Happy birdday to Đào

JIT
07-10-07, 00:50
Hình như hôm nọ có vụ chúc mừng nhầm. Hôm nay check kỹ lại rồi, đúng sinh nhật của Đào hoa - chủ nhân thuyết Li`n tin Vật bạn ra là đã sai rồi.
Chúc tiên sinh tuổi tròn hăm bẩy vẫn thông minh an tuấn (bành vè với) BCS Macbook ngày càng thành thục :D
EPA
07-10-07, 16:07
Tộ sư thằng Đào, tao làm thơ mí bốt hình... lại, nhớ! :24:

Em các bác vừa mới giặt xong chậu tã, mắt nhắm mắt mở login, kéo một chuột thấy sinh nhật dao_hoa_dạochu, hoá ra thì:
"Tuổi tiên sinh vừa tròn hai bảy,
Mê bým trym, lo chiện Thăng Long"

Sinh thời, EPA có thơ rằng:
"Toán, đàn, cờ, shop Đào đều thạo
Đùa Uây, Lạng, Lút lại càng thông
Bao gái chẳng cưa, tàn tự đổ
Duy điều trym nhỏ, cũng bằng không"

Lại nghe giang hồ đồn đại:

"viet-nam cắt rốn ở Tây
Râu ngô thường gặm, thịt cầy vẫn xơi"

Muốn biết con người thật của chàng ra răng, xem hình sau sẽ rõ.


http://www.writersblocklive.com/images/steve_out_of_uniform.jpg
chàng hiu
07-10-07, 22:27
Chúc mừng sinh nhật Đào hoa đảo chủ hay ăn chóng lớn bé khỏe bé ngoan trym to không phải lo.
GunZ
08-10-07, 16:33
Hố hố, Đào hai bẩy, chúc Đào tuổi mới sẽ thêm tự tin nếu giả sử có nghĩ tới chuyện đọ trym với các bạn khác.

Đào phò vào cảm ơn anh vì anh đã chúc mừng sinh nhật đi. Tự tin nhé em, cố gắng phát huy truyền thống TNXM mà các bậc cha anh đã dày công ôm ấp.
Una
08-10-07, 16:39
Chúc mừng sinh nhật bác Đào, chúc lại như cũ nhé: Chúc bác luôn bành vè mê say :D