Trịnh Vĩnh Trinh Ultimate Collection (Nghe Online)

wasabi
28-08-07, 21:59
http://upload.thanhnienxame.net/downloadRequest/1188313025_images491243_anhem.jpg

Cảm ơn bác Polozia.

Album Sóng về đâu
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/Ngày nay không còn bé
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/01.ngaynaykhongconbe.mp3

Sóng về đâu
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/02.songvedau.mp3

Con mắt còn lại
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/03.conmatconlai.mp3

Ru ta ngậm ngùi
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/04.rutangamngui.mp3

Ướt mi
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/05.uotmi.mp3

Một ngày như mọi ngày
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/06.motngaynhumoingay.mp3

Đoản khúc thu Hà Nội
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/07.doankhucmuathuhanoi.mp3

Em hãy ngủ đi
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/08.emhayngudi.mp3

(Có điều gì) gần như niềm tuyệt vọng
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/09.gannhuniemtuyetvong.mp3

Ca dao mẹ
http://75.127.83.113/tvt-songvedau/10.cadaome.mp3


Các album khác - do bitrate không tương thích flash player, cho nên ko nghe online bằng Flash player được
____________
http://75.127.83.113/tvt-collection/

Bao gồm có:


Bên đời hiu quạnh

Biển nghìn thu ở lại

Bống bồng ơi

Chiếc lá thu phai

Cho đời chút ơn

Có một dòng sông đã qua đời

Có một ngày như thế

Có nghe đời nghiêng

Có những con đường

Còn mãi tìm nhau

Còn ai với ai

Còn có bao ngày

Còn tuổi nào cho em

Đi mãi trên đường

Em đên từ nghìn xưa

Hai mươi mùa nắng lạ

Hãy yêu nhau đi

Hoa vàng mấy độ

Hôm nay tôi nghe

Môi hồng đào

Một cõi đi về

Muôn trùng biển ơi

Nghe những tàn phai

Người về bỗng nhớ

Nguyệt ca

Nhớ mùa thu Hà Nội

Níu tay nghìn trùng

Quỳnh hương

Ru tình

Rừng xanh xanh mãi

Tình khúc Ơ bai

Tình yêu tìm thấy

Tôi đang lắng nghe

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Trong nỗi đau tình cờ

Tự tình khúc

Từng ngày qua

Tuổi đời mênh mông

Vàng phai trước ngõ

Về trong suối nguồn

Vết lăn trầm

Vườn xưa

Xin trả nợ người

Yêu dấu tan theo


Hết ạ.