Hung bang chu đâu về ngay có việc gấp

knowledgeriver
28-08-07, 20:37
Có một số bạn TL mời Hung bang chu về ngay bàn chuyện đại sự.
Mây
28-08-07, 20:43
Chị mong là chú Nâu vẫn chưa bị tẩu hỏa nhập ma, đủ tỉnh táo để biết những topic như thế này thì post ở đâu.