Giúp mình phát nữa

wookie
25-09-07, 20:36
Giúp mình chiến đoạn này với, hơi dài nhưng mong các bác giúp cho

The following is an example of social engineering recounted by Kapil Raina, currently a security expert at Verisign, based on an actual workplace experience with a previous employer. “One morning a few years back, a group of strangers walked into a large shipping firm and walked out with access to the firm’s entire corporate network. How did they do it?

By obtaining small amounts of access, bit by bit, from a number of different employees in that firm. First, they did research about the company for two days before even attempting to set foot on the premises. For example, they learned key employees’ names by calling HR. Next, they pretended to lose their key to the front door, and a man let them in. Then they “lost” their identity badges when enter- ing the third floor secured area, smiled, and a friendly employee opened the door for them.
Gaup
25-09-07, 20:48
Bạn wookie, nếu có nhiều câu hỏi thì post tất cả vào chung một thread, đừng post riêng ra từng chỗ một tạo nhiều thread ko cần thiết. Thêm nữa, chỉ nên dùng diễn đàn làm chỗ hỏi những thứ vướng mắc rất khó khi dịch, đừng vác cả đoạn lên thế này. Cái đoạn này ko khó nên cứ dịch thử sau đó post lên đây và các bạn sẽ sửa cho nếu các bạn muốn. Thêm nữa, đừng lặp lại lỗi của một số bạn trước đây đến diễn đàn chơi chỉ để sử dụng những trợ giúp trong phòng dịch thuật mà không tham gia vào các thảo luận khác, đại loại là chỉ biết lấy đi mà không biết cho lại, thì cuối cùng cũng không ai muốn giúp gì những người đấy cả.
Bóng Nhựa
25-09-07, 20:58
Gaup nói câu này đúng, anh thật cũng ko hiểu chúng nó cái gì cũng hỏi là thế nào, đoạn dài thế bố ai dịch giúp chúng được
Biển Xanh
25-09-07, 20:59
Anh Gâú nói hơi khó nghe một chút nhưng thật ra khá đúng. Mình vừa đọc qua bài của bạn Wookie, nói thật mình không nghĩ nó khó kể cả với trình độ tiếng Anh ở mức trung bình đổ xuống. Lý do duy nhất để bạn không thể dịch được có lẽ là...lười, chứ mình mà dịch giúp bạn thì không quá 2 phút là xong. Hãy học một cách rất chủ động là cố gắng hết sức tự làm trước chứ đừng cái gì cũng mang lên diễn đàn hỏi một cách tự nhiên như thế. Mình nói chân thành, mong bạn đừng giận.
Prototay
25-09-07, 21:22
http://vdict.com/?autotranslation
/|\
| |
| |
Xài tạm cái máy trên trước rồi chuyển lại cho suôn câu. Giải quyết cấp tốc luôn :-)