Ta có mà Tây không có

CMKCD
03-08-07, 12:43
Dân ngoại ngữ hay bảo là có những chữ Tây ngắn gọn súc tích mà dịch sang tiếng Ta thì ôi thôi dài dòng. Nhưng cũng có chuyện ngược lại thì phải. Hỏi thử các bác xem dịch thế nào nhé:

1. Duyên như trong "chắc anh và em không có duyên với nhau."
2. Nhường như trong "anh em phải biết nhường nhịn nhau"
3. Hiền như trong "anh ấy hiền thế"
4. Bánh như trong "bánh giò" và các loại bánh khác

Còn nhiều nữa, khi nào nhớ ra sẽ gửi tiếp. `wink`
chàng hiu
03-08-07, 13:28
Thăng Long Ta có nhiều thiên tài, Tây không có.
usa
03-08-07, 13:39
Thăng Long Ta có nhiều thiên tài, Tây không có.

Viet-nam ta có nhiều người nghĩ dân tộc mình có thiên tài, Tây không có
scooter
03-08-07, 19:28
việt-nam ta nhiều thằng nghỉ mình là thiên tai f, Tây không có.

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=5338
knowledgeriver
03-08-07, 19:38
Con người ta ít ra là đưọc tự do trong suy nghĩ còn hành động thì bị ràng buộc bởi nhiều thứ. Thăng Long ta có mấy thằng trên đây bị nô lệ bởi hành động của chính bọn nó và cũng bị nô lệ nốt về tư tưởng.

Thăng Long ta có một số thằng đé0 dám nghĩ là Việt ta sẽ có thiên tài. Anh nhấn mạnh là : đé0 dám nghĩ nhé.
usa
03-08-07, 19:45
viet-nam ta hay chửi nhau trên mạng mà không bao giờ chửi người nước khác.

Tây tuyệt nhiên không có
knowledgeriver
03-08-07, 19:49
Thằng ù sờ á nêu ý tưởng hay đấy. Ta nên nâng cấp thành chửi toàn thế giới luôn cho nó thích nhỉ.

Chỉ có Mỹ mới có Cầu Sập, Ta thì chưa có.
scooter
03-08-07, 20:03
Con người ta ít ra là đưọc tự do trong suy nghĩ còn hành động thì bị ràng buộc bởi nhiều thứ. Thăng Long ta có mấy thằng trên đây bị nô lệ bởi hành động của chính bọn nó và cũng bị nô lệ nốt về tư tưởng.

Thăng Long ta có một số thằng đé0 dám nghĩ là Việt ta sẽ có thiên tài. Anh nhấn mạnh là : đé0 dám nghĩ nhé.

hố hố...

Anh nói chú nghe. Đâu có ai cấm chú tự do trong suy nghĩ, nhưng cái suy nghĩ để đạt đến tầm thiên tài và suy nghĩ để thẩm du ta là thiên tài nó khác nhau. Mà chú là anh xếp vào thuộc dạng hai hay còn gọi là thiên tai.

Anh khẳng định với chú: viet-nam đé0 có thiên tài (so với thế giới), tính ra là đến lúc này. Còn chú nói "sẽ..." anh nghe thúi đé0 chịu được.
Tony
03-08-07, 23:47
Thằng ù sờ á nêu ý tưởng hay đấy. Ta nên nâng cấp thành chửi toàn thế giới luôn cho nó thích nhỉ.

Chỉ có Mỹ mới có Cầu Sập, Ta thì chưa có.
Dòng sông kiến thức của chú Know chắc là sông Tô lịch của Hà nội ta, lần sau nói thì cũng nên kiểm chứng uốn lưỡi mấy lần trước khi nói.
Ai bảo cầu của ta không sập, giộng hệt mỹ luôn, cầu Rào nhà chú chắc ở Mỹ, chỉ có điều nó sập lúc tảng sáng nên không chết thằng nào, tuy nhiên vần biết là thằng thiết kề đi tù.
CMKCD
14-08-07, 09:25
Ô hay?! Có bác nào dịch thử phát coi! Hay là phải chuyển cái này sang Quán nước?
pepper
15-08-07, 10:09
câu 1: We are not meant to be.