Tình mẫu tử

lanhu
11-09-07, 10:11
Thật cảm động!

http://blog.360.yahoo.com/blog-YNA1w_oyYqWrPYoXyIB1?p=565&n=28500