204798897_16.jpg

@RIo bác em : mấy cái ảnh này độ phân giải thường thấp, cái phân giải cao đa số là down về thôi, hoặc là mua. Mấy thể loại đó ngại up lên lắm, toàn 1-3Mb một ảnh, em không chịu được nhiệt. Xem mấy cái vui vui là chính :D
cfact
07-03-08, 22:37
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797138.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797141.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797145.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797157.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797174.jpg
cfact
07-03-08, 22:38
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797177.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797178.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797194.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797206.jpg
cfact
07-03-08, 22:39
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797215.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797217.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3506119/75797224.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/06/bonus/fofopoborka/31_fofopoborka.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/06/bonus/fofopoborka/17_fofopoborka.jpg

http://de.fishki.net/picsw/032008/06/bonus/fofopoborka/05_fofopoborka.jpg
cfact
07-03-08, 23:07
True love

http://de.fishki.net/picsw/052007/02/true_love/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052007/02/true_love/02_true_love_37.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052007/02/true_love/07_true_love_51.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052007/02/true_love/08_true_love_45.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052007/02/true_love/09_true_love_95.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052007/02/true_love/15_true_love_55.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052007/02/true_love/14_true_love_54.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052007/02/true_love/20_true_love_40.jpg

http://de.fishki.net/picsw/052007/02/true_love/21_true_love_23.jpg
1600
07-03-08, 23:45
Ảnh đẹp thôi rồi
cfact
17-03-08, 11:19
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559244.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559268.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559281.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559333.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559379.jpg
cfact
17-03-08, 11:20
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559468.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559484.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559498.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559507.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3026047/62559525.jpg
cfact
24-03-08, 13:32
http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-03/thumbs/1206299361_dolph_01.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-03/1206299361_dolph_02.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-03/thumbs/1206299361_dolph_03.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-03/thumbs/1206299361_dolph_04.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-03/thumbs/1206299361_dolph_06.jpg

http://www.megaportal.ru/uploads/posts/2008-03/thumbs/1206299361_dolph_13.jpg
cfact
24-03-08, 13:38
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-21/1206111038/leto_4_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-21/1206111038/leto_4_foto_3.jpg

có mấy cái nhạy cảm quá, chỉ pót 2 cái thôi
cfact
24-03-08, 13:45
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-21/1206108243/obezjanypizhony_7_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-21/1206108243/obezjanypizhony_7_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-21/1206108243/obezjanypizhony_7_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-21/1206108243/obezjanypizhony_7_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-21/1206108243/obezjanypizhony_7_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-21/1206108243/obezjanypizhony_7_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-21/1206108243/obezjanypizhony_7_foto_7.jpg
cfact
24-03-08, 13:46
Ảnh đẹp :D

http://zagony.ru/admin_star/other/1206102393_1.jpg
cfact
24-03-08, 13:53
http://zagony.ru/admin_star/other/1206102400_8.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1206102402_11.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1206102401_10.jpg
cfact
24-03-08, 13:54
http://zagony.ru/admin_star/other/1206102413_22.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1206102426_36.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1206102431_54.jpg
cfact
24-03-08, 13:54
http://zagony.ru/admin_star/other/1206102435_64.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1206012558_23.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1206012565_33.jpg
cfact
24-03-08, 13:56
Quảng cáo !

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1206001557_knife_01.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1206001611_knife_02.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1206001611_knife_03.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1206001611_knife_04.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1206001611_knife_05.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1206001611_knife_06.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-03/1206001611_knife_07.jpg
cfact
24-03-08, 14:05
http://zagony.ru/admin_star/other/1205931523_10.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1205931523_11.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1205931527_16.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1205836283_13.jpg
cfact
24-03-08, 14:07
http://zagony.ru/admin_star/other/1205836283_16.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1205931522_4.jpg

http://zagony.ru/admin_star/other/1205931527_17.jpg
cfact
25-03-08, 16:01
Bác nào biết cây này chỗ nào không nhỉ ? Em éo hiểu nó quăng giày lên làm cái mẹ gì nữa ?

http://de.fishki.net/picsn/shoe_tree_01.jpg

http://de.fishki.net/picsn/shoe_tree_02.jpg

http://de.fishki.net/picsn/shoe_tree_03.jpg

http://de.fishki.net/picsn/shoe_tree_04.jpg

http://de.fishki.net/picsn/shoe_tree_05.jpg

http://de.fishki.net/picsn/shoe_tree_06.jpg

http://de.fishki.net/picsn/shoe_tree_07.jpg
Gaup
26-03-08, 01:03
Cảm ơn cfact gửi ảnh nhé. Giày trên cây đây.

http://www.roadsideamerica.com/set/shoetrees.html
cfact
26-03-08, 19:05
Cảm ơn bác em, lúc đầu tưởng mấythăeng dở hơi đe-' biết bơi nghịch :D.
cfact
28-03-08, 17:07
Nhìn con cá vãi đái, con này làm lẩu ăn nào cho hết :D.

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-26/1206531685/neobychnaja_rybka_6_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-26/1206531685/neobychnaja_rybka_6_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-26/1206531685/neobychnaja_rybka_6_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-26/1206531685/neobychnaja_rybka_6_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-26/1206531685/neobychnaja_rybka_6_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-26/1206531685/neobychnaja_rybka_6_foto_6.jpg
cfact
28-03-08, 17:12
Hàng độc :D, không biết đồng chí này đang làm gì ?

http://zagony.ru/admin_star/other/1206443511_44.jpg
cfact
28-03-08, 17:18
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-25/1206446457/ak_lovjat_rybku_v_nigerii_11_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-25/1206446457/ak_lovjat_rybku_v_nigerii_11_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-25/1206446457/ak_lovjat_rybku_v_nigerii_11_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-25/1206446457/ak_lovjat_rybku_v_nigerii_11_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-25/1206446457/ak_lovjat_rybku_v_nigerii_11_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-25/1206446457/ak_lovjat_rybku_v_nigerii_11_foto_8.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-25/1206446457/ak_lovjat_rybku_v_nigerii_11_foto_9.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-3-25/1206446457/ak_lovjat_rybku_v_nigerii_11_foto_10.jpg
cfact
16-04-08, 14:07
http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/069.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/070.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/071.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/072.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/073.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/074.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/075.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/128/000/076.jpg
cfact
17-04-08, 01:52
HÌnh như trước có bạn gì bảo bức ảnh này. Trong máy mình lại không có. Naytiênh vào trang web bọn khựa thấy có nên đưa lên đây luôn :

http://himg.qihoo.com/qhimg/comic/0_0/15/01/d6/1501d64qe037c.174f14.jpg


Chất lượng hơi thấp tẹo :D, nhưng lâu ngày không xem cái ảnh này cũng có tí cảm xúc .
cfact
28-05-08, 11:17
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-23/1211541780/okh_uzh_jeti_detki_36_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-23/1211541780/okh_uzh_jeti_detki_36_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-23/1211541780/okh_uzh_jeti_detki_36_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-23/1211541780/okh_uzh_jeti_detki_36_foto_14.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-23/1211541780/okh_uzh_jeti_detki_36_foto_16.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-23/1211541780/okh_uzh_jeti_detki_36_foto_18.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-23/1211541780/okh_uzh_jeti_detki_36_foto_19.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-5-23/1211541780/okh_uzh_jeti_detki_36_foto_30.jpg
cfact
08-06-08, 00:10
http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/007_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/008_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/011_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/012_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/013_reklama.jpg
cfact
08-06-08, 00:25
http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/047_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/048_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/063_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/067_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/078_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/100_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/101_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/102_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/103_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/111_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/112_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/113_reklama.jpg

http://de.fishki.net/picsw/062008/07/reklama/114_reklama.jpg
cfact
08-06-08, 00:33
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016214.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016216.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016217.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016221.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016231.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016235.jpg
cfact
08-06-08, 00:37
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016256.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016257.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016261.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016268.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016273.jpgThấy em pam đang xem, tặng em ảnh này :D

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016262.jpg
cfact
08-06-08, 00:45
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571636/78032022.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571636/78032034.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571636/78032036.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571636/78032082.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571636/78032096.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571636/78032110.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571636/78032157.jpg
cfact
19-06-08, 18:00
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314505.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314511.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314515.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314517.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314519.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314520.jpg

người đẹp :D

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314521.jpg
folie
19-06-08, 18:05
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571636/78032082.jpg


http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571636/78032157.jpg

Hai cái này dễ thương quá đi :).
folie
19-06-08, 18:06
Mà sao fact buôn đĩa lậu ở đâu mà nhiều ảnh thế?
cfact
19-06-08, 18:06
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314532.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314534.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314540.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314545.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314548.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314550.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314584.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314603.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3578537/78314617.jpg
cfact
19-06-08, 18:09
Mà sao fact buôn đĩa lậu ở đâu mà nhiều ảnh thế?


Kinh nghiệm là bót ảnh vừa dễ vừa có nhiều khách làng chơi hơn :D. Bót nhạc , film vừa ít khách, vừa tốn thời gian .

Mí cả dạo này đang chán nhạc nhẽo, film phò nên chuyển sang bót ảnh thôi .
pam
19-06-08, 19:46
Thấy em pam đang xem, tặng em ảnh này :D

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3571113/78016262.jpg

Bác cfact tặng em ảnh này là có ý gì đây `mean`

BTW, con mèo con nhìn dễ xương quá đi. Dù em không thích nuôi mèo nhưng vẫn phải công nhận thế. Hì hì :D
cfact
11-07-08, 13:50
Tặng Quýt :D

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_7.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_8.jpg
cfact
11-07-08, 13:51
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_9.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_10.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_12.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_14.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-7-10/1215693553/kreativ_na_temu_zhenskojj_grudi_15_foto_15.jpg
cfact
11-07-08, 23:45
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3590244/78795569.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3590244/78795570.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3590244/78795572.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3590244/78795573.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3590244/78795582.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3590244/78795587.jpg
quiz
13-07-08, 17:19
Hí hí cảm ơn bạn cfact nhiều, hí hí, sao mà thích :D
hellohello
14-07-08, 00:11
Ảnh đẹp lắm cfa.ct ơi :D
cfact
16-07-08, 22:03
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908145.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908136.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908118.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908099.jpg
cfact
16-07-08, 22:05
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908095.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908077.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908073.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908065.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908058.jpg
cfact
16-07-08, 22:07
http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908056.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908053.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908042.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908041.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908028.jpg

http://photofile.ru/photo/fishki_net/3592720/78908018.jpg
kiam
21-07-08, 12:04
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0017.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/248571653332c1a3a777f317b933cdc2ef8.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/Sad____by_Spaild.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0003.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0004-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0009.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0011-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0012-1.jpg
kiam
21-07-08, 12:05
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0013-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0014-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0002.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0004.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0005-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0006.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0007-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0010.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0011.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0012.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0013.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0014.jpg
kiam
21-07-08, 12:06
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0019.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0021.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0022.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0023.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0005.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0007.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0008.jpg
kiam
21-07-08, 12:36
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/2471318820_671d465bb9_o.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0009-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0012-2.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0018.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0019-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0020.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0020.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0021-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0022-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0023-2.jpg
kiam
21-07-08, 12:37
http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0008-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0013-2.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0014-2.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0015-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0001.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0002-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0003-1.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0007-2.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w159/cimahv/p_0015.jpg
cfact
21-07-08, 14:44
Ảnh đẹp đới kiam ạ, bót tiếp đi :D
matnho
21-07-08, 18:05
ảnh trái tim đẹp nè..cho em góp với bác nhé..!..

http://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_202253_Mua---Tinh---yeu.jpg
kiam
22-07-08, 00:24
He! cám ơn bác Phạch động viên... Đây! em post tiếp đây :D

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/d250b61b17933ec4.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/__M_o_n_k_e_y___by_darthmarlan.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/The_Sweetest_Thing_by_TouchOfAutumn.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Shirley_the_Prinzess_by_hoschie.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Pixie_by_donia.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Kawaiii_by_hoschie.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Herr_Hildezart_by_hoschie.jpg
kiam
22-07-08, 00:25
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Herr_Hildezart_2_by_hoschie.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Fudge_by_Rippah2.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Cutie_Pie_I_by_ExquisiteDistraction.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Another_of_Carlita_by_wazabees.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Avar.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Big_Trouble_in_a_Little_Kitten_by_I.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Fluffy_by_bergroth.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Happy_New_Year_to_All.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Light_by_shyble.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Lovely_by_DarkerLeFay.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Simon_av_Flamingo_by_wazabees.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/b0471a4d972616cb4ca3172ce61ab64d.jpg
kiam
22-07-08, 00:27
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/porcupine-baby.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/babysquirrel.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/b31524002.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/7f1b430d5f48c884.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/sco2.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/chihuahua20.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/chihuahua18.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/chihuahua14.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/cavarier5.jpg
kiam
22-07-08, 00:28
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/blkhorse-header.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/145552426_03938d23e2_o.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/02c92f23fcaa2d3c20836538fa9834b6.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/3442.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/442.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/447.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/448.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/464.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/1106.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/1110.jpg
kiam
22-07-08, 00:29
http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/1252-1.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/1307.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/1811.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/1839.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/2028.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/439-1.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/472.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/477.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/1pa_FluffyKittens_2003_23.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/Al_acecho_by_nietzscheana.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb82/pempem_ehhe/All_Played_Out_by_wazabees.jpg
cfact
08-08-08, 22:34
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_7.jpg

---------
cfact
08-08-08, 22:35
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_14.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_20.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_31.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_50.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-8/1218187575/pjatnichnaja_fotopodborka_75_foto_60.jpg

----------
cfact
08-10-08, 01:11
http://de.fishki.net/picsn/podbor23_04.jpg
quiz
08-10-08, 01:47
Hè hè, bạn cfact tư duy hay phết, bao giờ xem ảnh cũng thấy buồn cười :D. Cho xem ảnh bạn cfact chụp đeeeeee.
cfact
08-10-08, 02:02
Tớ lấy dek tiền đâu ra mua máy ảnh mà chụp :D

Đùa chứ tối làm 2 ly cafe đen giờ không ngủ được, oánh chắn cả buổi mà vẫn không buồn ngủ :(
kiam
08-10-08, 11:08
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/01_s.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/02_ii.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/03_k.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/04_hh.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/05_i.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/06_h.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/07_ff.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/08_ll.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/09_n.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/11_gg.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/12_l.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/13_mm.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/14_nn.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/16_oo.jpg
kiam
08-10-08, 11:22
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/17_pp.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/18_r.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/19_tt.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/20_t.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/21_uu.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/22_rr.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/25_u.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/26_zz.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/32_bb.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/33_b.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/34_cc.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/35_dd.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/36_efa1.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/37_e.jpg
http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/efa_10_06/38_d.jpg
lm2
08-10-08, 14:53
http://vtc.vn/quocte/vu-tham-sat-ca-heo-o-vinh-tam-mau/193353/index.htm
cfact
08-10-08, 21:24
http://zagony.ru/admin_star/other/1193747741_27.jpg

@ Chú Im2 thấy ảnh nào hay hớm nhất thì bót lên đi
spoon
11-10-08, 20:07
http://i497.photobucket.com/albums/rr336/longdotrungga_89/BILL-02.jpg
http://i497.photobucket.com/albums/rr336/longdotrungga_89/BOSS-A1.jpg
http://i497.photobucket.com/albums/rr336/longdotrungga_89/BOSS-A2.jpg
http://i497.photobucket.com/albums/rr336/longdotrungga_89/BOUQUET.jpg
spoon
11-10-08, 20:10
http://i497.photobucket.com/albums/rr336/longdotrungga_89/BOXERS.jpg
http://i497.photobucket.com/albums/rr336/longdotrungga_89/CARTOON.jpg
http://i497.photobucket.com/albums/rr336/longdotrungga_89/CELLUL1.jpg
http://i497.photobucket.com/albums/rr336/longdotrungga_89/CO026.jpg
http://i497.photobucket.com/albums/rr336/longdotrungga_89/COMETY2K.jpg
http://i497.photobucket.com/albums/rr336/longdotrungga_89/COMPAD1.jpg
cfact
11-10-08, 21:42
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-10/1223637916/pjatnichnaja_fotopodborka_93_foto_92.jpg

cái này là đồ khuyến mãi thôi :D

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-10/1223637916/pjatnichnaja_fotopodborka_93_foto_82.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-10/1223637916/pjatnichnaja_fotopodborka_93_foto_80.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-10/1223637916/pjatnichnaja_fotopodborka_93_foto_61.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-10/1223637916/pjatnichnaja_fotopodborka_93_foto_48.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-10/1223641685/stopkadr_10_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-10/1223641685/stopkadr_10_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-10/1223641685/stopkadr_10_foto_9.jpg
cfact
24-10-08, 10:09
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-17/1224237436/fotopodborka_pjatnicy_10.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-17/1224237436/fotopodborka_pjatnicy_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-17/1224237436/fotopodborka_pjatnicy_19.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-17/1224237436/fotopodborka_pjatnicy_23.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-23/1224762892/fotopodborka_chetverga_54.jpg
cfact
24-10-08, 10:10
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-23/1224762892/fotopodborka_chetverga_28.jpg

Nhìn mặt em này hay phết nhở ?

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-23/1224762892/fotopodborka_chetverga_23.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-23/1224762892/fotopodborka_chetverga_22.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-23/1224762892/fotopodborka_chetverga_20.jpg