IBM R32- Cần bán

Khuê
11-07-05, 23:15
Em cần bán giúp một con IBM R32 đang dùng ngon lành (người dùng là một nhà sư nên giữ rất cẩn thận)

Mobile Intel R Pentium R
4- M CPU 1.70GHz
839MHz
256 MB of RAM
CD-RW DVDROM

Mà em không biết giá bao nhiêu, đề nghị các đại ca giỏi buôn bán trên này giúp em cái nào?
cafeteria
12-07-05, 00:16
800$ cân ngay nhé.
chap
15-07-05, 10:53
máy đang ở đâu hả chú Khuê?
Khuê
03-08-05, 23:24
Okie $800, xin mời PM