Em cần các bác giúp về CPA

zim
15-08-07, 10:43
Con em em nó đang muốn thi cái này, nhưng năm nay nó hết hạn nghạch, đành phải chờ sang năm.
Nhân tiện em muốn hỏi xin các bác về tại liệu ôn thi cái này với ạ
Có các nào có thì rón tay làm phúc cho em xin!
Em cám ơn nhiều !