Sự kiện trong ngày -cái này mới hay sao ấy

em anh Bim
02-08-07, 02:04
(1) Hẹn hò với Biển Xanh
Lịch: Lịch sinh nhật sinh nguyệt
dao_hoa_daochu
01-08-07
Nói chiện thề non hẹn biển.


(2) Búng trym wasabi
Lịch: Lịch sinh nhật sinh nguyệt
dao_hoa_daochu
01-08-07 05:00 AM to 06:00 AM
Dạy nó cách hôn phụ nữ

Là thế nào nhỉ?
Sino
02-08-07, 09:49
Bạn Reality làm sao lấy được lịch hẹn của bạn Đào thế ?

Anh đoán, mà rất có thể đúng, là bạn Đào gặp bạn Biển Xanh để nói chiện thề non hẹn biển thay cho bạn Bi, sau đó gặp bạn Bi để dạy cho bạn Bi cách hôn bạn Biển Xanh.
Biển Xanh
02-08-07, 11:55
Bạn Reality làm sao lấy được lịch hẹn của bạn Đào thế ?

Anh đoán, mà rất có thể đúng, là bạn Đào gặp bạn Biển Xanh để nói chiện thề non hẹn biển thay cho bạn Bi, sau đó gặp bạn Bi để dạy cho bạn Bi cách hôn bạn Biển Xanh.

Sai rồi, Đào học được từ BX cái gì mới về đem dạy lại cho Bi
dao_hoa_daochu
02-08-07, 13:08
Thằng Bi fò kia, lịch liệc thế này thì là như thế đé0 nào? Sao lại lộ mẹ hết cả pretty good privacy của trẫm như thế?
Mõ.
02-08-07, 14:45
Đào, thằng ôn Bi nó đã làm gì em Biển Xanh đâu mà mày đoì búng trym nó thế?
Mecado
02-08-07, 15:42
Thằng Đào mà cứ ngồi chỉ lên lịch thế này thì lại lỡ mẹ thiên cơ, trâu chậm gặm cỏ già mất thôi !
em anh Bim
02-08-07, 19:26
Cắt dái thằng Đào
Lịch: Lịch sự kiện
Gaup
01-08-07
Thằng cu Đào dạo này hư quá, bành vè quá nhiều nay cần thiến.

Bác sỹ Mecado sẽ trực tiếp cầm dao

(1) Làm lông Gấu già
Lịch: Lịch sự kiện
dao_hoa_daochu
02-08-07 05:00 AM to 06:00 AM
Trụi thùi lụi

Em ngờ rằng đang có vụ gì khuất tất ở đây.
Mecado
02-08-07, 19:44
(1) Cắt bớt 4kg Reality
Lịch: Lịch sự kiện
dao_hoa_daochu
02-07-07 05:00 AM to 06:00 AM
Sẹo hình chữ *

Chẳng nhẽ cu Đào làm ở Xanh Pôn