nút Ignore đâu rồi?

Avril
21-08-07, 18:15
Cho mình hỏi nút Ignore mà hồi trước TNXM có bây giờ đâu rồi nhỉ? Có một số post quả tình đọc muốn ói mà không biết tránh cách nào.
usa
21-08-07, 21:23
Có bốt của em không bạn Avril ?
TheRed
21-08-07, 23:36
Vẫn có đấy chứ. Click vào nick của nó chọn: View public profile\Add ignore list
Hoặc vào "Hồ sơ thành viên"\Sổ bạn bè-đen rồi gõ tên nó vào ignore list.
Avril
22-08-07, 23:21
Thank kiu.