Xin đừng hắc em...

wasabi
07-08-07, 22:44
Vừa rồi có bác tin tặc nào í định tải cả một đoạn mã vô cùng hiểm độc lên cái tnxm upload... Có hai đuôi liền nhé.

Em xin lột hai túi quần lên để bác xem là thật ra em chỉ có trên răng dưới dép. =))

Nếu như các bác xe tải nhà mình thường có đoạn Xin đừng hun em thì em xin được đeo một cái biển ở phía sau là xin đừng hắc em.

PS: Mà thế nào nhé, em bi giờ vào cái forum này rất hay bị quả the page was reset while loading, có bác nào bị tương tự không?
GunZ
08-08-07, 14:23
Bi dậy anh hack đi rồi có gì thằng nào hắc Bi thì Bi bảo anh, dcm, dám hắc Bi nhà mình, ghét!

Thơm Bi.
dao_hoa_daochu
08-08-07, 18:08
Hà hà... thằng Bi fò với cái trym bụ bẫm hồng hào còn nguyên qui mà lại không có đứa nào muốn hắc, thì mới là lạ.
Mõ.
08-08-07, 21:04
Ku Bi giả chết bị đòn hắc để sửa cái bộ gõ 4` lại phỏng?
Hoadainhan
09-08-07, 17:43
Em xin lột hai túi quần lên để bác xem là thật ra em chỉ có trên răng dưới dép. =))


Còn túi quần đùi ??? Biết đâu Bi còn giấu gì ở đó ????