Regrets

Phát Ngôn Viên
13-07-05, 11:23
Treo nick Regrets 3 ngày.

Lý do: Ăn nói thiếu tôn trọng bạn gái.
Phát Ngôn Viên
18-07-05, 10:42
Mãn hạn treo! Kính mời Regrets tiếp tục sinh hoạt với các bạn.

Nếu tái phạm, hình thức xử lý nhẹ nhất là 10 ngày và nặng nhất là vĩnh viễn.