Goodbye Úc nhợn Rose !

Mecado
23-10-07, 22:12
Như anh đã nói, anh khuyên Nâu đé,o được, anh đành kill Nâu rồi tuẫn tiết theo Nâu. Anh xin lỗi mọi người, xi lỗi các bạn ! Anh hết kiên nhẫn và bất lực rồi !