Bấm phải chuột là bị chớp màn hình

TATAK
25-07-07, 21:55
Chả hiểu sao tự dạo chuyển sang xài cái card màn hình rời PCI Express SPARKLE NDVIA Georce hễ cứ bấm phảu chuột hoặc bấm nút Delete là cái màn hình nó bị chớp 1 cái. Còn cái máy của thằng em xài cái AGP cũng NDVIA Geforce cũng bị như thế.
Khổ nỗi mỗi khi bấm phải chuột ở ngoài desktop hoặc trong chương trình thì lại không bị, mỗi cái Windows Explorer nó lại bị. Thế là em mò vào Display properties để xem thế nào thì mới vừa bấm Setting trong phần Advance nó đã chớp thêm 1 cái nữa.
Em cũng thử cài lại win vào một ổ cứng mới (không hề có chuyện virus) mà nó vẫn như thế, chả hiểu nó muốn gì?
TATAK
26-07-07, 19:35
hơ, chả nhẽ không ai xài card màn hình rời à ? Intel onboard hết sao :(
mgr1
26-07-07, 19:42
Bác thử thay refresh rate xem sao?
lm2
27-07-07, 06:46
Chả hiểu sao tự dạo chuyển sang xài cái card màn hình rời PCI Express SPARKLE NDVIA Georce hễ cứ bấm phảu chuột hoặc bấm nút Delete là cái màn hình nó bị chớp 1 cái. Còn cái máy của thằng em xài cái AGP cũng NDVIA Geforce cũng bị như thế.
Khổ nỗi mỗi khi bấm phải chuột ở ngoài desktop hoặc trong chương trình thì lại không bị, mỗi cái Windows Explorer nó lại bị. Thế là em mò vào Display properties để xem thế nào thì mới vừa bấm Setting trong phần Advance nó đã chớp thêm 1 cái nữa.
Em cũng thử cài lại win vào một ổ cứng mới (không hề có chuyện virus) mà nó vẫn như thế, chả hiểu nó muốn gì?
nếu chưa sửa được, thì
- cài lại driver vga card
- cài lại driver monitor
- khởi động lại
- vào msconfig bỏ các chương trình load on start up do trình setup driver vga card thêm vào
- chỉnh thông số phải hợp lý: 75hz - 85hz