Dì Hap và các topic liên quan.

Phát Ngôn Viên
08-08-07, 09:01
Dì Hap đi khỏi Thăng Long thì đã đi rồi, những gì cần nói đã nói cả rồi. Tân Long đóng cửa cũng đã được một thời gian khá lâu. Do đó, ban TZV thấy rằng không có lý do nào để tiếp tục mở các topic chửi bới cá nhân dì Hap và những việc làm của dì, ở bất cứ đâu.

Vì vậy, tất cả các topic mới được mở và sẽ được mở mà có liên quan đến chuyện chửi bới chỉ trích dì Hap vì bất cứ lý do nào trong quá khứ sẽ bị giật nước ngay lập tức.