tathy.com/thanglong

Northern Star
12-07-05, 04:02
Bên kia vĩ tuyến đã dọn về nhà cũ. Nhớ lại thời gian ở đó lại thấy buồn buồn mặc dù mình cũng chỉ là một người mình thường ở đó :(