Tieng Viet

pepper
14-09-07, 09:38
Bi 4` xem the nao sao anh ko danh duoc tieng V the nhi (tu ngay chuyen cho lam). Cai thanh bar o tren luc co luc khong, the la the nheo nao the nhi?
wasabi
14-09-07, 12:37
Bác em nó sẽ đóng lại tự động, muốn kéo nó xuống bác ấn Alt và nút /

Em sẽ sửa cái behaviour này ngay khi em có thời gian, chắc là trong nay mai gì đấy.
freefish
14-09-07, 18:39
Bi phò này, ở chổ showing threads, Bi phò nên đổi từ from the last month thành 2 tháng, vì nhiều chủ đề hay trôi xuống hết, nhìn vào trơ trọi không thấy tinh hoa quá khứ nằm đâu cả.
lão ma
18-09-07, 18:59
Ku Bi hu+'a xong ro^`i la.i bo? ddo' la` the^' dd oe' na`o? Chi? ddu+o+.c ca'i gio?i ba`nh ve` ca'c ba.n nu+~ sinh la` ta`i!
dao_hoa_daochu
18-09-07, 19:06
Lão cứ thư thả để rồi ku Bi ku sẽ chữa, bi giờ qua đây kíu nét Phuongdong, nhanh lên, lão í đang bị hấp kinh quá...

http://tnxm.net/showthread.php?t=5573