vợ chồng Hải đăng TL

TATAK
05-09-07, 11:24
Một lão già hải đăng đi đến chỗ cô gái trẻ đẹp đang đứng:
- Tôi phiền cô tí tẹo, cô có thể đứng nói chuyện với tôi một chút được không?
Cô gái rất ngạc nhiên trước yêu cầu của ông Già:
- Cháu không hiểu tại sao cháu lại phải đứng nói chuyện với ông ạ?
- Là vì tôi đang đi chơi với vợ thì lạc mất cô ấy.
- Thế gì liên quan kặc gì đến tôi chớ?
- À, là vì mỗi khi tôi nói chiện với một cô gái trẻ đẹp thì bà ấy tự nhiên ở đâu đó lại xuất hiện ngay!