Small riddle

Biển Xanh
08-08-07, 21:39
80% of Kindergartners solved this riddle,

but only 5% of Stanford graduates figured it out !


Can you answer the following question ?

The answer is just one word


1. The word has seven letters
2. It preceded God
3. It's greater than God
4. It's more evil than the devil
5. All poor people have it
6. All wealthy people need it
7. If you eat it, you will die !
knowledgeriver
08-08-07, 21:57
Anh có đáp án dồi, Gợi ý nhé:

Anh nhớ có lần chú nào hỏi: Đời để làm cái éo gì. Đáp án là: chả để làm cái éo gì cả.


Xin lỗi em Biển, anh mà trả lời luôn thì nó mất vui đi. Vậy nên anh mới mập mờ chút xíu như trên. Em đọc kĩ cái đáp án của anh thì sẽ biết câu trả lời của anh.
dang_ky
08-08-07, 22:20
Khổ, em google ra :-)