Những trang cho down trực tiếp

TATAK
15-10-07, 19:03
http://mp3s.cz/
trang này gồm cả mp3 và video, tốc độ khá tốt

http://www.woim.net/
trang này vừa cho nghe trực tiếp vừa cho down luôn

Các bác ủng hộ vào bộ xu tập hé !
tuannam
21-10-07, 17:05
thank!!! anh chim non