Doi em ve anh nhe'

candybuongbinh
15-10-07, 04:41
Du nắng có đổi màu

Du mưa có bay nguoc

Thì anh ơi vẫn đợi...

Đợi em về anh nhéDu gio có im lang

Du may có vo tinh

Du nuoc co làm ngơ

Thi anh oi cứ đợi....

Doi em ve anh nheDu em co đổi thay

Du đồng hồ quay ngược

Du thoi gian hữu hạn

Du ky niem phôi pha

Thi anh oi cố đợi....

Doi em ve anh nheDu nắng xuân phai tàn

Du mắt môi khô cạn

Du anh em 2 ngả

Thi anh oi cứ đợi....

Doi em ve anh nheDu troi chieu lẻ bóng

Du chim bay lạc đàn

Du cô đơn phong tỏa

Thi anh oi van doi.....

Doi em ve anh nheDu anh co giận dỗi

Du em co ngang bướng

Du bực mình cãi vã

Thi anh oi cố đợi....

Doi em ve anh nheDu nhớ em cồn cào

Du thương em 1mifnh

Du lo em vất vả

Du tin em một lòng

Thi anh oi sẽ đợi....

Doi em ve anh nheDù mưa dầm thấm đất

Dù cây lớn tươi xanh

Du đất kia bạc màu

Thi anh oi cố đợi.....

Doi em về không anhDu hoa cu lặng thinh

Du anh không trả lời

Du thoi gian trôi chậm

Thi anh oi vững tin

Em sẽ về anh nhé...........