Làm thế nào để đọc được mấy file này

hlvtruong
12-08-07, 01:11
Chào các bác.

Có bác nào biết sơ sơ về cách đọc các file này không, giúp em một tay với. Em đội ơn!

http://files.myopera.com/conga/files/help.JPG
just4laugh
12-08-07, 08:00
Có cái file instruction kia kìa, chắc bằng tiếng Ý. Chả sao, đọc key words của nó là chính, hoặc ko lại google translate tool :D
hlvtruong
12-08-07, 10:11
Nội dung của file Istruzioni.txt đây:

Scaricare CloneCD x masterizzare questi 3 Dvd-rom.

Il software e' molto semplice, basta caricare il file .DVD
tramite il tasto "Scrivi da File Immagine" e masterizzare su DVD.

Buon divertimento, by Lucky ;-)
tron_hoc_theo_gai
12-08-07, 16:05
em nghĩ là các cái file cungf tên nhưng extension khác nhau (001, 002) thì có thể dùng chương trình hjsplit để nối lại với nhau, bác thử xem.
hlvtruong
12-08-07, 18:38
Cảm ơn bác, em cũng thử thế rồi nhưng vẫn chưa được.

Không hiểu chúng nó nhắc đến cái CloneCD kia để làm gì nữa...
tron_hoc_theo_gai
12-08-07, 20:04
translate trong cái file info là thế này:To unload CloneCD x to masterizzare these 3 Dvd-rom.

The software is much simple one, enough to load rows .DVD through the key “You write from Rows Image” and to masterizzare on DVD.


nó ko dịch được "masterizzare" nghĩa là gì
TATAK
18-08-07, 23:35
http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FFSJ.exe
Thử cái này xem thế nào bác nhé